bild
Arkiv

Arvika västra landsförsamlings kyrkoarkiv


Arvika västra församling (förut Arvika landsförsamling) är moderförsamling i Arvika västra församling, Älgå och Ny pastorat samt tillhör Karlstads stift och Värmlands län.
Arvika (landsförsamling) tidigare moderförsamling i Arvika, Arvika köping, Älgå, Gunnarskog och Ny pastorat. Till pastoratet lades Bogen, vilket såsom kapellförsamling avskildes från Gunnarskog och Eda 1850.
Gunnarskog och Bogen avskildes till ett särskilt pastorat 1871. År 1909 delades Arvika pastorat i två: Arvika pastorat (Arvika landsförsamling, Älgå, Ny) och Arvika stads pastorat. Den 1/1 1944 införlivades Arvika socken med Arvika stad, inom vilken den bildar egen församling, benämnd Arvika västra församling.

 Serier (85 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
A IHusförhörslängderSerien är inbunden. Serien är avslutad. Se vidare serien A II a.

Volymerna 1-11, 13-14 och 17 med ortregister.
 
A II aFörsamlingsböckerSerien är inbunden. Serien är avslutad. Se vidare serierna A II b och A II c.

Volymerna 1-8 med ortregister. Volymerna 9-28 topografiskt ordnade. Volymerna 1-3, 5, 7, 11-13, 17 och 23 med förteckning över bl.a. sinnessjuka, blinda, främmande trosbekännare och utländska undersåtar. Volymerna 2-3 och 13 med uppgifter rörande folkmängd och mantalsskrivning.
 
A II bFörsamlingsböcker på lösbladSerien i arkivbox. Serien är avslutad.

Serien omfattar perioden 1971 - 1991-06-30 och är lagd i bokstavsordning efter fastighetsnamn och inom varje fastighet i personnummerordning efter huvudmännen.
 
A II cAvställningsregisterSerien i arkivbox. Serien är avslutad 1991-06-30.

Serien består av avställda församlingsboksblad.
 
A II dFastighetsförteckningar och registerSerien i arkivbox. Serien är avslutad. 
A IIIBöcker över obefintligaSerien är inbunden. Serien är avslutad. Se även serien A IV b.
 
A IV aFörsamlingsliggare Serien i arkivbox. Serien är avslutad.

Serien består av personakter lagda i bokstavsordning och utgör den 1991-06-30 aktuella församlingsliggaren.
 
A IV bObefintligregisterSerien i arkivbox. Serien är avslutad.

Serien består av personakter lagda i bokstavsordning över obefintliga 1991-06-30.
 
A IV cEmigrantregisterSerien är avslutad 1991-06-30.

Serien består av personakter lagda i personnummerordning.
 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradeSerien i arkivbox. Serien är avslutad 1991-06-30.

Serien är lagd i personnummerordning inom varje dödsår.
 
A VFörsamlingsregisterSerien i arkivbox. Serien är avslutad.

Volymerna 1-3 består av det 1967 aktuella församlingsregistret på avtryckskort lagda i bokstavsordning. Volymerna 4-6 består av det 1991-06-30 aktuella församlingsregistret på paviler lagda i personnummerordning.
 
A VI AvgångsregisterSerien i arkivbox. Serien är avslutad 1991-06-30.

Volymerna 1-5 består av avtryckskort lagda i bokstavsordning. Volymerna 6-11 består av paviler lagda i bokstavsordning i två olika avställningsperioder.
 
BIn- och utflyttningslängderSerien är inbunden. Serien är avslutad 1991-06-30.
 
C IFödelse- och dopböckerSerien är inbunden om inte annat anges. Serien är avslutad 1991-06-30.

Volymerna är märkta med seriesignum C.
 
C IIFödelse- och dopböcker för CentralsanatorietSerien i arkivbox. Serien är avslutad.
 
C XDopbok (fr.o.m. 1991-07-01)Serien är inbunden. Serien är avslutad 1999-12-31. 
D IKonfirmationsböckerSerien är inbunden. Serien är avslutad 1991-06-30.
 
D IIKommunionlängderSerien är inbunden. Serien är avslutad. 
D XKonfirmationsbok (fr.o.m. 1991-07-01)Serien är avslutad 1999-12-31. 
E ILysnings- och vigselböckerSerien är inbunden. Serien är avslutad 1969-06-30. Se vidare serien E II.

