Måndagar mellan kl. 16.30–19.30 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Underhållsarbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.
Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Arkiv

Norrköpings S:t Johannes kyrkoarkiv


NORRKÖPINGS S:T JOHANNES
(Norrköpings landsförsamling)

Östergötlands län.

T.o.m. 1917: Lösings härad (lägenheten Lindalen nr. 9 t.o.m. 1887 till Hammarkinds härad och Västra Husby jordebokssocken; fr.o.m. 1888 även i kyrkligt avseende till Västra Husby).

Fr.o.m. 1918: Norrköpings stad.

Före oktober 1813 har personer i staden varit skrivna i S:t Johannes. I oktober 1813 blir S:t Johannes endast
landsförsamling. Av likboken (F:1) framgår, vilka kvadrater i staden, som var representerade i S:t Johannes.
Obs. S:t Johannes D II:4, som upptager "stadsboarna".

Linköpings stift.

T.o.m. 1878: Annexförsamling till Norrköpings S:t Olai församling.

1879-1961: Eget pastorat.

1962-1991: Moderförsamling i pastoratet Norrköpings S:t Johannes, Styrstad och Tingstad.

Fr.o.m. 1992: Eget pastorat.


Gränsregleringar: 1948-01-01, 1949-01-01, 1960-01-01, 1966-01-01, 1968-01-01.

Del av församlingen utgör fr.o.m. 1992-01-01 del av den nybildade Vrinnevi församling.

 Serier (79 st)

ReferenskodTitelTidAnmärkning 
A IHusförhörslängderSerien inbunden.
 
A II aFörsamlingsböcker. Bunden serieFr.o.m. volym 39 förda i kronologisk ordning.
 
A II bFastighetslängderBeträffande valdistriktsindelning, se volym A II e:1.

Serien i kartonger.
 
A II cFörteckningar till församlingsböckernaFörteckningar till församlingsböckerna t. o. m. år 1947, se även resp. församlingsbok. 
A II dFörsamlingsbok på lösblad. Samsorterade bladFörsamlingsbok på lösblad fördes 1968--1991-06-30.

Serien innehåller avställda blad samt 1991-06-30 aktuella blad.

I alfabetisk ordning efter fastighet och inom fastigheterna efter huvudmännens personnummer. Blad där maken (huvudmannen) avlidit, kan även vara sorterade på änkans personnummer. Avställda och aktuella blad samsorterade.

Serien i kartonger.
 
A II eAdressomvandlingsregister, fastighetsförteckning m. m
 
A IIIBöcker över obefintliga
 
A IV aFörsamlingsliggareFörsamlingsliggare fördes 1947--1991-06-30.

Serien består av personakterna för församlingens invånare 1991-06-30.

Serien i kartonger.
 
A IV bObefintligregisterObefintligregister fördes 1947--1991-06-30.

Serien består av personakterna för 1991-06-30 kvarstående obefintliga.

I personnummerordning för hela perioden.

Jämför serie A III.
 
A IV cEmigrantregisterEmigrantregister fördes 1947--1991-06-30.

Serien består av personakterna för 1991-06-30 ej återflyttade emigranter.

I personnummerordning för hela perioden.

Serien i kartonger.
 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklarade1947-1967 ingår SCB:s personakter (Statistiska Centralbyrån: Folkbokföringsbyråns arkiv, serie E II a, som förvaras i landsarkivet).

I personnummerordning årsvis.

Serien i kartonger.
 
A VFörsamlingsregisterSerien består av personavier i personnummerordning för församlingens invånare 1991-06-30. Registret fört 1968--1991-06-30.

Äldre församlingsregister (1948-1967), bestående av avtryckskort, har gallrats ut med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut nr 254.

Serien i kartonger.
 
A VI aAvgångsregisterSerien består av personavier i personnummerordning 1968--1991-06-30 för avgångna personer.

Äldre avgångsregister (1948-1967), bestående av avtryckskort, har gallrats ut med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut nr 254.

Årtal i tidskolumnen betecknar avgångsperiod.

Serien i kartonger.
 
A VI bAvgångslängder 
B IInflyttningslängderSerien inbunden.
 
B IIUtflyttningslängderÅren 1948-1962 fördes ingen utflyttningslängd.
Se istället serierna A VI b och B III.

Serien inbunden.
 
B IIIFörteckningar över utfärdade flyttningsbetyg 
B IVUtlysningslängder
 
CFödelse- och dopböckerSerien inbunden.
 
C XDopbok1991 – 1999Band. 
D ILängder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker)
 
D IILängder över nattvardsgäster (kommunionlängder)
 
D XKonfirmationsbok1991 – 1999Band. 
E ILysnings- och vigselböcker
 
E IIÄktenskapsbok 
E XVigselbok1991 – 1999 
FDöd- och begravningsböckerSerien inbunden.
 
F XBegravningsbok1991 – 1999Band. 
G IIIRedogörelser för folkmängden 
G VÖvriga längder 
H I aBilagor till husförhörslängderna och församlingsböckerna t.o.m. 1967Ur serien har handlingar t.o.m. 1967 gallrats enligt SFS 1946:48.

Serien i kartonger där ej annat anges.
 
H I baBilagor till församlingsböckerna fr.o.m. 1968Serien är utgallringsbar med 20 års frist enligt RA 1970:254.

Serien i kartonger där ej annat anges.
 
