Bengtsson, Erik Viktor (distriktslantmätare)  (1883 – 1967)

Person

KategoriPerson (släkt)
ReferenskodSE/ULA/12694
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/agent/gylAazfVCvEhYXhPy5DysL
HuvudkällaTryckt litteratur
SpråkSvenska
ExtraID12694


Arkivbeskrivning
Kopia av: "Karta över verkställd tomtindelning av kvarteret Lillåstrand uti Orsa municipalsamhälle i Kopparbergs län upprättad enligt den 19 mars 1926 fastställd stadsplan år 1928 av Erik Bengtsson Distriktslantmätare." Härtill beskrivning daterad den 31 december 1930. Kvarteret är avsett för öppet byggnadssätt.
Ingår i: Ovansiljans domsagas ägodelningsrätt
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Kopia av Karta över verkställd tomtindelning av kvarteret Staren uti Orsa municipalsamhälle i Kopparbergs län upprättad enligt den 19 mars 1926 fastställd stadsplan år 1927 av Erik Bengtsson Distriktslantmätare. Härtill beskrivning daterad den 15 mars 1929. Kvarteret är avsett för öppet byggnadssätt.
Ingår i: Ovansiljans domsagas ägodelningsrätt
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Karta över verkställd tomtindelning av kvarteret Borrbo uti Orsa municipalsamhälle i Kopparbergs län upprättad enligt den 19 mars 1926 fastställd stadsplan år 1928 av Erik Bengtsson Distriktslantmätare. Härtill beskrivning daterad den 13 nov. 1931. Kvarteret är avsett för öppet byggnadssätt.
Ingår i: Ovansiljans domsagas ägodelningsrätt
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Kopia av: "Karta över verkställd tomtindelning av kvarteret Barken uti Orsa municipalsamhälle i Kopparbergs län upprättad enligt den 19 mars 1926 fastställd stadsplan år 1928 av Erik Bengtsson Distriktslantmätare." Härtill beskrivning daterad den 16 december 1936. Kvarteret är avsett för öppet byggnadssätt.
Ingår i: Ovansiljans domsagas ägodelningsrätt
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Kopia av: "Karta över verkställd tomtindelning av kvarteret Lillfrun uti Orsa municipalsamhälle i Kopparbergs län upprättad enligt den 19 mars 1926 Fastställd stadsplan år 1928 av Erik Bengtsson Distriktslantmätare." Härtill beskrivning daterad den 30 december 1930. Kvarteret är avsett för öppet byggnadssätt..
Ingår i: Ovansiljans domsagas ägodelningsrätt
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Tillhör Kungl. Maj:ts beslut den 30 augusti 1929. Kungl. Kommunikationsdepartementet. Karta över verkställd tomtindelning av en del av kvarteret Köpmannen uti Orsa municipalsamhälle i Kopparbergs län upprättad enligt den 19 mars 1926 fastställd stadsplan år 1928 av Erik Bengtsson Distriktslantmätare. Härtill beskrivning daterad den 16 maj 1928. Kvarteret är avsett för slutet byggnadssätt.
Ingår i: Ovansiljans domsagas ägodelningsrätt
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Karta öfver Bjursås prästgård. Jämlikt häradssynerättens utslag den 12 juli 1916 afskild från kyrkoherdeboställets jord uti Bjursås socken och Kopparbergs län.
Ingår i: Bjursås kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Karta öfver rågångarna å Orsa- och Skattungsjöarna emellan Orsa socken å ena sidan, Mora, Våmhus och Ore socknar å andra sidan, samtliga i Kopparbergs län, upprättad år 1914 af Erik Bengtsson Landtmäteriauskultant.
Ingår i: Mora tingslags häradsrätt (KLHA XXIII)
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Kopia av: "Karta över verkställd tomtindelning av kvarteret Svanen uti Orsa municipalsamhälle i Kopparbergs län upprättad enligt den 19 mars 1926 fastställd stadsplan år 1928 av Erik Bengtsson Distriktslantmätare. Kompletterad enl. d. 1/6 1933 fastställd ändring av stadsplanen. Härtill beskrivning daterad den 4 mars 1933. Kvarteret är avsett för öppet byggnadssätt."
Ingår i: Ovansiljans domsagas ägodelningsrätt
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Kopia av: "Karta över verkställd tomtindelning av kvarteret Ulas uti Orsa municipalsamhälle i Kopparbergs län upprättad enligt den 19 mars 1926 fastställd stadsplan år 1928 av Erik Bengtsson Distriktslantmätare." Härtill beskrivning daterad den 31 december 1930. Kvarteret är avsett för öppet byggnadssätt.
