Torsdag den 28 september, kl. 16.30–22.00, genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Arbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.

bild
Arkiv

Bredsättra kyrkoarkiv


BREDSÄTTRA


Kalmar län.

Ölands norra mot.

Runstens härad.

Växjö (förut Kalmar) stift.

T.o.m. 1961: Annexförsamling i pastoratet Gärdslösa och Bredsättra.

Fr.o.m. 1962: Annexförsamling i pastoratet Köping, Egby, Löt, Alböke, Föra och Bredsättra.

 Serier (52 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
A IHusförhörslängderSerien inbunden.
 
A II aFörsamlingsböckerSerien inbunden.
 
A IIIBöcker över obefintliga 
A IV aFörsamlingsliggareFörsamlingsliggare fördes 1947--1991-06-30.

Serien består av personakterna för församlingens invånare 1991-06-30.

I alfabetisk ordning efter fastighet.
 
A IV bObefintligregisterObefintligregister fördes 1947--1991-06-30.

Serien bestod av personakterna för de obefintliga.

Då inga obefintliga kvarstod 1991-06-30, finns inga handlingar i serien.
 
A IV cEmigrantregisterEmigrantregister fördes 1947--1991-06-30.

Serien består av personakterna - i personnummerordning - för 1991-06-30 ej återflyttade emigranter.
 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklarade1947-1967 ingår i SCB:s personakter (Statistiska Centralbyrån: Folkbokföringsbyråns arkiv, serie E II a, som förvaras i landsarkivet). 
A VFörsamlingsregisterSerien består av avtryckskort för församlingens invånare 1967-12-31 samt personavier för församlingens invånare 1991-06-30.

Registren förda 1948-1967 respektive 1968--1991-06-30.
 
A VI aAvgångsregisterSerien består av avtryckskort (1948-1967) samt personavier (1973--1991-06-30) för avgångna personer.

Avgångsregister (1968-1972), bestående av personavier, har gallrats ut.
 
A VI bAvgångslängderFinns ej. 
B IInflyttningslängderSerien inbunden.
 
B IIUtflyttningslängder
 
CFödelse- och dopböckerSerien inbunden.
 
C XDopbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
D ILängder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker)
 
D IILängder över nattvardsgäster (kommunionlängder)
 
D XKonfirmationsbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
E ILysnings- och vigselböckerSerien inbunden.
 
E IIÄktenskapsbokSerien avslutad. 
E XVigselbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
FDöd- och begravningsböcker
 
F XBegravningsbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
G IIIRedogörelser för folkmängden
 
G VÖvriga längder 
H IBilagor till husförhörslängderna och församlingsböckerna t.o.m. 1967Vissa handlingar fr.o.m. år 1900 har gallrats ut med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut nr. 254. 
H IIBilagor till flyttningslängderna t.o.m. 1967Vissa handlingar fr.o.m. år 1900 har gallrats ut med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut nr 254.

Fortsättning i serierna H VIII a-b.
 
H IIIBilagor till födelse- och dopböckerna t.o.m. 1967Vissa handlingar fr.o.m. 1900 har gallrats ut med stöd av RIksarkivets gallringsbeslut nr. 254 och RA-MS 1997:65.

Fortsättning i serierna H VIII a-b.
 
H IVBilagor till konfirmationsböckerna och kommunionlängdernaVissa handlingar fr.o.m. år 1900 har gallrats ut med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut nr. 254. Inga handlingar från denna period återstår.

Fortsättning i serierna H VIII a-b.
 
H VBilagor till lysnings- och vigselböckernaVissa handlingar fr.o.m. år 1916 har gallrats ut med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut nr 254 och RA-MS 1997:65. Inga handlingar från denna period återstår.
 
H VIBilagor till död- och begravningsböckerna t. o. m. 1967Vissa handlingar fr.o.m. år 1900 har gallrats ut med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut nr 254 och RA-MS 1997:65.

Fortsättning i serierna H VIII a-b.
 
H VIIBilagor till kriminalregistren 
H VIII aBilagor till kyrkobokföringen fr.o.m. 1968. Ej gallringsbaraSerien avslutad. 
H VIII bBilagor till kyrkobokföringen fr.o.m. 1968. GallringsbaraSerien gallras med stöd av RA-MS 1997:65.

Gallringsfrister:
Samtliga flyttningsanmälningar, bostadsanmälningar och anmälningar om adressändring har gallrats ut år 1997. Övriga handlingar: 20 år.

Serien avslutad 1991-06-30.
 
J ISkrivelser och resolutioner från Kungl. Maj:t, länsstyrelse, domkapitel, andra myndigheter och enskilda
 
J IV aDiarier och brevböcker 
J IV bSkrivelser till diarierna 
K ISockenstämmans protokoll och handlingar
 
K II aKyrkostämmans protokoll 
K III aKyrkorådets protokoll 
K IVSkolrådets protokoll och andra handlingar angående skolväsendet 
L I aKyrkoräkenskaper (utom verifikationer) 
L IIRäkenskaper för skola 
L IIIRäkenskaper för fattigvård 
L IV aKollektböcker
 
L VRäkenskaper för övriga särskilda inrättningar och ändamål
 
N IVisitationsprotokoll
 
N IIIInventarie- och arkivförteckningar 
O I bHandlingar angående kyrkogårdenGravböcker 1966- , kvarter A, B-C (O I b:1 - O I b:2) har inte levererats till Landsarkivet i Vadstena. 
P IIHistoriska anteckningar
 
R IKartor 
R IIRitningar 
R IIIKartor och ritningar