Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Kartor och ritningar

Köpings kyrkoarkiv, Västmanlands län

 Kartor / ritningar (459 st)

ReferenskodTitelTidAnmärkning 
0001:00001[Plan över Köpings kyrka]1938? 
0001:00002[Köpings kyrka, plan och sektionsritning]1938? 
0001:00003Piscina koppar, försilvrad [Osignerad]194- – 195- 
0001:00004[Plan över Köpings kyrka] [Osignerad]193- 
0001:00005Köpings Kyrka. Afritad år 1767. [Planritning] [Osignerad]1767Fastsatt på ritningen finns det ett maskinskrivet brev daterat 17 februari 1954 från Per Waller till kamrer
Gustaf Janson rörande denna ritning. Originalet till ritningen finns i SE/ULA/10695/OIa:1.
 
0001:00006Köpings kyrka. Afritad år 1767. [Planritning] [Osignerad]1767Rörande denna ritning finns det ett brev fastsatt på ritningen SE/ULA/12245/R/0001:00005. Originalet till ritningen finns i SE/ULA/10695/OIa:1. 
0001:00007Köpings kyrka. Afritad 1767. [Planritning] [Osignerad]1767Rörande denna ritning finns det ett brev fastsatt på rintingen SE/ULA/12245/R/0001:00005. Originalet till ritningen finns i SE/ULA/10695/OIa:1. 
0001:00008Köpings kyrka. Afritad 1767. [Planritning] [Osignerad]1767Rörande denna ritning finns det ett brev fastsatt på ritningen SE/ULA/12245/R/0001:00005. Originalet till ritningen finns i SE/ULA/10695/OIa:1. 
0001:00009[Prediktstolen i Köpings kyrka] [Osignerad]1728Originalet till ritningen finns i SE/ULA/10695/OIa:1 
0001:00010[Prediktstolen i Köpings kyrka] [Osignerad]1728Originalet till ritningen finns i SE/ULA/10695/OIa:1 
0001:00011Ungefärlig uppritning av Köpings kyrka i anledning av förslag att låta omtäcka tornet med kopparplåt.1935-04 
0001:00012-00014Köpings kyrka. Tornet1935 – 1937 
0001:00015-00017Köpings kyrka. Tornet1935 – 1937 
0001:00018-00019Köpings kyrka. Uppmätningsritning1939 
0002:00001-00004Köpings kyrka. [Ritning till nya fönster Alt I-III, ritning till ändring av fönstren Alt IV]1938-09-03Text på en ritning: "Av Kungl. Byggnadsstyrelsen fastställd på sätt framgår av styrelsens skrivelse den 29 aug 1939." 
0002:00005Köpings kyrka. Uppmätningsritning1939-03-18Otydlig signatur 
0002:00006Byggnad: Köpings kyrka. Köping. Ferrofönster1939-10-17Signerad även av G.R. 
0002:00007-00013Köpings kyrka. [Värmeledning, sektion]1939-03-18Text på 2 ritningar: "Denna ritning med tillhörande 1 st. ritningar är av Kungl. Byggnadsstyrelsen fastställd på sätt framgår av styrelsens skrivelse den 13 okt. 1939." 
0003:00001-00002Köpings kyrka. Nedtagningsanordning till innerfönster1946-07-03Signerad även av Å.E.

 
0003:00003Förslag till anslagstavla vid kyrkparken1947-04-03Otydlig signatur 
0003:00004-00011Köpings kyrka. Kyrkfönster1945-11-15 – 1946-07-03 
0003:00012Förslag till upphängning av stora klockan i Köpings kyrktorn1941-05-19Signerad av H.J. 
0004:00001Arbetsbeskrivning för inbyggnad av innerfönster i Köpings kyrka enl. ritningarna 48329, 48330, 48332 och 48333.1946-07-03 
0004:00002[Brev till kyrkoherden rörande ritningar på innanfönster]1949-04-09 
0005:00001-00002Förslag till innanfönster i Köpings kyrka. Sektion genom båda fönstren1945-11-27Otydlig signatur
"Kungl. Byggnadsstyrelsens beslut 1946-06-05"
 
