bild
Arkiv

Ny kyrkoarkiv


Ny är annexförsamling i Arvika västra församling, Älgå och Ny pastorat samt tillhör Karlstads stift och Värmlands län.

Ny var tidigare annexförsamling i Arvika, Arvika köping, Älgå, Gunnarskog och Ny pastorat, till vilket pastorat lades Bogen 1850. Gunnarskog och Bogen avskildes till ett särskilt pastorat 1871. År 1909 delades Arvika pastorat i två, varvid Ny blev annexförsamling i Arvika landsförsamling, Älgå och Ny pastorat. Moderförsamlingen benämnes från 1/1 1944 Arvika västra församling.

 Serier (73 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
A IHusförhörslängderSerien är inbunden. Serie är avslutad. Se vidare serien A II a.

Volymerna 1-7 och 10-11 med ortregister. Husförhörslängd 1857-1860 förkommen enligt 1884 års arkivförteckning.
 
A II aFörsamlingsböckerSerien är inbunden. Serien är avslutad. Se vidare serien A II b.

Volymerna 6-8 med ortregister. Serien innehåller förteckning över bl.a. sinnessjuka, blinda, främmande trosbekännare och utländska undersåtar. Volymerna 1-2 och 7-8 med uppgifter rörande folkmängd och mantalsskrivning.
 
A II bFörsamlingsböcker på lösbladSerien i arkivbox. Serien är avslutad.

Serien omfattar perioden 1970 - 1991-06-30 och är lagd i bokstavsordning efter fastighetsnamn och inom varje fastighet i personnummerordning efter huvudmännen. Serien är samsorterad och består av både aktuella och avställda församlingsboksblad.
 
A II cAvställningsregisterSerien är avslutad 1991-06-30. Serien är samsorterad med serien A II c.

Serien består av avställda församlingsboksblad.
 
A IIIBöcker över obefintligaSerien är inbunden. Serien är avslutad. Se även serien A IV b.
 
A IV aFörsamlingsliggareSerien i arkivbox. Serien är avslutad.

Serien består av personakter lagda i bokstavsordning efter efternamn och utgör den 1991-06-30 aktuella församlingsliggaren.
 
A IV bObefintligregisterSerien är avslutad. Se även serien A III.

Serien består av personakter lagda i personnummerordning över obefintliga 1991-06-30.
 
A IV cEmigrantregisterSerien är avslutad 1991-06-30.

Serien består av personakter lagda i personnummerordning.
 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradeSerien i arkivbox. Serien är avslutad 1991-06-30.

Serien är lagd i personnummerordning inom varje dödsår.
 
A VFörsamlingsregisterSerien i arkivbox. Serien är avslutad.

Volym 1 består av det 1967 aktuella församlingsregistret på avtryckskort lagda i bokstavsordning. Volym 2 består av det 1991-06-30 aktuella församlingsregistret på paviler lagda i personnummerordning.
 
A VI aAvgångsregisterSerien i arkivbox. Serien är avslutad 1991-06-30.

Volym 1 består av avtryckskort lagda i bokstavsordning. Volymerna 2-3 består av paviler lagda i bokstavsordning i två avställningsperioder.

 
A VI bAvgångslängderSerien är inbunden. Serien är avslutad. Se även serien A VI a. 
BIn- och utflyttningslängderSerien är inbunden. Serien är avslutad 1991-06-30.

 
CFödelse- och dopböckerSerien är inbunden. Serien är avslutad 1991-06-30.
 
C XDopbok (fr.o.m. 1991-07-01)Serien är inbunden. Serien är avslutad 1999-12-31. 
D IKonfirmationsböckerSerien är inbunden. Serien är avslutad 1991-06-30.
 
D IIKommunionlängderSerien är inbunden. Serien är avslutad. 
D XKonfirmationsbok (fr.o.m. 1991-07-01)Serien är avslutad 1999-12-31. 
E ILysnings- och vigselböckerSerien är inbunden. Serien är avslutad 1969-06-30. Se vidare serien E II.
 
E IIÄktenskapsböckerSerien är avslutad 1991-06-30. 
E XVigselbok (fr.o.m. 1991-07-01)Serien är avslutad 1999-12-31. 
FDöd- och begravningsböckerSerien är inbunden. Serien är avslutad 1991-06-30.
 
F XBegravningsbok (fr.o.m. 1991-07-01)Serien är avslutad 1999-12-31. 
G IRedogörelser för folkmängden (statistiska tabeller)Serien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad.
 
G IIÖvriga längderSerien är inbunden. Serien är avslutad. 
H IBilagor till husförhörslängderna och församlingsböckerna t.o.m. 1967Serien i arkivbox. Serien är avslutad. 
H IIBilagor till flyttningslängderna t.o.m. 1967Serien i arkivbox. Serien är avslutad.
 
H IIIBilagor till födelse- och dopböckerna t.o.m. 1967Serien är avslutad. 
H IVBilagor till konfirmationsböckerna och kommunionlängderna t.o.m. 1967Serien är avslutad. 
H VBilagor till lysnings- och vigselböckerna t.o.m. 1967Serien i arkivbox. Serien är avslutad.
 
H VIBilagor till död- och begravningsböckerna t.o.m. 1967Serien är inbunden. Serien är avslutad. 
H VIIBilagor till kyrkobokföringen 1968-1991-06-30.Serien i arkivbox. Serien är avslutad.

