Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Arkiv

Gunnarskogs kyrkoarkiv


Gunnarskog är moderförsamling i Gunnarskog och Bogens pastorat samt tillhör Karlstads stift och Värmlands län.
Gunnarskog var tidigare annexförsamling i Arvika, Arvika köping, Älgå, Gunnarskog och Ny pastorat, till vilket pastorat lades Bogen 1850. Gunnarskog och Bogen avskildes till ett särskilt pastorat 1871.

 Serier (61 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
A IHusförhörslängderSerien är inbunden. Serien är avslutad. Se vidare serien A II a.
 
A II aFörsamlingsböckerSerien är inbunden. Serien är avslutad. Se vidare serierna A II b och A II c.

Volymerna 2-4 med personregister. Volymerna 5-23 med ortegister. Volymerna 5, 8, 11, 14, 17 och 20 med förteckningar över bl.a. sinnessjuka, blinda, främmande trosbekännare, utländska undersåtar, utackorderade barnhusbarn, ledamöter i kyrko- och skolråd samt folkmängd.
 
A II bFörsamlingsböcker på lösbladSerien i arkivbox. Serien är avslutad.

Serien omfattar perioden 1974 - 1991-06-30 och är lagd i bokstavsordning efter fastighetsnamn och inom varje fastighet i personnummerordning efter huvudmännen.
 
A II cAvställningsregisterSerien i arkivbox. Serien är avslutad 1991-06-30.

Serien består av avställda församlingsboksblad.
 
A II dFastighetsförteckningar och registerSerien är avslutad. 
A IIIBöcker över obefintligaSerien är inbunden. Serien är avslutad.
 
A IV aFörsamlingsliggareSerien i arkivbox. Serien är avslutad.

Serien består av personakter lagda i bokstavsordning efter huvudmännen och utgör den 1991-06-30 aktuella församlingsliggaren.
 
A IV bObefintligregisterFöres ej. 
A IV cEmigrantregisterSerien är avslutad 1991-06-30. 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklarade Serien i arkivbox. Serien är avslutad 1991-06-30.

Serien är lagd i personnummerordning inom varje dödsår.
 
A VFörsamlingsregisterSerien i arkivbox. Serien är avslutad.

Volym 1-2 består av det 1967 aktuella församlingsregistret på avtryckskort lagda i bokstavsordning. Volym 3 består av det 1991-06-30 aktuella församlingsregistret på paviler lagda i personnummerordning.
 
A VIAvgångsregisterSerien i arkivbox. Serien är avslutad 1991-06-30.

Volymerna 1-3 består av avtryckskort lagda i bokstavsordning i två avställningsperioder. Volymerna 4-5 består av paviler lagda i personnummerordning.
 
BIn- och utflyttningslängderSerien är inbunden om inte annat anges. Serien är avslutad 1991-06-30.
 
CFödelse- och dopböckerSerien är inbunden om inte annat anges. Serien är avslutad 1991-06-30.
 
C XDopbok (fr.o.m. 1991-07-01)Serien är inbunden. Serien är avslutad 1999-12-31. 
D IKonfirmationsböckerSerien är inbunden. Serien är avslutad 1991-06-30.
 
D IIKommunionlängderSerien är inbunden. Serien är avslutad. 
D XKonfirmationsbok (fr.o.m. 1991-07-01)Serien är avslutad 1999-12-31. 
ELysnings- och vigselböckerSerien är inbunden. Serien är avslutad 1969-06-30. Se vidare serien E II.
 
E IIÄktenskapsböckerSerien är avslutad 1991-06-30. 
E XVigselbok (fr.o.m. 1991-07-01)Serien är avslutad 1999-12-31. 
FDöd- och begravningsböckerSerien är inbunden. Serien är avslutad 1991-06-30.
 
F XBegravningsbok (fr.o.m. 1991-07-01)Serien är avslutad 1999-12-31. 
G IRedogörelser för folkmängden (statistiska tabeller)Serien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad.
 