0005:00003Köpings kyrka. Förslag till restaurering. Befintlig kyrkbänk, omarbetad enl. punkt 4A och 4B, Ritn.nr 81973-03-15 
0005:00004-00005Karta över Köpings stads och landsförsamlings Nya Kyrkogård1900 
0005:00006Karta över Köpings stads och landsförsamlings nya kyrkogård1900 
0005:00007Karta över Kyrkogårdsområdet i Köping1948-07 
0005:00008Personhus med upplagsplats utvidgning av nya kyrkogården i Köping1956-10-18 
0005:00009Köpings kyrkogård. Arbetsplan.1963-03-21 
0005:00010Köpings kyrkogård. Utvidgning av kapellkyrkogården.1963-03-29"Kungl. Byggnadsstyrelsens beslut den 18/8-1964" 
0005:00011Reviderad ombyggn. Köpings Gravkapell. Utredningsskiss.1967-05-17 
0005:00012Köping [Stadsplanekarta]1934Text på framsidan: "Bil. 3t. prot. 3/10 1938 §1 1938. Tillhör Stiftelsen Köpings Församlingshem" 
0005:00013Förslag till anordning av församlingshemmet i Kv. Bivur193-Text på framsidan: "Bil. 1. t. prot. 3/10 1938 §1. Tillhör Stiftelsen Köpings församlingshem." 
0006:00001Förslag till upphängning av stora klockan i Köpings kyrktorn1941-05-16Signerad av H.J. 
0007:00001Köpings kyrka [Osignerad]1956-06-26 
0007:00002-00006Köpings kyrka. Möbler i sakristian. 1956-02 
0007:00007-00008Köpings kyrka. Sakristians norra väg. Alternativ 2.1956-09-03 
0007:00009-00010Köpings kyrka. Restaurering. Sakristian.1956-02 
0007:00011Köpings kyrka. Sakristian. Alternativ av norra väggen.1956-02 
0007:00012Altarkors i silver med bergkristall [Odaterad] 
0007:00013Köpings kyrka. Murnisch för piscina. Detalj.1957-02 
0008:00001-00005Köpings kyrka. Restaurering. [Förslag till bänkar, preliminär plan Alt. A, Alt. B, preliminär längdsektion, prel. sektioner.]1960-01-25 – 1960-03 
0008:00006Stadskyrkan i Köping. Elinstallation. Källarplan.1964-07-13Signerad även av L.D. och S.C. 
0008:00007-00008Stadskyrkan i Köping. Elinstallation. [Bottenplan, övre våningsplan.]1964-07-13Signerade även av S.C., L.D. och L.C. 
0008:00009-00012Köpings stadskyrka. [Dörrsnickeri, järnfönsterparti och utvändig källardörr, detaljer till källarytterdörr, detaljer till järnfönsterparti.]1964-12-15 – 1965-01-26 
0008:00013-00014[Köpings kyrka, skiss] [Odaterade, osignerade] 
0008:00015[Köpings kyrka, skiss] [Osignerad]1966-04 
0009:00001-00013Stadskyrkan i Köping, Västerås Stift. [Relationsritning, restaureringsförslag]1963-01-14 – 1964-04-30 
0010:00001-00007Stadskyrkan i Köping, Västerås Stift. [Relationsritning, restaureringsförslag.]1963-01-14 – 1963-12-09 
0010:00008-00012Köpings kyrka. [Befintligt utseende år 1972, förslag till restaurering.]1972-02-15 
0011:00001-00009Köpings kyrka. [Befintligt utseende år 1968, program för invändig restaurering]1969-09-01 
0012:00001Förteckning över arkitektritningar1969-09-01 
0012:00002Förteckning över arkitektritningar1972-03-15 – 1972-03-15 
0012:00003Förteckning över arkitektritningar1972-02-15 
0012:00004Förteckning över arkitektritningar1972-03-15 
0013:00001-00016Köpings kyrka. [Program för invändig restaurering, förslag till restaurering]1972-02-15 – 1973-03-15 
0014:00001-00008Köpings kyrka. [Befintligt utseende år 1968, program för invändig restaurering.]1968-11-06 – 1969-09-01 
0014:00009-00014Köpings kyrka. [Befintligt utseende år 1968, förslag till restaurering]1972-02-15 – 1973-03-15Arb. nr 179 på 3 ritningar. Ritn. nr 1, 14, 27, 28 (2 ritningar saknar ritningsnummer). 
0014:00015-00017Köpings kyrka. Förslag till restaurering.1974-08-15 
0014:00018-00019Köpings kyrka. [Källarplan sektion, bottenplan bef. radiatorer.]1972-01-12Signerad även av B.R. och B.E.A. 
0015:00001-00009Köpings kyrka. [Program för invändig restaurering, förslag till restaurering]1972-02-15 
0015:00010-00016Köpings kyrka. [Befintligt utseende år 1968, befintligt utseende år 1972]1972-02-15 
0015:00017Nätverksplan för Köpings kyrkas inre restaurering 1971-19741971-01 
0016:00001Nya Kyrkogården. Förslag till omläggning av litt G. och H.1945-10Signerad av N.H. 
0016:00002Nya kyrkogården. Fält G1946-12Signerad av N.H. 
0016:00003-00004Förslag till ändring av gångarna å G:la kyrkogården. [Alt I, Alt II.]1928-06 
0016:00005Mellankyrkogården. Originalkarta.1930-11-10 – 1930-11-25 
0016:00006Karta över Nedre Kyrkogården i Köpings stad upprättad efter i maj 1930 företagen besiktning, varvid de icke underhållna gravarna uteslutits från 1902 års karta.1930-05-27 
0016:00007Plan över Mellankyrkogården [Osignerad]1930-11-20 
0016:00008Plan över Mellankyrkogården [Osignerad]1931-09-06 
0016:00009-00010Plan över Mellankyrkogården [Osignerade]1931-09-06 
0017:00001Karta över Nedre Kyrkogården i Köpings stad upprättad efter i maj 1930 företagen besiktning, varvid de icke underhållna gravarna uteslutits från 1902 års karta.1930-05-27 
0017:00002Karta över Nedre Kyrkogården i Köpings Stad1944-10Otydlig signatur 
0017:00003Vattenavledning - "Mellan Kyrkogården"1931-09-02Signerad av B.A. 
0017:00004Urnlunden [Osignerad]1930Ritning över telegrafnyckel på baksidan med akvarellmålning 
0017:00005Mellan kyrkogården. Lit. K, J, L och del av M [Osignerad]1949-09-02 
0017:00006Mellankyrkogården . Köping. Uppmätnings o. avvägningsplan.1956-09-26 
0017:00007-00010Köpings kyrkogård. Gravkarta till Mellankyrkogården och Gamla kyrkogården.1965-04-01 
0017:00011Avvägning av grusåsen, från vattenbrunnen vid Elektricitetsverket till sandgropen vid läg. Sofiero.
1932-05-06 
0018:00001Köpings kyrkogård. Gravkarta till Mellankyrkogården och Gamla kyrkogården.1965-04-01 
0018:00002Köpings kyrkogård. Kapellkyrkogården. [Gravkarta.]1966-12-27"Gravkartan är upprättad på grundlag av gamla gravkartor och utvidgningsplan samt enligt kompletterande uppmätningar med överförd numrering från gamla kartorna. Vidare är numreringen justerad enligt Kyrkogårdsförvaltningens uppgifter." 
0018:00003Köpings kyrkogård. Utvidgning av Kapellkyrkogården.1962-11-29 
0018:00004-00005Köpings kyrkogård. Utvidgning av Kapellkyrkogården åt söder och parkeringsplats.1962-11-20 – 1963-03-20Etikett på framsidan på 1 ritning: "B III:39 1963" 
0019:00001Köpings kyrkogård. Skiss till utvidgning.1948-01-19Text på framsidan: "Denna ritning med tillhörande 6 st. ritningar är av Kungl. Byggnadsstyrelsen fastställd på sätt framgår av styrelsens skrivelse den 6 oktober 1948." 
0019:00002-00005Perspektiv av utvidgning till Köpings kyrkogård.1948-03-24Text på framsidan: "Denna ritning med tillhörande 6 st. ritningar är av Kungl. Byggnadsstyrelsen fastställd på sätt framgår av styrelsens skrivelse den 6 oktober 1948." 
0019:00006Köpings kyrkogård. Skiss till utvidgning1948-01-19Text på framsidan: "Denna ritning med tillhörande 6 st. ritningar är av Kungl. Byggnadsstyrelsen fastställd på sätt framgår av styrelsens skrivelse den 6 oktober 1948." 
0019:00007Köpings kyrkogård. Skiss till utvidgning1948-01-19Text på framsidan: "Denna ritning med tillhörande 6 st. ritningar är av Kungl. Byggnadsstyrelsen fastställd på sätt framgår av styrelsens skrivelse den 6 oktober 1948." 
0019:00008Köpings kyrkogård. Skiss till utvidgning. Förslag till vattenpost.1948-05-28 
0019:00009-00010Köpings kyrkogård. Skiss till utvidgning.1948-01-19Etikett på baksidan på 1 ritning: "BIV:11 1948" 
0019:00011Köpings kyrkogård. Skiss till utvidgning.1947-11-17 
0019:00012Förslag till dränering av Nya Kyrkogården . Översiktskarta.1932-03-03 
0019:00013Förslag till häckplantering å fält H. Köpings nya kyrkogård. [Osignerad]1953-08 
0020:00001Karta över s.k. Byjordsvretarna, uppritade efter nuvarande ägogränser.1926-02 
0020:00002Förslag till dränering av Nya kyrkogården1932-03-03 
0020:00003[Gravkarta] [Osignerad]1933 
0020:00004Kopia av L. Lundqvists kartindelning 1933. [Gravkarta.]1933Signerad av G.J. 
0020:00005Köpings kyrkogård. Översiktskarta.1948-07-06 
0020:00006-00008Plan över litt D, E, F, G, H. Nya kyrkogården.1948-03-19 
0020:00009Nya kyrkogården. Fält G1948-01-27 
0020:00010Plan över litt D, E, F, G, H. Nya kyrkogården.1948-03-19 
0020:00011Nya kyrkogården. Fält G.1941-01-27 
0020:00012Plan och sektion av trappa till Köpings nya kyrkogård1953-08 
0021:00001-00004Skiss till Bod1939-09-28 – 1939-10-23 
0021:00005Mått från färdigt golv till Ö.K betongplatta = 2180 m/m: Grundritning (betongvalv - panel)1947-05-09Signerad även av T.B. 
0021:00006Köpings kyrkogård. Skiss till personalhus.1952-08-25 
0021:00007Köpings kyrkogård. Skiss till personalhus.1954-02-19 
0021:00008Köpings kyrkogård. Ritning till personalhus.1955-03-31 
0021:00009Köpings kyrkogård. Det. av staket.1965-03-07Signerad av Robert Berg??? (otydligt efternamn) 
0021:00010-00012Köpings kyrkogård. Köping. Personalhus. Värme- och sanitetsanläggning.1955-10-18Signerade även av Lst. och R.A.
Text på framsidan. "År 1956 den 3/5, §103 av Hälsovårdsnämnden i Köping granskad och godkänd på sätt protokollet närmare utvisar; betygas
På Hälsovårdsnämndens vägnar:
Eric Bylund"
 
0021:00013Köpings kyrkogård. Ritning till personalhus.1955-04-30 
0022:00001Köpings kyrkogård. Detaljritning till minneslunden [Osignerad]1964"Kungl. Byggnadsstyrelsens beslut den 6-10-1964"
 
0022:00002-00004Köpings kyrkogårdsförvaltn. Utvidgning av kyrkogården. Illustrationsplan.1980-11Signerad även av K.A. 
0022:00005Köpings kyrkogård. Skiss till grindar vid utvidgning.1963-03-29"Kungl. Byggnadsstyrelsens beslut den 18/8-1964" 
0022:00006-00008Kapellkyrkogården. Köping. Minneslund . [Alt 1, Alt 3, Alt 4.]1980-12-17 
0022:00009-00010Kapellkyrkogården, Köping. [Kv. H, Kvarter utmed gamla Bergslagsvägen] [Odaterade]Etikett på framsidan på 1 ritning: "JI:1"
 
