För närvarande är det problem med sökningar och sidvisningar i söktjänsten, felsökning pågår.

Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Arkiv

Fryksände kyrkoarkiv


Fryksände är moderförsamling i Fryksände och Lekvattnets pastorat samt tillhör Karlstad stift och Värmlands län. Intill den 1/5 1821 tillhörde församlingen Fryksdals pastorat, som då delades i två, varvid Fryksände blev moderförsamling i Fryksände, Lysvik, Östmark och Vitsands pastorat. Till pastoratet lades 1851 Lekvattnets kapellförsamling, bildad genom utbrytning ur Fryksände och Östmark. Fryksände pastorat har sedan uppdelats genom att Östmark blev eget pastorat 1872, Lysvik 1912 och Vitsand 1929.

Fryksände är typarkiv i Värmlands län och har därför undantagits från gällande gallringsbestämmelser.

 Serier (106 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
#Kartor och ritningar från Kartia 
A IHusförhörslängderSerien är inbunden. Serien är avslutad. Se vidare serien A II a.

Volymerna 6b-7, 9b-12, 14-16b, 18a-19a, 21-24 och 37-38 med ortregister. Volymerna 27-36 med längd över obefintliga.
 
A II aFörsamlingsböckerSerien är inbunden. Serien är avslutad. Se vidare serierna A II c och A II d.

Volymerna 6-14 med ortregister. Volymerna 4-12, 16, 21 och 35 med förteckning över bl.a. sinnessjuka, blinda, främmande trosbekännare och utländska undersåtar. Volymerna 1, 4, 8, 12 och 35 med uppgifter av kyrkokommunal karaktär, t.ex. ledamöter i kyrko- och skolråd, utackorderade barnhusbarn och folkmängd.
 
A II bFastighetslängderSerien är inbunden. Serien är avslutad.

Serien innehåller Torsby municipalsamhälle. Med register.
 
A II cFörsamlingsböcker på lösbladSerien i arkivbox. Serien är avslutad.

Serien omfattar perioden 1969 - 1991-06-30 och är lagd i bokstavsordning efter fastighetsnamn och inom varje fastighet i personnummerordning efter huvudmännen. Volymerna 1-3 omfattar fastigheter inom Torsby samhälle. Volymerna 4-11 omfattar resterande delar av Fryksände församling.
 
A II dAvställningsregisterSerien i arkivbox. Serien är avslutad 1991-06-30.

Serien består av avställda församlingsboksblad i två avställningsperioder. Volymerna 1-7 och 23 omfattar Torsby samhälle. Volymerna 8-22 och 24-25 omfattar resterande delar av Fryksände församling.
 
A II eFastighetsförteckningar och registerSerien är avslutad. 
A IIIBöcker över obefintligaSerien är inbunden. Serien är avslutad.
 
A IV aFörsamlingsliggareSerien i arkivbox. Serien är avslutad.

Serien består av personakter lagda i bokstavsordning efter efternamn och utgör den 1991-06-30 aktuella församlingsliggaren.
 
A IV bObefintligregisterFöres ej. 
A IV cEmigrantregisterSerien är avslutad 1991-06-30.

Serien består av personakter lagda i personnummerordning.
 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradeSerien i arkivbox. Serien är avslutad 1991-06-30.

Serien är lagd i personnummerordning inom varje dödsår.
 
A VFörsamlingsregisterSerien i arkivbox. Serien är avslutad.

Serien består av det aktuella 1991-06-30 aktuella församlingsregistret på paviler lagda i personnummerordning.
 
A VIAvgångsregisterSerien i arkivbox. Serien är avslutad 1991-06-30.

Volymerna 1-5 består av avtryckskort lagda i bokstavsordning. Volymerna 6-10 består av paviler lagda i personnummerordning i två avställningsperioder.
 
BIn- och utflyttningslängderSerien är inbunden. Serien är avslutad 1991-06-30.
 
