bild
Arkiv

Barkeryds kyrkoarkiv


BARKERYD


Jönköpings län.

Tveta härad.

Växjö stift.

T.o.m. 1919-04-30: Moderförsamling i pastoratet Barkeryd och Nässjö

1919-05-01--1927-04-30: Eget pastorat

1927-05-01--1961: Moderförsamling i pastoratet Barkeryd och Järsnäs

Fr.o.m. 1962: Annexförsamling i pastoratet Forserum och Barkeryd.

 Serier (81 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
A IHusförhörslängderSerien inbunden där ej annat anges.
 
A II aFörsamlingsböcker. Bunden serie
 
A II baFörsamlingsbok på lösblad. Aktuella bladFörsamlingsbok på lösblad fördes 1980--1991-06-31.

Serien består av 1991-06-30 aktuella blad.

I alfabetisk ordning efter fastighet och inom fastigheterna efter huvudmännens personnummer.

Serien i kartonger.
 
A II bbFörsamlingsbok på lösblad. Avställda bladFörsamlingsbok på lösblad fördes 1980--1991-06-30.

Serien består av avställda blad.

I alfabetisk ordning efter fastighet och inom fastigheterna efter huvudmännens personnummer.

Serien i kartonger.
 
A II cFastighetsförteckningar 
A IIIBöcker över obefintliga
 
A IV aFörsamlingsliggareFörsamlingsliggare fördes 1947--1991-06-30.

Serien består av personakterna för församlingens invånare 1991-06-30.

Alfabetisk ordning, ej familjevis.

Serien i kartonger.
 
A IV bObefintligregisterJämför serie A III.

Obefintligregister fördes 1947--1991-06-30.

Serien bestod av personakterna för de obefinliga.

Då inga obefintliga kvarstod 1991-06-30 finns inga handlingar i serien.
 
A IV cEmigrantregisterEmigrantregister fördes 1947--1991-06-30.

Serien består av personakterna för 1991-06-30 ej återflyttade emigranter.
 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklarade1947-1967 ingår i SCB:s personakter (Statistiska Centralbyrån: Folkbokföringsbyråns arkiv, serie E II a, som förvaras i landsarkivet).

Serien avslutad.
 
A VFörsamlingsregisterSerien består av personavier för församlingens invånare 1991-06-30.

Registret fört 1968--1991-06-30.

Äldre församlingsregister (1948-1967), bestående av avtryckskort, har gallrats ut med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut nr 254.
 
A VI aAvgångsregisterSerien består av personavier för 1980--1991-06-30 avgångna personer.

Äldre register bestående av avtryckskort (1948-1967) har gallrats ut.
 
A VI bAvgångslängderFinns ej. 
B IInflyttningslängderSerien inbunden.
 
B IIUtflyttningslängderSerien inbunden.
 
CFödelse- och dopböckerSerien inbunden om inte annat anges.
 
C XDopbok 1991-1999Dopbok 1991-1993 saknas, även bilagor saknas. 
D ILängder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker)Serien inbunden där ej annat anges.
 
D IILängder över nattvardsgäster (kommunionlängder)Serien inbunden där ej annat anges.
 
D XKonfirmationsbok 1991-1999Konfirmationsbok 1992 saknas, även bilagor saknas. 
E ILysnings- och vigselböckerSerien inbunden.
 
E IIÄktenskapsbokSerien avslutad. 
E XVigselbok 1991-1999Vigselbok 1991-1992 saknas, även bilagor saknas. 
FDöd- och begravningsböckerSerien inbunden.
 
F XBegravningsbok 1991-1999Begravningsbok 1991 saknas, även bilagor saknas. 
G IIKriminalregister
 
G IIIRedogörelser för folkmängdenSerien inbunden om inte annat anges.
 
G IVVaccinationslängder 
G VÖvriga längder
 
G VIGudstjänststatistik 
H IBilagor till husförhörslängderna och församlingsböckerna t.o.m. 1967Vissa handlingar fr.o.m. år 1900 har gallrats ut med stöd av RA-MS 2000:5.

Serien i boxar.
 
