Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar från torsdagen den 19 mars fram till minst den 15 april. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Arkiv

Linköpings domkyrkoförsamlings kyrkoarkiv


LINKÖPINGS DOMKYRKOFÖRSAMLING


Östergötlands län

Linköpings stad

Linköpings stift

Till omkring 1866: Eget pastorat

Från omkring 1866-1961: Moderförsamling i pastoratet Linköping och S:t Lars.

Fr.o.m. 1962: Eget pastorat.

1989-01-01: Utbrytning av Linköpings Skäggetorps församling och Linköpings Ryds församling
(dnr 2610/87-17).

 Serier (47 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
A IHusförhörslängderDateringen i tidskolumnen t.o.m. volym A I:68, grundar sig på dateringen av husförhör och nattvardsgångar. Volymerna innehåller anteckningar om t.ex. flyttningar samt födda och döda flera år (2-3) efter det i tidskolumnen angivna slutåret. Fr.o.m. volym A I:69 är husförhörslängderna förda kronologiskt. Tillhörande fastighetslängder ("gårdsregister") är förtecknade med volymnummer 1-3 i serie A II b.

Alfabetiskt namnregister till husförhörslängderna 1861-1865 samt 1866-1868 (ej fullständigt) se volym A II c:1.

Förteckningar till volymerna A I:69-80 (fr.o.m. 1890), se volym
A II d:1.

Serien inbunden.
 
A II aFörsamlingsböcker. Bunden serieKronologiskt förda.

Uppslag 2001-2251 i församlingsböckerna för perioden 1895-1905 (vol. 1a-6) saknas. Uppslag 2001-2250 i församlingsböckerna för perioden 1917-1933 (vol. 20a-30) saknas.
 
A II bFastighetslängderSerien i kartonger där ej annat anges.
 
A II cNamnregister till husförhörslängderna och församlingsböckerna
 
A II dFörteckningar till husförhörslängderna och församlingsböckernaSerien avslutad.
 
A II eaFörsamlingsbok på lösblad. Samsorterade bladFörsamlingsbok på lösblad fördes 1969--1991-06-30.

Serien innehåller avställda blad samt 1991-06-30 aktuella blad för fastigheterna Abisko - Armenien.

I alfabetisk ordning efter fastighet och inom fastigheterna efter huvudmännens personnummer.

Serien i kartonger.
 
A II ebFörsamlingsbok på lösblad. 1991-06-30 aktuella bladFörsamlingsbok på lösblad fördes 1969--1991-06-30.

Serien innehåller 1991-06-30 aktuella blad för fastigheterna Arvtagaren 1 - Utan känt hemvist.

Fastigheterna Offerelden 1 - Ostpressen 1 överfördes 1989-01-01 till Linköpings Ryds församling. Fastigheterna Gasellen 1 - Gåsen 6 och stg. 738 - 2860 E överfördes 1989-01-01 till Linköpings Skäggetorps församling.

I alfabetisk ordning efter fastighet och inom fastigheterna efter huvudmännens personnummer.

Serien i kartonger.
 
A II ecFörsamlingsbok på lösblad. Avställda bladFörsamlingsbok på lösblad fördes 1969--1991-06-30.

Serien innehåller avställda blad för fastigheterna Artemis - Oxhagen, stg. 743 F - 2947 samt På församlingen skrivna och Utan känt hemvist.

Fastigheterna Offerelden 1 - Ostpressen 1 överfördes 1989-01-01 till Linköpings Ryds församling. Fastigheterna Gasellen 1 - Gåsen 6 samt stg. 738 - 2860 E överfördes 1989-01-01 till Linköpings Skäggetorps församling.

I alfabetisk ordning efter fastighet och inom fastigheterna efter huvudmännens personnummer.

Serien i kartonger.
 
A II fAdressomvandlingsregister m.m.Serien i kartonger där ej annat anges.

Serien avslutad.

 
A IIIBöcker över obefintliga
 
A IV aFörsamlingsliggareFörsamlingsliggare fördes 1947--1991-06-30.

Serien består av personakterna för församlingens invånare 1991-06-30.

Familjevis i alfabetisk ordning efter huvudmannens namn.

Serien i kartonger.
 
A IV bObefintligregisterObefintligregister fördes 1947--1991-06-30.

Serien består av personakterna för 1991-06-30 kvarstående obefintliga.

I personnummerordning för hela perioden.

Jämför serie A III.
 
A IV cEmigrantregisterEmigrantregister fördes 1947--1991-06-30.

Serien består av personakterna för 1991-06-30 ej återflyttade emigranter.

I personnummerordning för hela perioden.

Serien i kartonger.
 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklarade1947-1967 ingår i SCB:s personakter (Statistiska Centralbyrån: Folkbokföringsbyråns arkiv, serie E II a, som förvaras i landsarkivet).

I personnummerordning årsvis.

Serien i kartonger.
 
A VFörsamlingsregisterSerien består av personavier i personnummerordning för församlingens invånare 1991-06-30. Registret fört 1968--1991-06-30.