0022:00011Köpings kyrkogård. Arbetsplan.1963-03-29"Kungl. Byggnadsstyrelsens beslut den 18/8-1964" 
0022:00012-00016Köpings kyrkogård. Kapellkyrkogården STG 955. [Utvidgningsförslag för urngravar, inplacering av nya ekonomibyggnader, fasadskisser.]1981-11-23 – 1982-03-15 
0022:00017Idéskiss . Kyrkoförvaltningen Köping. Urnkyrkogård, personal o ekonomibyggn. o. kontor.1980-10-06 
0023:00001-00002Kapellkyrkogården, Köping. Situationsplan [Alt. 1 och 2.]1979-03-08 
0023:00003-00004Köpings kyrkogård. Kapellkyrkogården STG 955 Köping. Ekonomibyggnader. Markplanering.1982-09-24 – 1983-09-22Stämpel på framsidan:
"Köpings kyrkogårdsförvaltning
27/9-1983
Dir. nr 544"
 
0023:00005Köpings kyrkogård. Ekonomibyggnader. Garage o verkstadsdel. Plan luftbehandling.1982-09-24 – 1983-06-21 
0023:00006Köpings kyrkliga samfällighet. Köping STG 955. Ekonomibyggnad. Plan bottenvåning och källarvåning1981Stämpel på framsidan:
"Köpings kyrkogårdsförvaltning
9/9-1981
Dir.nr. 498"
 
0023:00007STG 955. Tillbyggnad av förråd [Osignerad]1973-04"År 1973 den 23/5, §233, av Byggnadsnämden i Köping granskad och godkänd på sätt protokollet närmare utvisar; betygas på Byggnadsnämndens vägnar
Krist???? Olinder" (otydligt namn)
 
0023:00008-00010STG 955 i Köping. Tillbyggnad av förråd1973-04 
0023:00011Förvaltningsbyggnad vid kyrkogården/Sveavägen. Plan och fasader.1981-09 
0023:00012Köping. Ekonomibyggnad. Skiss alt 4. [Osignerad]1981-07-17 
0023:00013[Personalhus, ombyggnad]. Fasad.1980-09-30 
0023:00014[Personalhus, ombyggnad]. Plan.1980-09-30 
0023:00015[Personalhus, ombyggnad]. Plan.1980-09-30 
0023:00016[Personalhus, ombyggnad]. Fasad.1980-09-30 
0023:00017-00019Köpings kyrkogårdsförvaltning. [Ombyggn. pers. utr.]1980-09-25 – 1980-09-30 
0024:00001Alternativ. Ritning till grafkapell i Köping [Odaterad] 
0024:00002Ritning till grafkapell i Köping. Alternativ förslag [Odaterad, osignerad] 
0024:00003Ritning till grafkapell i Köping. Alternativ förslag. [Odaterad, osignerad] 
0024:00004Förslag till plantering vid gravkapellet. Nya kyrkogården Köping.1945-10Signerad av N.E.A. 
0024:00005Förslag till huvudentre vid gravkapellet. Nya kyrkogården Köping.1949-08-27 
0024:00006Förslag till omläggning av området kring gravkapellet nya kyrkogården Köping.1954-08 
0024:00007Nya kyrkogården, Köping. Placering av belysningsstolpar.1956-09-07 
0024:00008-00016[Skiss till dopfunt] [Odaterade] 
0024:00017-00020Kv. Lingonet N. Köping. ST. Mikaels kyrksal. Förslag till dopfunt1964-12 
0025:00001Köpings kyrkogård. Isometriskt perspektiv till utvidgning av kapellkyrkogården.1962-12-11 
0025:00002-00004Köpings kyrkogård. Förslag till utvidgning.1962-12-10 – 1963-03-28Stämpel på framsidan på 1 ritning: "Kungl. Byggnadsstyrelsens beslut den 18/8-1964"
Etikett på baksidan på samma ritning: "BIII:41 1963"
 
0026:00001Kv. Lingonet hus 11. Köping. Inredn. i sakristia
1964-09 
0026:00002-00004Kv. Lingonet Nr. Köping. St. Mikaels kyrksal. Piscina1965-05 
0026:00005Kv. Lingonet hus 11. Förslag till inredn. av kyrksal1964-04 
0026:00006-00008Kv. Lingonet hus 11. Köping. Förslag till inredn. av kyrksal1964-04 
0026:00009Kyrkorum i Kv Lingonet. Köping hus 11. Detalj till altarring1964-06 
0026:00010-00012Kyrkorum i Kv. Lingonet. Köping hus 11. Detalj av altarring1964-06 
0026:00013Kyrkorum i Kv. Lingonet. Köping hus 11. Altarbordet. Detaljritning1964-05 
0026:00014-00015Kv. Lingonet, hus 11. Köping. Inredning av kyrksal. Detalj av konsekrationskors för altarskivan1964-08 
0026:00016Kv. Lingonet hus 11. Köping. Förslag till inredn. av kyrksal. Detaljskiss till altare1964-05 
0026:00017St. Mikaels kyrksal. Kv. Lingonet nr 10. Köping. Förslag till piskina1964-12 
0027:00001Ombyggnad. Köpings gravkapell. Utredningsskiss.1966-06-14 
0027:00002Ombyggnad. Köpings Gravkapell. Utredningsskiss1966-06-14 
0027:00003Ombyggnad. Köpings Gravkapell. Utredningsskiss1966-06-14 
0027:00004Ombyggnad. Köpings Gravkapell. Utredningsskiss1966-06-14 
0027:00005Ombyggnad. Köpings gravkapell. Utredningsskiss1966-06-14 
0027:00006Ombyggnad. Köpings gravkapell. Utredningsskiss1966-06-14 
0027:00007Dispositionsskiss över källaren. [Gravkapellet, Köping]Odaterad, osignerad 
0027:00008Gravkapellet, Köping. Befintlig byggnad. Längdsektion1966-11-24 
0027:00009Gravkapellet, Köping. Ombyggnadsförslag. Längdsektion1966 
0027:00010Köpings Gravkapell Förslag till nybyggnad. Reducerat förslag196?-05-17 
0027:00011Köpings Gravkapell. Schematisk plan i skala 1:100 för jämförelse mellan befintlig byggnad, ombyggnad och nybyggnad. Utredningsskiss1967-05-17 
0027:00012Köpings Gravkapell. Förslag till nybyggnad1967-05-02 
0027:00013Köpings Gravkapell. Förslag till nybyggnad. Exteriörperspektiv1967-05-17 
0027:00014-00015Köpings gravkapell. Om- och tillbyggnad. Schematisk plan1967-11-30 
0028:00001-00008Gravkapell i Köping. Relationsritning. [Situationsplan, källarplan o läktarplan, bottenplan, sektion, fasad]1968-01-05 
0028:00009-00017Gravkapell i Köping. Förslag till om- och tillbyggnad. [Situationsplan, källarplan o övre plan, bottenplan, tvärsektion, längdsektion, fasad mot sydost, fasad mot nordväst]
1968-04-24 
0029:00001-00002Gravkapell i Köping. Förslag till om- och tillbyggnad. [Fasad mot sydväst, fasad mot nordost]1968-04-24 
0029:00003-00004Förslag till om- och tillbyggnad av Gravkapellet i Köping1968-04-24 
0029:00005-00008Gravkapell i Köping. Om- och tillbyggnad. [Källarplan, bottenplan, sektion]1968-01-22 
0029:00009-00011Gravkapell i Köping. Om- och tillbyggnad. [Källarplan, bottenplan, tvärsektion]1968-04-24 
0030:00001-00008Gravkapell i Köping. Relationsritning. [Situationsplan, källarplan o läktarplan, bottenplan, sektion, fasad]1968-01-05Etikett på framsidan på 1 ritning: "G1 1968" 
0030:00009-00015Gravkapell i Köping. Förslag till om- och tillbyggnad. [Situationsplan, källarplan o övre plan, bottenplan, tvärsektion, längdsektion, fasad mot sydväst, fasad mot nordost]1968-04-24 
0031:00001-00004Gravkapell i Köping. Om- och tillbyggnad. [Källarplan, bottenplan, tvärsektion, längdsektion]1968-04-24 – 1968-11-11 
0031:00005-00016Gravkapell i Köping. Om- och tillbyggnad. [Situationsplan, källarplan, bottenplan, sektion, fasad, elanläggning, åskledare]1968-04-24 – 1969-04-30Etikett på baksidan på 1 ritning: "G3 1969" 
0032:00001Gravkapell i Köping. Relationsritning. Markplanering, befintlig1969-04-30 
0032:00002Gravkapell i Köping. Om- och tillbyggnad. Källarplan1969-04-30 
0032:00003Gravkapell i Köping. Om- och tillbyggnad. Källarplan
1969-04-30 
0032:00004Gravkapell i Köping. Om- och tillbyggnad. Bottenplan 
0032:00005-00011Gravkapell i Köping. Om- och tillbyggnad. [Situationsplan, källarplan, bottenplan, elanläggning, åskledare, belysning, kraft o svagström, elvärme o VVS- utrustning]1969-04-30 
0033:00001Grafkappellet i Köping. Nya kyrkogården. Detalj av fasadenOdaterad, osignerad 
0033:00002-00004Gravkapell i Köping. Relationsritning. [Bottenplan, källarplan o läktarplan, längdsektion]1968-01-05 
0033:00005Invändig färgsättning. Gravkapell i Köping. Om- och tillbyggnad. Källarplan1970-04-07 
0033:00006Kv. Lingonet 4 - Köping. Entréväg/ramp till kyrksal, Brunnsv. 2. Plan, snitt, detalj1982-12-08Signerad även av Lind 
0033:00007Köpings församling. Johanneskapellet, Köping. Ombyggnad. Källarplan. Luftbehandlingssystem, tapp- och avloppsv-system
1991-10-15 – 1992-02-14Signerad även av B. S. 
0033:00008Köpings församling. Johanneskapellet, Köping. Ombyggnad. Bottenplan + läktarplan. Luftbehandlingssystem. Tapp- och avloppsv. system1991-10-15 – 1992-02-14Signerad även av B. S.
 
