Störningar i våra söktjänster kan förekomma, felsökning pågår.
Måndag den 18 oktober kl. 16.30–22.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Underhållsarbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.
bild
Arkiv

Töcksmarks kyrkoarkiv


Töcksmark är moderförsamling i Töcksmarks, Östervallskogs och Västra Fågelviks församlingars pastorat samt tillhör Karlstads stift och Värmlands län. Intill den 1 maj 1918 var Töcksmark annexförsamling i Holmedals, Karlanda, Töcksmarks, Östervallskogs och Västra Fågelviks församlingars pastorat.

 Serier (77 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
#Kartor och ritningar från Kartia 
~Kart- och ritningssamlingen 
A IHusförhörslängderSerien är inbunden. Serien är avslutad. Se vidare serien A II a.

Volymerna 1-3, 5-6, 11 och 13 med ortregister.
 
A II aFörsamlingsböckerSerien är inbunden. Serien är avslutad. Se vidare serierna A II b och A II c.

Volymerna 1-3, 5-6 och 9 med ortregister. Volymerna 1-3 och 5-10 med förteckning över bl.a. sinnessjuka, blinda, främmande trosbekännare och utländska undersåtar. Volymerna 1-3 och 5-10 med uppgifter rörande folkmängd och mantalsskrivning.
 
A II bFörsamlingsböcker på lösbladSerien i arkivbox. Serien är avslutad.

Serien omfattar perioden 1973 - 1991-06-30 och är lagd i bokstavsordning efter fastighetsnamn och inom varje fastighet i personnummerordning efter huvudmännen.
 
A II cAvställningsregisterSerien i arkivbox. Serien är avslutad 1991-06-30.

Serien består av avställda församlingsboksblad.
 
A II dFastighetsförteckningar och registerSerien är avslutad. 
A IIIBöcker över obefintligaSerien är inbunden. Serien är avslutad. Se även serien A IV b.
 
A IV aFörsamlingsliggareSerien i arkivbox. Serien är avslutad.

Serien består av personakter lagda i bokstavsordning på huvudmännen och utgör den 1991-06-30 aktuella församlingsliggaren.
 
A IV bObefintligregisterSerien är avslutad.

Serien består av personakter lagda i bokstavsordning över obefintliga 1991-06-30.
 
A IV cEmigrantregisterSerien i arkivbox. Serien är avslutad 1991-06-30.

Serien består av personakter lagda i personnummerordning i fyra olika tidsperioder.
 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradeSerien i arkivbox. Serien är avslutad 1991-06-30.

Serien är lagd i personnummerordning inom varje dödsår.
 
A VFörsamlingsregisterSerien i arkivbox. Serien är avslutad.

Volym 1 består av det 1967 aktuella församlingsregistret på avtryckskort lagda i bokstavsordning. Volym 2 består av det 1991-06-30 aktuella församlingsregistret på paviler lagda i personnummerordning.
 
A VI aAvgångsregisterSerien i arkivbox. Serien är avslutad 1991-06-30.

Volym 1 består av avtryckskort lagda i bokstavsordning. Volym 2 består av paviler lagda i bokstavsordning i två olika avställningsperioder.
 
A VI bAvgångslängderSerien är inbunden. Serien är avslutad.

 
BIn- och utflyttningslängderSerien är inbunden. Serien är avslutad 1991-06-30.

Utflyttningsbok för åren 1951-1967 saknas.
 
C IFödelse- och dopböckerSerien är inbunden om inte annat anges. Serien är avslutad 1991-06-30.
 
C XDopbok (fr.o.m. 1991-07-01)Serien är inbunden om ej annat anges.
Serien är avslutad 1999-12-31.
 
D IKonfirmationsböckerSerien är inbunden. Serien är avslutad 1991-06-30.
 
D IIKommunionlängderSerien är inbunden. Serien är avslutad.
 
