Torsdag den 11 augusti, kl. 16.30–22.00, genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Arbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.
bild
Arkiv

Kärda kyrkoarkiv


KÄRDA


Jönköpings län

T.o.m. 1866: Östbo och Västbo härader (1 mtl Åminne eller Bestorp hörde till jordebokssocken i Västbo härad.

Fr.o.m. 1867: Östbo härad.

Växjö stift

T.o.m. 1961: Moderförsamling i pastoratet Kärda och Hånger.

1962-1973: Annexförsamling i pastoratet Forsheda, Torskinge, Kärda, Hånger, Dannäs och Tannåker.

Fr.o.m. 1974: Annexförsamling i pastoratet Forsheda, Torskinge, Kärda, Hånger och Dannäs.

 Serier (39 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
A IHusförhörslängderSerien inbunden.
 
A II aFörsamlingsböcker. Bunden serie
 
A II baFörsamlingsbok på lösblad. Aktuella bladFörsamlingsbok på lösblad fördes 1973--1991-06-30.

Serien består av aktuella blad.

I alfabetisk ordning efter fastighet och inom fastigheterna efter huvudmännens personnummer.
 
A II bbFörsamlingsbok på lösblad. Avställda bladFörsamlingsbok på lösblad fördes 1973--1991-06-30.

Serien består av avställda blad.

I alfabetisk ordning efter fastighet och inom fastigheterna efter huvudmännens personnummer.

Serien i kartonger.
 
A II cFastighetsförteckningar 
A IIIBöcker över obefintligaJämför serie A IV b. 
A IV aFörsamlingsliggareFörsamlingsliggare fördes 1947--1991-06-30.

Serien består av personakterna för församlingens invånare 1991-06-30.

Familjevis i alfabetisk ordning efter huvudmännens namn.

Serien i kartonger.
 
A IV bObefintligregisterObefintligregister fördes 1947--1991-06-30.

Serien bestod av personakterna för de obefintliga.

Då inga obefintliga kvarstod 1991-06-30, finns inga handlingar i serien.

Jämför serie A III.
 
A IV cEmigrantregisterEmigrantregister fördes 1947--1991-06-30.

Serien består av personakterna för 1991-06-30 ej återflyttade emigranter.
 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklarade1947-1967 ingår i SCB:s personakter (Statistiska Centralbyrån: Folkbokföringsbyråns arkiv, serie E II a, som förvaras i landsarkivet).

Serien avslutad.
 
A VFörsamlingsregisterSerien består av personavier för församlingens invånare 1991-06-30.

Registret fört 1968--1991-06-30.

Äldre församlingsregister (1948-1967) bestående av avtryckskort, har gallrats ut.
 
A VI aAvgångsregisterSerien består av avtryckskort 1948-1967 och personavier 1968--1991-06-30 för avgångna personer. 
A VI bAvgångslängderFinns ej. 
B IInflyttningslängderSerien inbunden där ej annat anges.
 
B IIUtflyttningslängderSerien inbunden.
 
CFödelse- och dopböckerSerien inbunden.
 
C XDopbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
D ILängder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker)Konfirmationsbok 1984-1991 har inte levererats till Landsarkivet i Vadstena.
 
D IILängder över nattvardsgäster (kommunionlängder)Serien inbunden.
 
D XKonfirmationsbok (fr.o.m. 1991-07-019 
E ILysnings- och vigselböckerSerien avslutad.
Fortsättning i serie E II, Äktenskapsbok.
 
E IIÄktenskapsbokSerien avslutad. 
E XVigselbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
FDöd- och begravningsböckerSerien inbunden.
 
F XBegravningsbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
H IBilagor till husförhörslängderna och församlingsböckerna 
H IIBilagor till flyttningslängderna t.o.m 1967.Serien ej fullständigt redovisad.
 
H IIIBilagor till födelse- och dopböckerna 
H IVBilagor till konfirmationsböckerna 
H VBilagor till lysnings- och vigselböckerna 
H VIBilagor till död- och begravningsböckerna 
H VIIaBilagor till kyrkobokföringen 1968-1991-06-30. Ej gallringsbaraSerien består av: Handlingar angående erkännande av faderskap, anmälningar från icke gifta föräldrar om gemensam vårdnad av barn samt i utlandet utfärdade bilagor.

Serien avslutad 1991-06-30.
 
H VIIbBilagor till kyrkobokföringen 1968-1991-06-30. GallringsbaraSerien gallras med stöd av RA-MS 2000:5. 
L I aRäkenskaper för kyrkan. Äldre allmän odelad serie samt huvudräkenskaper.Serien ej fullständigt redovisad.
 
O I bHandlingar angående kyrkogården 
O I cGravböckerSe serie O I b. 
R IKartorPlanförvaring om inget annat anges. 
R IIRitningarPlanförvaring om inget annat anges.
Ritning till ny kyrka år 1873 (R II:1) och ritning til värmeanläggning för kyrkan år 1963 (R II:12) har ej levererats till Landsarkivet i Vadstena.
 
R IIIKartor och ritningar från Kartia