H I bbBilagor till församlingsböckerna fr.o.m. 1968. Äktenskapsbetyg och äktenskapscertifikatGallringsbestämmelser se H I ba. 
H I bcBilagor till församlingsböckerna fr.o.m. 1968. Angående skilsmässaGallringsbestämmelser se H I ba. 
H I bdBilagor till församlingsböckerna fr.o.m. 1968. Angående vårdnadshavareGallringsbestämmelser se H I ba. 
H II aBilagor till flyttningslängderna t.o.m. 19671903-1957 utgallrade 1971. 
H II bBilagor till flyttningslängderna fr.o.m. 1968Gallringsbestämmelser se H I ba.

Serien i kartonger.
 
H III aBilagor till födelse- och dopböckerna t.o.m. 1967Serien i kartonger. 
H III bBilagor till födelse- och dopböckerna fr.o.m. 1968. Ej gallringsbaraSerien innehåller handlingar angående erkännande av faderskap, erkännande av att barn är trolovningsbarn samt arvsrättsförklaringar.

Serien i kartonger där ej annat anges.
 
H III cBilagor till födelse- och dopböckerna fr.o.m. 1986. GallringsbaraGallringsbestämmelser se H I ba.

Serien i kartonger där ej annat anges.
 
H IVBilagor till konfirmationsböckerna och kommunionlängdernaUr serien har handlingar t.o.m. 1967 gallrats enligt SFS 1946:48.

Fr.o.m. 1968 är serien utgallringsbar med 20 års frist enligt RA 1970:254.

Gallring för 1900-1906 förtagen enligt SFS 1946:48.
 
H V aKungörelse om äktenskapslysningar1901-1960 utgallrade 1971.
1961-1967 utgallrade 1968 enligt SFS 1946:48.

Fr.om. 1968 är serien utgallringsbar med 20 års frist enligt RA 1970:254.
 
H V bBilagor till lysnings- och vigselböckerna t.o.m. 19671918-1957 utgallrade 1971.

Serien i kartonger.
 
H V cBilagor till lysnings- och vigselböckerna fr.o.m. 1968Serien är utgallringsbar med 20 års frist enligt RA 1970:254.

Serien i kartonger där ej annat anges.
 
H VI aBilagor till död- och begravningsböckerna1944-1960 utgallrat 1971.

Fr.o.m. 1968 är serien utgallringsbar med 20 års frist enligt RA 1970:254.

Serien i kartonger där ej annat anges.
 
H VI bBilagor till död- och begravningsböckerna. TacksägelseböckerSerien i kartonger om ej annat anges. 
H VIIBilagor till kriminalregistret 
J ISkrivelser och resolutioner från Kungl. Maj:t, länsstyrelse, domkapitel, andra myndigheter och enskilda 
J IV aDiarier och brevböcker 
J IV bSkrivelser till diarietSerien i kartonger. 
K ISockenstämmans protokoll och handlingarSerien inbunden om inte annat anges. 
K II aKyrkostämmans protokoll 
K III aKyrkorådets protokoll 
K IV aSkolrådets protokoll 
K VÖvriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar 
L I aRäkenskaper för kyrkan. Äldre allmän odelad serie samt huvudräkenskaperSerien inbunden om inte annat anges. 
L I bRäkenskaper för kyrkan. Specialer och lånelängderSerien inbunden om inte annat anges.

För tiden före 1692 se serie
L I a.
 
L I cÖvriga räkenskaper för kyrkan och kyrkogårdenKyrkogårdskassans räkenskaper per församling 1859-1879 även tillsammans med kyrkokassans huvudräkenskaper, serie L I a.
Samma gäller för orgelverkskassans räkenskaper fr.o.m. 1861 och kyrkoreparationskassan fr.o.m. 1864.
 
L I dRäkenskaper för kyrkan. Verifikationer 
L IIRäkenskaper för skolanÅren 1862-1879 har skolkassans räkenskaper även förts tillsammans med kyrkokassans räkenskaper, serie L I a. 
L IIIRäkenskaper för fattigvårdenÅren 1859-1879 ingår fattigkassans räkenskaper i kyrkokassans huvudräkenskaper, serie L I a. 
L V aRäkenskaper för fonderSamtliga fondräkenskaper ingår åren 1861-1879 i kyrkokassans huvudräkenskaper, serie L I a. 
L V bÖvriga räkenskaperBibelkassans och magasinskassans räkenskaper ingår 1862-1879 även i kyrkokassans huvudräkenskaper, serie L I a. 
MHandlingar angående prästval 
N IVisitationsprotokoll 
N IIIInventarie- och arkivförteckningar 
O I aHandlingar rörande kyrkan 
O I bHandlingar rörande kyrkogården 
O I cGravböckerSe Norrköpings kyrkliga samfällighets/kyrkonämnds arkiv. 
O IIHandlingar rörande kyrkliga fastigheter och kyrklig jordKartor och ritningar se serie R. 
O IV aHandlingar rörande prästerliga tjänster 
O IV cHandlingar rörande kyrkobetjäningen 
O VHandlingar rörande fonder 
P IPålysningsböcker 
P IIHistoriska anteckningar (series pastorun m.m.) 
P IVÖvriga handlingar 
R IKartorPlanförvaring om inget annat anges. 
R IIRitningarPlanförvaring om inget annat anges.
Planritning över kyrkan 1734, se K I:2.
Ritningar till Lindö församlingshem, 1933-1936, (R II:8) och ritningar till församlingshemmet i Smeby, 1968, (R II:13) har inte levererats till Landsarkivet i Vadstena.
 
R IIIKartor och ritningar från Kartia