Måndag den 24 januari kl. 16.30–22.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Underhållsarbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.
bild
Arkiv

Edshults kyrkoarkiv


EDSHULT


Jönköpings län

Södra Vedbo härad

Linköpings stift


T.o.m. 1961: Annexförsamling i pastoratet Hult och Edshult

Fr.o.m. 1962: Annexförsamling i pastoratet Höreda, Mellby, Hult och Edshult

 Serier (60 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
A IHusförhörslängderSerien inbunden.
 
A II aFörsamlingsböcker. Bunden serie
 
A II baFörsamlingsbok på lösblad. Aktuella bladFörsamlingsbok på lösblad fördes 1968--1991-06-30.

Serien innehåller aktuella blad.

I alfabetisk ordning efter fastighet och inom fastigheterna efter huvudmännens personummer.
 
A II bbFörsamlingsbok på lösblad. Avställda bladFörsamlingsbok på lösblad fördes 1968--1991-06-30.

Serien innehåller avställda blad.

I alfabetisk orsning efter fastighet och inom fastigheterna efter huvudmännens personnummer.
 
A II cFastighetsförteckningar 
A IIIBöcker över obefintliga 
A IV aFörsamlingsliggareFörsamlingsliggare fördes 1947--1991-06-30.

Serien består av personakterna för församlingens invånare 1991-06-30.

I alfabetisk ordning ej familjevis.
 
A IV bObefintligregisterObefintligregister fördes 1947--1991-06-30.

Serien bestod av personakterna för de obefintliga.

Då inga obefintliga kvarstod 1991-06-30, finns inga handlingar i serien.
 
A IV cEmigrantregisterEmigrantregister fördes 1947--1991-06-30.

Serien består av personakterna - i personnummerordning - för 1991-06-30 ej återflyttade emigranter.
 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklarade1947-1967 ingår i SCB:s personakter (Statistiska Centralbyrån: Folkbokföringsbyråns arkiv, serie E II a, som förvaras i landsarkivet).

I personnummerordning årsvis.
 
A VFörsamlingsregisterSerien består av personavier för församlingens invånare 1991-06-30.

Registret fört 1968--1991-06-30.

Äldre register (1948-1967), bestående av avtryckskort, har gallrats ut.
 
A VI aAvgångsregisterSerien består av personavier för personer avgångna 1975--1991-06-30.

Äldre avgångsregister bestående av avtryckskort (1948-1967) samt personavier (1968-1974), har gallrats ut.
 
A VI bAvgångslängderFinns ej. 
B IInflyttningslängderSerien inbunden.
 
B IIUtflyttningslängderSerien avslutad.
 
CFödelse- och dopböckerSerien inbunden.
 
C XDopbok (fr.o.m. 1991-07-01)För åren 1991-1998 saknas dop-, konfirmations-, vigsel- och begravningsbok. Viss konstruktion har gjorts. 
D ILängder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker)Serien inbunden.
 
D IILängder över nattvardsgäster (kommunionlängder)Serien inbunden där ej annat anges.
 
D XKonfirmationsbok (fr.o.m. 1991-07-01)För åren 1991-1998 saknas dop-, konfirmations-, vigsel- och begravningsbok. Viss konstruktion har gjorts. 
E ILysnings- och vigselböckerSerien inbunden.
 
E IIÄktenskapsbokSerien avslutad. 
E XVigselbok (fr.o.m. 1991-07-01)För åren 1991-1998 saknas dop-, konfirmations-, vigsel- och begravningsbok. Viss konstruktion har gjorts. 
FDöd och begravningsböckerSerien inbunden.
 
F XBegravningsbok (fr.o.m. 1991-07-01)För åren 1991-1998 saknas dop-, konfirmations-, vigsel- och begravningsbok. Viss konstruktion har gjorts. 
G IIIRedogörelser för folkmängdenSerien inbunden. 
H IBilagor till husförhörslängderna och församlingsböckerna 
H IIBilagor till flyttningslängderna 
H IIIBilagor till födelse- och dopböckerna 
H IVBilagor till död- och begravningsböckerna 
H VBilagor till lysnings- och vigselböckerna 
H VIBilagor till död- och begravningsböckerna 
H XBilagor tili kyrkobokföringen 1992-1999 
J ISkrivelser och resolutioner från Kungl. Maj:t, länsstyrelse, domkapitel, andra myndigheter och enskilda 
J II bUpplästa kungörelser 
K ISockenstämmans protokoll och handlingarSerien inbunden.
 
K IIKyrkostämmans protokoll och handlingar 
K IIIKyrkorådets protokoll och handlingar
 
K IVSkolrådets protokoll och handlingar rörande skolväsendet
 
K VÖvriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar 
L I aRäkenskaper för kyrkan. Äldre allmän odelad serie samt huvudräkenskaperSerien inbunden.
 
L I bRäkenskaper för kyrkan. Specialer och lånelängderSerien inbunden.
 
L I cÖvriga räkenskaper för kyrkan och kyrkogården 
L I dRäkenskaper för kyrkan. Verifikationer 
L IIIRäkenskaper för fattigvården 
L V aRäkenskaper för fonder 
L V bÖvriga räkenskaper 
N IVisitationsprotokoll
 
N IIIInventarie- och arkivförteckningar
 
O I aHandlingar angående kyrkanKartor och ritningar se serien R.
 
O I bHandlingar angående kyrkogårdenKartor och ritningar se serien R.
 
O I cGravböckerInga gravböcker. 
O IIHandlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jord 
O IVÖvriga handlingar rörande prästerskapet och kyrkobetjäningen
 
O VHandlingar rörande fonder
 
P IIHistoriska anteckningar (series pastorum m m)
 
P IVÖvriga handlingar
 
R IKartorInga kartor.
Se Kartor och ritningar från Kartia (R III).
 
R IIRitningarPlanförvaring. 
R IIIKartor och ritningar från Kartia