Ingår i: Ovansiljans domsagas ägodelningsrätt
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Kopia av: "Karta över verkställd tomtindelning av kvarteret Heimdal uti Orsa municipalsamhälle i Kopparbergs län upprättad enligt den 19 mars 1926 fastställd stadsplan år 1928 av Erik Bengtsson Distriktslantmätare." Härtill beskrivning daterad den 8 april 1931. Kvarteret är avsett för öppet byggnadssätt.
Ingår i: Ovansiljans domsagas ägodelningsrätt
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Kopia av: "Karta över verkställd tomtindelning av kvarteret Tuvan uti Orsa municipalsamhälle i Kopparbergs län upprättad enligt den 19 mars 1926 fastställd stadsplan år 1928 av Erik Bengtsson Distriktslantmätare." Härtill beskrivning daterad den 21 januari 1937. Kvarteret är avsett för öppet byggnadssätt.
Ingår i: Ovansiljans domsagas ägodelningsrätt
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Karta över verkställd tomtindelning av kvarteret Greven uti Orsa municipalsamhälle i Kopparbergs län upprättad enligt den 19 mars 1926 fastställd stadsplan år 1928 av Erik Bengtsson Distriktslantmätare. Härtill beskrivning daterad den 1 maj 1928. Kvarteret är avsett för slutet byggnadssätt.
Ingår i: Ovansiljans domsagas ägodelningsrätt
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Utdrag av "Karta öfver Lönnemossa, Gräfningens, Uddnäs, Karlslunds, Gränsens, Gringsbo och St. Dammens skifteslag uti Vika socken och Kopparbergs län. Upprättad vid laga skifte åren 1915-16 av Teodor Anderson distriktslandtmätare. Använd vid skiftets fortsättning och afslutning år 1917 av: Erik Bengtsson t.f. distriktslandtmätare".
Ingår i: Hosjö kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Kopia av: "Karta över verkställd tomtindelning av kvarteret Borrbo uti Orsa municipalsamhälle i Kopparbergs län upprättad enligt den 19 mars 1926 fastställd stadsplan år 1928 av Erik Bengtsson Distriktslantmätare." Härtill beskrivning daterad den 13 nov. 1931. Kvarteret är avsett för öppet byggnadssätt.
Ingår i: Ovansiljans domsagas ägodelningsrätt
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Kopia av: "Karta över verkställd tomtindelning av kvarteret Boken uti Orsa minicipalsamhälle i Kopparbergs Län upprättad enligt den 19 mars 1926 fastställd stadsplan år 1928 av Erik Bengtsson Distriktslantmätare." Härtill beskrivning daterad den 21 mars 1930. Kvarteret är avsett för slutet byggnadssätt.
Ingår i: Ovansiljans domsagas ägodelningsrätt
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Kopia av: "Karta över verkställd tomtindelning av kvarteret Korpen uti Orsa municipalsamhälle i Kopparbergs län upprättad enligt den 19 mars 1926 fastställd stadsplan år 1929 av Erik Bengtsson Distriktslantmätare." Härtill beskrivning daterad den 25 mars 1929. Kvarteret är avsett för öppet byggnadssätt.
Ingår i: Ovansiljans domsagas ägodelningsrätt
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Kopia av: "Karta över verkställd tomtindelning av kvarteret Krakau uti Orsa municipalsamhälle i Kopparbergs län upprättad enligt den 19 mars 1926 fastställd stadsplan år 1928 av Erik Bengtsson Distriktslantmätare." Härtill beskrivning daterad den 30 december 1930. Kvarteret är avsett för öppet byggnadssätt.
Ingår i: Ovansiljans domsagas ägodelningsrätt
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Kopia av: "Karta över verkställd tomtindelning av kvarteret Måsen uti Orsa municipalsamhälle i Kopparbergs län upprättad enligt den 19 mars 1926 fastställd stadsplan, jämkad enl. K.B:s res. den 1 juni 1933 år 1935 av Erik Bengtsson Distriktslantmätare." Härtill beskrivning daterad den 16 december 1936. Kvarteret är avsett för öppet byggnadssätt.
Ingår i: Ovansiljans domsagas ägodelningsrätt
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Utdrag av "Karta öfver alla ägorna till Lilla Näs skifteslag uti Vika socken och Kopparbergs län. Upprättad och använd vid laga skifte år 1917 af Teodor Anderson distriktslandtmätare. Använd vid skiftets fortsättning och afslutning år 1917 av: Erik Bengtsson t.f. distriktslandtmätare".