Äldre församlingsregister (1948-1967), bestående av avtryckskort, har gallrats ut med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut nr 254.

Serien i kartonger.
 
A VI aAvgångsregisterSerien består av avtryckskort 1953-1967 och personavier 1968--1991-06-30 för avgångna personer.

Äldre avgångsregister (1948-1952), bestående av avtryckskort, har gallrats ut med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut nr 254.

I alfabetisk ordning där ej annat anges.

Beträffande den alfabetiska ordningsföljden kan c även finnas under k och s, ck under k, g under j, hj under j, lj under j, o under å, q under k, x under ks, z under s och ä under e.

Årtal i tidskolumnen betecknar avgångsperiod.

Serien i kartonger.
 
A VI bAvgångslängderSerien avslutad. 
B IInflyttningslängderSerien inbunden.
 
B IIUtflyttningslängderDatumangivelser för volymerna 12-15 avser flyttningsbetygets datum.

Serien inbunden.
 
C IFödelse- och dopböckerSerien inbunden.
 
C XDopbok (fr.o.m. 1991-07-01)Serien inbunden. 
D ILängder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker)Serien inbunden.
 
D IILängder över nattvardsgäster (kommunionlängder)Serien inbunden.
 
D XKonfirmationsbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
E ILysnings- och vigselböckerSerien inbunden.
 
E IIÄktenskapsbokSerien i kartonger. 
E XVigselbok (fr.o.m. 1991-07-01)Serien inbunden. 
F IDöd- och begravningsböckerSerien inbunden.
 
F XBegravningsbok (fr.o.m. 1991-07-01)Serien inbunden. 
G IAvlösningslängder
 
G IIKriminalregisterSerien inbunden. 
G IVVaccinationslängder 
G VÖvriga längder
 
H I aBilagor till husförhörslängderna och församlingsböckerna. Anmälningar och attester m.fl. bilagorVissa handlingar 1900-1967 har gallrats ut med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut nr 254 och RA-MS 2000:5.

Serien gallras fr.o.m. år 1968 med stöd av RA-MS 2000:5. Gallringsfrist: 20 år.

I serien ingår bilagor till emigrantregistret (volym H I a:19).

För handlingar angående erkännande av faderskap för tiden 1900-1967 se serie H III b, för tiden 1968--1991-06-30 se även serie H III b.

Se även serie H V.

Serien i kartonger där ej annat anges.
 
H I bKungörelseböcker för utfärdade äktenskapsbetyg och -certifikatSerien inbunden. 
H IIBilagor till flyttningslängdernaVissa handlingar 1900-1967 har gallrats ut med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut nr 254.

Serien gallras fr.o.m. år 1968 med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut nr 254 och RA-MS 2000:5.
Gallringsfrister:
Flyttningsanmälningar, bostadsanmälningar och anmälningar om adressändring har gallrats ut.
Övriga (gallringsbara) handlingar: 20 år.

Bilagorna är ej alltid inbundna i nummerordning inom respektive år. Felnumrering förekommer.

Handlingar angående invandring från Norden förekommer även i övriga volymer med handlingar angående invandring.

Serien i kartonger där ej annat anges.
 
H III aBilagor till födelse- och dopböckerna. Allmän serieVissa handlingar 1900-1967 har gallrats ut med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut nr 254 och RA-MS 2000:5.

Serien gallras fr.o.m. år 1968 med stöd av RA-MS 2000:5.
Gallringsfrist: 20 år.

För handlingar angående erkännande av faderskap fr.o.m. år 1900 se serie H III b.

Serien i kartonger.
 
H III bHandlingar angående erkännande av faderskap (fr.o.m. år 1900)I denna serie ingår även handlingar angående erkännande av faderskap för barn födda även i andra församlingar. Jämför serie H I a.

Serien i kartonger.
 
H IVBilagor till konfirmationsböckerna och kommunionlängdernaHandlingarna 1900-1967 har gallrats ut med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut nr 254.

Serien gallras fr.o.m. 1968 med stöd av RA-MS 2000:5.
Gallringsfrist: 20 år.

Serien avslutad.
 
H VBilagor till lysnings- och vigselböckerna samt äktenskapsbokenVissa handlingar 1916-1967 har gallrats ut med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut nr 254 och RA-MS 2000:5.

Serien gallras fr.o.m. år 1968 med stöd av RA-MS 2000:5.
Gallringsfrist: 20 år.

Serien i kartonger där ej annat anges.
 
H VIBilagor till död- och begravningsböckernaVissa handlingar 1900-1967 har gallrats ut med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut nr 254.

Serien gallras fr.o.m. år 1968 med stöd av RA-MS 2000:5.
Gallringsfrist: 20 år.

Serien i kartonger.
 
H VIIBilagor till kriminalregistretSerien avslutad. 
J IV aDiarier och brevböckerSerien i kartonger där ej annat anges. 
J IV bSkrivelser till diariernaSkrivelser till diariet för kyrkobokföringsärenden i serie J IV a. 
O I cGravböckerSe Linköpings griftegårdsnämnds arkiv. 
R IIIKartor och ritningar från Kartia