Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Kartor och ritningar

Gunnarskogs kyrkoarkiv

Serien i mapp om ej annat anges. Serien är avslutad.

 Volymer (85 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11764Karta över N. Backas ägor. Godkänd år 1765.
41 x 58 cm. Äldre beteckning A 1491.
 
- [H0001]1913Ingår i O I: 2. Karta över föreslagen utvidgning av Gunnarskogs församlings kyrkogård. A. Hallander. 
- [H0002]u.å.Ingår i O I: 2. Kartskiss över Gunnarskogs kyrkogård. 
21913Skogsindelningskarta rörande Norra Backa. 1 st. 
31913Skogsindelningskarta rörande Norra Backa. Kopia. 1 st. 
4a1916Inb. Järnvägsförslag Arvika-Torsby. T. Hellberg, 42 sid. Saknas 2013. 
4b1919Ritning, förslag till arrendatorsbostad, Norra Backa. 1 st. 
51919Ritning till ladugård, Norra Backa. 1 st. 
- [H0003]1920Ingår i O II: 4. Karta över det område, som jämlikt synesrättens utslag 30/9 1919 skall utgöra kyrkoherdebostället i Gunnarskogs socken. E. Östergren. 
- [H0004]u.å.Ingår i O II: 4. Förslag till renovering av flygelbyggnaden vid Gunnarksogs prästgård. N. Axelsson. 
61921Ritning till värmeanläggning i kyrkan. 1 st. 
71921Plan av kyrkogården. 1 st. 
81922Plan av kyrkan. 1 st. 
91922Plan av kyrkan. Kopia. 1 st. 
101922Genomskärningsritning av kyrkan. 1 st. 
111922Genomskärningsritning av kyrkan. Kopia. 1 st. 
121922Fasadritning av kyrkan. 1 st. 
13a1922Fasadritning av kyrkan. Kopia. 1 st. 
13b1922Ritning till lärarbostad i Bortan. L. Mattsson, 8 st. 
141924Rågångskarta, Norra och Södra Backa. 1 st. 
151925Rågångskarta, Norra och Södra Backa. 1 st. 
16a1927Plan av kyrkogården. 1 st. 
16b1929, 1937Förslag till kommunalarkiv. 2 st samt protokollsutdrag. 
- [H0005]1930Ingår i O II: 2. Karta över till försäljning förslagna torpet Ungersäter å Gunnarksogs kyrkoherdeboställe. 
- [H0006]1937Ingår i O II: 2. Skiss över område till försäljning från Norra Backa i Gunnarskogs socken. 
- [H0007]1938Ingår i O II: 2. Karta över Gunnarskogs kyrkoherdeboställe. Upprättad vid skogsindelning av U. Wallenberg. 
171938Ritning till läktare i kyrkan. 1 st. 
181938Ritningsförslag till pannrum i kyrkan. 1 st. 
191938Ritningsförslag till pannrum i kyrkan. Kopia. 1 st. 
201938Ritningsförslag till pannrum i kyrkan. 1 st. 
211938Ritning till värmeledning i kyrkan. 1 st. 
221938Skogsindelningskarta, Norra Backa. 1 st. 
231938Skogsindelningskarta, Norra Backa. Kopia. 1 st. 
241938Skogsindelningskarta, Norra Backa. 1 st. 
25a1939Ritning till elinstallation i kyrkan. 1 st. 
25b1941 – 1942Plankarta över kyrkogården och kyrkan. 2 st. 
- [H0008]1941Ingår i O II: 2. Ritningar till ombyggnad av Gunnarskogs prästgård. L. Mattsson, 2 st. 
- [H0009]1941Ingår i O II: 2. Situationsplan över Gunnarskogs prästgård. L. Mattson. 
- [H0010]1941Ingår i O II: 2. Gunnarskogs prästgård. Plan av kök samt ritningar till inredningsdetaljer. 2 st. 
- [H0011]1948Ingår i O I: 2. Karta över Stommen 1:79. E. Magnusson. 
- [H0012]1949Ingår i O I: 2. Skiss över området kring Gunnarskogs kyrka. Kopia av karta över inägorna till Stommen hemman samt karta över 1:79 Stommen. E. Magnusson. 
- [H0013]1950Ingår i O I: 2. Gunnarskogs kyrkogård. C. Sundström nr 2-18. 
261952Ritning till lampa i kyrkan. 1 st. 
271952Ritningar till armaturer i kyrkan. 7 st. 
