bild
Arkiv

Ransäters kyrkoarkiv


Ransäter är annexförsamling i Munkfors och Ransäters församlingars pastorat samt tillhör Karlstads stift och Värmlands län. Intill den 1 maj 1882 var Ransäter annexförsamling i Stora Kils, Övre Ulleruds, Nedre Ulleruds och Ransäters församlingars pastorat. Den 1 maj 1882 bröts Stora Kil församling ur denna sammanslutning.
Till pastoratet lades 1918 Munkfors kapellförsamling.
Den 1 maj 1926 delades pastoratet på nytt, varvid Ransäter blev moderförsamling i Ransäters och Munkfors församlingars pastorat. Den 1 januari 1962 blev Munkfors moderförsamling i samma pastorat.

 Serier (75 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
A IHusförhörslängderSerien är inbunden. Serien är avslutad. Se vidare serien A II a.

Volymerna 1, 3, 5-6 och 8-9 med ortregister. Volymerna 14-17 med konfirmationsbok samt längd över obefintliga samma år.
 
A II aFörsamlingsböckerSerien är inbunden. Serien är avslutad. Se vidare serien A II b.

Volymerna 1-6, 10-11 och 13 med ortregister. Volymerna 1-4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16 och 18 med förteckning över bl.a. sinnessjuka, blinda, främmande trosbekännare och utländska undersåtar. Volymerna 1, 3, 6, 8, 10, 12, 14 och 16 med uppgifter av kyrkokommunal karaktär, t.ex. ledamöter i kyrko- och skolråd, folkmängd samt mantalsskrivning.
 
A II bFörsamlingsböcker på lösbladSerien i arkivkartong. Serien är avslutad.

Serien är lagd i bokstavsordning efter fstighetsnamn och inom varje fastighet i personnummerordning efter huvudmännen. Serien består av den 1991-06-30 aktuella församlingsboken.
 
A II cAvställningsregisterSerien är avslutad.

Serien består av avställda församlingsboksblad.
 
A II dFastighetsförteckningarSerien är avslutad. 
A IIIBöcker över obefintligaSerien är inbunden. Serien är avslutad. Se även serien A IV b.
 
A IV aFörsamlingsliggareSerien i arkivkartong. Serien är avslutad.

Serien består av personakter lagda i bokstavsordning och utgör den 1991-06-30 aktuella församlingsliggaren.
 
A IV bObefintligregisterFöres ej. 
A IV cEmigrantregisterSerien är avslutad 1991-06-30.

Serien består av personakter lagda i personnummerordning.
 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradeSerien i arkivkartong. Serien är avslutad 1991-06-30.

Serien är lagd i personnummerordning inom varje dödsår.
 
A VFörsamlingsregisterSerien i arkivkartong. Serien är avslutad.

Volym 1 består av det 1967 aktuella församlingsregistret på avtryckskort lagda i ljudande bokstavsordning.
Volym 2 består av det 1991-06-30 aktuella församlingsregistret på paviler lagda i personnummerordning.
 
A VIAvgångsregisterSerien i arkivkartong. Serien är avslutad 1991-06-30.

Volymerna 1-2 består av avtryckskort lagda i bokstavsordning. Volym 3 består av paviler lagda i personnummerordning i två avställningsperioder.
 
BIn- och utflyttningslängderSerien är inbunden. Serien är avslutad 1991-06-30.
 
CFödelse- och dopböckerSerien är inbunden. Serien är avslutad 1991-06-30.
 
C XDopbok (fr.o.m. 1991-07-01)Serien är inbunden. Serien är avslutad 1999-12-31.

Volym 1 manuellt förd ministerialbok. Volym 2 datautskrifter förda med ADB. I båda volymerna kan poster saknas, som istället finns med i den andra volymen.
 
D IKonfirmationsböckerSerien är inbunden. Serien är avslutad.
 
D IIKommunionlängderSerien är inbunden. Serien är avslutad. 
D XKonfirmationsbok (fr.o.m. 1991-07-01)Serien är avslutad 1999-12-31. 
E ILysnings- och vigselböckerSerien är inbunden. Serien är avslutad 1969-06-30. Se vidare serien E II.
 
E IIÄktenskapsböckerSerien i arkivkartong. Serien är avslutad 1991-06-30. 
E XVigselbok (fr.o.m. 1991-07-01)Serien är avslutad 1999-12-31. 
FDöd- och begravningsböckerSerien är inbunden. Serien är avslutad 1991-06-30.
 
F XBegravningsbok (fr.o.m. 1991-07-01)Serien är avslutad 1999-12-31. 
G IRedogörelser för folkmängden (statistiska tabeller)Serien är inbunden om inte annat anges. Serien är avslutad. Volym 1-6 mikrofilmade.
 
G IIKyrkojournalerSerien är inbunden om inte annat anges. Serien är avslutad. 
G IIIÖvriga längderSerien är avslutad. 
G IVDiarium i kyrkobokföringsärendenSerien är avslutad. 
H IBilagor till husförhörslängderna och församlingsböckerna t.o.m. 1967Serien i arkivbox. Serien är avslutad. 
H IIBilagor till flyttningslängderna t.o.m. 1967Serien i arkivbox om inte annat anges. Serien är avslutad.
 
H IIIBilagor till födelse- och dopböckerna t.o.m. 1967Serien i arkivbox. Serien är avslutad. 
H IVBilagor till konfirmationsböckerna och kommunionlängderna t.o.m. 1967Serien är avslutad. 
H VBilagor till lysnings- och vigselböckerna t.o.m. 1967Serien i arkivkartong om inte annat anges. Serien är avslutad. 
H VIBilagor till död- och begravningsböckerna t.o.m. 1967Serien i arkivbox. Serien är avslutad. 
H VIIBilagor till kyrkobokföringen 1968 - 1991-06-30Serien i arkivkartong. Serien är avslutad.

Serien är gallrad med stöd av RA-MS 1997:65 med följande undantag:

1) Handlingar rörande erkännande av faderskap.
2) Handlingar rörande erkännande av att barn är trolovningsbarn.
3) Arvsrättsförklaringar.
4) Anmälningar från icke gifta föräldrar om gemensam vårdnad av barn.
5) I utlandet utfärdade bilagor.
 
H XBilagor till kyrkobokföringen fr.o.m. 1991-07-01Serien är avslutad. 
JSkrivelser och resolutioner m.m.Serien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
K ISockenstämmans och sockennämndens protokoll och handlingarSerien är avslutad. 
K IIKyrkostämmans protokoll och handlingarSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad. Fortsätter under Munkfors kyrkliga samfällighet A 1. 
K IIIKyrkorådets protokoll och handlingarSerien är inbunden om ej annat anges. Munkfors och Ransäter utgör kyrklig samfällighet från 1/1 1962. Från 1/1 1924 utgöres protokoll och handl. inom Munkfors-Ransäter av pastoratskyrkoråd. 1988 fick respektive församling eget kyrkoråd. Serien är avslutad. Munkfors samfällda kyrkoråd fortsätter i Munkfors kyrkliga samfällighet A 2 A. 
K IV aSkolrådets protokollSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad. 
K IV bFörteckningar över skolpliktiga barnSerien är inbunden om ej annat anges. Skoldagbok för Ransäters skolor 1871-1914 ingår i Munkfors kommuns arkiv. Serien är avslutad. 
K IV cÖvriga handlingar rörande skolväsendetSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
K VÖvriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingarSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad. 
L IRäkenskaper för kyrka, räkenskapsböckerSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad.
 
L I aaKyrkokassans huvudräkenskaperSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad. Fortsätter i Munkfors L I ba. 
L I abKyrkokassans specialräkenskaperSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad. 
L I acKyrkokassans fördelningsböckerHandlingar saknas. 
L I adKyrkokassans verifikationerSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är gallrad enligt RA 1988:19. Serien är avslutad. 
L I afKyrkokassans journalerSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad. 
L I baPastoratskassans huvudräkenskaperSerien är avslutad. 
L I bbPastoratskassans fördelningsböckerSerien är avslutad. 
L II aSkolkassans räkenskapsböckerSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad. 
L II bSkolkassans verifikationerSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
L IIIRäkenskaper för fattigvårdSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad.
 
L IVRäkenskaper för kollektSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är gallrad enligt RA 1988:19. Serien är avslutad. 
L V aRäkenskaper för övriga inrättningar och ändamålSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad. 
L V bVerifikationer för övriga inrättningar och ändamålSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är gallrad enligt RA 1988:19. Serien är avslutad. 
L VIRäkenskaper i sammandrag granskade av kyrkostämmaSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
MHandlingar rörande prästval och andra valSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
N IVisitationsprotokollSerien är avslutad. 
N IIÄmbetsberättelserSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
N IIIArkiv- och inventarieförteckningarSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad. 
O I aHandlingar angående kyrkanSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
O I bHandlingar angående kyrkogårdenSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
O I cGravböcker och gravregisterSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad. 
O IIHandlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jordSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
O IIIHandlingar angående prästerskapets löneförmånerSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
O IVHandlingar angående kyrkobetjäningenSerien är avslutad. 
O VDonationshandlingarSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
O VIKartor och ritningarSerien planförvaras om ej annat anges. Serien är avslutad. 
P IÖvriga handlingar och handskrifterSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad. 
P IIPålysningsböckerSerien är inbunden om ej annat anges. 1948-1950 saknas. Serien är avslutad. 
P IIIkyrkliga ungdomkretsens arkivHandlingar saknas. 
P IVKyrkliga syföreningens arkivSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad. 
Ö IVideoupptagningar