bild
Arkiv

Edshults kyrkoarkiv


EDSHULT


Jönköpings län

Södra Vedbo härad

Linköpings stift


T.o.m. 1961: Annexförsamling i pastoratet Hult och Edshult

Fr.o.m. 1962: Annexförsamling i pastoratet Höreda, Mellby, Hult och Edshult

 Serier (63 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
A IHusförhörslängderSerien inbunden.
 
A II aFörsamlingsböcker. Bunden serie
 
A II baFörsamlingsbok på lösblad. Aktuella bladFörsamlingsbok på lösblad fördes 1968--1991-06-30.

Serien innehåller aktuella blad.

I alfabetisk ordning efter fastighet och inom fastigheterna efter huvudmännens personummer.
 
A II bbFörsamlingsbok på lösblad. Avställda bladFörsamlingsbok på lösblad fördes 1968--1991-06-30.

Serien innehåller avställda blad.

I alfabetisk orsning efter fastighet och inom fastigheterna efter huvudmännens personnummer.
 
A II cFastighetsförteckningar 
A IIIBöcker över obefintliga 
A IV aFörsamlingsliggareFörsamlingsliggare fördes 1947--1991-06-30.

Serien består av personakterna för församlingens invånare 1991-06-30.

I alfabetisk ordning ej familjevis.
 
A IV bObefintligregisterObefintligregister fördes 1947--1991-06-30.

Serien bestod av personakterna för de obefintliga.

Då inga obefintliga kvarstod 1991-06-30, finns inga handlingar i serien.
 
A IV cEmigrantregisterEmigrantregister fördes 1947--1991-06-30.

Serien består av personakterna - i personnummerordning - för 1991-06-30 ej återflyttade emigranter.
 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklarade1947-1967 ingår i SCB:s personakter (Statistiska Centralbyrån: Folkbokföringsbyråns arkiv, serie E II a, som förvaras i landsarkivet).

I personnummerordning årsvis.
 
A VFörsamlingsregisterSerien består av personavier för församlingens invånare 1991-06-30.

Registret fört 1968--1991-06-30.

Äldre register (1948-1967), bestående av avtryckskort, har gallrats ut.
 
A VI aAvgångsregisterSerien består av personavier för personer avgångna 1975--1991-06-30.

Äldre avgångsregister bestående av avtryckskort (1948-1967) samt personavier (1968-1974), har gallrats ut.
 
A VI bAvgångslängderFinns ej. 
B IInflyttningslängderSerien inbunden.
 
B IIUtflyttningslängderSerien avslutad.
 
CFödelse- och dopböckerSerien inbunden.
 
C XDopbok (fr.o.m. 1991-07-01)För åren 1991-1998 saknas dop-, konfirmations-, vigsel- och begravningsbok. Viss konstruktion har gjorts. 
D ILängder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker)Serien inbunden.
 
D IILängder över nattvardsgäster (kommunionlängder)Serien inbunden där ej annat anges.
 
D XKonfirmationsbok (fr.o.m. 1991-07-01)För åren 1991-1998 saknas dop-, konfirmations-, vigsel- och begravningsbok. Viss konstruktion har gjorts. 
E ILysnings- och vigselböckerSerien inbunden.
 
E IIÄktenskapsbokSerien avslutad. 
E XVigselbok (fr.o.m. 1991-07-01)För åren 1991-1998 saknas dop-, konfirmations-, vigsel- och begravningsbok. Viss konstruktion har gjorts. 
FDöd och begravningsböckerSerien inbunden.
 
F XBegravningsbok (fr.o.m. 1991-07-01)För åren 1991-1998 saknas dop-, konfirmations-, vigsel- och begravningsbok. Viss konstruktion har gjorts. 
G IIIRedogörelser för folkmängdenSerien inbunden. 
H IBilagor till husförhörslängderna och församlingsböckerna 
H IIBilagor till flyttningslängderna 
H IIIBilagor till födelse- och dopböckerna 
H IVBilagor till konfirmationsböckerna 
H VBilagor till lysnings- och vigselböckerna 
H VIBilagor till död- och begravningsböckerna 
H VIIaBilagor till kyrkobokföringen 1968-1991-06-30. Ej gallringsbara.Serien består av: Handlingar angående erkännande av faderskap, anmälningar från icke gifta föräldrar om gemensam vårdnad av barn samt i utlandet utfärdade bilagor. 
H VIIbBilagor till kyrkobokföringen 1968-1991-06-30. Gallringsbara.Serien gallras med stöd av RA-MS 2000:5. 
H XBilagor tili kyrkobokföringen 1992-1999 
J ISkrivelser och resolutioner från Kungl. Maj:t, länsstyrelse, domkapitel, andra myndigheter och enskilda 
J II bUpplästa kungörelser 
K ISockenstämmans protokoll och handlingarSerien inbunden.
 
K IIKyrkostämmans protokoll och handlingar 
K IIIKyrkorådets protokoll och handlingar
 
K IVSkolrådets protokoll och handlingar rörande skolväsendet
 
K VÖvriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar 
L I aRäkenskaper för kyrkan. Äldre allmän odelad serie samt huvudräkenskaperSerien inbunden.
 
L I bRäkenskaper för kyrkan. Specialer och lånelängderSerien inbunden.
 
L I cÖvriga räkenskaper för kyrkan och kyrkogården 
L I dRäkenskaper för kyrkan. Verifikationer 
L IIRäkenskaper för skolan 
L IIIRäkenskaper för fattigvården 
L V aRäkenskaper för fonder 
L V bÖvriga räkenskaper 
N IVisitationsprotokoll
 
N IIIInventarie- och arkivförteckningar
 
O I aHandlingar angående kyrkanKartor och ritningar se serien R.
 
O I bHandlingar angående kyrkogårdenKartor och ritningar se serien R.
 
O I cGravböckerInga gravböcker. 
O IIHandlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jord 
O IVÖvriga handlingar rörande prästerskapet och kyrkobetjäningen
 
O VHandlingar rörande fonder
 
P IIHistoriska anteckningar (series pastorum m m)
 
P IVÖvriga handlingar
 
R IKartorInga kartor.
Se Kartor och ritningar från Kartia (R III).
 
R IIRitningarPlanförvaring. 
R IIIKartor och ritningar från Kartia