bild
Arkiv

Fackskolan för huslig ekonomi


Grunddata

ReferenskodSE/ULA/12970
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/vAoKaPjMUawmAnVkzbJTN2
ExtraID12970
Omfång
43 Hyllmeter  (-)
Datering
18952019(Tidsomfång)
18951968(Huvudsaklig tid)
VillkorDelvis
VillkorsanmVissa handlingar kan omfattas av sekretess.
En sekretessprövning ska göras innan handlingar kan lämnas ut.
ArkivinstitutionRiksarkivet i Uppsala (depå: Borgen)
Arkivbildare/upphov
Fackskolan för huslig ekonomi i Uppsala (1895 – 1961)
Kategori: Övriga

Innehåll

Syfte & innehållFackskolan för huslig ekonomi grundades 1895, men är organisatoriskt framvuxen ur ett annat läroverk; Uppsala enskilda läroverk vilket var ett aktiebolag som grundades 1892. 1894 började de bedriva utbildning i huslig ekonomi, men gick snart vidare till att även utbilda lärarinnor i ämnet varpå fackskolan bildades.

Undervisning i huslig ekonomi uppkom på flera håll i Europa som ett svar på den fattigdom och de sociala problem som industrialismen medfört. I Sverige bidrog detta tillsammans med den pedagogiska debatt som pågick till att diskussionerna kring införandet av hushållsekonomi i skolorna började under de två sista decennierna av 1800-talet.

1961 förstatligades fackskolan. Verksamheten bedrevs därefter under namnet Seminariet för huslig utbildning.
Ordning & strukturArkivet är förtecknat enligt allmänna arkivschemat.

Handlingar angående Fackskolan för huslig ekonomi återfinns även i Uppsala domkapitels arkiv I, särskilt volym G 3:1 (förvaras på Riksarkivet i Uppsala) och i Johan August Lundells efterlämnade samling (förvaras på Institutet för språk och folkminnen i Uppsala).
Arkivhistorik25 november 2013 inkom som gåva från Anna-Greta Svensson kursböcker och diverse handlingar härrörande från de f.d. eleverna i LC-54. Dessa handlingar har samman med en tidigare inkommen kursbok härrörande från de f.d. eleverna i LC-49 fått bilda volymen Ö 1:3, varvid den förutvarande volymen med detta signum fått nytt signum Ö 1:5.

28 augusti 2014 inkom som gåva från Anna-Greta Svensson diverse handlingar rörande träffar med de f.d. eleverna i LC-54. Dessa fotografier har fått bilda volymen Ö 1:4, varvid den förutvarande volymen Ö 1:4 fått nytt signum Ö 1:5 och den volym som 2013 åsattes signum Ö 1:5 fått nytt signum Ö 1:6.

6 september 2019 inkom som gåva från Anna-Greta Svensson fotografier från träffar med de f.d. eleverna i LC-54. Dessa handlingar har inordnats i volymen Ö 1:3.

27 november 2020 inkom som gåva en samling handlingar härrörande från lärarinnan vid Fackskolan Mia Grahn. Dessa handlingar har bildat de nya volymerna F 20:5 b (till vilken även en del tidigare i volymen F 20:5, numera F 20:5 a, förvarade handlingar förts), F 21:8 b och K 1 b:5. Härvid har volymerna F 20:5 och F 21:8 erhållit nytt signum F 20:5 a respektive F 21:8 a.

Tillgänglighet

SekretessDelvis

Hänvisningar

Relaterade arkivenheter
Se även: Mejt Skeris samling (SE/ULA/13331)

Kontroll

Skapad2008-04-29 12:54:35
Senast ändrad2023-10-26 11:40:40