Ingår i: Hosjö kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Karta öfver Rågångarna omkring Veströskiftet samt skiftet i Vreten hörande till Norrbärke Komministerboställe eller Litt m i By och Bengtsgårds skifteslag, Norrbärke socken och Kopparbergs län; upprättad år 1916 af Erik Bengtsson t. f. extra landtmätare.
Ingår i: Norrbärke kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Kopia av: "Karta över verkställd tomtindelning av kvarteret Storken uti Orsa municipalsamhälle, i Kopparbergs län; Upprättad enligt den 19 mars 1926 fastställd stadsplan år 1928 av: Erik Bengtsson Distriktslantmätare." Härtill beskrivning daterad den 13 nov. 1931. Kvarteret är avsett för öppet byggnadssätt.
Ingår i: Ovansiljans domsagas ägodelningsrätt
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Kopia av: "Karta över verkställd tomtindelning av kvarteret Rättvisan uti Orsa municipalsamhälle i Kopparbergs län upprättad enligt den 19 mars 1926 fastställd stadsplan år 1928 av Erik Bengtsson Distriktslantmätare." Härtill beskrivning daterad den 11 maj 1931. Kvarteret är avsett för öppet byggnadssätt.
Ingår i: Ovansiljans domsagas ägodelningsrätt
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Kopia av: "Karta över verkställd tomtindelning av kvarteret Lövåker uti Orsa municipalsamhälle i Kopparbergs län upprättad enligt den 19 mars 1926 fastställd stadsplan år 1928 av Erik Bengtsson Distriktslantmätare." Härtill beskrivning daterad den 16 december 1936. Kvarteret är avsett för öppet byggnadssätt.
Ingår i: Ovansiljans domsagas ägodelningsrätt
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Kopia av: "Karta över verkställd tomtindelning av kvarteret Måsen uti Orsa municipalsamhälle i Kopparbergs län upprättad enligt den 19 mars 1926 fastställd stadsplan, jämkad enl. K. B:s res den 1 juni 1933 år 1935 av Erik Bengtsson Distriktslantmätare. Härtill beskrivning daterad den 16 december 1936. Kvarteret är avsett för öppet byggnadssätt."
Ingår i: Ovansiljans domsagas ägodelningsrätt
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Kopia av: "Karta över ändring av en den 11 september 1930 fastställd tomtindelning av kvarteret Bilen i Orsa municipalsamhälle i Kopparbergs län; enligt den 19 mars 1926 fastställd stadsplan upprättad år 1935 av Erik Bengtsson Distriktslantmätare."
Ingår i: Ovansiljans domsagas ägodelningsrätt
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Kopia av: "Karta över verkställd tomtindelning av kvarteret Grevinnan uti Orsa municipalsamhälle i Kopparbergs län upprättad enligt den 19 mars 1926 fastställd stadsplan år 1928 av Erik Bengtsson Distriktslantmätare." Härtill beskrivning daterad den 30 decmber 1930. Kvarteret är avsett för öppet byggnadssätt.
Ingår i: Ovansiljans domsagas ägodelningsrätt
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Kopia av: "Karta över verkställd tomtindelning av kvarteret Täkten uti Orsa municipalsamhälle i Kopparbergs län upprättad enligt den 19 mars 1926 fastställd stadsplan år 1928 av Erik Bengtsson Distriktslantmätare." Härtill beskrivning daterad den 5 juli 1938. Kvarteret är avsett för öppet byggnadssätt.
Ingår i: Ovansiljans domsagas ägodelningsrätt
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Karta över verkställd tomtindelning av kvarteret Renen uti Orsa municipalsamhälle i Kopparbergs län upprättad enligt den 19 mars 1926 fastställd stadsplan år 1928 av Erik Bengtsson Distriktslantmätare. Härtill beskrivning daterad den 28 juli 1928. Kvarteret är avsett för öppet byggnadssätt.
Ingår i: Ovansiljans domsagas ägodelningsrätt
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Kopia av: Karta i 13 delar över den mark, som uteslutits från delningen vid laga skifte å Vika och Vinäs skifteslag, Mora socken och Kopparbergs län; upprättad åren 1927-1938 av Eric Zetterquist, Erik Bengtsson Distriktslantmätare. Del 1. Denna kartdel upptager till skifteslaget hörande del av skogsmark och stängfångsundantag vid fäbodstället Amberg och har upprättats genom kopiering av kartorna över åbodelningen å skogsmarken år 1862 samt kompletterats genom inmätning av hävdelinjer mellan delägarnas innehav.