0033:00009Köpings församling. Johanneskapellet. Köping. Ombyggnad. Planer, Situationsplan1991-10-15Signerad även av T.L och A. L. 
0033:00010Köpings församling. Johanneskapellet. Köping. Ombyggnad. Källarplan1991-10-15Signerad även av T. L. 
0033:00011-00012Köpings församling. Johanneskapellet, Köping. Ombyggnad. [Källarplan, bottenplan + läktarplan, luftplan, luftbehandlingssystem, tapp- och avloppsv. system]91-10-15Signerade även av B. S. 
0033:00013-00014Köpings församling. Johanneskapellet Köping. Ombyggnad. Lös inredning. [Bottenplan, läktarplan]1992-06-03 
0034:00001-00009Johanneskapellet Köping. Köpings församling. Ombyggnad [Källarplan, bottenplan, läktarplan, kraft och elvärmeanläggningar, belysningsanläggningar, teletekniska anläggningar]1991-10-15 – 1992-02-13Signerade även av B.O.B. och M. K. 
0035:00001-00003Köpings församling. Johanneskapellet Köping. Ombyggnad [Bottenplan, källarplan, läktarplan]1991-09-17Signerade även av T.L. 
0035:00004-00006Köpings församling. Johanneskapellet Köping. Ombyggnad [Bottenplan, källarplan, läktarplan]1991-09-17Signerade även av T.L. 
0035:00007Gravkapell i Köping. Förslag till ombyggnad1991-07-02 
0035:00008Köpings församling. Johanneskapellet Köping. Skissförslag - interiör
1991-09-17 
0036:00001-00015Com. Köpings församlingshem [Pallar, möbleringsplan över hobbylokaler, taburett och bänk, stapelbar stol med sjögräsflätad sits, samlingsrum 015, stol, möbleringsplan pastorsexpedition]1959-01-15 – 1959-02-04 
0036:00016-00018Com. Köpings församlingshem [Stol till konfirmandsal med massiv furusits, stol till andaktsrum, stol till samkvämsrum]1959-01-15 
0037:00001-00004Com. Köpings församlingshem
[Karmstol, stol "visingsö"]
1959-02-04 – 1959-09-07 
0037:00005Com. Köpings församlingshem. Samkväm 17. 28-38 platser. Samkväm 17. 50 platser.1959-01-19 
0037:00006-00019Com. Köpings församlingshem. [Stol "talavid", karmstol "visingsö", väntrum 108, personalrum 107, kyrkoråd 109, liten karmstol mod "talavid", möbleringsplan rum 110-112, vilstol "Lilla Fröken Furu", karmstol till kyrkoråd och ordförande, bänk.]1949-01-18 – 1959-01-15 
0038:00001-00003Com. Köpings församlingshem. Bänk.1959-01-15 
0038:00004-00019Com. Köpings församlingshem. [Åhörarbänkar, soffbänkar, soffa m. liggplats, slagbord av furu, bord.]1953-02-17 – 1959-01-15 
0039:00001-00017Com. Köpings församlingshem. [Bord, arbetsbord för hobbyrum, runt bord i två halvor, bord i två halvor, bord med 2 lösskivor.]1958-01-16 – 1959-02-04 
0040:00001-00014Com. Köpings församlingshem. [Kyrkorådsbord, skrivbord, telefon och biljettförsäljningsbord, andaktsbord, andaktsbord med lös talarpult.]1959-01-15 
0040:00015Andaktsbord. [Köpings församlingshem] [Odaterad, osignerad] 
0040:00016-00020Com. Köpings församlingshem. [Bord, telefonbord.]1944-10-03 – 1959-01-15 
0041:00001-00016Com. Köpings församlingshem. [Väggbord med tidningshylla, hörnbord med hylla och kalkstensskiva, soffbord, förvaringshyllor i hobbyrum, arbetsbänk med lådhurts.]1950-12-12 – 1959-01-15 
0041:00017-00019Com. Köpings församlingshem. Förvaringskåp med skjutluckor.1959-01-15 
0042:00001-00011Com. Köpings församlingshem. [Vägghylla, skåp med skjutluckor, väggbokhyllor med läsbord, studierum, skåp med bok och fathylla.]1959-01-15 – 1959-02-04 
0042:00012-00013Com. Köpings församlingshem. Fathyllor.1959-02-04 
0042:00014-00016Com. Församlingshem Köping. Avlastningskåp med bokhyllor.1959-01-15 
0043:00001-00020Com. Köpings församlingshem [Hörnskåp för andaktsböcker, blombord och elementgaller, kapphylla med 24 dubbelkrokar, talarstol, podium med talarstol, spegel, spegel med belysning, skrivtavla för studierum, anslagstavla klädd med oblekt linne.]1959-01-15 
0044:00001-00007Com. Köpings församlingshem [Golvljusstakar, skrivbord för pastorsexpedition med 3 hurtsar samt 3 blankettfack, sektioner på skrivbord med 3 hurtsar och en blankettfack, sektioner och detaljer till skiss nr 18259.]1959-01-17 – 1959-02-12 
0044:00008-00009Com. Köpings församlingsgård. Skrivbord för pastorsexpedition med 3 hurtsar. 3 blankettfack samt kortregister.1959-02-19 
0044:00010-00012Com. Köpings församlingshem. Disk för kyrkböcker med 2 överhyllor 1 med kortlådor.1959-02-04 
0044:00013-00014Com. Köpings församlingshem. Skrivmaskinsbord.1959-02-14 
0044:00015-00019Com. Köpings församlingshem. [Skrivmaskinsbord med hurts, spegel, 8 kantig ljusstake, svarvade ljusstakar, golvstake till rotoflexarmatur.]1959-02-04 – 1959-02-12 
0045:00001-00010[Köpings församlingshem, taklampa, golvlampa, vägglampett]1956-11-20 – 1956-11-23 
0045:00011-00013Com. Toraxkliniken. [Väggarmatur av textil på plastbehandlad trådställning.]1958-10-16 
0045:00014Com. Köpings församlingshem. Vägg och bordslyckta.1959-02-12 
0045:00015-00016Orsa Församlingshem. Tak- skärm m. löstagbart tyg.1956-11-23 
0045:00017Com. Köpings församlingshem. Vägg och bordslyckta.1959-02-12 
0045:00018[Köpings församlingshem, vägglampett]1956-11-23 
0045:00019Com. Köpings församlingshem. Plan av arkiv 8.1959-02-20 
0046:00001Com. Köpings församlingsgård. Piano med fanerläggning.1959-05-11 
0046:00002-00003Com. Köpings församlingshem. Samkvämsrum 015 . Vägguppställning.1959-01-19 
0046:00004[Köpings församlingshem]. Expedition. Vägguppställning.1959-02-04 
0046:00005-00008Com. Köpings församlingshem. [Detalj sektioner till stolar skiss 18191, vägg och bordslyckta, bord typ 23B]1959-02-04 – 1959-04-28 
0046:00009[Köpings församlingshem, taklampor]Odaterad 
0046:00010-00015[Köpings församlingshem. Förslag till ordförandestol, uppläggningsbord, pärmvagn, blankettfack, sekreterarbord] [Odaterade] 
0046:00016-00019Com. Köpings församlingshem [Stora salen 19 möblerad för basar uppträdande och kaffedrickning, möbleringsplaner rum 013 och 014, lila salen.]1959-01-19 – 1959-02-12 
0046:00020Församlingshus i Köping. Förslag till möblering. [Odaterad] 
0047:00001[Ritningsförteckning] [IOdaterad, osignerad] 
0047:00002[Ritningsförteckning] [Odaterad, osignerad] 
0048:00001-00002[Ritningsförteckning] [Odaterade, osignerade] 
0048:00003[Ritningsförteckning] [Odaterad, osignerad] 
0048:00004[Ritningsförteckning] [Odaterad, osignerad] 
0048:00005[Ritningsförteckning] [Odaterad, osignerad] 
0048:00006[Ritningsförteckning]Odaterad, osignerad 
0049:00001-00008Församlingshus i Köping. Skissförslag.1956-11-05 
0050:00001-00007Församlingshus i Köping. [Skissförslag, skissförslag 2.]1956-11-05 
0050:00008Församlingshus i Köping. Skissförslag 3.1957-02-12 
0051:00001[Kvarteret Drott]1930Text på framsifan: "Bilaga 4.t. prot. 25/4 1930 §4."
Ritningen låg i ett kuvert på vilket det stod följande text:
"Drott
Ritningar och kostnadsberäkning av arkitekten V. Segerstedt 1930. (Hörnet av Bergolagsvägen (=Sveavägen) och Södra kyrkogatan). Kvarteret Drott."
 