G IIÖvriga längderInbunden om ej annat anges. Serien är avslutad. 
G IIIDiarium i kyrkobokföringsärenden.Serien i arkivbox. Serien är avslutad. 
H IBilagor till husförhörslängderna och församlingsböckerna t.o.m. 1967Serien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad.
 
H IIBilagor till flyttningslängderna t.o.m. 1967Serien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad.
 
H IIIBilagor till födelse- och dopböckerna t.o.m. 1967Serien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad.
 
H IVBilagor till konfirmationsböckerna t.o.m. 1967Serien är avslutad. 
H VBilagor till lysnings- och vigselböckerna t.o.m. 1967Serien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad.
 
H VIBilagor till död- och begravningsböckerna t.o.m. 1967Serien i arkivbox. Serien är avslutad. 
H VIIBilagor till kyrkobokföringen 1968 - 1991-06-30Serien i arkivbox. Serien är avslutad.

Serien är gallrad med stöd av RA-MS 1997:65 med följande undantag:

1) Handlingar rörande erkännande av faderskap.
2) Handlingar rörande erkännande av att barn är trolovningsbarn.
3) Arvsrättsförklaringar.
4) Anmälningar från icke gifta föräldrar om gemensam vårdnad av barn.
5) I utlandet utfärdade bilagor.
 
JSkrivelser, resolutioner m.m.Serien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
K ISockenstämmans och sockennämndens protokoll och handlingarSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad. 
K IIKyrkostämmans och kyrkofullmäktiges protokoll och handlingarSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad. 
K IIIaKyrkorådets protokollSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad. 
K IIIbKyrkorådets handlingarSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
K IVSkolrådets protokoll och andra handlingar angående skolväsendetSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
K VÖvriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingarSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
L IaaRäkenskaper för kyrka, kyrkokassans huvudböckerSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad. Fortsätter i L Ica.
 
L IabRäkenskaper för kyrka, kyrkokassans verifikationerSerien är gallrad enligt RA 1988:19. Serien är avslutad. 
L IbaRäkenskaper för kyrka, pastoratskassans huvudböckerSerien är inbunden om ej annat anges. Häri även räkenskaper för prästlöne-, kyrkomusiker-, löneboställs- och prästgårdsbyggnadskassan 1951-1963. Serien är avslutad. Fortsätter i L Ica. 
L IbbRäkenskaper för kyrka, pastoratskassans verifikationerSerien är gallrad enligt RA 1988:19. Serien är avslutad. 
L IcaRäkenskaper för kyrka, Gunnarskog-Bogens kyrkliga samfällighets huvudräkenskaperSerien utgör en fortsättning av serie L Iaa och L Iba, samt Bogens kyrkoarkiv serie L Ia. Serien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad. 
L IcbRäkenskaper för kyrka, Gunnarskog-Bogens kyrkliga samfällighets verifikationerSerien är gallrad enligt RA 1988:19. Serien är avslutad. 
L IccRäkenskaper för kyrka, Gunnarskog-Bogens kyrkliga samfällighets bokslutSerien i arkivbox om ej annat anges. Häri även dagbok och huvudbok 1991-1999. Serien är avslutad. 
L IIRäkenskaper för skolaSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad. 
L IIIRäkenskaper för fattigvårdSerien är avslutad.
 
L IVRäkenskaper för kollektSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är gallrad enligt RA 1988:19. Serien är avslutad. 
L VRäkenskaper för övriga inrättningar och ändamålSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad. 
L VIRäkenskaper i sammandrag granskade av kyrkostämmaSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
MHandlingar angående prästval och andra valSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
NVisitationshandlingar samt inventarie- och arkivförteckningarSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad.
 
O IHandlingar rörande kyrka och kyrkogårdSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
O IIHandlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jordSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
O IIIHandlingar angående prästerskapets löneförmånerSerien är avslutad. 
O IVÖvriga handlingar angående prästerskapet och kyrkobetjäningenSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
O VDonationshandlingarSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
O VIKartor och ritningarSerien i mapp om ej annat anges. Serien är avslutad. 
PÖvriga handlingar och handskrifterSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad.