Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Arkiv

Hälleberga kyrkoarkiv


HÄLLEBERGA


Kalmar (tidigare Kronobergs) län

Uppvidinge härad

Växjö stift

T.o.m. 1921-04-30: Annexförsamling i pastoratet Älghult och Hälleberga.

1921-05-01--1994: Eget pastorat.

Fr.o.m. 1995: Annexförsamling i pastoratet Madesjö, Örsjö, Oskar och Hälleberga samt
överförd till Södra Möre kontrakt.

 Serier (44 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
A IHusförhörslängderSerien inbunden.
 
A II aFörsamlingsböcker. Bunden serie
 
A II bRegister till församlingsböckerna
 
A II caFörsamlingsbok på lösblad. Aktuella bladFörsamlingsbok på lösblad fördes 1971--1991-06-30.

Serien innehåller 1991-06-30 aktuella blad.

I alfabetisk ordning efter fastighet och inom fastigheterna i alfabetisk ordning efter huvudmännens namn.

Serien i kartonger.
 
A II cbFörsamlingsbok på lösblad. Avställda bladFörsamlingsbok på lösblad fördes 1971--1991-06-30.

Serien består av avställda blad.

I alfabetisk ordning efter fastighet och inom fastigheterna i alfabetisk ordning efter huvudmännens namn.

Serien i kartonger.
 
A IIIBöcker över obefintliga
 
A IV aFörsamlingsliggareFörsamlingsliggare fördes 1947--1991-06-30.

Serien består av personakterna för församlingens invånare 1991-06-30.

Familjevis i alfabetisk ordning efter huvudmännens namn.

Serien i kartonger.
 
A IV bObefintligregisterObefintligregister fördes 1947--1991-06-30.

Serien bestod av personakterna för de obefintliga.

Då inga obefintliga kvarstod 1991-06-30 finns inga handlingar i serien.

Jämför serie A III.
 
A IV cEmigrantregisterEmigrantregister fördes 1947--1991-06-30.

Serien består av personakterna - i personnummerordning - för 1991-06-30 ej återflyttade emigranter.
 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklarade1947-1967 ingår i SCB:s personakter (Statistiska Centralbyrån: Folkbokföringsbyråns arkiv, serie E II a, som förvaras i landsarkivet).

I personnummerordning årsvis.
 
A VFörsamlingsregisterSerien består av avtryckskort för församlingens invånare 1967-12-31 samt personavier för församlingens invånare 1991-06-30. Registren förda 1948-1967 resp. 1968--1991-06-30. 
A VI aAvgångsregisterSerien består av avtryckskort (1948-1967) samt personavier (1968--1991-06-30) för avgångna personer.

Serien i kartonger.
 
A VI bAvgångslängderFinns ej. 
B IInflyttningslängderSerien inbunden där ej annat anges.
 
B IIUtflyttningslängderSerien inbunden.
 
C IFödelse- och dopböcker. HuvudserienSerien inbunden.
 
C IIFödelse- och dopböcker. Dubblettserien
 
C XDopbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
D ILängder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker)
 
D IILängder över nattvardsgäster (kommunionlängder)Serien inbunden där ej annat anges.
 
D XKonfirmationsbok (fr.o.m. 1991-07-01)Se serie D I:3. 
E ILysnings- och vigselböcker. Huvudserien
 
E IILysnings- och vigselböcker. Dubblett(kladd)serien.
 
E IIIÄktenskapsbok 
E XVigselbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
F IDöd- och begravningsböcker. HuvudserienSerien inbunden.
 
F IIDöd- och begravningsböcker. Dubblett(kladd)serien
 
F XBegravningsbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
H IBilagor till husförhörslängderna och församlingsböckerna t.o.m. 1967Vissa handlingar fr.o.m. år 1900 har gallrats ut med stöd av RA-MS nr 2000:5. 
H IIBilagor till flyttningslängderna t.o.m. 1967Vissa handlingar fr.o.m. år 1900 har gallrats ut med stöd av RA-MS nr 2000:5.
 
H IIIBilagor till födelse-och dopböckerna t.o.m. 1967Vissa handlingar fr.o.m. år 1900 har gallrats ut med stöd av RA-MS nr 2000:5. 
H IVBilagor till konfirmationsböckerna och kommunionlängderna t.o.m. 1967Vissa handlingar fr.o.m. år 1900 har gallrats ut med stöd av RA-MS nr 2000:5. 
H VBilagor till lysnings-och vigselböckerna t.o.m. 1967Vissa handlingar fr.o.m. år 1916 har gallrats ut med stöd av RA-MS nr 2000:5. 
H VIBilagor till död-och begravningsböckerna t.om. 1967Vissa handlingar fr.o.m. år 1900 har gallrats ut med stöd av RA-MS nr 2000:5. 
H VII aBilagor till kyrkobokföringen 1968--1991-06-30. Ej gallringsbara.Serien består av Handlingar angående erkännande av faderskap, erkännande av att barn är trolovningsbarn, arvsrättsförklaring, anmälningar från icke gifta föräldrar om gemensam vårdnad av barn samt i utlandet utfärdade bilagor.

Serien upphör 1991-06-30.
 
H VII bBilagor till kyrkobokföringen 1968--1991-06-30. Gallringsbara.Serien har gallrats ut med stöd av RA-MS 2000:5.

Serien upphör 1991-06-30.
 
J IV aDiarium för kyrkobokföringsärenden 
J IV bHandlingar till diariet för kyrkobokföringsärenden 
K I aSockenstämmans protokoll
 
L I aRäkenskaper för kyrkan. Äldre allmän odelad serie samt huvudräkenskaperSerien ej fullständigt redovisad.
 
O I cGravböckerGravböcker 1917-1964 och odat (O I b:2, O I b:19) har inte levererats till Landsarkivet i Vadstena. 
R IKartor 
R IIRitningar 
R IIIKartor och ritningar från Kartia