bild
Arkiv

Hjortsberga kyrkoarkiv


HJORTSBERGA

Kronobergs län.

Allbo härad.

Fr.o.m. 1957 är Hjortsberga och Kvenneberga förenade till en församling, vilken bildar ett eget kyrkoarkiv.

Växjö stift.

Moderförsamling i pastoratet Hjortsberga och Kvenneberga (tidigare var länge Kvenneberga moderförsamling).

Hjortsberga och Kvenneberga har i stor utsträckning en gemensam arkivbildning.

 Serier (35 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
A IHusförhörslängderSerien inbunden.
 
A IIFörsamlingsböckerSerien inbunden.
 
A IIIBöcker över obefintliga
 
A IV aFörsamlingsliggareÖverförd 1957-01-01 till Hjortsberga och Kvenneberga församling. Serien påbörjad 1947. 
A IV bObefintligregisterSe Hjortsberga med Kvenneberga. 
A IV cEmigrantregisterSe Hjortsberga med Kvenneberga. 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradeOmfattar tiden 1947-1956 och ingår i SCB:s personakter (Statistiska Centralbyrån: Folkbokföringsbyråns arkiv, serie E II a, som förvaras i landsarkivet). 
A VFörsamlingsregisterSe Hjortsberga med Kvenneberga. 
A VI aAvgångsregisterSe Hjortsberga med Kvenneberga. 
A VI bAvgångslängder 
B IInflyttningslängder
 
B IIUtflyttningslängder
 
CFödelse- och dopböcker
 
D ILängder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker)
 
D IILängder över nattvardsgäster (kommunionlängder)
 
ELysnings- och vigselböcker
 
FDöd- och begravningsböcker
 
H IBilagor till husförhörslängderna och församlingsböckerna t.o.m. 1967Vissa handlingar fr.o.m. år 1900 har gallrats ut med stöd av RA-MS 2000:5. 
H IIBilagor till flyttningslängderna t.o.m. 1967Vissa handlingar fr.o.m. år 1900 har gallrats ut med stöd av RA-MS 2000:5.

Serien i boxar.
 
H IIIBilagor till födelse- och dopböckerna t.o.m. 1967Vissa handlingar fr.o.m. år 1900 har gallrats ut med stöd av RA-MS 2000:5. 
H IVBilagor till konfirmationsböckerna och kommunionlängderna t.o.m. 1967Vissa handlingar fr.o.m. år 1900 har gallrats ut med stöd av RA-MS 2000:5. 
H VBilagor till lysnings- och vigselböckerna t.o.m. 1967Vissa handlingar fr.o.m. år 1916 har gallrats ut med stöd av RA-MS 2000:5.

Serien i boxar.
 
H VIBilagor till död- och begravningsböckerna t.o.m. 1967Vissa handlingar fr.o.m. år 1900 har gallrats ut med stöd av RA-MS 2000:5. 
J ISkrivelser och resolutioner från Kungl Maj:t, länsstyrelse, domkapitel, andra myndigheter och enskilda 
K I aSockenstämmans protokoll 
K I bSockenstämmans handlingar 
L I bRäkenskaper för kyrkan. Specialer. 
L IIIRäkenskaper för fattigvården 
N IIIInventarie-och arkivförteckningar 
O I aHandlingar angående kyrkan 
O IIHandlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jord 
O IIIHandlingar angående prästerskapets löneförmåner 
O IV bHandlingar angående kyrkobetjäningen 
P IVÖvriga handlingar 
R IIIKartor och ritningar från Kartia