Alstermark, Bengt Henrik  (1827 – 1890)

Person

KategoriPerson (släkt)
ReferenskodSE/ULA/12532
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/agent/HctI9Qd5B4AyHSNBYDWGB7
ExtraID12532


Arkivbeskrivning
Utdrag af Kartan öfver egorna till Forssa och Landa byar i Stora Skedvi Socken af Stora Kopparbergs län, upptagande en del egor till Stora Skedvi Komminister- och Klockare-boställen. Kartan författad vid laga skifte åren 1871-1878 af B H Alstermark kommissions-landtmätare.
Ingår i: Stora Skedvi kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Karta öfver By pastors- och komministers-boställens ängar vid Näckenbäcksviken och Notudden i By socken af Stora Kopparbergs.
Ingår i: By kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Karta öfver St. Schedvi sockens Kyrkskog uti Kopparbergs län, kopierad efter en af H. B. Alstermark 1875 sammandragen karta vid skogens interimsindelning År 1888 af Wilh Fellenius.
Ingår i: Stora Skedvi kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Beskrifning till kartan öfver By sockens pastors och komministers-boställens äng vid Näckenbäck i By sn af Stora Kopparbergs län.
Ingår i: By kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Karta öfver By sockens pastors-boställes slogteg å heränget i Stora Kopparbergs län och By socken.
Ingår i: By kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Beskrifning öfver By sockens pastorsboställes slogteg i heränget.
Ingår i: By kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Utdrag af kartan öfver Stora Schedvi sockens utskog uti Stora Kopparbergs Län; afmätt åren 1835-36; delad och utstakad 1840-41 af C. P. Bergöö; kopierad år 1875samt hemmansklyfning samma år verkställd af: B H Alstermark kommissions-landtmätare.
Ingår i: Stora Skedvi kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))