Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Arkiv

Almesåkra kyrkoarkiv


ALMESÅKRA

Jönköpings län.

T.o.m. 1885: Västra och Tveta härader.

Fr.o.m. 1886: Västra härad.


Före 1886 hörde till Västra härad 15 mantal (varav 1/8 mantal Bänkaryd och 1/4 mantal Fänningaryd i jordeboken upptogs inom Malmbäcks socken) och till Tveta härad 1 1/2 mantal, nämligen 1/4 mantal Knutsnäs och 1 1/4 mantal Toranäs med Kråkenäs, upptagna i jordeboken för Nässjö socken.

Växjö stift.

T.o.m. 1961: Annexförsamling i pastoratet Malmbäck, Ödestugu och Almesåkra.

Fr.o.m. 1962: Annexförsamling i pastoratet Malmbäck och Almesåkra.

 Serier (62 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
A IHusförhörslängderSerien inbunden.
 
A II aFörsamlingsböcker. Bunden serie
 
A II baFörsamlingsbok på lösblad. Aktuella bladFörsamlingsbok på lösblad fördes 1976--1991-06-30.

Serien innehåller 1991-06-30 aktuella blad.

I alfabetisk ordning efter fastighet och inom fastigheterna efter huvudmännens personnummer.
 
A II bbFörsamlingsbok på lösblad. Avställda bladFörsamlingsbok på lösblad fördes 1976--1991-06-30.

Serien innehåller avställda blad.

I alfabetisk ordning efter fastighet och inom fastigheterna efter huvudmännens personnummer.
 
A IIIBöcker över obefintligaJämför serie A IV b.
 
A IV aFörsamlingsliggareFörsamlingsliggare fördes 1947--1991-06-30.

Serien består av personakterna för församlingens invånare 1991-06-30.

Familjevis i alfabetisk ordning efter huvudmannens namn.
 
A IV bObefintligregisterObefintligregister fördes 1947--1991-06-30.

Serien består av personakterna - i personnummerordning - för 1991-06-30 kvarstående obefintliga.

Jämför serie A III.
 
A IV cEmigrantregisterEmigrantregister fördes 1947--1991-06-30.

Serien består av personakterna - i personnummerordning - för 1991-06-30 ej återflyttade emigranter.
 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklarade1947-1967 ingår i SCB:s personakter (Statistiska Centralbyrån: Folkbokföringsbyråns arkiv, serie E II a, som förvaras i landsarkivet).

Serien avslutad.
 
A VFörsamlingsregisterSerien består av avtryckskort för församlingens invånare 1967-12-31 och personavier för församlingens invånare 1991-06-30.

Registren förda 1948-1967 respektive 1968--1991-06-30.

Serien i kartonger.
 
A VI aAvgångsregisterSerien består av personavier för 1968--1991-06-30 avgångna personer.

Äldre avgångsregister, bestående av avtryckskort (1948-1967), har gallrats ut.
 
A VI bAvgångslängderFinns ej. 
B IInflyttningslängderSerien inbunden där ej annat anges.
 
B IIUtflyttningslängderSerien inbunden.
 
CFödelse- och dopböckerSerien inbunden där ej annat anges.
 
C XDopbok 1991-1999 
D ILängder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker)
 
D IILängder över nattvardsgäster (kommunionlängder)
 
D XKonfirmationsbok 1991-1999 
E ILysnings- och vigselböcker
 
E IIÄktenskapsbokSerien avslutad. 
E XVigselbok 1991-1999 
FDöd- och begravningsböcker
 
F XBegravningsbok 1991-1999 
G IAvlösningslängder
 
G IIIRedogörelser för folkmängden 
G VÖvriga längder 
H IBilagor till husförhörslängderna och församlingsböckerna t.o.m. 1967Vissa handlingar fr.o.m. år 1900 har gallrats ut med stöd av RA-MS 2000:5.
 
H IIBilagor till flyttningslängder t.o.m. 1967Vissa handlingar fr.o.m. år 1900 har gallrats ut med stöd av RA-MS 2000:5.
 
H IIIBilagor till födelse- och dopböcker t.o.m. 1967Vissa handlingar fr.o.m. år 1900 har gallrats ut med stöd av RA-MS 2000:5.
 
H IVBilagor till konfirmationsböckerna och kommunionlängderna t.o.m. 1967Vissa handlingar fr.o.m. år 1900 har gallrats ut med stöd av RA-MS 2000:5. 
H VBilagor till lysnings- och vigselböckerna t.o.m. 1967Vissa handlingar fr.o.m. år 1916 har gallrats ut med stöd av RA-MS 2000:5.
 
H VIBilagor till död- och begravningsböckerna t.o.m. 1967Vissa handlingar fr.o.m. år 1900 har gallrats ut med stöd av RA-MS 2000:5.
 
H VII aBilagor till kyrkobokföringen 1968--1991-06-30. Ej gallringsbaraSerien innehåller:
Handlingar angående erkännande av faderskap, erkännande av att barn är trolovningsbarn, arvsrättsförklaringar, anmälningar från icke gifta föräldrar om gemensam vårdnad av barn samt i utlandet utfärdade handlingar.


Serien upphör 1991-06-30.
 
H VII bBilagor till kyrkobokföringen 1968--1991-06-30. GallringsbaraSerien gallras med stöd av RA-MS 2000:5.

Serien upphör 1991-06-30
 
K ISockenstämmans protokoll och handlingar
 
K II aKyrkostämmans protokoll 
K III aKyrkorådets protokoll 
K IV aSkolrådets protokoll 
K IV bAndra handlingar angående skolväsendetAngående folkskollärartjänsten se även serie O IV b 
K VÖvriga nämnders och styrelsers protokoll
och handlingar
 
L I aRäkenskaper för kyrkan. Äldre allmän odelad serie samt huvudräkenskaper
 
L I bRäkenskaper för kyrkan.
Specialer och lånelängder
 
L I cÖvriga räkenskaper för kyrkan och kyrkogården 
L I dRäkenskaper för kyrkan. Verifikationer 
L IIRäkenskaper för skola 
L IIIRäkenskaper för fattigvård 
L V aRäkenskaper för fonder 
L V bÖvriga räkenskaper 
N IIIInventarie- och arkivförteckningar 
O I aHandlingar angående kyrkan 
O I bHandlingar angående kyrkogårdenBeträffande kartor se serie R I. 
O I cGravböckerEj levererade. 
O IIHandlingar angående kyrkliga
fastigheter och kyrklig jord
 
O IIIHandlingar angående prästerskapets löneförmåner 
O IV aHandlingar rörande prästerliga tjänster och
förrättningar
 
O IV bHandlingar rörande kyrkobetjäningen 
P IIHistoriska anteckningar (series pastorum m.m.) 
P IVÖvriga handlingar 
R IKartorPlanförvaring.
Se O I a:1. Karta över kyrkogården å ägorna till 3/8 mantal Almesåkra upprättad för jordavsöndring av vice kommissionslantmätaren P E Peterson 1902. Format 29,5 x 46,5 cm.
 
R IIRitningarPlanförvaring. 
R IIIKartor och ritningar från Kartia