0051:00002[Köpings församling, Kvarteret Drott]. Plan av bottenvåningen, plan av källaren, plan av vindsvåningen1930Text på framsidan: "Bil. 3 t. prot. 25/4 1930 §4"
Ritningen låg i ett kuvert på vilket det stod följande text:
"Drott
Ritningar och kostnadsberäkning av arkitekten V. Segerstedt 1930. (Hörnet av Bergolagsvägen (=Sveavägen) och Södra kyrkogatan) Kvarteret Drott."
 
0051:00003-00007Förslag till församlingshem i Köping [Fasad mot Sveavägen, fasad mot nordost]1930-05Text på framsidan på 1 ritning: "Bil. 5 t. prot. 25/4 1930 §4"
Ritningarna låg i ett kuvert på vilket det stod följande text:
"Drott
Ritningar och kostnadsberäkning av arkitekten V. Segerstedt 1930. (Hörnet av Bergolagsvägen (=Sveavägen) och Södra kyrkogatan) Kvarteret Drott."
 
0051:00008-00014Förslag till församlingshus i Köping1930-05Ritningarna låg i ett kuvert på vilket det stod följande text:
"Drott
Ritningar och kostnadsberäkning av arkitekten V. Segerstedt 1930. (Hörnet av Bergolagsvägen (=Sveavägen) och Södra kyrkogatan) Kvarteret Drott"
 
0052:00001Kostnadsförslag till församlingshus i Köping enligt ritning märkt maj 1930.1930-05-24Text på framsidan: "Bilaga 1. (duplettex.) t. prot. 25/4 1930 §4" 
0053:00001Förslag till ändring av stadsplanen för Kv. Balder i Köpings stad.1956-03-04 
0053:00002Ritning över källaren å g:la tomten n:r 148 (Kv. Balder) [Odaterad] 
0053:00003Skiss över lämpligt utrymme till skyddsrum beläget under uthusbod intill förste poliskonstapeln C. S. Janssons fastighet vid Kyrkogatan.1942-09-15Otydlig signatur 
0053:00004-00006Ritning till boningshus å tomten No 2, Kvarteret Balder [Plan af bottenvåningen, plan af våningen 1 tr. upp, plan af vinden] [Odaterade, osignerade] 
0053:00007Byjorden [Stadsplanekarta]1938-10-04Text på framsidan:
"Tillhör Stiftelsen Köpings församlingshem
Ritat av Stadsarkitekt Nils Hansson 1938"
 
0053:00008[Stadsplanekarta, Kvarteret Bivur i Köping] [Osignerad]1945-11-01Text på framsidan:
"Bil. 5. t. prot. (25/4 1930 §4 och) 13/10 1944 §2."
 
0053:00009Skiss till Stadsplan för del av Karldalsområdet i Köping1954-04-21Text på framsidan: "Bilaga 9 t. prot. vid gemensamt sammanträde d. 8/11 1951, §2. Protokollet är bilaga 4 t. protokoll f. Stiftelsen Köpings Församlingshem d. 17/10 1951" 
0053:00010[Köpings församling] Skiss till församlingshem.1951-02-22Text på framsidan:
"Bil. 4/8 t. prot. 1951. Prot vid gemensamt sammanträde... 8/11 1951, §2. (Prot. inbundet som bilaga 4 vid d. 17/10 1951 i Stiftelsen Köpings Församl.- hems protokoll). Se även protokollen f. den församlingshems kommitté, som enl. Stiftelsens protokoll valdes den 31/1 1946 §7."
 
0054:00001-00015Församlingshus i Köping1957-04-09 – 1957-04-10Stämpel på framsidan på 3 ritningar:
"Tillhör byggnadstillstånd nr U11804, meddelat av Kungl. Arbetsmarknadsstyrelsen den 16/9/1958 för Köpings Kyrkoråd"
 
0055:00001-00016Församlingshus i Köping1957-04-10 – 1957-11-30Stämpel på framsidan på 3 ritningar:
"Tillhör byggnadstillstånd nr U11804, meddelat av Kungl. Arbetsmarknadsstyrelsen den 16/9/1958 för Köpings Kyrkoråd"
 
0056:00001-00012Församlingshus i Köping
1958-05-07 – 1958-05-16 
0056:00013Församlings- o. bostadshus i Köping. Alt "C"1957-03-02 
0057:00001Kopia av karta upprättad vid tomtmätning [Kv. Balder i Köping]1958-05-07 
0057:00002-00005Församlingshus i Köping. Skissförslag 31957-02-12 
0057:00006Förslag till omplacering av apparatrum. Församlingshus i Köping. Källarplan1958-10-10 
0057:00007Församlingshus i Köping. Situationsplan. Kv. Balder 151957-11-27 
0057:00008Köping. Församlingshus. Plac. av inr. oljetank. [Odaterad] 
0057:00009Nybyggnadskarta Kv Balder. Tomten nr 141958-09-30 
0057:00010-00011Församlingshus i Köping [Sektion G. Expeditionen, Stora salen]1958-05-03"Kungl. Byggnadsstyrelsens beslut den 17-6-1958"
 
