Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Arkiv

Norrköpings S:t Johannes kyrkoarkiv


NORRKÖPINGS S:T JOHANNES
(Norrköpings landsförsamling)

Östergötlands län.

T.o.m. 1917: Lösings härad (lägenheten Lindalen nr. 9 t.o.m. 1887 till Hammarkinds härad och Västra Husby jordebokssocken; fr.o.m. 1888 även i kyrkligt avseende till Västra Husby).

Fr.o.m. 1918: Norrköpings stad.

Före oktober 1813 har personer i staden varit skrivna i S:t Johannes. I oktober 1813 blir S:t Johannes endast
landsförsamling. Av likboken (F:1) framgår, vilka kvadrater i staden, som var representerade i S:t Johannes.
Obs. S:t Johannes D II:4, som upptager "stadsboarna".

Linköpings stift.

T.o.m. 1878: Annexförsamling till Norrköpings S:t Olai församling.

1879-1961: Eget pastorat.

1962-1991: Moderförsamling i pastoratet Norrköpings S:t Johannes, Styrstad och Tingstad.

Fr.o.m. 1992: Eget pastorat.


Gränsregleringar: 1948-01-01, 1949-01-01, 1960-01-01, 1966-01-01, 1968-01-01.

Del av församlingen utgör fr.o.m. 1992-01-01 del av den nybildade Vrinnevi församling.

 Serier (79 st)

ReferenskodTitelTidAnmärkning 
A IHusförhörslängderSerien inbunden.
 
A II aFörsamlingsböcker. Bunden serieFr.o.m. volym 39 förda i kronologisk ordning.
 
A II bFastighetslängderBeträffande valdistriktsindelning, se volym A II e:1.

Serien i kartonger.
 
A II cFörteckningar till församlingsböckernaFörteckningar till församlingsböckerna t. o. m. år 1947, se även resp. församlingsbok. 
A II dFörsamlingsbok på lösblad. Samsorterade bladFörsamlingsbok på lösblad fördes 1968--1991-06-30.

Serien innehåller avställda blad samt 1991-06-30 aktuella blad.

I alfabetisk ordning efter fastighet och inom fastigheterna efter huvudmännens personnummer. Blad där maken (huvudmannen) avlidit, kan även vara sorterade på änkans personnummer. Avställda och aktuella blad samsorterade.

Serien i kartonger.
 
A II eAdressomvandlingsregister, fastighetsförteckning m. m
 
A IIIBöcker över obefintliga
 
A IV aFörsamlingsliggareFörsamlingsliggare fördes 1947--1991-06-30.

Serien består av personakterna för församlingens invånare 1991-06-30.

Serien i kartonger.
 
A IV bObefintligregisterObefintligregister fördes 1947--1991-06-30.

Serien består av personakterna för 1991-06-30 kvarstående obefintliga.

I personnummerordning för hela perioden.

Jämför serie A III.
 
A IV cEmigrantregisterEmigrantregister fördes 1947--1991-06-30.

Serien består av personakterna för 1991-06-30 ej återflyttade emigranter.

I personnummerordning för hela perioden.

Serien i kartonger.
 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklarade1947-1967 ingår SCB:s personakter (Statistiska Centralbyrån: Folkbokföringsbyråns arkiv, serie E II a, som förvaras i landsarkivet).

I personnummerordning årsvis.

Serien i kartonger.
 
A VFörsamlingsregisterSerien består av personavier i personnummerordning för församlingens invånare 1991-06-30. Registret fört 1968--1991-06-30.

Äldre församlingsregister (1948-1967), bestående av avtryckskort, har gallrats ut med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut nr 254.

Serien i kartonger.
 
A VI aAvgångsregisterSerien består av personavier i personnummerordning 1968--1991-06-30 för avgångna personer.

Äldre avgångsregister (1948-1967), bestående av avtryckskort, har gallrats ut med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut nr 254.

Årtal i tidskolumnen betecknar avgångsperiod.

Serien i kartonger.
 
A VI bAvgångslängder 
B IInflyttningslängderSerien inbunden.
 
B IIUtflyttningslängderÅren 1948-1962 fördes ingen utflyttningslängd.
Se istället serierna A VI b och B III.

Serien inbunden.
 
B IIIFörteckningar över utfärdade flyttningsbetyg 
B IVUtlysningslängder
 
CFödelse- och dopböckerSerien inbunden.
 
C XDopbok1991 – 1999Band. 
D ILängder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker)
 
D IILängder över nattvardsgäster (kommunionlängder)
 
D XKonfirmationsbok1991 – 1999Band. 
E ILysnings- och vigselböcker
 
E IIÄktenskapsbok 
E XVigselbok1991 – 1999 
FDöd- och begravningsböckerSerien inbunden.
 
F XBegravningsbok1991 – 1999Band. 
G IIIRedogörelser för folkmängden 
G VÖvriga längder 
H I aBilagor till husförhörslängderna och församlingsböckerna t.o.m. 1967Ur serien har handlingar t.o.m. 1967 gallrats enligt SFS 1946:48.

Serien i kartonger där ej annat anges.
 
H I baBilagor till församlingsböckerna fr.o.m. 1968Serien är utgallringsbar med 20 års frist enligt RA 1970:254.

Serien i kartonger där ej annat anges.
 
