Måndag den 21 juni kl. 16.30–18.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Underhållsarbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.

Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Arkiv

Almesåkra kyrkoarkiv


ALMESÅKRA

Jönköpings län.

T.o.m. 1885: Västra och Tveta härader.

Fr.o.m. 1886: Västra härad.


Före 1886 hörde till Västra härad 15 mantal (varav 1/8 mantal Bänkaryd och 1/4 mantal Fänningaryd i jordeboken upptogs inom Malmbäcks socken) och till Tveta härad 1 1/2 mantal, nämligen 1/4 mantal Knutsnäs och 1 1/4 mantal Toranäs med Kråkenäs, upptagna i jordeboken för Nässjö socken.

Växjö stift.

T.o.m. 1961: Annexförsamling i pastoratet Malmbäck, Ödestugu och Almesåkra.

Fr.o.m. 1962: Annexförsamling i pastoratet Malmbäck och Almesåkra.

 Serier (62 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
A IHusförhörslängderSerien inbunden.
 
A II aFörsamlingsböcker. Bunden serie
 
A II baFörsamlingsbok på lösblad. Aktuella bladFörsamlingsbok på lösblad fördes 1976--1991-06-30.

Serien innehåller 1991-06-30 aktuella blad.

I alfabetisk ordning efter fastighet och inom fastigheterna efter huvudmännens personnummer.
 
A II bbFörsamlingsbok på lösblad. Avställda bladFörsamlingsbok på lösblad fördes 1976--1991-06-30.

Serien innehåller avställda blad.

I alfabetisk ordning efter fastighet och inom fastigheterna efter huvudmännens personnummer.
 
A IIIBöcker över obefintligaJämför serie A IV b.
 
A IV aFörsamlingsliggareFörsamlingsliggare fördes 1947--1991-06-30.

Serien består av personakterna för församlingens invånare 1991-06-30.

Familjevis i alfabetisk ordning efter huvudmannens namn.
 
A IV bObefintligregisterObefintligregister fördes 1947--1991-06-30.

Serien består av personakterna - i personnummerordning - för 1991-06-30 kvarstående obefintliga.

Jämför serie A III.
 
A IV cEmigrantregisterEmigrantregister fördes 1947--1991-06-30.

Serien består av personakterna - i personnummerordning - för 1991-06-30 ej återflyttade emigranter.
 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklarade1947-1967 ingår i SCB:s personakter (Statistiska Centralbyrån: Folkbokföringsbyråns arkiv, serie E II a, som förvaras i landsarkivet).

Serien avslutad.
 
A VFörsamlingsregisterSerien består av avtryckskort för församlingens invånare 1967-12-31 och personavier för församlingens invånare 1991-06-30.

Registren förda 1948-1967 respektive 1968--1991-06-30.

Serien i kartonger.
 
A VI aAvgångsregisterSerien består av personavier för 1968--1991-06-30 avgångna personer.

Äldre avgångsregister, bestående av avtryckskort (1948-1967), har gallrats ut.
 
A VI bAvgångslängderFinns ej. 
B IInflyttningslängderSerien inbunden där ej annat anges.
 
B IIUtflyttningslängderSerien inbunden.
 
CFödelse- och dopböckerSerien inbunden där ej annat anges.
 
C XDopbok 1991-1999 
D ILängder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker)
 
D IILängder över nattvardsgäster (kommunionlängder)
 
D XKonfirmationsbok 1991-1999 
E ILysnings- och vigselböcker
 
E IIÄktenskapsbokSerien avslutad. 
E XVigselbok 1991-1999 
FDöd- och begravningsböcker
 
F XBegravningsbok 1991-1999 
G IAvlösningslängder
 
G IIIRedogörelser för folkmängden 
G VÖvriga längder 
H IBilagor till husförhörslängderna och församlingsböckerna t.o.m. 1967Vissa handlingar fr.o.m. år 1900 har gallrats ut med stöd av RA-MS 2000:5.
 
H IIBilagor till flyttningslängder t.o.m. 1967Vissa handlingar fr.o.m. år 1900 har gallrats ut med stöd av RA-MS 2000:5.
 
H IIIBilagor till födelse- och dopböcker t.o.m. 1967Vissa handlingar fr.o.m. år 1900 har gallrats ut med stöd av RA-MS 2000:5.
 
H IVBilagor till konfirmationsböckerna och kommunionlängderna t.o.m. 1967Vissa handlingar fr.o.m. år 1900 har gallrats ut med stöd av RA-MS 2000:5. 
H VBilagor till lysnings- och vigselböckerna t.o.m. 1967Vissa handlingar fr.o.m. år 1916 har gallrats ut med stöd av RA-MS 2000:5.
 
H VIBilagor till död- och begravningsböckerna t.o.m. 1967Vissa handlingar fr.o.m. år 1900 har gallrats ut med stöd av RA-MS 2000:5.
 
H VII aBilagor till kyrkobokföringen 1968--1991-06-30. Ej gallringsbaraSerien innehåller:
Handlingar angående erkännande av faderskap, erkännande av att barn är trolovningsbarn, arvsrättsförklaringar, anmälningar från icke gifta föräldrar om gemensam vårdnad av barn samt i utlandet utfärdade handlingar.


Serien upphör 1991-06-30.
 
H VII bBilagor till kyrkobokföringen 1968--1991-06-30. GallringsbaraSerien gallras med stöd av RA-MS 2000:5.

Serien upphör 1991-06-30
 
K ISockenstämmans protokoll och handlingar
 
K II aKyrkostämmans protokoll 
K III aKyrkorådets protokoll 
K IV aSkolrådets protokoll 
K IV bAndra handlingar angående skolväsendetAngående folkskollärartjänsten se även serie O IV b 
K VÖvriga nämnders och styrelsers protokoll
och handlingar
 
L I aRäkenskaper för kyrkan. Äldre allmän odelad serie samt huvudräkenskaper
 
L I bRäkenskaper för kyrkan.
Specialer och lånelängder
 
L I cÖvriga räkenskaper för kyrkan och kyrkogården 
L I dRäkenskaper för kyrkan. Verifikationer 
L IIRäkenskaper för skola 
L IIIRäkenskaper för fattigvård 
L V aRäkenskaper för fonder 
L V bÖvriga räkenskaper 
N IIIInventarie- och arkivförteckningar 
O I aHandlingar angående kyrkan 
O I bHandlingar angående kyrkogårdenBeträffande kartor se serie R I. 
O I cGravböckerEj levererade. 
O IIHandlingar angående kyrkliga
fastigheter och kyrklig jord
 
O IIIHandlingar angående prästerskapets löneförmåner 
O IV aHandlingar rörande prästerliga tjänster och
förrättningar
 
O IV bHandlingar rörande kyrkobetjäningen 
P IIHistoriska anteckningar (series pastorum m.m.) 
P IVÖvriga handlingar 
R IKartorPlanförvaring.
Se O I a:1. Karta över kyrkogården å ägorna till 3/8 mantal Almesåkra upprättad för jordavsöndring av vice kommissionslantmätaren P E Peterson 1902. Format 29,5 x 46,5 cm.
 
R IIRitningarPlanförvaring. 
R IIIKartor och ritningar från Kartia