bild
Arkiv

Töcksmarks kyrkoarkiv


Töcksmark är moderförsamling i Töcksmarks, Östervallskogs och Västra Fågelviks församlingars pastorat samt tillhör Karlstads stift och Värmlands län. Intill den 1 maj 1918 var Töcksmark annexförsamling i Holmedals, Karlanda, Töcksmarks, Östervallskogs och Västra Fågelviks församlingars pastorat.

 Serier (76 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
#Kartor och ritningar från Kartia 
A IHusförhörslängderSerien är inbunden. Serien är avslutad. Se vidare serien A II a.

Volymerna 1-3, 5-6, 11 och 13 med ortregister.
 
A II aFörsamlingsböckerSerien är inbunden. Serien är avslutad. Se vidare serierna A II b och A II c.

Volymerna 1-3, 5-6 och 9 med ortregister. Volymerna 1-3 och 5-10 med förteckning över bl.a. sinnessjuka, blinda, främmande trosbekännare och utländska undersåtar. Volymerna 1-3 och 5-10 med uppgifter rörande folkmängd och mantalsskrivning.
 
A II bFörsamlingsböcker på lösbladSerien i arkivbox. Serien är avslutad.

Serien omfattar perioden 1973 - 1991-06-30 och är lagd i bokstavsordning efter fastighetsnamn och inom varje fastighet i personnummerordning efter huvudmännen.
 
A II cAvställningsregisterSerien i arkivbox. Serien är avslutad 1991-06-30.

Serien består av avställda församlingsboksblad.
 
A II dFastighetsförteckningar och registerSerien är avslutad. 
A IIIBöcker över obefintligaSerien är inbunden. Serien är avslutad. Se även serien A IV b.
 
A IV aFörsamlingsliggareSerien i arkivbox. Serien är avslutad.

Serien består av personakter lagda i bokstavsordning på huvudmännen och utgör den 1991-06-30 aktuella församlingsliggaren.
 
A IV bObefintligregisterSerien är avslutad.

Serien består av personakter lagda i bokstavsordning över obefintliga 1991-06-30.
 
A IV cEmigrantregisterSerien i arkivbox. Serien är avslutad 1991-06-30.

Serien består av personakter lagda i personnummerordning i fyra olika tidsperioder.
 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradeSerien i arkivbox. Serien är avslutad 1991-06-30.

Serien är lagd i personnummerordning inom varje dödsår.
 
A VFörsamlingsregisterSerien i arkivbox. Serien är avslutad.

Volym 1 består av det 1967 aktuella församlingsregistret på avtryckskort lagda i bokstavsordning. Volym 2 består av det 1991-06-30 aktuella församlingsregistret på paviler lagda i personnummerordning.
 
A VI aAvgångsregisterSerien i arkivbox. Serien är avslutad 1991-06-30.

Volym 1 består av avtryckskort lagda i bokstavsordning. Volym 2 består av paviler lagda i bokstavsordning i två olika avställningsperioder.
 
A VI bAvgångslängderSerien är inbunden. Serien är avslutad.

 
BIn- och utflyttningslängderSerien är inbunden. Serien är avslutad 1991-06-30.

Utflyttningsbok för åren 1951-1967 saknas.
 
C IFödelse- och dopböckerSerien är inbunden om inte annat anges. Serien är avslutad 1991-06-30.
 
C XDopbok (fr.o.m. 1991-07-01)Serien är inbunden om ej annat anges.
Serien är avslutad 1999-12-31.
 
D IKonfirmationsböckerSerien är inbunden. Serien är avslutad 1991-06-30.
 
D IIKommunionlängderSerien är inbunden. Serien är avslutad.
 
D XKonfirmationsbok (fr.o.m. 1991-07-01)Serien är avslutad 1999-12-31. 
E ILysnings- och vigselböckerSerien är inbunden. Serien är avslutad 1969-06-30. Se vidare serien E II.
 
E IIÄktenskapsböckerSerien är avslutad 1991-06-30. 
E XVigselbok (fr.o.m. 1991-07-01)Serien är avslutad 1999-12-31. 
F IDöd- och begravningsböckerSerien är inbunden. Serien är avslutad 1991-06-30.
 
F XBegravningsbok (fr.o.m. 1991-07-01)Serien är avslutad 1999-12-31. 
G IRedogörelser för folkmängden (statistiska tabeller)Serien är inbunden om inte annat anges. Serien är avslutad.
 
G IIÖvriga längderSerien är inbunden. Serien är avslutad.
 
G IIIDiarium för kyrkobokföringsärendenSerien i arkivbox. Serien är avslutad. 
H IBilagor till husförhörslängderna och församlingsböckerna t.o.m. 1967Serien i arkivbox. Serien är avslutad.

Serien är fr.o.m. 1916 gallrad med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut nr 254 med undantag av nedan redovisade handlingar.
 
H IIBilagor till flyttningslängderna t.o.m. 1967Serien i arkivbox om inte annat anges. Serien är avslutad.

Serien är fr.o.m. 1916 gallrad med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut nr 254 med undantag av nedan redovisade handlingar.
 
H IIIBilagor till födelse- och dopböckerna t.o.m. 1967Serien i arkivbox. Serien är avslutad.

Serien är fr.o.m. 1916 gallrad med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut nr 254 med undantag av nedan redovisade handlingar.
 
H IVBilagor till konfirmationsböckerna t.o.m. 1967Serien är avslutad.

Serien är fr.o.m. 1916 gallrad med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut nr 254 med undantag av nedan redovisade handlingar.
 
H VBilagor till lysnings- och vigselböckerna t.o.m. 1967Serien i arkivbox. Serien är avslutad.

