bild
Arkiv

Lönneberga kyrkoarkiv


LÖNNEBERGA

T.o.m. 1885: Kalmar län, Aspelands härad samt Jönköpings län, Södra Vedbo härad (Katebo, Livarpa och Sjöarp hörde till Hässleby jordebokssocken, Södra Vedbo härad).

Fr.o.m. 1886: Kalmar län, Aspelands härad.

Linköpings stift.

T.o.m. 1991: Eget pastorat.

Fr.o.m. 1992: Annexförsamling i pastoratet Hultsfred, Vena och Lönneberga.

 Serier (62 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
A IHusförhörslängderSerien inbunden.
 
A II aFörsamlingsböcker. Bunden serie
 
A II baFörsamlingsbok på lösblad. Aktuella bladFörsamlingsbok på lösblad fördes 1975--1991-06-30.

Serien innehåller 1991-06-30 aktuella blad.

I alfabetisk ordning efter fastighet och inom fastigheterna efter huvudmännens personnummer.

Serien i kartonger.
 
A II bbFörsamlingsbok på lösblad. Avställda bladFörsamlingsbok på lösblad fördes 1975--1991-06-30.

Serien innehåller avställda blad i två sviter: 1975-1983 och 1984--1991-06-30. Fastigheterna A - Haddarps kvarn för de två perioderna är samsorterade, se volym 1.

I alfabetisk ordning efter fastighet och inom fastigheterna efter huvudmännens personnummer.

Serien i kartonger.
 
A II cFastighetsförteckningar 
A IIIBöcker över obefintligaJämför serie A IV b. 
A IV aFörsamlingsliggareFörsamlingsliggare fördes 1948--1991-06-30.

Serien består av personakterna för församlingens invånare 1991-06-30.

Familjevis i alfabetisk ordning efter huvudmannens namn.

Serien i kartonger.
 
A IV bObefintligregisterObefintligregister fördes 1947--1991-06-30.

Serien består av personakterna - i personnummerordning - för 1991-06-30 kvarstående obefintliga.

Jämför serie A III.
 
A IV cEmigrantregisterEmigrantregister fördes 1947--1991-06-30.

Serien består av personakterna för 1991-06-30 ej återflyttade emigranter.

I alfabetisk ordning årsvis.
 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklarade1947-1967 ingår i SCB:s personakter (Statistiska Centralbyrån: Folkbokföringsbyråns arkiv, serie E II a, som förvaras i landsarkivet).

I personnummerordning årsvis.
 
A VFörsamlingsregisterSerien består av personavier - i personnummerordning - för församlingens invånare 1991-06-30.

Registret fört 1968--1991-06-30.

Äldre register (1948-1967), bestående av avtryckskort, har gallrats ut.
 
A VI aAvgångsregisterSerien består av personavier - i personnummerordning - för 1968--1991-06-30 avgångna personer.

Äldre register (1948-1967), bestående av avtryckskort, har gallrats ut.
 
A VI bAvgångslängderFinns ej. 
B IInflyttningslängderSerien inbunden.
 
B IIUtflyttningslängderSerien avslutad.
 
C IFödelse- och dopböckerSerien inbunden.
 
C XDopbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
D ILängder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker)
 
D IILängder över nattvardsgäster (kommunionlängder)Serien inbunden.
 
D XKonfirmationsbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
E ILysnings- och vigselböckerSerien avslutad. Fortsättning i serie E II, Äktenskapsbok.
 
E IIÄktenskapsbokSerien avslutad. 
E XVigselbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
FDöd- och begravningsböcker
 
F XBegravningsbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
G IIIRedogörelser för folkmängden
 
G VÖvriga längder 
H IBilagor till husförhörslängderna och församlingsböckerna 
H IIBilagor till flyttningslängderna 
H IIIBilagor till födelse- och dopböckerna 
H VBilagor till lysnings- och vigselböckerna 
H VIBilagor till död- och begravningsböckerna 
H VIIBilagor till kriminalregistren 
J ISkrivelser och resolutioner från Kungl. Maj:t, länsstyrelse, domkapitel, andra myndigheter och enskilda
 
J II aFörteckning över upplästa kungörelser 
J II bUpplästa kungörelser 
K ISockenstämmans protokoll och handlingar
 
K II aKyrkostämmans protokoll 
K IIIKyrkorådets protokoll och handlingar 
K IVSkolrådets protokoll och handlingar rörande skolväsendet 
K VÖvriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar 
L I aKyrkoräkenskaper för kyrkan. Äldre allmän odelad serie samt huvudräkenskaper
 
L I bRäkenskaper för kyrkan. Specialer och lånelängder
 
L I cÖvriga räkenskaper för kyrkan och kyrkogården
 
L I dRäkenskaper för kyrkan. Verifikationer 
L IIIRäkenskaper för fattigvården 
L IVRäkenskaper för kollekt 
MHandlingar angående prästval
 
N IVisitationsprotokoll
 
N IIIInventarie- och arkivförteckningar
 
O I aHandlingar angående kyrkan
 
O I bHandlingar angående kyrkogården
 
O I cGravböcker 
O IIHandlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jord
 
O IIIHandlingar angående prästerskapets löneförmåner 
O IVÖvriga handlingar rörande prästerskapet och kyrkobetjäningen 
O VHandlingar rörande fonder 
P IIHistoriska anteckningar (series pastorum m m)
 
P IVÖvriga handlingar
 
R IKartor 
R IIRitningarVid rekvisition anges landsarkivets beteckning (R samt nummer) som finns angivet i anmärkningskolumnen. 
R IIIKartor och ritningar från Kartia