0057:00012Församlingshus i Köping [Odaterad, osignerad] 
0058:00001-00002Församlingshus i Köping. Situationsplan Kv. Balder 151957-11-27 
0058:00003-00011Församlingshus i Köping [Förslag till trädgård, källarplan, bottenplan, våning 1 tr, längdsektion, sektion, fasad]1957-04-09 – 1957-11-30 
0058:00012Församlingshus i Köping. Fasad mot nordväst1957-11-30 
0058:00013Församlingshus i Köping. Planeringsritning1958-08-20 
0058:00014Församlingshus i Köping. Sektioner A-A, D-D1957-04-12 
0058:00015-00016Församlingshus i Köping. Bostadshuset [Källarplan, sektioner]1957-11 
0058:00017-00018Köping Kv. Balder. Församlingshus. Grundundersökning1958-01-15 
0059:00001PM med anledning av Västerås domkapitels yttrande den 11 dec. 1957 över förslag till församlingshus i Köping.1958-01-25 
0059:00002[Kvitto]1958-01-07 
0060:00001Församlingshus i Köping. Situationsplan. Kv Balder 151957-11-27 
0060:00002-00005Församlingshus i Köping [Källarplan, bottenplan, sektion A-A, sektion B-B, våning 1 tr.]1957-04-09 – 1957-05-03 
0060:00006-00015Församlingshus i Köping [Fönsterförteckning, fönsterdetaljer, dörrförteckning, dörrdetaljer, vägguppställning, öppen spis.]1958-08-20 
0060:00016-00018Församlingshus i Köping [Kök 16 sammanställning, Kök 016 sammanställning.]1958-11-26 – 1958-12-02 
0061:00001-00002Församlingshus i Köping. Öppen spis rum 17.1958-08-20 
0061:00003Församlingshus i Köping. Detaljskiss till fönsterbröstning.1958-08-20 
0061:00004-00018Församlingshus i Köping [Kök 016 sammanställning, kök 16 sammanställning, kök detaljer, toalettmellanväggar, inv. trappa, trappa till kv, trappor vid huvudentré, utv. trappa, detaljer till inv. trappa, detalj till trappa, detalj av utv. trappa, smide till1958-08-20 – 1958-09-10 
0062:00001-00004Kv Balder 14, Köping. Ombygg[n]ad av personal- och toalettutrymmen. Planer1986-03-14Signerade även av P.G. 
0062:00005Köpings kyrkogård. S:t Olofsgården. Kompl av vent anläggning VA1.1970-04-20Signerad även av B.R. 
0062:00006[Församlingshus i Köping. Källarplan, bottenplan, detalj av trummor över vindsbjälklag, plan 1 tr.]1970-03-06Signerad även av BEA 
0062:00007-00008[Församlingshuset i Köping. Stora salen, personalrum, studierum, väntrum.] [Odaterade, osignerade] 
0062:00009[Köpings församlingshus, kök] [Odaterad, osignerad] 
0062:00010-00013Nybyggnad af församlingshus i Kv Balder, Köping [Källarplan, sektioner, bottenplan, plan 1 tr]1961-03-17 
0062:00014-00016Nybyggnad av församlingshus i Kv Balder, Köping [Källarplan, bottenplan, plan 1 tr]1961-03-17 
0062:00017-00018Balder 14, Köping. Församlingshus. Källarplan o ned källare. Värme, ventilation och sanitetsanl.1960 
0062:00019-00020Köping Församlingshus [Bottenplan o sektion plan 1 tr situationsplan värme, ventilation och sanitetsanl.]1958 
0063:00001-00002Församlingshus i Köping [Plan 1 trappa, bottenplan]1958-08-20 
0063:00003Församlingshus i Köping. Elanläggning. Bottenvåning1958-09-05Signerad även av J.H.
"Kungl. Byggnadsstyrelsens beslut den 19-11-1958"
 
0063:00004-00009Församlingshus i Köping. [Källarplan, bottenplan, plan 1 trappa, tak plan, detalj till taklist / fotränna.] 1958-08-20 
0063:00010-00012Köping. Församlingshus. Källarplan o ned. källare. Värme ventilation och sanitetsanl.1958-08-18 
0063:00013-00014Köping. Församlingshus [Bottenplan o sektion, plan 1 tr, situationsplan. Värme ventilation och sanitetsanl.]
1958-08-18"Kungl. Byggnadsstyrelsens beslut den 2.12.1958" 
0063:00015Församlingshus i Köping. Bottenplan.1958-06-10 
0064:00001-00004Ritning till komministerboställe i Köping. Kv Balder nr 8. Ändringsritning [Ostgavel, västgavel, norrfasad, sydfasad]1970-02-21 
0064:00005Kv Balder nr 8. Fönsterbågar o ytterdörr1970-02-21 
0064:00006-00010Ändring av komministergården Köping [Kv Balder nr 8 Trädgårdsfasad, bottenplan, vindsplan]1957-09 
0064:00011-00012Ändring av Komministergården Köping, (Kv Balder nr 8) [Bottenplan, vindsplan]
1957-09Text på framsidan: "År 1958 den 1/4, §90, av Hälsovårdsnämnden i Köping granskad och godkänd på sätt protokollet närmare (visar?)" 
0064:00013-00014Ändring av Komministergården Köping [Vindsplan, bottenplan.]1957-09 
0064:00015Ändring av Komministergården Köping. Minskad balkong.1958-01 
0065:00001Ritning till uthusbyggnad å tomten no 7. Kv. Balder. [Osignerad]1926Text på framsidan: "§ År 1926 den 30 juni av Byggnadsnämnden i Köping granskad och godkänd på sätt och villkor protokollet närmare angiver betygar Å Byggnadsnämndens vägnar: Fredrik Sundberg, Henning Lindgren"
 
0065:00002Ritning till uthusbyggnad å tomten no 7 Kv Balder. [Osignerad]1926Text på framsidan: "§1 År 1926 den 30 juni av Byggnadsnämnden i Köping granskad och godkänd på sätt och villkor, protokollet närmare angiver betygar: å Byggnadsnämndens vägnar: Fredrik Sundberg, Henning lindgren"
 
