Måndag den 21 juni kl. 16.30–18.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Underhållsarbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.

Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Arkiv

Fackskolan för huslig ekonomi


Grunddata

ReferenskodSE/ULA/12970
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/vAoKaPjMUawmAnVkzbJTN2
ExtraID12970
Omfång
43 Hyllmeter  (-)
Datering
18952019(Tidsomfång)
18951968(Huvudsaklig tid)
VillkorDelvis
VillkorsanmVissa handlingar kan omfattas av sekretess.
En sekretessprövning ska göras innan handlingar kan lämnas ut.
ArkivinstitutionLandsarkivet i Uppsala (depå: Borgen)
Arkivbildare/upphov
Fackskolan för huslig ekonomi i Uppsala (1895 – 1961)
Kategori: Övriga

Innehåll

Syfte & innehållFackskolan för huslig ekonomi grundades 1895, men är organisatoriskt framvuxen ur ett annat läroverk; Uppsala enskilda läroverk vilket var ett aktiebolag som grundades 1892. 1894 började de bedriva utbildning i huslig ekonomi, men gick snart vidare till att även utbilda lärarinnor i ämnet varpå fackskolan bildades.

Undervisning i huslig ekonomi uppkom på flera håll i Europa som ett svar på den fattigdom och de sociala problem som industrialismen medfört. I Sverige bidrog detta tillsammans med den pedagogiska debatt som pågick till att diskussionerna kring införandet av hushållsekonomi i skolorna började under de två sista decennierna av 1800-talet.

1961 förstatligades fackskolan. Verksamheten bedrevs därefter under namnet Seminariet för huslig utbildning.
Ordning & strukturArkivet är förtecknat enligt allmänna arkivschemat.

Handlingar angående Fackskolan för huslig ekonomi återfinns även i Uppsala domkapitels arkiv I, särskilt volym G 3:1.
Arkivhistorik25 november 2013 inkom som gåva från Anna-Greta Svensson kursböcker och diverse handlingar härrörande från de f.d. eleverna i LC-54. Dessa handlingar har samman med en tidigare inkommen kursbok härrörande från de f.d. eleverna i LC-49 fått bilda volymen Ö 1:3, varvid den förutvarande volymen med detta signum fått nytt signum Ö 1:5.

28 augusti 2014 inkom som gåva från Anna-Greta Svensson diverse handlingar rörande träffar med de f.d. eleverna i LC-54. Dessa fotografier har fått bilda volymen Ö 1:4, varvid den förutvarande volymen Ö 1:4 fått nytt signum Ö 1:5 och den volym som 2013 åsattes signum Ö 1:5 fått nytt signum Ö 1:6.

6 september 2019 inkom som gåva från Anna-Greta Svensson fotografier från träffar med de f.d. eleverna i LC-54. Dessa handlingar har inordnats i volymen Ö 1:3.

27 november 2020 inkom som gåva en samling handlingar härrörande från lärarinnan vid Fackskolan Mia Grahn. Dessa handlingar har bildat de nya volymerna F 20:5 b (till vilken även en del tidigare i volymen F 20:5, numera F 20:5 a, förvarade handlingar förts), F 21:8 b och K 1 b:5. Härvid har volymerna F 20:5 och F 21:8 erhållit nytt signum F 20:5 a respektive F 21:8 a.

Tillgänglighet

SekretessDelvis

Hänvisningar

Relaterade arkivenheter
Se även: Mejt Skeris samling (SE/ULA/13331)

Kontroll

Skapad2008-04-29 12:54:35
Senast ändrad2021-02-08 14:39:31