Torsdag den 28 september, kl. 16.30–22.00, genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Arbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.

bild
Arkiv

Ransäters kyrkoarkiv


Ransäter är annexförsamling i Munkfors och Ransäters församlingars pastorat samt tillhör Karlstads stift och Värmlands län. Intill den 1 maj 1882 var Ransäter annexförsamling i Stora Kils, Övre Ulleruds, Nedre Ulleruds och Ransäters församlingars pastorat. Den 1 maj 1882 bröts Stora Kil församling ur denna sammanslutning.
Till pastoratet lades 1918 Munkfors kapellförsamling.
Den 1 maj 1926 delades pastoratet på nytt, varvid Ransäter blev moderförsamling i Ransäters och Munkfors församlingars pastorat. Den 1 januari 1962 blev Munkfors moderförsamling i samma pastorat.

 Serier (75 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
A IHusförhörslängderSerien är inbunden. Serien är avslutad. Se vidare serien A II a.

Volymerna 1, 3, 5-6 och 8-9 med ortregister. Volymerna 14-17 med konfirmationsbok samt längd över obefintliga samma år.
 
A II aFörsamlingsböckerSerien är inbunden. Serien är avslutad. Se vidare serien A II b.

Volymerna 1-6, 10-11 och 13 med ortregister. Volymerna 1-4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16 och 18 med förteckning över bl.a. sinnessjuka, blinda, främmande trosbekännare och utländska undersåtar. Volymerna 1, 3, 6, 8, 10, 12, 14 och 16 med uppgifter av kyrkokommunal karaktär, t.ex. ledamöter i kyrko- och skolråd, folkmängd samt mantalsskrivning.
 
A II bFörsamlingsböcker på lösbladSerien i arkivkartong. Serien är avslutad.

Serien är lagd i bokstavsordning efter fstighetsnamn och inom varje fastighet i personnummerordning efter huvudmännen. Serien består av den 1991-06-30 aktuella församlingsboken.
 
A II cAvställningsregisterSerien är avslutad.

Serien består av avställda församlingsboksblad.
 
A II dFastighetsförteckningarSerien är avslutad. 
A IIIBöcker över obefintligaSerien är inbunden. Serien är avslutad. Se även serien A IV b.
 
A IV aFörsamlingsliggareSerien i arkivkartong. Serien är avslutad.

Serien består av personakter lagda i bokstavsordning och utgör den 1991-06-30 aktuella församlingsliggaren.
 
A IV bObefintligregisterFöres ej. 
A IV cEmigrantregisterSerien är avslutad 1991-06-30.

Serien består av personakter lagda i personnummerordning.
 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradeSerien i arkivkartong. Serien är avslutad 1991-06-30.

Serien är lagd i personnummerordning inom varje dödsår.
 
A VFörsamlingsregisterSerien i arkivkartong. Serien är avslutad.

Volym 1 består av det 1967 aktuella församlingsregistret på avtryckskort lagda i ljudande bokstavsordning.
Volym 2 består av det 1991-06-30 aktuella församlingsregistret på paviler lagda i personnummerordning.
 
A VIAvgångsregisterSerien i arkivkartong. Serien är avslutad 1991-06-30.

Volymerna 1-2 består av avtryckskort lagda i bokstavsordning. Volym 3 består av paviler lagda i personnummerordning i två avställningsperioder.
 
BIn- och utflyttningslängderSerien är inbunden. Serien är avslutad 1991-06-30.
 
CFödelse- och dopböckerSerien är inbunden. Serien är avslutad 1991-06-30.
 
C XDopbok (fr.o.m. 1991-07-01)Serien är inbunden. Serien är avslutad 1999-12-31.

Volym 1 manuellt förd ministerialbok. Volym 2 datautskrifter förda med ADB. I båda volymerna kan poster saknas, som istället finns med i den andra volymen.
 
D IKonfirmationsböckerSerien är inbunden. Serien är avslutad.
 
D IIKommunionlängderSerien är inbunden. Serien är avslutad. 
D XKonfirmationsbok (fr.o.m. 1991-07-01)Serien är avslutad 1999-12-31. 
E ILysnings- och vigselböckerSerien är inbunden. Serien är avslutad 1969-06-30. Se vidare serien E II.
 
E IIÄktenskapsböckerSerien i arkivkartong. Serien är avslutad 1991-06-30. 
E XVigselbok (fr.o.m. 1991-07-01)Serien är avslutad 1999-12-31. 
FDöd- och begravningsböckerSerien är inbunden. Serien är avslutad 1991-06-30.
 
F XBegravningsbok (fr.o.m. 1991-07-01)Serien är avslutad 1999-12-31. 
G IRedogörelser för folkmängden (statistiska tabeller)Serien är inbunden om inte annat anges. Serien är avslutad. Volym 1-6 mikrofilmade.
 
G IIKyrkojournalerSerien är inbunden om inte annat anges. Serien är avslutad. 
G IIIÖvriga längderSerien är avslutad. 
G IVDiarium i kyrkobokföringsärendenSerien är avslutad. 
H IBilagor till husförhörslängderna och församlingsböckerna t.o.m. 1967Serien i arkivbox. Serien är avslutad. 
H IIBilagor till flyttningslängderna t.o.m. 1967Serien i arkivbox om inte annat anges. Serien är avslutad.
 
H IIIBilagor till födelse- och dopböckerna t.o.m. 1967Serien i arkivbox. Serien är avslutad. 
H IVBilagor till konfirmationsböckerna och kommunionlängderna t.o.m. 1967Serien är avslutad. 
H VBilagor till lysnings- och vigselböckerna t.o.m. 1967Serien i arkivkartong om inte annat anges. Serien är avslutad. 
H VIBilagor till död- och begravningsböckerna t.o.m. 1967Serien i arkivbox. Serien är avslutad. 
H VIIBilagor till kyrkobokföringen 1968 - 1991-06-30Serien i arkivkartong. Serien är avslutad.

Serien är gallrad med stöd av RA-MS 1997:65 med följande undantag:

1) Handlingar rörande erkännande av faderskap.
2) Handlingar rörande erkännande av att barn är trolovningsbarn.
3) Arvsrättsförklaringar.
4) Anmälningar från icke gifta föräldrar om gemensam vårdnad av barn.
5) I utlandet utfärdade bilagor.
 
H XBilagor till kyrkobokföringen fr.o.m. 1991-07-01Serien är avslutad. 
JSkrivelser och resolutioner m.m.Serien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
K ISockenstämmans och sockennämndens protokoll och handlingarSerien är avslutad. 
K IIKyrkostämmans protokoll och handlingarSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad. Fortsätter under Munkfors kyrkliga samfällighet A 1. 
K IIIKyrkorådets protokoll och handlingarSerien är inbunden om ej annat anges. Munkfors och Ransäter utgör kyrklig samfällighet från 1/1 1962. Från 1/1 1924 utgöres protokoll och handl. inom Munkfors-Ransäter av pastoratskyrkoråd. 1988 fick respektive församling eget kyrkoråd. Serien är avslutad. Munkfors samfällda kyrkoråd fortsätter i Munkfors kyrkliga samfällighet A 2 A. 
K IV aSkolrådets protokollSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad. 
K IV bFörteckningar över skolpliktiga barnSerien är inbunden om ej annat anges. Skoldagbok för Ransäters skolor 1871-1914 ingår i Munkfors kommuns arkiv. Serien är avslutad. 
K IV cÖvriga handlingar rörande skolväsendetSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
K VÖvriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingarSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad. 
L IRäkenskaper för kyrka, räkenskapsböckerSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad.
 
L I aaKyrkokassans huvudräkenskaperSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad. Fortsätter i Munkfors L I ba. 
L I abKyrkokassans specialräkenskaperSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad. 
L I acKyrkokassans fördelningsböckerHandlingar saknas. 
L I adKyrkokassans verifikationerSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är gallrad enligt RA 1988:19. Serien är avslutad. 
L I afKyrkokassans journalerSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad. 
L I baPastoratskassans huvudräkenskaperSerien är avslutad. 
L I bbPastoratskassans fördelningsböckerSerien är avslutad. 
L II aSkolkassans räkenskapsböckerSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad. 
L II bSkolkassans verifikationerSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
L IIIRäkenskaper för fattigvårdSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad.
 
L IVRäkenskaper för kollektSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är gallrad enligt RA 1988:19. Serien är avslutad. 
L V aRäkenskaper för övriga inrättningar och ändamålSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad. 
L V bVerifikationer för övriga inrättningar och ändamålSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är gallrad enligt RA 1988:19. Serien är avslutad. 
L VIRäkenskaper i sammandrag granskade av kyrkostämmaSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
MHandlingar rörande prästval och andra valSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
N IVisitationsprotokollSerien är avslutad. 
N IIÄmbetsberättelserSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
N IIIArkiv- och inventarieförteckningarSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad. 
O I aHandlingar angående kyrkanSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
O I bHandlingar angående kyrkogårdenSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
O I cGravböcker och gravregisterSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad. 
O IIHandlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jordSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
O IIIHandlingar angående prästerskapets löneförmånerSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
O IVHandlingar angående kyrkobetjäningenSerien är avslutad. 
O VDonationshandlingarSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
O VIKartor och ritningarSerien planförvaras om ej annat anges. Serien är avslutad. 
P IÖvriga handlingar och handskrifterSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad. 
P IIPålysningsböckerSerien är inbunden om ej annat anges. 1948-1950 saknas. Serien är avslutad. 
P IIIkyrkliga ungdomkretsens arkivHandlingar saknas. 
P IVKyrkliga syföreningens arkivSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad. 
Ö IVideoupptagningar