C IFödelse- och dopböckerSerien är inbunden. Serien är avslutad 1991-06-30.
 
C IIFödelse- och dopböcker för Torsby lasarettSerien är inbunden. Serien är avslutad. 
C XDopbok (fr.o.m. 1991-07-01)Serien är inbunden. Serien är avslutad. 
D IKonfirmationsböckerSerien är inbunden. Serien är avslutad 1991-06-30.
 
D IIKommunionlängderSerien är inbunden. Serien är avslutad. 
D XKonfirmationsbok (fr.o.m. 1991-07-01)Serien är avslutad. 
E ILysnings- och vigselböckerSerien är inbunden. Serien är avslutad 1969-06-30. Se vidare serien E II.

Volymerna 1-4 har signum E.
 
E IIÄktenskapsböckerSerien i arkivbox. Serien är avslutad 1991-06-30. 
E XVigselbok (fr.o.m. 1991-07-01)Serien är inbunden. Serien är avslutad. 
F IDöd- och begravningsböckerSerien är inbunden. Serien är avslutad 1991-06-30.

Volymerna 1-5 har signum F.
 
F IIDöd- och begravningsbok för Torsby lasarettSerien är inbunden. Serien är avslutad. 
F XBegravningsbok (fr.o.m. 1991-07-01)Serien är inbunden. Serien är avslutad. 
G IRedogörelser för folkmängden (statistiska tabeller)Serien mikrofilmad. Serien är inbunden. Serien är avslutad.
 
G IIKyrkojournalerSe även odelade serien P. Serien är inbunden. 
G IIIDiarium i kyrkobokföringsärendenSerien i arkivbox. Serien är avslutad. 
H IBilagor till husförhörslängderna och församlingsböckerna t.o.m. 1967Serien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. Till och med år 1959 ingå enstaka bilagor till husförhörslängd och församlingsbok i serie H V. 
H IIBilagor till flyttningslängderna t.o.m. 1967Serien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
H IIIBilagor till födelse och dopböckerna t.o.m. 1967Serien i arkivbox. Serien är avslutad. Handlingar rörande faderskapserkännanden får även sökas i serie H I, under tiden 1923 - 1946 ingår i serien attester och anmälningar rörande barn födda på Torsby lasarett vilkas kyrkoskrivningsort ej är Fryksände.
Torsby lasarett 1947-1961 volym 19-26.
 
H IVBilagor till konfirmationsböckerna och kommunionlängderna t.o.m. 1967Serien är avslutad. 
H VBilagor till lysnings- och vigselböckerna t.o.m. 1967Serien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. Förteckning över kungjorda äktenskap 1897-1961 volym 29-32. 
H VIBilagor till död- och begravningsböckerna t.o.m. 1967Serien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. Under tiden 1924 - 1947 ingår i serien attester och anmälningar rörande personer som avlidit på Torsby lasarett vilkas rätta kyrkoskrivningsort ej är Fryksände. 
H VIIBilagor till kyrkobokföringen 1968 - 1991-06-30Serien i arkivbox. Serien är avslutad. 
H XBilagor till kyrkobokföringen fr.o.m. 1991-07-01Serien är avslutad.

Serien är gallrad med stöd av RA-MS 1997:65 med följande undantag:

1) Handlingar utfärdade i utlandet.
2) Handlingar utfärdade av andra samfund än Svenska kyrkan.
 
J ISkrivelser, resolutioner m.m.Serien i arkivbox om ej annat anges. Vissa handlingar fr.o.m. 1900 är gallrade enligt RA-MS 1997:65. Serien är avslutad. 
J IIAnslagna och / eller upplästa kungörelserSerien i arkivbox om ej annat anges. Vissa handlingar fr.o.m. 1900 är gallrade enligt RA-MS 1997:65. Serien är avslutad. 
J IIIBrevböcker och diarierSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad.
 
K ISockenstämmas protokoll och handlingarSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad. 
K II aaKyrkostämmans och kyrkofullmäktiges protokollSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad. 
K II abKyrkostämmans och kyrkofullmäktiges handlingarSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad.
 