D XKonfirmationsbok (fr.o.m. 1991-07-01)Serien är avslutad 1999-12-31. 
E ILysnings- och vigselböckerSerien är inbunden. Serien är avslutad 1969-06-30. Se vidare serien E II.
 
E IIÄktenskapsböckerSerien är avslutad 1991-06-30. 
E XVigselbok (fr.o.m. 1991-07-01)Serien är avslutad 1999-12-31. 
F IDöd- och begravningsböckerSerien är inbunden. Serien är avslutad 1991-06-30.
 
F XBegravningsbok (fr.o.m. 1991-07-01)Serien är avslutad 1999-12-31. 
G IRedogörelser för folkmängden (statistiska tabeller)Serien är inbunden om inte annat anges. Serien är avslutad.
 
G IIÖvriga längderSerien är inbunden. Serien är avslutad.
 
G IIIDiarium för kyrkobokföringsärendenSerien i arkivbox. Serien är avslutad. 
H IBilagor till husförhörslängderna och församlingsböckerna t.o.m. 1967Serien i arkivbox. Serien är avslutad.

Serien är fr.o.m. 1916 gallrad med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut nr 254 med undantag av nedan redovisade handlingar.
 
H IIBilagor till flyttningslängderna t.o.m. 1967Serien i arkivbox om inte annat anges. Serien är avslutad.

Serien är fr.o.m. 1916 gallrad med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut nr 254 med undantag av nedan redovisade handlingar.
 
H IIIBilagor till födelse- och dopböckerna t.o.m. 1967Serien i arkivbox. Serien är avslutad.

Serien är fr.o.m. 1916 gallrad med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut nr 254 med undantag av nedan redovisade handlingar.
 
H IVBilagor till konfirmationsböckerna t.o.m. 1967Serien är avslutad.

Serien är fr.o.m. 1916 gallrad med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut nr 254 med undantag av nedan redovisade handlingar.
 
H VBilagor till lysnings- och vigselböckerna t.o.m. 1967Serien i arkivbox. Serien är avslutad.

Serien är fr.o.m. 1916 gallrad med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut nr 254 med undantag av nedan redovisade handlingar.
 
H VIBilagor till död- och begravningsböckerna t.o.m. 1967Serien är avslutad.

Serien är fr.o.m. 1916 gallrad med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut nr 254 med undantag av nedan redovisade handlingar.
 
H VIIBilagor till kyrkobokföringen 1968 - 1991-06-30Serien i arkivbox. Serien är avslutad.

Serien är gallrad med stöd av RA-MS 1997:65 med följande undantag:

1) Handlingar rörande erkännande av faderskap.
2) Handlingar rörande erkännande av att barn är trolovningsbarn.
3) Arvsrättsförklaringar.
4) Anmälningar från icke gifta föräldrar om gemensam vårdnad av barn.
5) I utlandet utfärdade bilagor.


 
H XBilagor till kyrkobokföringen fr.o.m. 1991-07-01Serien är avslutad.

Serien är gallrad med stöd av RA-MS 1997:65 med följande undantag:

1) Handlingar utfärdade i utlandet.
2) Handlingar utfärdade av andra samfund än Svenska kyrkan.
 
JSkrivelser, resolutioner m.m.Serien i arkivbox. 
K ISockenstämmans och sockennämndens protokoll och handlingarSerien är inbunden om ej annat anges.
 
K IIKyrkostämmans, kyrkofullmäktiges och församlingsdelegerades protokoll och handlingarSerien är inbunden om ej annat anges. 
K IIIKyrkorådets protokoll och handlingarSerien är inbunden om ej annat anges. 
K IV aSkolrådets protokoll och andra handlingar rörande skolväsendetSerien i arkivbox om ej annat anges. Skolväsendet överfördes till den borgerliga kommunen 1/1 1932. 
K IV bSkolans examenskataloger och dagböckerSerien är inbunden. Skolväsendet överfördes till den borgerliga kommunen 1/1 1932. 
K VÖvriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingarSerien i arkivbox om ej annat anges. 
L IRäkenskaper för kyrkaSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad. Serien fortsätter i serie L I aa-L I bd.
 