Volymerna är märkta med seriesignum E.
 
E IIÄktenskapsböckerSerien är avslutad 1991-06-30. 
E XVigselbok (fr.o.m. 1991-07-01)Serien är inbunden. Serien är avslutad 1999-12-31. 
F IDöd- och begravningsböckerSerien är inbunden. Serien är avslutad 1991-06-30.

Volymerna är märkta med seriesignum F.
 
F IIDöd- och begravningsböcker för CentralsanatorietSerien är inbunden. Serien är avslutad. Se även dödböcker för centralsanatoriet som förvaras i landstingsarkivet i serie D 2.
 
F XBegravningsbok (fr.o.m. 1991-07-01)Serien är inbunden. Serien är avslutad 1999-12-31. 
G IRedogörelser för folkmängden (statistiska tabeller)Serien är inbunden om inte annat anges. Serien är avslutad.
 
G IIKyrkojournalerSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
G IIIÖvriga längderSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad.
 
G IVDiarium i kyrkobokföringsärendenSerien i arkivbox. Serien är avslutad. 
H IBilagor till husförhörslängderna och församlingsböckerna t.o.m. 1967Serien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
H IIBilagor till flyttningslängderna t.o.m. 1967Serien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad.
 
H IIIBilagor till födelse- och dopböckerna t.o.m. 1967Serien i arkivbox. Serien är avslutad. 
H IVBilagor till konfirmationsböckerna t.o.m. 1967Serien är avslutad. 
H VBilagor till lysnings- och vigselböckerna t.o.m. 1967Serien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad.
 
H VIBilagor till död- och begravningsböckerna t.o.m. 1967Serien i arkivbox. Serien är avslutad.
 
H VIIBilagor till kyrkobokföringen 1968 - 1991-06-30Serien i arkivbox om inte annat anges. Serien är avslutad.

Serien är gallrad med stöd av RA-MS 1997:65 med följande undantag:

1) Handlingar rörande erkännande av faderskap.
2) Handlingar rörande erkännande av att barn är trolovningsbarn.
3) Arvsrättsförklaringar.
4) Anmälningar från icke gifta föräldrar om gemensam vårdnad av barn.
5) I utlandet utfärdade bilagor.
 
H XBilagor till kyrkobokföringen fr. o. m. 1991-07-01Serien är avslutad.

Serien är gallrad med stöd av RA-MS 1997:65 med följande undantag:

1) Handlingar utfärdade i utlandet.
2) Handlingar utfärdade av andra samfund än Svenska kyrkan.
 
J ISkrivelser, resolutioner m.m.Serien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad.
 
J IIUpplästa kungörelserSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
K ISockenstämmans protokoll och handlingarSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad.
 
K II aKyrkostämmans och kyrkofullmäktiges protokoll och handlingarSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad. 
K II bPastoratsstämmans, församlingsdelegerades och samfällda fullmäktiges protokoll och handlingarSerien är inbunden om ej annat anges.

Arvika västra pastorat (1909-) omfattande Arvika lands-, Älgå och Ny församling.

Serien är avslutad.
 
K III aKyrkorådets protokoll och handlingarSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad. 
K III bPastoratskyrkorådets protokoll och handlingarSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad. 
K IV aSkolrådets protokollSerien är avslutad. 
K IV bSkolrådets handlingarSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
K VÖvriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingarSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
L IRäkenskaper för kyrkaSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad. Fortsätter under L I aa - L I be.
 
L I aaKyrkokassans huvudböckerSerien är inbunden om ej annat anges. Serien utgör en fortsättning på den odelade serien L I. Serien är avslutad. 
L I abKyrkokassans specialerSerien är inbunden om ej annat anges. Serien utgör en fortsättning på den odelade serien L I. Serien är avslutad. 
L I acKyrkokassans fördelningskortSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien utgör en fortsättning på den odelade serien L I. Serien är avslutad. 
L I adKyrkokassans verifikationerSerien är fr.o.m. 1933 gallrad med 10 års frist enligt RA 1988:19. 
L I aeBokslut/huvudräkenskaperSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien utgör en fortsättning på den odelade serien L I. Serien är avslutad. 
L I baPastoratskassans huvudböckerSerien är inbunden om ej annat anges. Serien utgör en fortsättning på den odelade serien L I. Serien är avslutad. 
L I bbPastoratskassans specialerSerien är inbunden om ej annat anges. Serien utgör en fortsättning på den odelade serien L I. Serien är avslutad. 
L I bcPastoratskassans fördelningskortSerien utgör en fortsättning på den odelade serien L I. Se serie L I ac. 
L I bdPastoratskassans verifikationerSerien utgör en fortsättning på den odelade serien L I. Serien är fr.o.m. 1933 gallrad med 10 års frist enligt RA 1988:19. 
L I bePastoratskassans bokslut/huvudräkenskaperSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien utgör en fortsättning på den odelade serien L I. Serien är avslutad. 
L IIRäkenskaper för skolaSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är fr.o.m. 1933 gallrad med 10 års frist enligt RA 1988:19. Serien är avslutad.
 
L IIIRäkenskaper för fattigvårdSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad.
 
L IVRäkenskaper för kollektSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är fr.o.m. 1918 gallrad med 10 års frist enligt RA 1988:19. Serien är avslutad. 
L VRäkenskaper för övriga inrättningar och ändamålSerien är avslutad. Fortsätter under L V a - L V e. 
L V aPrästlönekassans räkenskaperSerien är inbunden om ej annat anges. Serien utgör en fortsättning på den odelade serien L V. Serien är avslutad. 
L V bLöneboställskassans räkenskaperSerien är inbunden om ej annat anges. Serien utgör en fortsättning på den odelade serien L V. Serien är avslutad. 
L V cDonationsräkenskaperSerien är inbunden om ej annat anges. Serien utgör en fortsättning på den odelade serien L V. Serien är avslutad. 
L V daBlomsterfondens räkenskaperSerien är inbunden om ej annat anges. Serien utgör en fortsättning på den odelade serien L V. Serien är avslutad. 
L V dbBlomesterfondens verifikationerSerien utgör en fortsättning på den odelade serien L V. Serien är fr.o.m. 1933 gallrad med 10 års frist enligt RA 1988:19. 
L V eRäkenskaper för övriga ändamålSerien är inbunden om ej annat anges. Serien utgör en fortsättning på den odelade serien L V. Serien är avslutad. 
L VIRäkenskaper i sammandrag granskade av kyrkostämmaSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
MHandlingar angående prästval och andra valSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
NVisitationshandlingar samt inventarie- och arkivförteckningarSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad.
 
OHandlingar angående kyrka och kyrkogård m.m.Serien avslutad. Fortsätter under O I a - O V.
 
O I aHandlingar rörande kyrkaSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien utgör en fortsättning på den odelade serien O. Serien är avslutad. 
O I bHandlingar angående kyrkogårdenSerien utgör en fortsättning på den odelade serien O. Se kyrkogårdsnämndens arkiv. 
O IIHandlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jordSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien utgör en fortsättning på den odelade serien O. Serien är avslutad. 
O IIIHandlingar angående prästerskapets lönerSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien utgör en fortsättning på den odelade serien O. Serien är avslutad. 
O IVHandlingar angående prästerskapet och kyrkobetjäningenSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien utgör en fortsättning på den odelade serien O. Serien är avslutad. 
O VDonationshandlingarSerien utgör en fortsättning på den odelade serien O. Se serie L V c. Serien är avslutad. 
O VIKartor och ritningarSerien är planförvarad om ej annat anges. 
PÖvriga handlingar och handskrifterSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. Fortsätter under P I - P V.
 
P ICentralsanatoriets och epidemisjukhusets kyrkböckerSerien utgör en fortsättning på den odelade serien P. Se serie D - F. 
P IIPålysningsböckerSerien är inbunden om ej annat anges. Serien utgör en fortsättning på den odelade serien P. Serien är avslutad. 
P IIIKyrkliga arbetskretsenSerien är inbunden om ej annat anges. Serien utgör en fortsättning på den odelade serien P. Serien är avslutad. 
P IVKyrkliga arbetskretsen för GilserudSerien är inbunden om ej annat anges. Serien utgör en fortsättning på den odelade serien P. Serien är avslutad. 
P VKyrkliga ungdomsarbetetSerien är inbunden om ej annat anges. Serien utgör en fortsättning på den odelade serien P. Serien är avslutad.