Torsdag den 11 augusti, kl. 16.30–22.00, genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Arbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.
bild
Arkiv

Hjortsberga kyrkoarkiv


HJORTSBERGA

Kronobergs län.

Allbo härad.

Fr.o.m. 1957 är Hjortsberga och Kvenneberga förenade till en församling, vilken bildar ett eget kyrkoarkiv.

Växjö stift.

Moderförsamling i pastoratet Hjortsberga och Kvenneberga (tidigare var länge Kvenneberga moderförsamling).

Hjortsberga och Kvenneberga har i stor utsträckning en gemensam arkivbildning.

 Serier (35 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
A IHusförhörslängderSerien inbunden.
 
A IIFörsamlingsböckerSerien inbunden.
 
A IIIBöcker över obefintliga
 
A IV aFörsamlingsliggareÖverförd 1957-01-01 till Hjortsberga och Kvenneberga församling. Serien påbörjad 1947. 
A IV bObefintligregisterSe Hjortsberga med Kvenneberga. 
A IV cEmigrantregisterSe Hjortsberga med Kvenneberga. 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradeOmfattar tiden 1947-1956 och ingår i SCB:s personakter (Statistiska Centralbyrån: Folkbokföringsbyråns arkiv, serie E II a, som förvaras i landsarkivet). 
A VFörsamlingsregisterSe Hjortsberga med Kvenneberga. 
A VI aAvgångsregisterSe Hjortsberga med Kvenneberga. 
A VI bAvgångslängder 
B IInflyttningslängder
 
B IIUtflyttningslängder
 
CFödelse- och dopböcker
 
D ILängder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker)
 
D IILängder över nattvardsgäster (kommunionlängder)
 
ELysnings- och vigselböcker
 
FDöd- och begravningsböcker
 
H IBilagor till husförhörslängderna och församlingsböckerna t.o.m. 1967Vissa handlingar fr.o.m. år 1900 har gallrats ut med stöd av RA-MS 2000:5. 
H IIBilagor till flyttningslängderna t.o.m. 1967Vissa handlingar fr.o.m. år 1900 har gallrats ut med stöd av RA-MS 2000:5.

Serien i boxar.
 
H IIIBilagor till födelse- och dopböckerna t.o.m. 1967Vissa handlingar fr.o.m. år 1900 har gallrats ut med stöd av RA-MS 2000:5. 
H IVBilagor till konfirmationsböckerna och kommunionlängderna t.o.m. 1967Vissa handlingar fr.o.m. år 1900 har gallrats ut med stöd av RA-MS 2000:5. 
H VBilagor till lysnings- och vigselböckerna t.o.m. 1967Vissa handlingar fr.o.m. år 1916 har gallrats ut med stöd av RA-MS 2000:5.

Serien i boxar.
 
H VIBilagor till död- och begravningsböckerna t.o.m. 1967Vissa handlingar fr.o.m. år 1900 har gallrats ut med stöd av RA-MS 2000:5. 
J ISkrivelser och resolutioner från Kungl Maj:t, länsstyrelse, domkapitel, andra myndigheter och enskilda 
K I aSockenstämmans protokoll 
K I bSockenstämmans handlingar 
L I bRäkenskaper för kyrkan. Specialer. 
L IIIRäkenskaper för fattigvården 
N IIIInventarie-och arkivförteckningar 
O I aHandlingar angående kyrkan 
O IIHandlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jord 
O IIIHandlingar angående prästerskapets löneförmåner 
O IV bHandlingar angående kyrkobetjäningen 
P IVÖvriga handlingar 
R IIIKartor och ritningar från Kartia