0065:00003Ritning till uthusbyggnad å tomten no 7 Kv. Balder. [Osignerad]1926 
0065:00004Ritning till uthusbyggnad å tomten no 7 Kv. Balder. [Osignerad]1926 
0065:00005-00006Komministergården Köping. Nuv. utseende. [Osignerade]192- 
0065:00007Förslag till omläggning av trädgården vid Komministergården, Köping1953-11 
0065:00008[Stadsplanekarta Kv. Balder] [Osignerad]1945-11-01 
0065:00009Komministergårdens veranda [Odaterad, osignerad] 
0065:00010Uthusbyggnad i Komministergården [Osignerad]192- 
0065:00011[Komministerboställe i Köping] [Odaterad, osignerad] 
0065:00012Förslag till omläggning av trädgården vid Komministergården, Köping1953-11 
0066:00001Arbetsbeskrivning över uppförandet av en uthusbyggnad å tomten no 7 i byggnadskvarteret Balder. [Osignerad]1926 
0067:00001Arbetsbeskrivning till Klockarebostad i Köping å tomten N:o 7, Kv. Balder192- 
0067:00002Arbetsbeskrivning till klockarebostad i Köping å tomten N:o 7, Kv. Balder. [Osignerad]192- 
0068:00001-00002Klockareboställe i Köping. Detalj till veranda. [Osignerade]192- 
0068:00003Karta över ecklesiastika fastigherna 1/4 mtl Fantetorp rnr 1:1 och 2 mtl Ulfvesta rnr 1:1 och 2:1 eller stadsägan 127 i Köpings stad, Västmanlands län; genom rättelse och komplettering av 1869 år karta upprättad 19371937 
0069:00001Entreprenadkontrakt emellan Kyrkorådet i Köping som byggherre och byggmästaren V. Haglund, Köping1926-08-02 
0070:00001Transsumt av protokollet, fört vid sammanträde i Köpings församlings kyrkoråd1926-06-21 
0071:00001-00002Ritning till Klockareboställe i Köping [Fasad mot N-o, källaren, övre vån, fasad mot N-v, fasad mot s-v mot Rådmansgatan, situationsplan, sektion A-B, bottenvån, fasad mot s-o]1926-04 
0071:00003-00004Ritning till Klockareboställe i Köping [Fasad mot N-O, källaren, övre vån, fasad mot N-V, fasad mot S-V mot Rådmansgatan, situationsplan, sektion A-B, botten vån, fasad mot S-O]1926-04 
0071:00005-00006Klockareboställe i Köping. Ritning till öpna spislar. [Odaterade, osignerade] 
0071:00007-00008Ritning till Klockareboställe i Köping. Fönster- o dörrförteckning. [Odaterade, osignerade] 
0071:00009-00010Klockareboställe i Köping. Dörrdetaljer. [Odaterade, osignerade] 
0071:00011-00012Klockareboställe i Köping. Detalj till kopplade inåtgående fönster. [Odaterade, osignerade] 
0072:00001Fantetorps gård. Förslag till ekonomibyggnad1936-10-13 
0072:00002Fantetorps gård. Ritning till ekonomibyggnad. [Odaterad] 
0072:00003Fantetorp. Förslag till ekonomibyggnad1939-09-13 
0072:00004Fantetorps gård. Ritning till ekonomibyggnad. [Odaterad] 
0072:00005Fantetorps gård. Ritning till ekonomibyggnad1936-12-15 
0072:00006-00007Fantetorps gård. Ritning till ekonomibyggnad. [Odaterade] 
0072:00008-00009Ritning till ombyggnader vid Fantetorp1940-03 
0072:00010Några detaljer till Fantetorp 1940-03 
0072:00011Ritning till ombyggnader vid Fantetorp
1940-03 
0072:00012Några detaljer till Fantetorp1940-03 
0072:00013Ritning till ombyggnader vid Fantetorp1940-03 
0072:00014Ritning till ombyggnader vid Fantetorp1940-03 
0072:00015Några detaljer till Fantetorp1940-03 
0072:00016Några detaljer till Fantetorp1940-03 
0073:00001Fantetorps gård. Ritning till trösk- och magasinavdelning1936-11-30 
0073:00002Ändring gammal ladugård till sädeslada. Fantetorps löneboställe, Köping193- 
0073:00003Ändring gammal ladugård till sädeslada. Fantetorps löneboställe i Köping193- 
0073:00004Ritning till logbyggnad vid Fantetorp. Tvärsektion, längsektion och plan1925-12Signerad av A.E. 
0073:00005Magasin. Vagnbodar vid Fantetorp193- 
0073:00006-00007Magasin. Vagnbodar vid Fantetorp193- 
0073:00008[Fantetorp, Köping] Detalj till kvist193- 
0073:00009-00010Arbetarbostad vid Fan[te]torp [Baksida, norra gaveln, källarplan, sektion, framsida, södra gaveln, bottenplan, vindsplan]1934? 
0073:00011-00012Arbetarbostad vid Fan[te]torp [Baksida, norra gaveln, källarplan, sektion, framsida, södra gaveln, bottenplan, vindsplan]1934? 
0073:00013Detalj till kopplade utåtgående fönster [Fantetorp, Köping] [Odaterad, osignerad] 
0073:00014Normaldet. till serveringsskåp [Fantetorp, Köping] [Odaterad, osignerad] 
0073:00015Normaldetalj till dörromfattning [Fantetorp, Köping]193- 
0073:00016Detalj till takfot och väggpaneler [Fantetorp, Köping]193- 
0073:00017Uppställnings-schema för magasinshiss [Fantetorp, Köping]193- 
0073:00018Takkupa [Fantetorp, Köping] [Odaterad, osignerad] 
0073:00019Normaldet. till vedlår [Fantetorp, Köping]193- 
0073:00020Skorstensavslutning [Fantetorp, Köping]193- 
0073:00021Ritning till svinhus vid Fantetorp. [Odaterad, osignerad] 
0073:00022-00023Ny plan för svinhus. Fantetorp1940-03 
0073:00024Fantetorp. Detaljer1940-03 
0074:00001Normaldetalj hisskonstruktion i lada och ladugård [Köping, Fantetorp]193- 
0074:00002Förslag ny ladugård stall och gödselstad mm vid Fantetorps löneboställe, Köping. [Odaterad, osignerad] 
0074:00003Förslag ny ladugård stall och gödselstad mm vid Fantetorps löneboställe, Köping. [Odaterad, osignerad] 
0074:00004Förslag ny ladugård stall och gödselstad mm vid Fantetorps löneboställe, Köping. [Odaterad, osignerad] 
0074:00005Förslag ny ladugård stall och gödselstad mm vid Fantetorps löneboställe, Köping. [Odaterad, osignerad]
 
