bild
Arkiv

Bredsättra kyrkoarkiv


BREDSÄTTRA


Kalmar län.

Ölands norra mot.

Runstens härad.

Växjö (förut Kalmar) stift.

T.o.m. 1961: Annexförsamling i pastoratet Gärdslösa och Bredsättra.

Fr.o.m. 1962: Annexförsamling i pastoratet Köping, Egby, Löt, Alböke, Föra och Bredsättra.

 Serier (52 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
A IHusförhörslängderSerien inbunden.
 
A II aFörsamlingsböckerSerien inbunden.
 
A IIIBöcker över obefintliga 
A IV aFörsamlingsliggareFörsamlingsliggare fördes 1947--1991-06-30.

Serien består av personakterna för församlingens invånare 1991-06-30.

I alfabetisk ordning efter fastighet.
 
A IV bObefintligregisterObefintligregister fördes 1947--1991-06-30.

Serien bestod av personakterna för de obefintliga.

Då inga obefintliga kvarstod 1991-06-30, finns inga handlingar i serien.
 
A IV cEmigrantregisterEmigrantregister fördes 1947--1991-06-30.

Serien består av personakterna - i personnummerordning - för 1991-06-30 ej återflyttade emigranter.
 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklarade1947-1967 ingår i SCB:s personakter (Statistiska Centralbyrån: Folkbokföringsbyråns arkiv, serie E II a, som förvaras i landsarkivet). 
A VFörsamlingsregisterSerien består av avtryckskort för församlingens invånare 1967-12-31 samt personavier för församlingens invånare 1991-06-30.

Registren förda 1948-1967 respektive 1968--1991-06-30.
 
A VI aAvgångsregisterSerien består av avtryckskort (1948-1967) samt personavier (1973--1991-06-30) för avgångna personer.

Avgångsregister (1968-1972), bestående av personavier, har gallrats ut.
 
A VI bAvgångslängderFinns ej. 
B IInflyttningslängderSerien inbunden.
 
B IIUtflyttningslängder
 
CFödelse- och dopböckerSerien inbunden.
 
C XDopbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
D ILängder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker)
 
D IILängder över nattvardsgäster (kommunionlängder)
 
D XKonfirmationsbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
E ILysnings- och vigselböckerSerien inbunden.
 
E IIÄktenskapsbokSerien avslutad. 
E XVigselbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
FDöd- och begravningsböcker
 
F XBegravningsbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
G IIIRedogörelser för folkmängden
 
G VÖvriga längder 
H IBilagor till husförhörslängderna och församlingsböckerna t.o.m. 1967Vissa handlingar fr.o.m. år 1900 har gallrats ut med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut nr. 254. 
H IIBilagor till flyttningslängderna t.o.m. 1967Vissa handlingar fr.o.m. år 1900 har gallrats ut med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut nr 254.

Fortsättning i serierna H VIII a-b.
 
H IIIBilagor till födelse- och dopböckerna t.o.m. 1967Vissa handlingar fr.o.m. 1900 har gallrats ut med stöd av RIksarkivets gallringsbeslut nr. 254 och RA-MS 1997:65.

Fortsättning i serierna H VIII a-b.
 
H IVBilagor till konfirmationsböckerna och kommunionlängdernaVissa handlingar fr.o.m. år 1900 har gallrats ut med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut nr. 254. Inga handlingar från denna period återstår.

Fortsättning i serierna H VIII a-b.
 
H VBilagor till lysnings- och vigselböckernaVissa handlingar fr.o.m. år 1916 har gallrats ut med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut nr 254 och RA-MS 1997:65. Inga handlingar från denna period återstår.
 
H VIBilagor till död- och begravningsböckerna t. o. m. 1967Vissa handlingar fr.o.m. år 1900 har gallrats ut med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut nr 254 och RA-MS 1997:65.

Fortsättning i serierna H VIII a-b.
 
H VIIBilagor till kriminalregistren 
H VIII aBilagor till kyrkobokföringen fr.o.m. 1968. Ej gallringsbaraSerien avslutad. 
H VIII bBilagor till kyrkobokföringen fr.o.m. 1968. GallringsbaraSerien gallras med stöd av RA-MS 1997:65.

Gallringsfrister:
Samtliga flyttningsanmälningar, bostadsanmälningar och anmälningar om adressändring har gallrats ut år 1997. Övriga handlingar: 20 år.

Serien avslutad 1991-06-30.
 
J ISkrivelser och resolutioner från Kungl. Maj:t, länsstyrelse, domkapitel, andra myndigheter och enskilda
 
J IV aDiarier och brevböcker 
J IV bSkrivelser till diarierna 
K ISockenstämmans protokoll och handlingar
 
K II aKyrkostämmans protokoll 
K III aKyrkorådets protokoll 
K IVSkolrådets protokoll och andra handlingar angående skolväsendet 
L I aKyrkoräkenskaper (utom verifikationer) 
L IIRäkenskaper för skola 
L IIIRäkenskaper för fattigvård 
L IV aKollektböcker
 
L VRäkenskaper för övriga särskilda inrättningar och ändamål
 
N IVisitationsprotokoll
 
N IIIInventarie- och arkivförteckningar 
O I bHandlingar angående kyrkogårdenGravböcker 1966- , kvarter A, B-C (O I b:1 - O I b:2) har inte levererats till Landsarkivet i Vadstena. 
P IIHistoriska anteckningar
 
R IKartor 
R IIRitningar 
R IIIKartor och ritningar