- [H0014]1952Ingår i O I: 2. Karta över Stommen 1:79. Upprättad vid avstyckning av K. Hägglund. 
281956Ritning till skåp i sakristian. 1 st. 
- [H0015]u.å.Ingår i O I: 2. Skiss över kyrkogården. 
- [H0016]1960Ingår i O I: 2. Ritningar till nytt bårhus vid Gunnarskogs kyrka. W. Gjerming. 6 st. 
291962Ritning till lampetter i kyrkan. 1 st. 
301962Ritning till lampetter i kyrkan. Kopia. 1 st. 
311962Ritning till lampetter i kyrkan. 1 st. 
321962Ritning till lampetter i kyrkan. Kopia. 1 st. 
- [H0017]1962Ingår i O II: 4. Kartskiss över prästgårdsområdet vid Gunnarskogs kyrkoherdeboställe. N. G. Strand. 
331962Gunnarskogs kyrkogård. Gravkarta och renoveringsplan. S. Kaldén, 2 st. 
341964Ritning till åskledaranläggning. Jönsson & Kinell. Saknas 2013. 
351964Ritning till bårhus. W. Gjerming. Saknas 2013. 
- [H0018]1964Ingår i O I: 6. Skissförslag till bårhus vid Gunnarskogs kyrka. W. Gjerming, 2 st. 
- [H0019]1964Ingår i O I: 6. Ritningar till nytt bårhus vid Gunnarskogs kyrka. W. Gjerming, 7 st. 
- [H0020]1964Ingår i O I: 6. Ritningar till nytt bårhus vid Gunnarskogs kyrka. W. Gjerming, 10 st. 
- [H0021]1964Ingår i O I: 6. Dito. 10 st. 
- [H0022]1964Ingår i O I: 6. Förslag till nytt bårhus vid Gunnarskogs kyrka. W. Gjerming. 
361964Ritning till åskledareanläggning Gunnarskog skyrka. Jönsson & Kinell. 2 st. 
- [H0023]1964Ingår i O I: 3. Gunnarskogs kyrka. Åskskyddsanläggning. J. Lundholm. 
371964Förslag till bårhus vid Gunnarskogs kyrka. W. Gjerming, 4 st. 
- [H0024]1967Ingår i O I: 6. Skiss över området omkring Gunnarskogs kyrka och prästgård. 
38u.å.Uppmätningsritningar, Gunnarskogs församlingshem. 2 st. 
- [H0025]1968Ingår i O I: 6. Gunnarskogs kyrkogård. Förslag till utvidgning. E. Jacobsom, 2 st. 
- [H0026]1968Ingår i O I: 6. Dito. 2 st. 
- [H0027]1968Ingår i O I: 6. Delkopia av kartan till laga skifte å hemmanet Stommen, Gunnarskogs socken, akt 156. 
- [H0028]1968Ingår i O I. 6. Delkopia av karta till gränsbestämmelser kring samt platser inom hemmanet Stommen, Gunnarksogs socken fastställd 1923, akt 540. 
- [H0029]1968Ingår i O I: 6. Delkopia av karta upprättad till gränsbestämning inom hemmanet Stommen, Gunnarskogs socken, akt 1307. 
- [H0030]1969Ingår i O I: 6. Karta över Stommen nr 1. B. Eneskog. 
- [H0031]1970Ingår i O I: 6. Gunnarksogs kyrkogård. Förslag till utvidgning. E. Jacobson, 8 st. 
- [H0032]1970Ingår i O I: 6. Gunnarskogs kyrkogård. Förslag till körväg till huvudslamavskiljare. E. Olsson, 4 st. 
- [H0033]1972Ingår i O I: 6. Fastighetsreglering rörande Stommen 1:201 och samfälld mark till Stommen nr 1. B. O. Eneskog. 
- [H0034]1972Ingår i O I: 6. Sammanläggning av Stommen 1:80 och 1:88. 
391968Gunnarskogs kyrkogård. E. Jacobson, 3 st. 
401965Gunnarskogs kyrkogård, västra. C. I. Bergfjord, 6 st i rullade, 4 st plana (totalt 10 st). 
411968Förslag till utvidgning av Gunnarskogs kyrkogård. Huvudritning. E. Jacobsson. 1 st. 
421995Gravkarta kv. L-P. L: Forsman. 1 st. 
431970Förslag till utvidgning av Gunnarskogs kyrkogård. 1 av 2 st lev. till VA. 
441991Relationsritning. Ledningsplan. 2 st. 
451992Relationsritning. VA-detaljer. Gunarskogs kyrka. 1 st. 
461964Ritningar till bårhus i Gunnarksog. 10 st (varav 1 i rulle) samt beskrivning. 
471983 – 1987Rulle. Relationsritningar efter ombyggnad, elanläggning. 8 st.