Nyrén, Per (Lantmätare)  (1766 – 1836)

Person

KategoriPerson (släkt)
ReferenskodSE/ULA/12489
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/agent/Lqxtz3wDwQFSasj9HuhpN5
ExtraID12489


Arkivbeskrivning
Charta öfwer Lidingby bys inägor. belägne i Upland, Trögds härad och Wallby sochn. Til jämkning å det år 1766 värkställte storskiftet. Författad åren 1790 och 1791 af Carl H. Bäck genom Nils Kjärner och P. Nyrén.
Ingår i: Lidingby byalag
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Charta öfwer Inägorne Till Dj[...]kenhyttan Belägen uti Stora Kopparbergs höfdingedöme. Näsgårds Län och Grytnäs Socken. Författad år 1823 af P. Nyrén
Ingår i: Avesta kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Charta öfver Storbyns ägor uti Upsala höfdingedöme, Waxala härad och Gamla Upsala socken, afmätte och skiftade år 1773 af Jöns Sahlman. Ängen å nyo afmätt samt åker och äng i storskifte delade år 1792, dels af C.H. Bäck, dels och igenom Peter Nyrén.
Ingår i: Samlingen Kartor och ritningar utan känd proveniens
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Karta öfver Hemskogen till By sockens kyrkoherdeboställe uti Folkare härad och St. Kopparbergs län, kopierad efter P. Nyréns karta af år 1815 med nödiga ändringar vid interims hushållningsplans upprättande år 1889. Kyrkåsen. Transporterad efter förste lantmätare J. de Lavall 1872 upprättade karta öfver rågränsorna mellan prost- och kapplansgårdens inegor i By socken vid kyrkoherdeboställets skogars interimsindelning till ordnad hushållning år 1889. Hästhagen. Transporterad efter 1851-1853 års laga skifteskarta af J. de Lavall öfver Kyrkbyn, Norrbyn och Westanbeck vid By sockens kyrkoherdeboställes skogars interimsindelning till ordnad hushållning år 1889. Blidbo. Upprättad efter 1847 års karta af Hjalmar Bellander, med nödvändiga ändringar år 1889 vid By sockens kyrkoherdeboställes skogars interimsindelning till ordnad hushållning.
Ingår i: By kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Charta öfwer Gyntesbohagen, Belägen på Hedemora stads Mark.
Ingår i: Hedemora rådhusrätt och magistrat
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))