bild
Arkiv

Nors kyrkoarkiv


Nor är moderförsamling i Nor och Segerstad pastorat samt tillhör Karlstads stift och Värmlands län. Intill den 1 maj 1921 var Nor moderförsamling i det då uppdelade Nor, Grums, Ed, Segerstad och Borgvik pastorat.

 Serier (81 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
#Kartor och ritningar från Kartia 
A IHusförhörslängderSerien är inbunden. Serien är avslutad. Se vidare serie A II a.

Volymerna 1-14, 17 och 19 med ortegister. Volymerna 15-20 med förteckning över nattvardsungdom samma år.
 
A II aFörsamlingsböckerSerien är inbunden. Serien är avslutad. Se vidare serie A II b och c.

Volymerna 1, 3 och 5 med obefintlighetsbok samma år. Volymerna 5 och 13-14 med ortegister.
Volymerna 16-19 är förda i bokstavsordning efter efternamn. Volymerna 18-19 och 21-23 gäller Älvenäs och Vålbergs kyrkobokföringsdistrikt.

Volymerna 1-2, 4, 6, 9, 11, 13 och 23-24 med förteckning över bl.a. sinnessjuka, blinda, främmande trosbekännare och utländska undersåtar. Volymerna 1-2, 4 och 6 även med uppgift av kyrkokommunal karaktär, t.ex. ledamöter i kyrko- och skolråd, folkmängd, fattigvård och utackorderade barnhusbarn.
 
A II bFörsamlingsböcker på lösbladSerien i arkivkartong. Serien är avslutad 1991-06-30.

Serien är lagd i bokstavsordning efter fastighetsnamn och inom varje fastighet i personnummerordning efter huvuvdmännen. Volymerna 1,2 och 4 med 1988 års korslistor från gammal till ny fastighetsförteckning.
 
A II cAvställningsregister Serien i arkivkartong. Serien är avslutad 1991-06-30.

Serien är lagd i bokstavsordning efter fastighetsnamn och inom varje fastighet i personnummerordning efter huvuvdmännen.
 
A II dFastighetsförteckningarSerien i arkivkartong. Serien är avslutad 1991-06-30. 
A IIIBöcker över obefintligaSerien är inbunden. Serien är avslutad.
 
A IV aFörsamlingsliggareSerien i arkivkartong. Serien är avslutad 1991-06-30.

Serien består av personakter lagda i bokstavsordning efter huvudmännens efternamn och utgör den 1991-06-30 aktuella församlingsliggaren.
 
A IV bObefintligregisterSerien är avslutad. 
A IV cEmigrantregisterSerien i arkivkartong. Serien är avslutad 1991-06-30.
Serien består av personakter lagda i personnummerordning.
 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradeSerien i arkivkartong. Serien är lagd i personnummerordning inom dödsåret. Serien är avslutad 1991-06-30. 
A VFörsamlingsregisterSerien i arkivkartong. Serien är avslutad 1991-06-30.

Volymerna 1-4 består av det 1967 aktuella församlingsregistret på avtryckskort lagda i bokstavsordning.
Volymerna 5-7 består av det 1991-06-30 aktuella församlingsregistret på paviler lagda i personnummerordning.

 
A VIAvgångsregisterSerien i arkivkartong. Serien är avslutad 1991-06-30.

Volymerna 1-6 består av avtryckskort lagda i bokstavsordning.
Volymerna 7-11 består av paviler lagda i bokstavsordning.

 
BIn- och utflyttningslängderSerien är inbunden. Serien är avslutad 1991-06-30.
 
CFödelse- och dopböckerSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad 1991-06-30.
 
C XDopbok (fr.o.m. 1991-07-01)Serien är inbunden. Serien är avslutad. 
D IKonfirmationslängderSerien är inbunden. Serien är avslutad.
 
D IIKommunionlängderSerien är inbunden. Serien är avslutad.
 
D XKonfirmationsbok (fr.o.m. 1991-07-01)Serien är avslutad. 
E ILysnings- och vigselböckerSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad. Se vidare serie E II.
 
E IIÄktenskapsböckerSerien är avslutad 1991-06-30. 
E XVigselbok (fr.o.m. 1991-07-01)Serien är inbunden. Serien är avslutad. 
FDöd- och begravningsböckerSerien är inbunden. Serien är avslutad 1991-06-30.
 
F XBegravningsbok (fr.o.m. 1991-07-01)Serien är inbunden. Serien är avslutad. 
G IRedogörelser för folkmängden, statistiska tabellerSerien inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad. Vol 1-4 mikrofilmade.
 
