bild
Arkiv

Huskvarna kyrkoarkiv


HUSKVARNA


Jönköpings län

Tveta härad

Växjö stift

Huskvarna stad bildade egen församling 1919-05-01 från att tidigare tillhört Hakarps församling. Dock upplades redan 1911 då staden bildades, egna församlingsböcker och ministerialböcker för Huskvarna delen.

1911-05-01--1961: Moderförsamling i pastoratet Huskvarna och Hakarp.

Fr.o.m. 1962: Eget pastorat.

 Serier (27 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
A II aFörsamlingsböcker. Bunden serieSerien inbunden.

Fr.o.m. volym 43 kronologiskt förd.
 
A II bFörteckningar till församlingsbokenSerien inbunden.
 
A II cAvställda ledkort till församlingsliggaren samt register till församlingsböckerna 
A II dFastighetsförteckningar 
A IIIBöcker över obefintligaJämför serie A IV b. 
A IV aFörsamlingsliggareFörsamlingsliggare fördes 1947--1991-06-30.

Serien består av personakterna för församlingens invånare 1991-06-30.

I alfabetisk ordning efter fastighet och inom fastigheterna familjevis i alfabetisk ordning efter huvudmännens namn.
På en del av de mindre fastigheterna i bakvänd alfabetisk ordning.

Serien i kartonger.
 
A IV bObefintligregisterObefintligregister fördes 1947--1991-06-30.

Serien består av personakterna för 1991-06-30 kvarstående obefintliga.

Jämför serie A III.
 
A IV cEmigrantregisterEmigrantregister fördes 1947--1991-06-30.

Serien består av personakterna för 1991-06-30 ej återflyttade emigranter.
 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklarade1947-1967 ingår i SCB:s personakter (Statistiska Centralbyrån: Folkbokföringsbyråns arkiv, serie E II a, som förvaras i landsarkivet).

1968-1969 samsorterat i personnummerordning. 1970-1989 årsvis i personnummerordning. 1990--1991-06-30 samsorterat i personnummerordning.

Serien i kartonger.
 
A VFörsamlingsregisterSerien består av personavier - i personnummerordning - för församlingens invånare 1991-06-30.

Registret fört 1968--1991-06-30.

Registret samsorterat med avgångregister 1980--1991-06-30.

Äldre församlingsregister, (1948-1967) bestående av avtryckskort, har gallrats ut.

Serien i kartonger.
 
A VI aAvgångregisterSerien består av personavier - i personnummerordning - för personer avgångna 1976--1991-06-30 . Åren 1980--1991-06-30 samsorterade med församlingsregistret (serie A V).

Äldre register bestående av avtryckskort (1948-1967) och bestående av personavier (1968-1975), har gallrats ut.

Årtal i tidskolumnen avser avgångsperiod.

Jämför serie A VI b.

Serien i kartonger.
 
A VI bAvgångslängderSerien inbunden.

I alfabetisk ordning.

Jämför serie A VI a.
 
B IInflyttningslängderSerien inbunden.
 
B IIUtflyttningslängderSerien inbunden.
 
C IFödelse- och dopböckerSerien inbunden.
 
C XDopbok (fr.o.m. 1991-07-01)Serien i kartonger. 
D ILängder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker)Serien inbunden.
 
D IILängder över nattvardsgäster (kommunionlängder)
 
D XKonfirmationsbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
E ILysnings- och vigselböckerSerien inbunden.
 
E IIÄktenskapsbokSerien i kartonger. 
E XVigselbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
F IDöd- och begravningsböckerSerien inbunden.
 
F XBegravningsbok (fr.o.m. 1991-07-01)Serien i kartonger. 
O I cGravböcker 
R IKartor 
R IIRitningar