Edling, Johan Fredrik (Kommissionslantmätare)  (1786 – 1851)

Person

KategoriPerson (släkt). Lantmätare
ReferenskodSE/ULA/11904
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/agent/yErJMp2BTQP1021khAc0R7
HuvudkällaTryckt litteratur
SpråkSvenska
ExtraID11904


Arkivbeskrivning
Utdrag af Kartan öfwer Nederby Bys Inägor uti Upsala Län, Trögd Härad och Wallby Socken Som utvisar den till Wallby Prästegård lydande och i nämnde By belägne utjords ägor.
Ingår i: Vallby kyrkoarkiv (C-län)
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Charta öfver inägorna till Jädra by i och hvad den rörer Münster skrifvare boställets skiften derstädes uti Upsala län, Lagunda härad och Långtora sohn; afmätte och delade åren 1819 och 1820 af J.F. Edling. Renoverad år 1839 af E.Norén.
Ingår i: Länsstyrelsen i Uppsala län
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Charta öfwer Sjön HjelstaWik uti Upsala Län affattad År 1824 samt Delad År 1825 af Joh; F; Edling.
Ingår i: Hjälsta kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Karta öfver Lidingby-bys skogs marck uti Upsala län, Trögd härad och Wallby socken. Uppmätt och delad år 1827 af Joh. Edling igenom A.G. Hiort af Ornäs.
Ingår i: Lidingby byalag
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Karta öfver Gårdstomterna till Norrhammars by uti Kungshusby Sokn, Trögd Härad och Upsala Län, Afmätte och Delade År 1829 af Joh, Edling
Ingår i: Kartor över Eka säteri, Solkesta by och Norrhammars by
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Charta öfver Willberga Prästegårds, Backa, Rösta, Mälby samt Klåckarebordets Ägor uti Upsala Län, Frögde Härad och Willberga Socken. Afmätt år 1836 samt i Laga Skifte delade år 1837 och med 20 sn. Charta Sigelata belagd af Joh Z. Edling.
Ingår i: Villberga kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Karta öfwer den del af Rågången emellan Sparsätra Prästegård och Sparsätra By Hvillken efter Den ingångne Föreningen den 4 Nowember 1816, Blef desse Ägendommar emellan Rättad Af Joh; F; Edling
Ingår i: Sparrsätra kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Charta öfwer Sjön Hielstawik uti Upsala Län. affattad År 1824. samt Delad År 1825 Af. Joh; F; Edling
Ingår i: Husby-Sjutolft kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Carta öfwer det till Litslena Prästegård Lydande Torp, Uti Upsala Län Och Trögd Härad, Afmätt År 1818 Af Joh;F; Edling.
Ingår i: Litslena kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Karta öfwer Sparsätra Prästegårds Ägor uti Upsala Höfdingedöme och Åsunda Härad Afmätt År 1816 af Joh; F; Edling
Ingår i: Sparrsätra kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Charta öfver den Södra Årvägen till Kyrckoherde Samt Rectors Bos[---] belägne uppå Enköpings Stads Ägor uti Upsala Län och Åsunda Härad afmätte och Enskiftade år 1828 af Joh; F; Edling.
Ingår i: Enköpings kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Charta öfver Jädra bys skogsmark i och hvad den rörer Münster skrifvare boställets skiften derstädes uti Upsala län, Lagunda härad och Långtora socken; afmätt och jemkad åren 1820 och 1821 af J.F. Edling. Renoverad år 1839 af E. Norén.
Ingår i: Länsstyrelsen i Uppsala län
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Charta öfver krono parcken Ramnings Hyltet uti Staby socken, Olands härad af Upland belägen, till rågångarna och de norra myrorne af, mätte år 1804 och södra myrorne med soldat torpena af mätte år 1805. Beskrifningen till chartan upprättad år 1806 af Joh. Edling.
Ingår i: Länsstyrelsen i Uppsala län
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Karta öfwer den till Breds Kyrcas lydande jord Uti Upsala Höfdingedöme och Åsunda Härad Afmätt År 1816 Af. Joh; F; Edling
Ingår i: Breds kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Charta öfver Hospital hemmanet Padans åkergårder och wretar uti Upsala län, Olands härad och Staby sokn, afmätte och uträknade i october månad år 1808 af Joh. Er. Edling egenom Joh. Fr. Edling.
Ingår i: Uppsala hospital och därmed förenade länslasarett
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))