G IIÖvriga längderSerien är inbunden. Serien är avslutad. 
G IIIDiarium i kyrkobokföringsärendenSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
H IBilagor till husförhörslängderna och församlingsböckerna t.o.m. 1967Serien i arkivbox. Serien är avslutad. 
H IIBilagor till flyttningslängderna t.o.m. 1967Serien i arkivbox. Serien är avslutad.
 
H IIIBilagor till födelse och dopböckerna t.o.m. 1967Serien är i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
H IVBilagor till konfirmationsböckerna och kommunionlängderna t.o.m. 1967.Serien i arkivbox. Serien är avslutad. 
H VBilagor till lysnings- och vigselböckerna t.o.m. 1967Serien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad 1991-06-30. 
H VIBilagor till död- och begravningsböckerna t.o.m. 1967Serien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
H VIIBilagor till kyrkobokföringen 1968 - 1991-06-30Serien i arkivbox. Serien är avslutad.

Serien är gallrad med stöd av RA-MS 1997:65 med följande undantag:

1) Handlingar rörande erkännande av faderskap.
2) Handlingar rörande erkännande av att barn är trolovningsbarn.
3) Arvsrättsförklaringar.
4) Anmälningar från icke gifta föräldrar om gemensam vårdnad av barn.
5) I utlandet utfärdade bilagor.
 
H XBilagor till kyrkobokföringen fr.o.m. 1991-07-01Serien är avslutad.

Serien är gallrad med stöd av RA-MS 1997:65 med följande undantag:

1) Handlingar utfärdade i utlandet.
2) Handlingar utfärdade av andra samfund än Svenska kyrkan.
 
JSkrivelser och resolutionerSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
K ISockenstämmas protokoll och handlingarSerien är avslutad. 
K IIaKyrkostämmas och kyrkofullmäktiges protokollSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad. 
K IIbKyrkostämmas och kyrkofullmäktiges handlingarSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
K IIIaKyrkorådets protokollSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad. 
K IIIbKyrkorådets handlingarSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
K IVaSkolrådets protokollSerien är avslutad. 
K IVbSkolrådets handlingarSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad. 
K VÖvriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingarSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
L IaaKyrkokassans räkenskaperSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad. Fortsätter under L Iaf. 
L IabKyrkokassans verifikationerSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är gallrad enligt RA 1988:19. Serien är avslutad. 
L IacKyrkokassans specialräkenskaperSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad. 
L IadKyrkokassans bokslutSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad. 
L IaeKyrkokassans fördelningsböckerSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
L IafKyrkokassans årsjournalerSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad. 
L IbaPastoratkyrkokassans räkenskaperSerien är inbunden om ej annat anges. Pastoratskassan är ej uppdelad. 1943-1953 drev pastoratet Nors löneboställe i egen regi. Serien är avslutad. Fortsätter i L Ibf. 
L IbbPastoratkassans specialräkenskaperHandlingar saknas. 
L IbcPastoratkassans fördelningsböckerSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
L IbdPastoratkyrkokassans verifikationerSerien i arkivbox om ej annat anges. 
L IbePastoratkassans bokslutSerien är inbunden om ej annat anges. 
L IbfPastoratkassans årsjournalerSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad. 
L IIaSkolkassans räkenskaperSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad. 
L IIbSkolkassans verifikationerSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
L IIIRäkenskaper för fattigvårdSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad. 
L IVRäkenskaper för kollektSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är gallrad enligt RA 1988:19. Serien är avslutad. 
L VaRäkenskaper för övriga inrättningar och ändamålSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad. 
L VbVerifikationer för övriga inrättningar och ändamålSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är gallrad enligt RA 1988:19. Serien är avslutad. 
L VIRäkenskaper i sammandrag granskade av kyrkostämmaSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
MHandlingar angående prästval och andra valSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
N IVisitationsprotokollSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad. 
N IIÄmbetsberättelserSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
N IIIInventarieförteckningarSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad. 
OÖvriga handlingar angående kyrka och kyrkogårdSerien är avslutad. Fortsätter i O Ia-O VI. 
O IaHandlingar angående kyrkanSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
O IbHandlingar angående kyrkogårdenSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
O IcGravböcker och gravregisterSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad. 
O IIHandlingar rörande kyrklig jord och kyrkliga fastigheterSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
O IIIHandlingar rörande prästerskapets löneförmånerSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
O IVÖvriga handlingar rörande prästerskapet och kyrkobetjäningenSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
O VDonationshandlingarSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
O VIKartor och ritningarSerien i kart- och ritningsskåp om ej annat anges. Serien är avslutad. 
PKyrkojournalerSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad. Fortsätter i P I-P II. 
P IPålysningsböckerSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad. 
P IIÖvriga handlingar och handskrifterSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
P IIIKyrkans ungdoms arkivSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
P IVKyrkliga syföreningens arkivSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad.