bild
Serie

Sockenstämmans protokoll och handlingar

Hammarö kyrkoarkiv

Serien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad.

 Volymer (9 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11708 – 1746Protokoll. Häri även inventarieförteckning 1745. 
21747 – 1789Protokoll. 
31787 – 1847Bunt. Handlingar enligt i bunten inneliggande specification. 
41789 – 1805Protokoll. 
51808 – 1832Protokoll. Med förteckning å försättsbladet över hemman anslagna till vinsädens utgörande i Hammarö. Häri även kyrkorådsprotokoll 1818, inventarieförteckningar för kyrkan 1808 och 1829 samt bänkrumslängd 1811. 
61832 – 1840Protokoll. Häri även inventarieförteckning för kyrkan 1832. 
71840 – 1846Protokoll. Med register. Häri även inventarieförteckning för kyrkan 1840. 
81846 – 1862Sid. 1-299. Protokoll. Med register och entreprenadauktionsprotokoll 1851 31/8, auktionsprotokoll 1852 17/1, protokoll vid sammanträde ang. gemensam byggnadskyldighet av bro å allmän landsväg 1853 14/2. Häri även protokoll ang. val av färjkarl 1860 14/10. 
91855Bunt. Revisionsprotokoll.