K II baPastoratskyrkostämmans och församlingsdelegerades protokollSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad. 
K II bbPastoratskyrkostämmmans handlingarSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
K III aaKyrkorådets protokollSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad. 
K III abKyrkorådets handlingarSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad.
 
K III baPastoratskyrkorådets protokollSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad. 
K III bbPastoratskyrkorådets handlingarSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
K IV aSkolrådets (motsvarande) protokollSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad. 
K IV bBilagor till skolrådets protokoll och andra handlingar rörande skolaSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad.
 
K IV cHandlingar rörande skolväsendet, supplementserieSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
K VÖvriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingarSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad.
 
K V aaKyrkogårdsnämndens protokollSerien är inbunden om ej annat anges. Fr.o.m. 1989 omf. kyrkogårdsnämnden pastoratet. Serien är avslutad. 
K V abKyrkogårdsnämndens handlingarSerien i arkivbox om ej annat anges. Fr.o.m. 1989 omf. kyrkogårdsnämnden pastoratet. Serien är avslutad. 
K V baFastighetsnämndens protokoll, församlingenSerien i arkivbox om ej annat anges. 1996 upphörde församlingens fastighetsnämnd. Serien är avslutad. 
K V bbFastighetsnämndens handlingar, församlingenSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
K V caBoställsstyrelsens protokollSerien avslutad. 1972 fortsätter boställsstyrelsen i fastighetsnämnden, se K V ba. 
K V cbBoställsstyrelsens handlingarSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 1972 fortsätter boställsstyrelsen i fastighetsnämnden, se K V ba. 
K V daFastighetsnämndens och renoveringskommitténs protokollSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad. 
K V dbFastighetsnämndens handlingar, pastoratetSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
L IRäkenskaper för kyrkaSerien är avslutad. Fortsätter under L I aa - L I bb.
 
L I aaRäkenskaper för kyrka: räkenskapsböckerSerien är inbunden om ej annat anges. Serien utgör en fortsättning på L I. Volymerna L I aa: 1-38 är märkta L I a: 1-38. Serien är avslutad. 
L I abKyrkokassans verifikationerSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är fr.o.m. 1933 gallrad med 10 års frist enligt RA 1988:19. Serien utgör en fortsättning på L I. Serien är avslutad. 
L I baPastoratskassans räkenskaperSerien är inbunden om ej annat anges. Serien utgör en fortsättning på L I. Serien är avslutad. 
L I bbPastoratskyrkokassans verifikationerSerien i arkivbox om ej anant anges. Serien är fr.o.m. 1933 gallrad med 10 års frist enligt RA 1988:19. Serien utgör en fortsättning på L I. Serien är avslutad. 
L II aSkolkassans räkenskaperSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad. 
L II bSkolkassans verifikationerSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
L IIIRäkenskaper för fattigvårdSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad.
 
L IVRäkenskaper för kollektSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är gallrad fr.o.m. 1918 med 10 års frist enligt RA 1988:19. Serien är avslutad. 
L VRäkenskaper för övriga inrättningar och ändamålSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
L V aaDebiterings- och uppbördslängder för prästerskapets avlöning respektive räkenskaper för prästerskapetSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad. 
L V abBilagor och verifikationer till uppbörds- och debiteringslängder samt prästlönekassanSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är fr.o.m. 1933 gallrad med 10 års frist enligt RA 1988:19. Serien är avslutad. 
L V baFörsamlingsbibliotekets räkenskaperSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
L V bbFörsamlingsbibliotekets verifikationerSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
L VI aRäkenskaper i sammandrag granskade av kyrkostämmaSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
L VI bRäkenskaper i sammandrag granskade av pastoratskyrkostämmaSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
MHandlingar angående prästval och andra valSerien i arkivbox om ej annat anges. 
NVisitationshandlingar samt inventarie- och arkivförteckningarSerien är avslutad. Fortsätter i N I - N III b.
 
N IVisitationsprotokollSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien utgör en fortsättning på N. Serien är avslutad. 
N IIÄmbetsberättelserSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien utgör en fortsättning på N. Serien är avslutad. 
N III aInventarieförteckningarSerien är inbunden om ej annat anges. Serien utgör en fortsättning på N. 
N III bArkivförteckningarSerien är inbunden om ej annat anges. Serien utgör en fortsättning på N. Serien är avslutad. 
OÖvriga handlingar angående kyrka och kyrkogårdSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. Fortsätter i O I a - O VII. 
O I aHandlingar rörande kyrka och gravkapellSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien utgör en fortsättning av O. Serien är avslutad. 
O I bHandlingar rörande kyrkogårdenSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien utgör en fortsättning på O. Serien är avslutad. 
O I cGravböckerSerien i pärm om ej annat anges. Serien utgör en fortsättning på O. Serien är avslutad. Fr.o.m. 1995 förs gravboken digitalt i programmet GRAV. 
O II aHandlingar rörande kyrkliga fastigheter och kyrklig jord, tillhörande församlingenSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien utgör en fortsättning på O. Beträffande gravkapellet, se O I a och donationen Fryksände kyrkoskog Långshöjden, se O VI. Serien är avslutad. 
O II bHandlingar rörande kyrklig jord och kyrkliga fastigheter förvaltade av pastoratetSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien utgör en fortsättning på O. Serien är avslutad. 
O IIIHandlingar rörande prästerskapets löneförmånerSerien utgör en fortsättning på O. Serien är avslutad. 
O IVHandlingar rörande prästerskapet och kyrkobetjäningenSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien utgör en fortsättning på O. Serien är avslutad. Serien behålles och förvaras av församlingen. 
O VDonationshandlingarSerien utgör en fortsättning på O. Beträffande donationen Fryksände kyrkskog Långsjöhöjden se serie O VI. Serien är avslutad. 
O VIHandlingar rörande Fryksände kyrka tillhörig jord: Lirudsängen, kyrkskogen Långsjöhöjden och Vittjärn 142Serien i arkivbox om ej annat anges. Serien utgör en fortsättning på O. Beträffande skogens förvaltning se även kyrkorådets och kyrkostämmans/kyrkofullmäktiges protokoll och handl. Serien är avslutad. 
O VIIKartor och ritningarSerien planförvarad om ej annat anges. 
PÖvriga handlingar och handskrifterSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad. Fortsätter i P I - P III h med undantag av kyrkojournalerna, vilka fortsätta i serie G II. 
P IMäss- och pålysningsböckerSerien är inbunden om ej annat anges. Serien utgör en fortsättning på P. Serien är avslutad. 
P IIÖvriga handlingarSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien utgör en fortsättning på P. Serien är avslutad. 
P III aFryksände kyrkliga blomsterfondSerien är inbunden om ej annat anges. Serien utgör en fortsättning på P. Serien är avslutad. 
P III bFryksände kyrkokörSerien är inbunden om ej annat anges. Serien utgör en fortsättning på P. Serien är avslutad. 
P III cFryksände kyrkliga syföreningSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien utgör en fortsättning på P. Serien är avslutad. 
P III dFryksände kyrkobrödrakårSerien är inbunden om ej annat anges. Serien utgör en fortsättning på P. Serien är avslutad. 
P III eKyrkligt barn- och ungdomsarbeteSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien utgör en fortsättning på P. Serien är avslutad. 
P III fKyrkligt studiearbeteSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien utgör en fortsättning på P. Serien är avslutad. 
P III gLutherhjälpen och Svenska kyrkans mission i FryksändeSerien är inbunden om ej annat anges. Serien utgör en fortsättning på P. Serien är avslutad. 
P III hKFUM scouterSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien utgör en fortsättning på P. Serien är avslutad.