Sundling, Elsa  (1900-tal – )

Person

ReferenskodSE/ULA/13598
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/agent/5G3b6jHKXqozcblst88HU0
ExtraID13598


Arkivbeskrivning
Situationsplan. Förslag till kyrka i Örbyhus.
Ingår i: Vendels kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Kyrka i Örbyhus. Perspektiv mot altaret och fondväggen.
Ingår i: Vendels kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Situation[splan]. [Förslag till kyrka i Örbyhus].
Ingår i: Vendels kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Kyrka i Örbyhus. Förslag till altarring.
Ingår i: Vendels kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Kyrka i Örbyhus. [Skiss till dopfunt; detaljskiss till dopfuntsbord].
Ingår i: Vendels kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Kyrka i Örbyhus. Portar.
Ingår i: Vendels kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Kyrka i Örbyhus. Skiss till fondväggen vid altaret.
Ingår i: Vendels kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Kyrka i Örbyhus. Förslagsskiss till om- och tillbyggn. av Tiunda hds. tingshus i Örbyhus. [Bottenplan; övre plan; sektioner; fasad mot sydost; fasad mot nordväst].
Ingår i: Vendels kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Kyrka i Örbyhus. Om- och tillbyggnad av Tiunda hds. tingshus i Örbyhus.
Ingår i: Vendels kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Kyrka i Örbyhus. Om- och tillbyggnad av Tiunda hds. gamla tingshus. Plan 1 tr.
Ingår i: Vendels kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Kyrka i Örbyhus. Förslag till dopfunt.
Ingår i: Vendels kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Kyrka i Örbyhus. Förslagsskiss till predikstol.
Ingår i: Vendels kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Kyrka i Örbyhus. Perspektiv mot altaret och fondväggen.
Ingår i: Vendels kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Kyrka i Örbyhus. Om- och tillbyggnad av Tiunda hds. gamla tingshus. [Situationsplan; plan 2; källarplan och bottenplan; sektioner; nya fasader].
Ingår i: Vendels kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Kyrka i Örbyhus. Förslagsskiss till predikstol.
Ingår i: Vendels kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Kyrkbänk från Kungs-Husby kyrka. Uppmätningsritning.
Ingår i: Vendels kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Kyrka i Örbyhus. [Skiss till dopfunt; detaljskiss till dopfuntsbord].
Ingår i: Vendels kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Kyrka i Örbyhus. Förslagsskiss till om- och tillbyggn. av Tiunda hds. tingshus i Örbyhus. [Bottenplan; övre plan; sektioner; fasad mot sydost; fasad mot nordväst; gavel mot nordost].
Ingår i: Vendels kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))