Med anledning av coronapandemin begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Arkiv

Hälleberga kyrkoarkiv


HÄLLEBERGA


Kalmar (tidigare Kronobergs) län

Uppvidinge härad

Växjö stift

T.o.m. 1921-04-30: Annexförsamling i pastoratet Älghult och Hälleberga.

1921-05-01--1994: Eget pastorat.

Fr.o.m. 1995: Annexförsamling i pastoratet Madesjö, Örsjö, Oskar och Hälleberga samt
överförd till Södra Möre kontrakt.

 Serier (44 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
A IHusförhörslängderSerien inbunden.
 
A II aFörsamlingsböcker. Bunden serie
 
A II bRegister till församlingsböckerna
 
A II caFörsamlingsbok på lösblad. Aktuella bladFörsamlingsbok på lösblad fördes 1971--1991-06-30.

Serien innehåller 1991-06-30 aktuella blad.

I alfabetisk ordning efter fastighet och inom fastigheterna i alfabetisk ordning efter huvudmännens namn.

Serien i kartonger.
 
A II cbFörsamlingsbok på lösblad. Avställda bladFörsamlingsbok på lösblad fördes 1971--1991-06-30.

Serien består av avställda blad.

I alfabetisk ordning efter fastighet och inom fastigheterna i alfabetisk ordning efter huvudmännens namn.

Serien i kartonger.
 
A IIIBöcker över obefintliga
 
A IV aFörsamlingsliggareFörsamlingsliggare fördes 1947--1991-06-30.

Serien består av personakterna för församlingens invånare 1991-06-30.

Familjevis i alfabetisk ordning efter huvudmännens namn.

Serien i kartonger.
 
A IV bObefintligregisterObefintligregister fördes 1947--1991-06-30.

Serien bestod av personakterna för de obefintliga.

Då inga obefintliga kvarstod 1991-06-30 finns inga handlingar i serien.

Jämför serie A III.
 
A IV cEmigrantregisterEmigrantregister fördes 1947--1991-06-30.

Serien består av personakterna - i personnummerordning - för 1991-06-30 ej återflyttade emigranter.
 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklarade1947-1967 ingår i SCB:s personakter (Statistiska Centralbyrån: Folkbokföringsbyråns arkiv, serie E II a, som förvaras i landsarkivet).

I personnummerordning årsvis.
 
A VFörsamlingsregisterSerien består av avtryckskort för församlingens invånare 1967-12-31 samt personavier för församlingens invånare 1991-06-30. Registren förda 1948-1967 resp. 1968--1991-06-30. 
A VI aAvgångsregisterSerien består av avtryckskort (1948-1967) samt personavier (1968--1991-06-30) för avgångna personer.

Serien i kartonger.
 
A VI bAvgångslängderFinns ej. 
B IInflyttningslängderSerien inbunden där ej annat anges.
 
B IIUtflyttningslängderSerien inbunden.
 
C IFödelse- och dopböcker. HuvudserienSerien inbunden.
 
C IIFödelse- och dopböcker. Dubblettserien
 
C XDopbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
D ILängder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker)
 
D IILängder över nattvardsgäster (kommunionlängder)Serien inbunden där ej annat anges.
 
D XKonfirmationsbok (fr.o.m. 1991-07-01)Se serie D I:3. 
E ILysnings- och vigselböcker. Huvudserien
 
E IILysnings- och vigselböcker. Dubblett(kladd)serien.
 
E IIIÄktenskapsbok 
E XVigselbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
F IDöd- och begravningsböcker. HuvudserienSerien inbunden.
 
F IIDöd- och begravningsböcker. Dubblett(kladd)serien
 
F XBegravningsbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
H IBilagor till husförhörslängderna och församlingsböckerna t.o.m. 1967Vissa handlingar fr.o.m. år 1900 har gallrats ut med stöd av RA-MS nr 2000:5. 
H IIBilagor till flyttningslängderna t.o.m. 1967Vissa handlingar fr.o.m. år 1900 har gallrats ut med stöd av RA-MS nr 2000:5.
 
H IIIBilagor till födelse-och dopböckerna t.o.m. 1967Vissa handlingar fr.o.m. år 1900 har gallrats ut med stöd av RA-MS nr 2000:5. 
H IVBilagor till konfirmationsböckerna och kommunionlängderna t.o.m. 1967Vissa handlingar fr.o.m. år 1900 har gallrats ut med stöd av RA-MS nr 2000:5. 
H VBilagor till lysnings-och vigselböckerna t.o.m. 1967Vissa handlingar fr.o.m. år 1916 har gallrats ut med stöd av RA-MS nr 2000:5. 
H VIBilagor till död-och begravningsböckerna t.om. 1967Vissa handlingar fr.o.m. år 1900 har gallrats ut med stöd av RA-MS nr 2000:5. 
H VII aBilagor till kyrkobokföringen 1968--1991-06-30. Ej gallringsbara.Serien består av Handlingar angående erkännande av faderskap, erkännande av att barn är trolovningsbarn, arvsrättsförklaring, anmälningar från icke gifta föräldrar om gemensam vårdnad av barn samt i utlandet utfärdade bilagor.

Serien upphör 1991-06-30.
 
H VII bBilagor till kyrkobokföringen 1968--1991-06-30. Gallringsbara.Serien har gallrats ut med stöd av RA-MS 2000:5.

Serien upphör 1991-06-30.
 
J IV aDiarium för kyrkobokföringsärenden 
J IV bHandlingar till diariet för kyrkobokföringsärenden 
K I aSockenstämmans protokoll
 
L I aRäkenskaper för kyrkan. Äldre allmän odelad serie samt huvudräkenskaperSerien ej fullständigt redovisad.
 
O I cGravböckerGravböcker 1917-1964 och odat (O I b:2, O I b:19) har inte levererats till Landsarkivet i Vadstena. 
R IKartor 
R IIRitningar 
R IIIKartor och ritningar från Kartia