Serien är gallrad med stöd av RA-MS 1997:65 med följande undantag:

1) Handlingar rörande erkännande av faderskap.
2) Handlingar rörande erkännande av att barn är trolovningsbarn.
3) Arvsrättsförklaringar.
4) Anmälningar från icke gifta föräldrar om gemensam vårdnad av barn.
5) I utlandet utfärdade bilagor.
 
H XBilagor till kyrkobokföringen fr.o.m. 1991-07-01.Serien är avslutad.

Serien är gallrad med stöd av RA-MS 1997:65 med följande undantag:

1) Handlingar utfärdade i utlandet.
2) Handlingar utfärdade av andra samfund än Svenska kyrkan.
 
JSkrivelser, resolutioner m.m.Serien avslutad. Fortsätter under J I - J II. 
J ISkrivelser, resolutioner, utslag, m.m.Serien i arkivbox om ej annat anges. Serien utgör en fortsättning på den odelade serien J. Serien är avslutad. 
J III kyrkan upplästa kungörelserSerien utgör en fortsättning på den odelade serien J. Serien är avslutad. 
K ISockenstämmans protokoll och handlingarSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad. 
K II aKyrkostämmans och kyrkofullmäktiges protokoll och handlingarSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad. 
K II bKyrkostämmans och kyrkofullmäktiges bilagorSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
K III aKyrkorådets protokollSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad. 
K III bKyrkorådets handlingarSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
K IV aSkolrådets protokollSerien är avslutad. 
K IV bSkolrådets handlingarSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad. 
K V aÖvriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingarSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad. 
K V bBarnavårdsnämndens protokoll och bilagorSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
L I aRäkenskaper för kyrka, huvudräkenskaperSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad.
 
L I bRäkenskaper för kyrka, verifikationerSerien är fr.o.m. 1933 gallrad med 10 års frist enligt RA 1988:19. Serien är avslutad. 
L II aRäkenskaper för skolaSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad. 
L II bRäkenskaper för skola, verifikationerSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
L IIIRäkenskaper för fattigvårdSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad.
 
L IV aRäkenskaper för kollektSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är fr.o.m. 1918 gallrad med 10 års frist enligt RA 1988:19. Serien är avslutad. 
L IV bRäkenskaper för kollekt, exponendaböckerSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad. 
L IV cRäkenskaper för kollekt, verifikationerSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är fr.o.m. 1918 gallrad med 10 års frist enligt RA 1988:19. Serien är avslutad. 
L V aRäkenskaper för övriga inrättningar och ändamålSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad.
 
L V bRäkenskaper för övriga inrättningar och ändamål, verifikationerSerien är fr.o.m. 1933 gallrad med 10 års frist enligt RA 1988:19. Serien är avslutad. 
L VIRäkenskaper i sammandrag granskade av kyrkostämma och kyrkofullmäktigeSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
MHandlingar angående prästval och andra valSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
N IVisitationshandlingar samt inventarie- och arkivförteckningarSerien avslutad. Fortsätter under N II - N III.
 
N IIÄmbetsberättelserSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien utgör en fortsättning på den odelade serien N I. Serien är avslutad. 
N IIIInventarie- och arkivförteckningarSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien utgör en fortsättning på den odelade serien N I. Serien är avslutad.
 
OÖvriga handlingar angående kyrka och kyrkogårdSerien avslutad. Fortsätter under O I a - O V.
 
O I aHandlingar angående kyrkaSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien utgör en fortsättning på den odelade serien O. Serien är avslutad. 
O I bHandlingar angående kyrkogårdSerien är inbunden om ej annat anges. Serien utgör en fortsättning på den odelade serien O. Serien är avslutad. 
O IIHandlingar angående kyrkliga boställen och kyrklig jordSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien utgör en fortsättning på den odelade serien O. Av- och tillträdessyn å Bergtorpen, Svea hovrätts utslag 5 dec 1871, saknas 1947, 1962 samt 1966. Serien är avslutad. 
O IIIHandlingar angående prästerskapets löneförmånerSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien utgör en fortsättning på den odelade serien O. Serien är avslutad. 
O IVÖvriga handlingar angående prästerskapet och kyrkobetjäningenSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien utgör en fortsättning på den odelade serien O. Serien är avslutad. 
O VDonationshandlingarSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien utgör en fortsättning på den odelade serien O. Serien är avslutad. 
O VIKartor och ritningarSerien är planförvarad om ej annat anges. 
PÖvriga handlingar och handskrifterSerien är inbunden om ej annat anges. Serien avslutad. Fortsätter under P I- P IV.
 
P IÖvriga handlingar och handskrifterSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien utgör en fortsättning på den odelade serien P. Serien är avslutad. 
P IIPålysningsböckerSerien är inbunden om ej annat anges. Serien utgör en fortsättning på den odelade serien P. Lucka 1941-1944. Serien är avslutad. 
P IIIHandlingar angående sockenbiblioteketSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien utgör en fortsättning på den odelade serien P. Serien är avslutad. 
P IVHandlingar angående frivilligt kyrkligt arbeteSerien utgör en fortsättning på den odelade serien P. Serien är avslutad.