Serien är fr.o.m. 1916 gallrad med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut nr 254 med undantag av nedan redovisade handlingar.
 
H VIBilagor till död- och begravningsböckerna t.o.m. 1967Serien är avslutad.

Serien är fr.o.m. 1916 gallrad med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut nr 254 med undantag av nedan redovisade handlingar.
 
H VIIBilagor till kyrkobokföringen 1968 - 1991-06-30Serien i arkivbox. Serien är avslutad.

Serien är gallrad med stöd av RA-MS 1997:65 med följande undantag:

1) Handlingar rörande erkännande av faderskap.
2) Handlingar rörande erkännande av att barn är trolovningsbarn.
3) Arvsrättsförklaringar.
4) Anmälningar från icke gifta föräldrar om gemensam vårdnad av barn.
5) I utlandet utfärdade bilagor.


 
H XBilagor till kyrkobokföringen fr.o.m. 1991-07-01Serien är avslutad.

Serien är gallrad med stöd av RA-MS 1997:65 med följande undantag:

1) Handlingar utfärdade i utlandet.
2) Handlingar utfärdade av andra samfund än Svenska kyrkan.
 
JSkrivelser, resolutioner m.m.Serien i arkivbox. 
K ISockenstämmans och sockennämndens protokoll och handlingarSerien är inbunden om ej annat anges.
 
K IIKyrkostämmans, kyrkofullmäktiges och församlingsdelegerades protokoll och handlingarSerien är inbunden om ej annat anges. 
K IIIKyrkorådets protokoll och handlingarSerien är inbunden om ej annat anges. 
K IV aSkolrådets protokoll och andra handlingar rörande skolväsendetSerien i arkivbox om ej annat anges. Skolväsendet överfördes till den borgerliga kommunen 1/1 1932. 
K IV bSkolans examenskataloger och dagböckerSerien är inbunden. Skolväsendet överfördes till den borgerliga kommunen 1/1 1932. 
K VÖvriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingarSerien i arkivbox om ej annat anges. 
L IRäkenskaper för kyrkaSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad. Serien fortsätter i serie L I aa-L I bd.
 
L I aaKyrkokassans huvudräkenskaperSerien utgör en fortsättning av den odelade serien L I. Serien är inbunden. Serien är avslutad. Serien fortsätter i serie L I ac. 
L I abKyrkokassans specialräkenskaperSerien utgör en fortsättning av den odelade serien L I. Serien är inbunden. 
L I acKyrkokassans fördelningsböckerSerien utgör en fortsättning av serie L I aa. Serien är inbunden. 
L I adKyrkokassans verifikationerSerien utgör en fortsättning av den odelade serien L I. Serien är fr.o.m. 1933 gallrad med 10 års frist enligt RA 1988:19. 
L I baPastoratskassans huvudräkenskaperSerien utgör en fortsättning av den odelade serien L I. Serien är inbunden om ej annat anges. 
L I bbPastoratskassans specialräkenskaperSerien utgör en fortsättning av den odelade serien L I. 
L I bcPastoratskassans fördelningsböckerSerien utgör en fortsättning av den odelade serien L I. 
L I bdPastoratskassans verifikationerSerien utgör en fortsättning av den odelade serien L I. Serien är fr.o.m. 1933 gallrad med 10 års frist enligt RA 1988:19. 
L I beLönehandlingarSerien i arkivbox. 
L II aRäkenskaper för skolaSerien är inbunden om ej annat anges. Skolväsendet överfördes till den borgerliga kommunen 1/1 1932. 
L II bSkolkassans verifikationerSerien är fr.o.m. 1933 gallrad med 10 års frist enligt RA 1988:19. Skolväsendet överfördes till den borgerliga kommunen 1/1 1932. 
L IIIRäkenskaper för fattigvård
 
L IVRäkenskaper för kollektSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är fr.o.m. 1918 gallrad med 10 års frist enligt RA 1988:19. 
L VRäkenskaper för övriga inrättningar och ändamålSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är fr.o.m. 1933 gallrad med 10 års frist enligt RA 1988:19. 
L VIRäkenskaper i sammandrag granskade av kyrkostämma och kyrkofullmäktige 
MHandlingar angående prästval och kyrkofullmäktigeval 
N IVisitationsprotokoll
 
N IIÄmbetsberättelser 
N IIIInventarie- och arkivförteckningarSerien i arkivbox om ej annat anges.
 
OÖvriga handlingar angående kyrka och kyrkogårdSerien är avslutad. Serien fortsätter i serie O I a-O VI. 
O I aHandlingar angående kyrkanSerien utgör en fortsättning av den odelade serien O. Serien i arkivbox. 
O I bHandlingar angående kyrkogårdenSerien utgör en fortsättning av den odelade serien O. Serien i arkivbox. 
O I cGravböckerSerien utgör en fortsättning av den odelade serien O. Serien är inbunden. 
O IIHandlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jordSerien utgör en fortsättning av den odelade serien O. Serien i arkivbox. 
O IIIHandlingar angående prästerskapets löneförmånerSerien utgör en fortsättning av den odelade serien O. 
O IVHandlingar angående personalenSerien utgör en fortsättning av den odelade serien O. 
O VDonationshandlingarSerien utgör en fortsättning av den odelade serien O. 
O VIKartor och ritningarSerien utgör en fortsättning av den odelade serien O. 
PÖvriga handlingar och handskrifterSerien i arkivbox om ej annat anges.
 
P IIPålysningsböckerSerien i arkivbox om ej annat anges. 
P IIIKyrkliga ungdomskretsens handlingarSerien i arkivbox. 
P IVKyrkliga syföreningens handlingarSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är fr.o.m. 1933 gallrad med 10 års frist enligt RA 1988:19.