bild
Arkiv

Orsa kyrkoarkiv, Dalarnas län


ORSA
Kapellag: 1) Skattunge, före 1533, kapellförsamling genom Kbr 1893-05-19, från 1925-07-30 inte att betrakta som kapellförsamling. 2) Hamra från senare hälften av 1700-talet, överfördes till Los pastorat 1855 och i administrativt hänseende till Gävleborgs län 1863.
ECKLESIASTIK INDELNING:
PASTORAT: Orsa och Ore -1607, Orsa 1607 - (med kapellag enligt ovan)
KONTRAKT: Rättvik
STIFT: Västerås

 Serier (77 st)

ReferenskodTitelTidAnmärkning 
#Kartor och ritningar 
A IHusförhörslängderSerien inbunden.
 
A II aFörsamlingsböcker. Bunden serie. Med register.
 
A II bFörsamlingsböcker på lösbladSerien, som är lagd i kartonger och som omfattar perioden 1970 - 1991-06-30, är lagd i bokstavsordning efter fastigheter och inom varje fastighet i personnummerordning efter huvudmännen i tre sviter:
- en svit (volymerna 1-11) bestående av den 1991-06-30 aktuella församlingsboken,
- en svit (volymerna 12-20) bestående av under åren 1987 - 1991-06-30 avställda blad, och
- en svit (volymerna 21-46) bestående av under åren 1970-1986 avställda blad.

I volymerna 1-11 är de med utgången av år 1986 aktuella församlingsboksbladen för Skattunge inordnade. Under åren 1970-1986 avställda blad ur Skattunge församlingsbok på lösblad är insorterade i volymerna 21-46.
 
A IIIBok över obefintligaSerien inbunden.
 
A IV aFörsamlingsliggareSerien, som är lagd i kartonger, består av den 1991-06-30 aktuella församlingsliggaren i alfabetisk ordning efter huvudmännen. 
A IV bObefintligregister 
A IV cEmigrantregister 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradeI personnummerordning årsvis.

Serien i kartonger.
 
A VFörsamlingsregisterSerien i kartonger. 
A VI aAvgångsregisterSerien i kartonger. 
A VI bAvgångslängderSerien i kartonger, där ej annat anges. 
BFlyttningslängderSerien inbunden, där ej annat anges.
 
CFödelse- och dopböckerSerien inbunden.
 
C XDopböcker (fr o m 1991-07-01)1991 – 1999 
D ILängder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker)1891 – 1991Serien inbunden.
 
D IILängder över nattvardsgäster (kommunionlängder)1736 – 1959 
D XKonfirmationsböcker med ADB1991 – 1999 
E ILysnings- och vigselböckerSerien inbunden.
 
E IITrolovningsböckerSerien inbunden.
 
E IIIÄktenskapsböcker 
E XVigselböcker (fr o m 1991-07-01)1991 – 1999 
F IDöd- och begravningsböckerSerien inbunden.
 
F IIPersonaliebokSerien avslutad.
 
F XBegravningsböcker (fr o m 1991-07-01)1991 – 1999 
G IDiarier m m1881 – 1999Handlingarna till de allmänna diarierna (volymerna G I:8-9) är placerade i olika serier, främst bland K III a, kyrkorådets handlingar. 
G IIStatistiska tabeller och redogörelser för folkmängden1748 – 1990 
H I iBilagor till församlingsboken, skriftresoprotokoll
 
H II aBilagor till in- och utflyttningsböcker
 
H X aBilagor till kyrkobokföringen fr o m 1991-07-01. Ej gallringsbara1991 – 1999Serien innehåller:
Handlingar utfärdade i utlandet och handlingar utfärdade av andra samfund än Svenska kyrkan.
 
H X bBilagor till kyrkobokföringen fr o m 1991-07-01. GallringsbaraSerien gallras med stöd av RA-MS 2000:5.

Gallringsfrister:
Bilagor till dopboken: 20 år.
Övriga bilagor: 5 år.
 
J ISkrivelser och resolutioner från Kungl. Maj:t, länsstyrelse, domkapitel, andra myndigheter och enskilda1616 – 1934 
J II aFörteckningar över kungörelser1802 – 1984 
J II bKungörelser1860 – 1891 
K I aSockenstämmans protokoll1707 – 1862 
K I bSockenstämmans handlingar1779 – 1850 
K II aKyrkostämmans protokoll1863 – 1948 
K II bKyrkofullmäktiges protokoll1932 – 1999 
K II cKyrkostämmans handlingar1888 – 1931 
K II dKyrkofullmäktiges handlingar1932 – 1999 
K III aKyrkorådets protokoll1707 – 1999 
K III bKyrkorådets beredningsutskotts/arbetsutskotts protokoll1983 – 1999 
K III cKyrkorådets och dess beredningsutskotts/arbetsutskotts handlingar1891 – 1999 
K IV aSkolrådets protokoll1847 – 1932 
K IV bSkolrådets handlingar1813 – 1931 
K IV cFörteckningar över barn i skolåldern1865 – 1937 
K IV dUndervisningsstatistik1880 – 1931 
K IV eStatsbidragsansökningar1884 – 1920 
K VÖvriga protokoll och handlingar1991 – 1999 
L I aRäkenskaper för kyrka och församling. Huvudräkenskaper. Bokslut1631 – 1997 
L I bRäkenskaper för kyrka och församling. Specialer, kassaböcker, dagböcker m m1686 – 1969
 
L I cRäkenskaper för kyrka och församling. Kladdräkenskaper1731 – 1939 
L I dRäkenskaper för kyrka och församling. Låneräkenskaper1725 – 1885 
L I eRäkenskaper för kyrka och församling. Fördelningsböcker1952 – 1973 
L I fRäkenskaper för kyrka och församling. Verifikationer1794 – 1932Serien gallras fr o m 1933, med tio års frist, med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1988:19. Från gallring undantas handlingar avseende utbetalning av löner samt eventuellt vissa handlingar avseende inköp av inventarier m m. 
L II aRäkenskaper för skola1849 – 1931 
L II bSkolhusbyggnadsräkenskaper1893 – 1914 
L II cSkolköksräkenskaper1897 – 1928 
L II dRäkenskaper för skola. Verifikationer1868 – 1931För tiden före 1893 se även serien L I f. 
L IIIRäkenskaper för fattigvård1688 – 1862Fattigkassans verifikationer för vissa år finns även i serien L I f. 
L IVKollektböcker1796 – 2000 
L VÖvriga räkenskaper1629 – 1993 
L VIRäkenskaper i sammandrag, granskade av kyrkostämma1875 – 1957 
MHandlingar angående prästval1730 – 1985 
N IVisitationsprotokoll1631 – 1993 
N IIÄmbetsberättelser1892 – 1998 
N IIIInventarie- och arkivförteckningar1631 – 1999 
O I aHandlingar angående kyrka1629 – 1983 
O I bHandlingar angående kyrkogård1846 – 1997 
O IIHandlingar angående kyrkliga fastighter och kyrklig jord1637 – 1982 
O IIIHandlingar angående prästerskapets löneförmåner1687 – 1958 
O IVÖvriga handlingar angående prästerskapet och kyrkobetjäningen1900 – 1984 
O VHandlingar angående fonder, donationer och gåvor1673 – 1928 
P IPålysningsböcker1871 – 1999 
P IIHistoriska anteckningar1325 – 1898 
P IIIHandlingar angående det frivilliga församlingsarbetet1925 – 1977 
P IVÖvriga handlingar1652 – 1992