bild
Arkiv

Norra Vi kyrkoarkiv


NORRA VI


Östergötlands län

Ydre härad


Linköpings stift

T.o.m. 1961: Moderförsamling i pastoratet Norra Vi och Tidersrum.

Fr.o.m. 1962: Annexförsamling i pastoratet Asby, Torpa, Norra Vi.

 Serier (61 st)

ReferenskodTitelTidAnmärkning 
A IHusförhörslängderSerien inbunden om ej annat anges.
 
A II aFörsamlingsböckerSerien inbunden.
 
A IIIBöcker över obefintligaSerien avslutad.
 
A IV aFörsamlingsliggareFörsamlingsliggare fördes 1947--1991-06-30.

Serien består av personakterna för församlingens invånare 1991-06-30.

I alfabetisk ordning efter fastighet.

 
A IV bObefintligregisterObefintligregister fördes 1947--1991-06-30.

Serien bestod av personakterna för de obefintliga.

Då inga obefintliga kvarstod 1991-06-30, finns inga handlingar i serien.

Jämför serie A III.
 
A IV cEmigrantregisterEmigrantregister fördes 1947--1991-06-30.

Serien består av personakterna för 1991-06-30 ej återflyttade emigranter.
 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklarade1947-1967 ingår i SCB:s personakter (Statistiska Centralbyrån: Folkbokföringsbyråns arkiv, serie E II a, som förvaras i landsarkivet).

I personnummerordning årsvis.

Serien avslutad.
 
A VFörsamlingsregisterSerien består av personavier för församlingens invånare 1991-06-30.

Registret fört 1968--1991-06-30.

Äldre register (1948-1967), bestående av avtryckskort, har gallrats ut.
 
A VI aAvgångsregisterSerien, bestående av avtryckskort (1948-1967) och personavier (1968--1991-06-30) för avgångna personer, har gallrats ut. 
A VI bAvgångslängderFinns ej. 
B IInflyttningslängderSerien inbunden.
 
B IIUtflyttningslängderSerien inbunden.
 
CFödelse- och dopböckerSerien inbunden.
 
C XDopbok1991 – 1999Ministerialbok. Innehåller manuellet förd dopbok, konfirmationsbok, vigselbok och begravningsbok. 
D ILängder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker)Serien inbunden.
 
D IILängder över nattvardsgäster (kommunionlängder)
 
D XKonfirmationsbok1991 – 1999 
E ILysnings- och vigselböckerSerien inbunden.
 
E IIÄktenskapsbok 
E XVigselbok1991 – 1999 
FDöd- och begravningsböckerSerien inbunden.
 
F XBegravningsbok1991 – 1999 
G IAvlösningslängder 
G IIIRedogörelser för folkmängden 
G VÖvriga längder
 
H IBilagor till husförhörslängderna och församlingsböckerna 
H IIBilagor till in- och utflyttningsböckerna 
H IIIBilagor till födelse- och dopböckerna 
H IVBilagor till konfirmationsböckerna och kommunionlängderna 
H VBilagor till lysnings- och vigselböckernaSerien i kartong om ej annat anges. 
H VIBilagor till död- och begravningsböckerna 
H VII aBilagor till kyrkbokföringen 1968-1991. Ej gallringsbaraSerien består av: Handlingar angående erkännande av faderskap, anmälningar från icke gifta föräldrar om gemensam vårdnad av barn samt i utlandet utfärdade bilagor. 
H VII bBilagor till kyrkbokföringen 1968-1991. GallringsbaraSerien gallras med stöd av RA-MS 2000:5. 
H XBilagor till ministerialboken1991 – 1999 
JSkrivelser och resolutioner från Kungl. Maj:t, länsstyrelse, domkapitel, andra myndigheter och enskilda
 
J II bUpplästa kungörelser 
K ISockenstämmans protokoll och handlingarSerien inbunden.
 
K II aKyrkostämmans protokoll 
K III aKyrkorådets protokoll 
K IVSkolrådets protokoll och handlingar rörande skolväsendet 
K VÖvriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar 
L I aRäkenskaper för kyrkan. Äldre allmän odelad serie samt huvudräkenskaper
 
L I bRäkenskaper för kyrkan. Specialer och lånelängder 
L I cÖvriga räkenskaper för kyrkan och kyrkogården 
L I dRäkenskaper för kyrkan. Verifikationer 
L IIIRäkenskaper för fattigvårdenSerien inbunden.
 
L IVRäkenskaper för kollekt 
L VRäkenskaper för övriga inrättningar och ändamål 
N IVisitationsprotokoll
 
N IIIInventarie- och arkivförteckningar
 
O I aHandlingar angående kyrkanBeträffande kartor och ritningar se serien R.
 
O I bHandlingar angående kyrkogårdenSerien inbunden.
 
O IIHandlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jord
 
O IIIHandlingar angående prästerskapets löneförmåner 
O VHandlingar rörande fonder 
P IPålysningsböcker 
P IIHistoriska anteckningar (series pastorum m.m.)
 
P IVÖvriga handlingar
 
R IKartorPlanförvaring. 
R IIRitningarPlanförvaring. 
R IIIKartor och ritningar från Kartia