H I bbBilagor till församlingsböckerna fr.o.m. 1968. Äktenskapsbetyg och äktenskapscertifikatGallringsbestämmelser se H I ba. 
H I bcBilagor till församlingsböckerna fr.o.m. 1968. Angående skilsmässaGallringsbestämmelser se H I ba. 
H I bdBilagor till församlingsböckerna fr.o.m. 1968. Angående vårdnadshavareGallringsbestämmelser se H I ba. 
H II aBilagor till flyttningslängderna t.o.m. 19671903-1957 utgallrade 1971. 
H II bBilagor till flyttningslängderna fr.o.m. 1968Gallringsbestämmelser se H I ba.

Serien i kartonger.
 
H III aBilagor till födelse- och dopböckerna t.o.m. 1967Serien i kartonger. 
H III bBilagor till födelse- och dopböckerna fr.o.m. 1968. Ej gallringsbaraSerien innehåller handlingar angående erkännande av faderskap, erkännande av att barn är trolovningsbarn samt arvsrättsförklaringar.

Serien i kartonger där ej annat anges.
 
H III cBilagor till födelse- och dopböckerna fr.o.m. 1986. GallringsbaraGallringsbestämmelser se H I ba.

Serien i kartonger där ej annat anges.
 
H IVBilagor till konfirmationsböckerna och kommunionlängdernaUr serien har handlingar t.o.m. 1967 gallrats enligt SFS 1946:48.

Fr.o.m. 1968 är serien utgallringsbar med 20 års frist enligt RA 1970:254.

Gallring för 1900-1906 förtagen enligt SFS 1946:48.
 
H V aKungörelse om äktenskapslysningar1901-1960 utgallrade 1971.
1961-1967 utgallrade 1968 enligt SFS 1946:48.

Fr.om. 1968 är serien utgallringsbar med 20 års frist enligt RA 1970:254.
 
H V bBilagor till lysnings- och vigselböckerna t.o.m. 19671918-1957 utgallrade 1971.

Serien i kartonger.
 
H V cBilagor till lysnings- och vigselböckerna fr.o.m. 1968Serien är utgallringsbar med 20 års frist enligt RA 1970:254.

Serien i kartonger där ej annat anges.
 
H VI aBilagor till död- och begravningsböckerna1944-1960 utgallrat 1971.

Fr.o.m. 1968 är serien utgallringsbar med 20 års frist enligt RA 1970:254.

Serien i kartonger där ej annat anges.
 
H VI bBilagor till död- och begravningsböckerna. TacksägelseböckerSerien i kartonger om ej annat anges. 
H VIIBilagor till kriminalregistret 
J ISkrivelser och resolutioner från Kungl. Maj:t, länsstyrelse, domkapitel, andra myndigheter och enskilda 
J IV aDiarier och brevböcker 
J IV bSkrivelser till diarietSerien i kartonger. 
K ISockenstämmans protokoll och handlingarSerien inbunden om inte annat anges. 
K II aKyrkostämmans protokoll 
K III aKyrkorådets protokoll 
K IV aSkolrådets protokoll 
K VÖvriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar 
L I aRäkenskaper för kyrkan. Äldre allmän odelad serie samt huvudräkenskaperSerien inbunden om inte annat anges. 
L I bRäkenskaper för kyrkan. Specialer och lånelängderSerien inbunden om inte annat anges.

För tiden före 1692 se serie
L I a.
 
L I cÖvriga räkenskaper för kyrkan och kyrkogårdenKyrkogårdskassans räkenskaper per församling 1859-1879 även tillsammans med kyrkokassans huvudräkenskaper, serie L I a.
Samma gäller för orgelverkskassans räkenskaper fr.o.m. 1861 och kyrkoreparationskassan fr.o.m. 1864.
 
L I dRäkenskaper för kyrkan. Verifikationer 
L IIRäkenskaper för skolanÅren 1862-1879 har skolkassans räkenskaper även förts tillsammans med kyrkokassans räkenskaper, serie L I a. 
L IIIRäkenskaper för fattigvårdenÅren 1859-1879 ingår fattigkassans räkenskaper i kyrkokassans huvudräkenskaper, serie L I a. 
L V aRäkenskaper för fonderSamtliga fondräkenskaper ingår åren 1861-1879 i kyrkokassans huvudräkenskaper, serie L I a. 
L V bÖvriga räkenskaperBibelkassans och magasinskassans räkenskaper ingår 1862-1879 även i kyrkokassans huvudräkenskaper, serie L I a. 
MHandlingar angående prästval 
N IVisitationsprotokoll 
N IIIInventarie- och arkivförteckningar 
O I aHandlingar rörande kyrkan 
O I bHandlingar rörande kyrkogården 
O I cGravböckerSe Norrköpings kyrkliga samfällighets/kyrkonämnds arkiv. 
O IIHandlingar rörande kyrkliga fastigheter och kyrklig jordKartor och ritningar se serie R. 
O IV aHandlingar rörande prästerliga tjänster 
O IV cHandlingar rörande kyrkobetjäningen 
O VHandlingar rörande fonder 
P IPålysningsböcker 
P IIHistoriska anteckningar (series pastorun m.m.) 
P IVÖvriga handlingar 
R IKartorPlanförvaring om inget annat anges. 
R IIRitningarPlanförvaring om inget annat anges.
Planritning över kyrkan 1734, se K I:2.
Ritningar till Lindö församlingshem, 1933-1936, (R II:8) och ritningar till församlingshemmet i Smeby, 1968, (R II:13) har inte levererats till Landsarkivet i Vadstena.
 
R IIIKartor och ritningar från Kartia