Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Arkiv

Eskilstuna Fors kyrkoarkiv


 Serier (52 st)

ReferenskodTitelTidAnmärkning 
A II aFörsamlingsböcker. Bunden serieFör tiden före 1929(1930) se serien A II b i Eskilstuna, Klosters och Fors kyrkoarkiv.

Förteckningar och register av olika slag, se serierna A II ba-bb.
 
A II baFörteckningar till församlingsböckernaSe i övrigt serierna A II a och A III.

Serien inbunden.
 
A II bbRegister till de bundna församlingsböckernaVolymerna 1-6 består av bundna "husregister", som utifrån fastigheter (med alfabetiskt register) via personnummer hänvisar till uppslag i församlingsböckerna.

Volymerna 7-11 består av bundna "husregister" i valdistriktsordning, som utifrån fastigheter via personnamn hänvisar till uppslag i församlingsböckerna.

Volymerna 12-19 består av "husregister" i pärmar i valdistriktsordning (med innehållsförteckning över fastigheter i valdistrikten), som utifrån fastigheter via personnamn hänvisar till uppslag i församlingsböckerna.

Volymerna 20-31 består av "ledkort" i kartonger i alfabetisk ordning efter fastigheter med uppgifter om personernas inflyttning, dödsfall och hänvisning till uppslag i församlingsböckerna.
 
A II cFörsamlingsböcker på lösbladSerien, som är lagd i kartonger och som omfattar perioden 1970 - 1991-06-30, är lagd i bokstavsordning efter fastigheter (på de namn som gällde när bladet avställdes resp de namn som gällde 1991-06-30) och inom varje fastighet i personnummerordning efter huvudmännen.

Register av olika slag, se serien A II d.
 
A II dRegister till församlingsböckerna på lösblad 
A IIIBöcker över obefintligaSerien inbunden.
 
A IV aFörsamlingsliggareSerien, som är lagd i kartonger, består av den 1991-06-30 aktuella församlingsliggaren lagd i bokstavsordning. 
A IV bObefintligregister 
A IV cEmigrantregisterSerien, som är lagd i kartonger och som omfattar perioden 1947 - 1991-06-30, är lagd i personnummerordning. 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradeI personnummerordning årsvis.

Serien i kartonger.
 
A VFörsamlingsregisterSerien i kartonger.

Volymerna 1-16 består av ett 1930 i bokstavsordning upplagt församlingsregister med hänvisning till uppslag i församlingsböckerna och med anteckningar om döds- och utflyttningsdatum t o m mitten av 1940-talet.

Volymerna 17-37 består av ett c:a 1940 i bokstavsordning upplagt församlingsregister med hänvisningar till uppslag i församlingsböckerna och med anteckningar om döds- och avflyttningsdatum t o m 1948 ( i vissa fall även tillbaka till 1932).

Volymerna 38-55 består av det vid årsskiftet 1967/1968 aktuella församlingsregistret på avtryckskort i bokstavsordning.

Volymerna 56-67 består av det 1991-06-30 aktuella församlingsregistret på paviler i personnummerordning.
 
A VI aAvgångsregisterFör tiden 1930-1948 jämför volymerna A V:1-37.

Serien i kartonger, där ej annat anges.
 
B IInflyttningslängderSamtliga volymer i serien är förda i alfabetisk ordning.

Serien inbunden.
 
B IIUtflyttningslängderSamtliga volymer i serien är förda i alfabetisk ordning.

Serien inbunden.
 
CFödelse- och dopböckerSerien inbunden.
 
C XDopböcker (fr o m 1991-07-01)1991 – 1999 
D ILängder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker) 1931 – 1991
 
D IILängder över nattvardsgäster (kommunionlängder)1931 – 1984 
D XKonfirmationsböcker (fr o m 1991-07-01)1991 – 1999 
E ILysnings- och vigselböckerSerien inbunden.
 
E IIÄktenskapsböckerSerien i kartonger. 
E XVigselböcker (fr o m 1991-07-01)1991 – 1999 
FDöd- och begravningsböckerSerien inbunden.
 
F XBegravningsböcker (fr o m 1991-07-01)1991 – 1999 
G IDiarier för kyrkobokföringsärenden1974 – 1999 
G IIÖvriga längder och register1931 – 1999 
HBilagor till kyrkobokföringenSamtliga bilagor t o m 1991-06-30 har levererats till landsarkivet.

Serien ännu ej ordnad och förtecknad.
 
H X aBilagor till kyrkobokföringen fr o m 1991-07-01. Ej gallringsbara1991 – 1999Serien innehåller:
Handlingar utfärdade i utlandet och handlingar utfärdade av andra samfund än Svenska kyrkan.
 
H X bBilagor till kyrkobokföringen fr o m 1991-07-01. GallringsbaraSerien gallras med stöd av RA-MS 2000:5.

Gallringsfrister:
Bilagor till dopboken: 20 år.
Övriga bilagor: 5 år.
 
J IKungörelser1942 – 1966 
J IIHandlingar till diarierna i kyrkobokföringsärenden1991 – 1999 
J IIIKyrkorådets diarium 1977 – 1999 
K II aKyrkostämmans/ kyrkofullmäktiges protokoll1931 – 1997 
K II bKyrkostämmans, kyrkofullmäktiges och församlingsdelegerades handlingar1931 – 1997 
K III aKyrkorådets protokoll1931 – 1999 
K III bKyrkorådet handlingar1931 – 1999 
K III cKyrkorådets arbetsutskotts protokoll1992 – 1999 
L I aRäkenskaper för kyrka och församling1931 
L I bRäkenskaper för kyrka och församling. Verifikationer1931Serien gallras fr o m 1933, med tio års frist, med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1988:19. Från gallring undantas handlingar avseende utbetalning av löner samt vissa handlingar avseende inköp av inventarier m m. 
L IVKollektböcker1931 – 1999 
L VÖvriga räkenskaper1931 – 1974För ytterligare räkenskaper rörande fonder och gravkassorna för år 1931, se Eskilstuna, Kloster och Fors serien L V. 
MHandlingar angående prästval1931 – 1980 
N IVisitationsprotokoll1946 – 1994 
N IIÄmbetsberättelser1936 – 1998 
N IIIInventarie- och arkivförteckningar1929 – 2000 
O I aHandlingar angående kyrka1994 – 2003Se i övrigt serien F 1 A i Eskilstuna kyrkliga samfällighets arkiv. 
O I bHandlingar angående kyrkogårdSe serien F 1 B i Eskilstuna kyrkliga samfällighets arkiv. 
O I cGravböckerSe serierna D 1-2 i Eskilstuna kyrkliga samfällighets arkiv. 
O IIHandlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jordSe serien F 1 C i Eskilstuna kyrkliga samfällighets arkiv. 
O IVÖvriga handlingar angående prästerskapet och kyrkobetjäningen1919 – 1983 
P IPålysningsböcker1931 – 1999 
P IIIHandlingar angående det frivilliga församlingsarbetet1920 – 1981