bild
Arkiv

Kärda kyrkoarkiv


KÄRDA


Jönköpings län

T.o.m. 1866: Östbo och Västbo härader (1 mtl Åminne eller Bestorp hörde till jordebokssocken i Västbo härad.

Fr.o.m. 1867: Östbo härad.

Växjö stift

T.o.m. 1961: Moderförsamling i pastoratet Kärda och Hånger.

1962-1973: Annexförsamling i pastoratet Forsheda, Torskinge, Kärda, Hånger, Dannäs och Tannåker.

Fr.o.m. 1974: Annexförsamling i pastoratet Forsheda, Torskinge, Kärda, Hånger och Dannäs.

 Serier (39 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
A IHusförhörslängderSerien inbunden.
 
A II aFörsamlingsböcker. Bunden serie
 
A II baFörsamlingsbok på lösblad. Aktuella bladFörsamlingsbok på lösblad fördes 1973--1991-06-30.

Serien består av aktuella blad.

I alfabetisk ordning efter fastighet och inom fastigheterna efter huvudmännens personnummer.
 
A II bbFörsamlingsbok på lösblad. Avställda bladFörsamlingsbok på lösblad fördes 1973--1991-06-30.

Serien består av avställda blad.

I alfabetisk ordning efter fastighet och inom fastigheterna efter huvudmännens personnummer.

Serien i kartonger.
 
A II cFastighetsförteckningar 
A IIIBöcker över obefintligaJämför serie A IV b. 
A IV aFörsamlingsliggareFörsamlingsliggare fördes 1947--1991-06-30.

Serien består av personakterna för församlingens invånare 1991-06-30.

Familjevis i alfabetisk ordning efter huvudmännens namn.

Serien i kartonger.
 
A IV bObefintligregisterObefintligregister fördes 1947--1991-06-30.

Serien bestod av personakterna för de obefintliga.

Då inga obefintliga kvarstod 1991-06-30, finns inga handlingar i serien.

Jämför serie A III.
 
A IV cEmigrantregisterEmigrantregister fördes 1947--1991-06-30.

Serien består av personakterna för 1991-06-30 ej återflyttade emigranter.
 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklarade1947-1967 ingår i SCB:s personakter (Statistiska Centralbyrån: Folkbokföringsbyråns arkiv, serie E II a, som förvaras i landsarkivet).

Serien avslutad.
 
A VFörsamlingsregisterSerien består av personavier för församlingens invånare 1991-06-30.

Registret fört 1968--1991-06-30.

Äldre församlingsregister (1948-1967) bestående av avtryckskort, har gallrats ut.
 
A VI aAvgångsregisterSerien består av avtryckskort 1948-1967 och personavier 1968--1991-06-30 för avgångna personer. 
A VI bAvgångslängderFinns ej. 
B IInflyttningslängderSerien inbunden där ej annat anges.
 
B IIUtflyttningslängderSerien inbunden.
 
CFödelse- och dopböckerSerien inbunden.
 
C XDopbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
D ILängder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker)Konfirmationsbok 1984-1991 har inte levererats till Landsarkivet i Vadstena.
 
D IILängder över nattvardsgäster (kommunionlängder)Serien inbunden.
 
D XKonfirmationsbok (fr.o.m. 1991-07-019 
E ILysnings- och vigselböckerSerien avslutad.
Fortsättning i serie E II, Äktenskapsbok.
 
E IIÄktenskapsbokSerien avslutad. 
E XVigselbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
FDöd- och begravningsböckerSerien inbunden.
 
F XBegravningsbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
H IBilagor till husförhörslängderna och församlingsböckerna 
H IIBilagor till flyttningslängderna t.o.m 1967.Serien ej fullständigt redovisad.
 
H IIIBilagor till födelse- och dopböckerna 
H IVBilagor till konfirmationsböckerna 
H VBilagor till lysnings- och vigselböckerna 
H VIBilagor till död- och begravningsböckerna 
H VIIaBilagor till kyrkobokföringen 1968-1991-06-30. Ej gallringsbaraSerien består av: Handlingar angående erkännande av faderskap, anmälningar från icke gifta föräldrar om gemensam vårdnad av barn samt i utlandet utfärdade bilagor.

Serien avslutad 1991-06-30.
 
H VIIbBilagor till kyrkobokföringen 1968-1991-06-30. GallringsbaraSerien gallras med stöd av RA-MS 2000:5. 
L I aRäkenskaper för kyrkan. Äldre allmän odelad serie samt huvudräkenskaper.Serien ej fullständigt redovisad.
 
O I bHandlingar angående kyrkogården 
O I cGravböckerSe serie O I b. 
R IKartorPlanförvaring om inget annat anges. 
R IIRitningarPlanförvaring om inget annat anges.
Ritning till ny kyrka år 1873 (R II:1) och ritning til värmeanläggning för kyrkan år 1963 (R II:12) har ej levererats till Landsarkivet i Vadstena.
 
R IIIKartor och ritningar från Kartia