0074:00006Normaldetalj murning "Nopsa" - sten. [Fantetorp, Köping]193- 
0074:00007Båspalls isolering med gasbetong el [Fantetorp,Köping]193- 
0074:00008Kylbassäng för mjölk med isolering i väggarna [Fantetorp, Köping]193- 
0074:00009Mjölkrumsinredning [Fantetorp, Köping]193- 
0074:00010Normaldetalj fönster. Tjärat och event asfaltpapp [Fantetorp, Köping]193- 
0074:00011Normaldetalj å ventilation i djurstallar med väggar av Nopsa-sten [Fantetorp, Köping]193- 
0074:00012Normaldetalj evakuering i ladugård [Fantetorp, Köping]193- 
0074:00013Detalj till bjälklagsförstärkning över mittgång [Fantetorp, Köping]193- 
0074:00014Normaldetalj till hisskonstruktion i lada och ladugård [Fantetorp, Köping]193- 
0074:00015Normaldetalj å spilta i stall [Fantetorp i Köping]193- 
0074:00016Normaldetalj hisskonstruktion i lada och ladugård [Fantetorp, Köping]193- 
0074:00017Detalj trätrumma för blåsning halm mm [Fantetorp, Köping]193- 
0074:00018Stallbox isolerad med gasbetong Normaldetalj [Fantetorp, Köping]193- 
0074:00019Urinbrunnar från 2-4,5 m. inv. diameter [Fantetorp, Köping]193- 
0075:00001[Köping, Fantetorp] Normalarbetsbeskrivning till gödselstad med urinbrunn. Formulär till entreprenadkontrakt. [Odaterad, osignerad] 
0075:00002[Köping, Fantetorp] Arbetsbeskrivning till gödselstad med urinbrunn. Formulär till entreprenadkontrakt. [Odaterad, osignerad] 
0075:00003[Köping, Fantetorp] Arbetsbeskrivning till gödselstad med urinbrunn. Formulär till entreprenadkontrakt. [Odaterad, osignerad] 
0076:00001Arbetsbeskrivning till ny ladugård med stall vid Fantetorps löneboställe, Köping. (Gödselstad enl. specialbeskrivning). [Odaterad, osignerad] 
0076:00002Arbetsbeskrivning till ny ladugård med stall vid Fantetorps Löneboställe, Köping. (Gödselstad enligt specialbeskrivning). [Odaterad] 
0076:00003Brev till Kyrkorådets byggnadskommitté rörande besiktning av Prostengården [Fantetorp, Köping]
1931-08-25 
0077:00001Förslag till arbets- och materialbeskrivning till nya vagnbodar, magasin, maskinbod m.m. enligt bif. skiss, utarbetade av byggnadskonsulenten i länets Hushållningssällskap Olov Stylin örebro. [Odaterad, osignerad] 
0077:00002Förslag arbets- och materialbeskrivning till nya vagnbodar, maskinbod, magasin m.m. vid Fantetorp löneboställe Köping.1934-06-14 
0077:00003Kostnadsförslag å nya vagnboden, maskinbod och magasin, vid lönebostället Fantetorp1934-06-27 
0078:00001Arbets och materialbeskrivning till ändring av gamla ladugården till sädeslada vid Lönestället Fantetorp, Köping. [Odaterad, osignerad] 
0078:00002Förslag arbets- och materialbeskrivning till ändring av gamla ladugården vid Fantetorps löneboställe under Köpings prästgård till sädeslada enligt givet program av juli 1934.1934 
0078:00003Arbets- och materialbeskrivning till ändring av gamla ladugården till sädeslada vid lönebostället Fantetorp, Köping. [Odaterad, osignerad] 
0079:00001Montering för löpbanor för hissar [Fantetorp, Köping] [Odaterad, osignerad] 
0079:00002Instruktion för montering av löpbanor för hissar [Fantetorp, Köping] [Odaterad, osignerad] 
0079:00003Instruktion för montering av löpbanor för hissar [Köping, Fantetorp] [Odaterad, osignerad] 
0080:00001Förslag arbetsbeskrivning arbetarbostad m.m. vid Lönebostället Fantetorp, enligt av byggnadskonsulenten i Västmanlands läns Hushållningssällskap arkitekt Olov Stylin Örebro, upprättade skisser och detaljer av juni 19341934 
0080:00002Kostnadsförslag å ny arbetarebostad vid lönebostället Fantetorp1934-06-27 
0081:00001Förslag arbetsbeskrivning till ändring och tillbyggnad ladugård- stall- lada, gödselstad mm. vid lönebostället Fantetorp....1934 
0081:00002Förslag arbets- och materialbeskrivning till ny lada (utelada) vid lönebostället Fantetorp, Köping1934 
0081:00003Kostnadsförslag å utförande utav ny ladugård med stall vid Lönebostället Fantetorp1934-07-17 
0081:00004Kostnadsförslag å ändring och tillbyggnad utav; Ladugård, Stall, Lada, Vagnbod och magasin, Gödselstad, och höjning av ladugårdskullen m.m., vid lönebostället Fantetorp.1934-06-27 
0082:00001Ägobeskrivning över ecklesiastika fastigheterna 1/4 mtl Fantetorp rnr 1:1 och 2 mtl Ulfvesta rnr 1:1 och 2:1 eller stadsägan 127 i Köpings stad, Västmanlands län.1937 
0083:00001Normalarbetsbeskrivning till kylbassän för mjölk [Fantetorp, Köping] [Odaterad, osignerad] 
0083:00002Arbetsbeskrivning till Kylbassäng. [Fantetorp, Köping] [Odaterad, osignead] 
0084:00001Ändring gammal ladugård till sädeslada. Fantetorps Löneboställe, Köping1934-07 
0084:00002Snickeriritning Magasin, Fantetorp193- 
0084:00003Snickeriritning Ladugård, Fantetorp193- 
0084:00004Förslag utlada Fantetorp, Köping (300 lass.)1934-06 
0084:00005Normaldetalj till logplint [Fantetorp, Köping] [Odaterad, osignerad] 
0084:00006Löpbanans upphängning i nock [Fantetorp, Köping] [Odaterad, osignerad] 
0084:00007Olika sätt för löpbanans upphängning [Fantetorp, Köping] [Odaterad, osignerad] 
0084:00008Förslag vagnbodar m. m. vid Fantetorp1934-06 
0084:00009Förslag ny ladugård gödselstad m.m. vid Fantetorp, Köping193- 
0084:00010[Fantetorp, Köping] Framsida öster, skärning lada, skärning gödselstad, södra gaveln.1934-07 
0084:00011[Fantetorp, Köping] Slambrunn Alt:II o B. [Odaterad] 
0084:00012Förslag ladugård gödselstad m.m. vid Fantetorps Löneboställe Köping. Gavel. Gavel Silos.1936-11 
0084:00013Förslag ladugård gödselstad m.m. vid Fantetorps Löneboställe Köping. Alt. II.A. Skärning ladugård, skärning gödselstad, skärning silo.193- 
0084:00014Förslag arbetarbostad Fan[te]torp (+snickarstuga, visthus; tvättstuga; källare m.m.) Bottenplan, vindsplan, källarplan1934 
0084:00015Förslag ny ladugård gödselstad m.m. vid Fantetorps Löneboställe Köping. Alt:II.A. Rastgårdar1936-11 
0084:00016Förslag ny ladugård stall och gödselstad m.m. vid Fantetorps Löneboställe Köping Alt:II1934-07 
0084:00017Uppmätningsritningar till gamla ladugården och ladan vid Fantetorp, Köping1934-06 
0084:00018Förslag Ekonomibyggander Fantetorp, Köping
1934-06 
0084:00019Snickeriritning fönster och dörrar Fantetorp1935-10 
0084:00020Förslag ändring ladugård Fantetorps löneboställe, Köping. Alt:II.193- 
0084:00021[Köping, Fantetorp. Vagnbod, ny lada, gamla lada, magasin, rastgård, mm]1934-06 
0085:00001Skiss till inredningen av ladugården vid Fantetorp. Plan Alt. I, Plan Alt II, Sektion A-B [Odaterad, osignerad] 
0085:00002Ritning till logbyggnad vid Fantetorp Köping. Alt. I, Alt. II, sidofasad, sektion, fasad mot öster, G:la ladugården.1924-10 
0085:00003Köpings prostgård1929-10-30 
0085:00004Ritning till arkiv i prostgården i Köping [Odaterad, osignerad] 
0085:00005-00006Förslag till en del mindre ändringar och moderniseringar vid restaurering av Kyrkoherdebostället i Köping1928-04 
0085:00007-00008Ritning till omändring av Kyrkoherdebostället i Köping1929-03 
0085:00009-00011Ritning till restaurering och förändring av prostgården i Köping1929-04-18"§8. År 1929 den 3 Juli av Byggnadsnämnden i Köping granskad och godkänd." 
0085:00012-00014Ritning till restaurering och förändring av prostgården i Köping. Planer1929-04-18"§8. År 1929 den 3 Juli av Byggnadsnämnden i Köping granskad och godkänd." 
0085:00015Köpings prostgård (alternativ). Sektioner utvisande svårigheten att tillfredställande ordna vinstrappan enl. skissen. 1929-05-23 
0085:00016Ritning till omändring av kyrkoherdebostället i Köping. Fasad mot ån. Alternativ. 1929-04-20 
0085:00017-00018Köpings prostgård. Ritning till öppen spis i salongen samt detalj till murning av skorstensstocken1929-11-15 
0085:00019Prostgården, Köping. Detalj till öppen spis i salen 1 tr upp1930 
0085:00020-00021Prostgården i Köping. Situationsplan1930-07 
0085:00022Prostgården i Köping. Detalj till gråstensmur med järngrindar1930-07 
0085:00023Prostgården i Köping. Södra flygelbyggnaden. Förslag till omändring av veranda1930-07 
0085:00024Köpings prostgård. Förslag till källaringång utifrån1930-05-07 
0085:00025Prostgården i Köping. Entrén. Förslag till gråstensmur med järngrindar1930-07 
0085:00026Förslag till staket och taggtrådsstängsel runt prästgården i Köping1946-11-04 
0086:00001Ritning över kyrkoherdebostället i Köping. Plan av vinden, plan av bottenvåningen, plan av vån.1 tr. upp, sektion A-B1926-07 
0086:00002Ritning över kyrkoherdebostället i Köping. Plan av vinden, plan av bottenvåningen, plan av vån.1 tr upp, sektion A-B1926-07 
0086:00003Ritning över kyrkoherdebostället i Köping. Fasad mot ån, gavel mot sydost, fasad mot gården, gavel mot nordväst.1926-07 
0086:00004Ritning över kyrkoherdebostället i Köping. Fasad mot ån, gavel mot sydost, fasad mot gården, gavel mot nordväst..1926-11 
0086:00005Plan över prostgården i Köping. Tomten med inritat hus och nuv. trädgård. [Odaterad, osignerad] 
0086:00006Plan över prostgården i Köping. Tomten med inritat hus och nuv. trädgård1930-06 
0086:00007-00009Prostgården i Köping (Nuv. utseende) [Ritning över entrén, södra flygelbyggnadens nuv. veranda, norra flygelbyggnadens nuv. fasad]1930-06 – 1930-07 
0086:00010Prostgården i Köping. Förslag till ändring1930-07 
0086:00011-00013Prostgården i Köping [Förslag till stenmur, förslag till gårdsmur, förslag till ombyggnad av norra flygelbyggnaden]1931-08 
0086:00014Prostgården i Köping. Förslag till gårdsmur. Detalj av alternativ I 1931-08 
0086:00015-00016Prostgården i Köping [Järngrind]1931-08 
0086:00017-00020Ritning över kyrkoherdebostället i Köping [Fasad mot ån, fasad mot gården, gavel mot sydost, gavel mot nordväst, plan av vinden, plan av bottenvåningen, sektion A-B, plan av vån. 1 tr upp] [Odaterade, osignerade]