bild
Serie

Skolkassans verifikationer

Vansö kyrkoarkiv

Serien gallras fr o m 1932 med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1988:19. Från gallring undantas handlingar avseende utbetalning av löner samt vissa handlingar avseende inköp av inventarier m.m.

 Volymer (2 st)

ReferenskodTid 
11877 – 1895 
21896 – 1902