Ingår i: Ovansiljans domsagas ägodelningsrätt
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
"Karta över verkställd tomtindelning av kvarteret Göta uti Orsa municipalsamhälle i Kopparbergs län upprättad enligt den 19 mars 1926 fastställd stadsplan år 1927 av Erik Bengtsson Distriktslantmätare." Härtill beskrivning daterad den 5 augusti 1927. Kvarteret är avsett för slutet byggnadssätt.
Ingår i: Ovansiljans domsagas ägodelningsrätt
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Kopia av: "Karta över verkställd tomtindelning av kvarteret Tallbo uti Orsa municipalsamhälle i Kopparbergs län, upprättad enligt den 19 mars 1926 fastställd stadsplan år 1927 av Erik Bengtsson Distriktslantmätare." Härtill beskrivning daterad den 29 januari 1931. Kvarteret är avsett för öppet byggnadssätt.
Ingår i: Ovansiljans domsagas ägodelningsrätt
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Karta över verkställd tomtindelning av en del av kvarteret Spinnaren uti Orsa municipalsamhälle i Kopparbergs län upprättad enligt den 19 mars 1926 fastställd stadsplan år 1927 av Erik Bengtsson Distriktslantmätare. Härtill beskrivning daterad den 14 mars 1927. Kvarteret är avsett för öppet byggnadssätt.
Ingår i: Ovansiljans domsagas ägodelningsrätt
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Kopia av: "Karta över verkställd tomtindelning av kvarteret Uven uti Orsa municipalsamhälle i Kopparbergs län upprättad enligt den 19 mars 1926 fastställd stadsplan år 1928 av Erik Bengtsson Distriktslantmätare. Kompletterad enl. d. 1/6 1933 fastställd ändring av stadsplanen. Härtill beskrivning daterad den 4 mars 1933. Kvarteret är avsett för öppet byggnadssätt."
Ingår i: Ovansiljans domsagas ägodelningsrätt
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Kopia av: "Karta över verkställd tomtindelning av kvarteret Hästen uti Orsa municipalsamhälle i Kopparbergs län upprättad enligt den 19 mars 1926 fastställd stadsplan med ändring enligt Kungl. brev den 30 oktober 1931 år 1933 av Erik Bengtsson Distriktslantmätare. Härtill beskrivning daterad den 27 april 1933. Kvarteret är avsett för dels öppet, dels slutet byggnadssätt.
Ingår i: Ovansiljans domsagas ägodelningsrätt
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Kopia av: "Karta över verkställd tomtindelning av kvarteret Björnen uti Orsa municipalsamhälle i Kopparbergs län upprättad enligt den 19 mars 1926 fastställd stadsplan år 1938 av Erik Bengtsson Distriktslantmätare." Härtill beskrivning daterad den 5 juli 1938. Kvarteret är avsett för öppet byggnadssätt.
Ingår i: Ovansiljans domsagas ägodelningsrätt
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Kopia av: "Karta över verkställd tomtindelning av kvarteret Svea uti Orsa municipalsamhälle i Kopparbergs län upprättad enligt den 19 mars 1926 fastställd stadsplan år 1928 av Erik Bengtsson Distriktslantmätare." Härtill beskrivning daterad den 11 maj 1937. Kvarteret är avsett för öppet byggnadssätt.
Ingår i: Ovansiljans domsagas ägodelningsrätt
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Kopia av: "Karta över verkställd tomtindelning av en del av kvarteret Spinnaren uti Orsa municipalsamhälle i Kopparbergs län upprättad enligt den 19 mars 1926 fastställd stadsplan år 1928 av Erik Bengtsson Distriktslantmätare." Härtill beskrivning daterad den 11 maj 1931. Kvarteret är avsett för öppet byggnadssätt.
Ingår i: Ovansiljans domsagas ägodelningsrätt
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Kopia av: "Karta över verkställd tomtindelning av kvarteret Jägaren uti Orsa municipalsamhälle i Kopparbergs län upprättad enligt den 19 mars 1926 fastställd stadsplan år 1928 av Erik Bengtsson Distriktslantmätare." Härtill beskrivning daterad den 15 april 1931. Kvarteret är avsett för öppet byggnadssätt.
Ingår i: Ovansiljans domsagas ägodelningsrätt
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Kopia av "Karta över ändring av en den 22 januari fastställd tomtindelning å tomterna n:ris 1, 2, 3 och 8 inom kvarteret Korpen uti Orsa municipalsamhälle i Kopparbergs län; upprättad enligt den 19 mars 1926 fastställd och den 1 juni 1933 ändrad stadsplan år 1934 av Erik Bengtsson Distriktslantmätare." Härtill beskrivning daterad den 20 jan 1934. Kvarteret är avsett för öppet byggnadssätt.
Ingår i: Ovansiljans domsagas ägodelningsrätt
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))