L I aaKyrkokassans huvudräkenskaperSerien utgör en fortsättning av den odelade serien L I. Serien är inbunden. Serien är avslutad. Serien fortsätter i serie L I ac. 
L I abKyrkokassans specialräkenskaperSerien utgör en fortsättning av den odelade serien L I. Serien är inbunden. 
L I acKyrkokassans fördelningsböckerSerien utgör en fortsättning av serie L I aa. Serien är inbunden. 
L I adKyrkokassans verifikationerSerien utgör en fortsättning av den odelade serien L I. Serien är fr.o.m. 1933 gallrad med 10 års frist enligt RA 1988:19. 
L I baPastoratskassans huvudräkenskaperSerien utgör en fortsättning av den odelade serien L I. Serien är inbunden om ej annat anges. 
L I bbPastoratskassans specialräkenskaperSerien utgör en fortsättning av den odelade serien L I. 
L I bcPastoratskassans fördelningsböckerSerien utgör en fortsättning av den odelade serien L I. 
L I bdPastoratskassans verifikationerSerien utgör en fortsättning av den odelade serien L I. Serien är fr.o.m. 1933 gallrad med 10 års frist enligt RA 1988:19. 
L I beLönehandlingarSerien i arkivbox. 
L II aRäkenskaper för skolaSerien är inbunden om ej annat anges. Skolväsendet överfördes till den borgerliga kommunen 1/1 1932. 
L II bSkolkassans verifikationerSerien är fr.o.m. 1933 gallrad med 10 års frist enligt RA 1988:19. Skolväsendet överfördes till den borgerliga kommunen 1/1 1932. 
L IIIRäkenskaper för fattigvård
 
L IVRäkenskaper för kollektSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är fr.o.m. 1918 gallrad med 10 års frist enligt RA 1988:19. 
L VRäkenskaper för övriga inrättningar och ändamålSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är fr.o.m. 1933 gallrad med 10 års frist enligt RA 1988:19. 
L VIRäkenskaper i sammandrag granskade av kyrkostämma och kyrkofullmäktige 
MHandlingar angående prästval och kyrkofullmäktigeval 
N IVisitationsprotokoll
 
N IIÄmbetsberättelser 
N IIIInventarie- och arkivförteckningarSerien i arkivbox om ej annat anges.
 
OÖvriga handlingar angående kyrka och kyrkogårdSerien är avslutad. Serien fortsätter i serie O I a-O VI. 
O I aHandlingar angående kyrkanSerien utgör en fortsättning av den odelade serien O. Serien i arkivbox. 
O I bHandlingar angående kyrkogårdenSerien utgör en fortsättning av den odelade serien O. Serien i arkivbox. 
O I cGravböckerSerien utgör en fortsättning av den odelade serien O. Serien är inbunden. 
O IIHandlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jordSerien utgör en fortsättning av den odelade serien O. Serien i arkivbox. 
O IIIHandlingar angående prästerskapets löneförmånerSerien utgör en fortsättning av den odelade serien O. 
O IVHandlingar angående personalenSerien utgör en fortsättning av den odelade serien O. 
O VDonationshandlingarSerien utgör en fortsättning av den odelade serien O. 
O VIKartor och ritningarSerien utgör en fortsättning av den odelade serien O. 
PÖvriga handlingar och handskrifterSerien i arkivbox om ej annat anges.
 
P IIPålysningsböckerSerien i arkivbox om ej annat anges. 
P IIIKyrkliga ungdomskretsens handlingarSerien i arkivbox. 
P IVKyrkliga syföreningens handlingarSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är fr.o.m. 1933 gallrad med 10 års frist enligt RA 1988:19.