H IIBilagor till flyttningslängderna t.o.m. 1967Vissa handlingar fr.o.m. år 1900 har gallrats ut med stöd av RA-MS 2000:5.

Serien i boxar.
 
H IIIBilagor till födelse- och dopböckerna t.o.m. 1967Vissa handlingar fr.o.m. år 1900 har gallrats ut med stöd av RA-MS 2000:5.

Serien i boxar.
 
H IVBilagor till konfirmationsböckerna och kommunionlängderna t.o.m. 1967Vissa handlingar fr.o.m. år 1900 har gallrats ut med stöd av RA-MS 2000:5. 
H VBilagor till lysnings- och vigselböckerna t.o.m. 1967Vissa handlingar fr.o.m. år 1916 har gallrats ut med stöd av RA-MS 2000:5.

Serien i boxar.
 
H VIBilagor till död- och begravningsböckerna t.o.m. 1967Vissa handlingar fr.o.m. år 1900 har gallrats ut med stöd av RA-MS 2000:5. 
H VII aBilagor till kyrkobokföringen 1968--1991-06-30. Ej gallringsbaraSerien innehåller:
Handlingar angående erkännande av faderskap, erkännande av att barn är trolovningsbarn, arvsrättsförklaringar, anmälningar från icke gifta föräldrar om gemensam vårdnad av barn samt i utlandet utfärdade handlingar.


Serien upphör 1991-06-30.
 
H VII bBilagor till kyrkobokföringen 1968--1991-06-30. GallringsbaraSerien gallras med stöd av RA-MS 2000:5.

Serien upphör 1991-06-30.
 
H X aBilagor till kyrkobokföringen 1991-1999Bilagor som ska bevaras. 
H X bBilagor till kyrkobokföringen 1991-1999Gallringsbara. 
J ISkrivelser och resolutioner från Kungl. Maj:t, länsstyrelse, domkapitel, andra myndigheter och enskilda
 
J II aFörteckningar över upplästa kungörelser 
J II bUpplästa kungörelserSerien i boxar. 
J IIIProstlådeexpeditioner 
J IV aDiarier och brevböcker
 
K I aSockenstämmans protokollSerien inbunden om inte annat anges. 
K I bSockenstämmans handlingar 
K II aKyrkostämmans protokoll 
K II bKyrkostämmans handlingar 
K III aKyrkorådets protokoll 
K III bKyrkorådets handlingar 
K IVSkolrådets protokoll och andra handlingar rörande skolväsendet
 
K VÖvriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar
 
L I aRäkenskaper för kyrkan. Äldre allmän odelad serie samt huvudräkenskaperSerien inbunden.
 
L I bRäkenskaper för kyrkan. Specialer och lånelängderSerien inbunden om inte annat anges. 
L I cÖvriga räkenskaper för kyrkan och kyrkogården 
L I dRäkenskaper för kyrkan. Verifikationer
 
L IIRäkenskaper för skolan 
L IIIRäkenskaper för fattigvården 
L IV aKollektböcker 
L V cRäkenskaper för fonder 
L V dÖvriga räkenskaperSerien i arkivkartonger. 
MHandlingar angående prästval 
N IVisitationsprotokoll
 
N IIÄmbetsberätterlser 
N IIIInventarie- och arkivförteckningar
 
O I aHandlingar angående kyrkanSe även O IV a:1.
 
O I bHandlingar angående kyrkogården 
O I cGravböcker 
O IIHandlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jordSe även O IV a:1.
 
O IIIHandlingar angående prästerskapets löneförmånerSe även O IV a:1. 
O IV aHandlingar rörande prästerliga tjänster
 
O IV bHandlingar rörande prästerliga förrättningar 
O IV cHandlingar rörande kyrkobetjäningenSe även O IV a:1.
 
P IPålysningsböcker 
P IIHistoriska anteckningar
 
P IIIHandlingar angående det frivilliga församlingsarbetet. 
P IVÖvriga handlingarSamtliga auktionsprotokoll har lagts till fattigkommitténs handlingar, volym K V:1. Serien i arkivkartonger.
 
R IKartorPlanförvaring. 
R IIRitningar 
R IIIKartor och ritningar från Kartia