bild
Arkiv

Norrköpings S:t Olai kyrkoarkiv


NORRKÖPINGS S:T OLAI

Östergötlands län.

Norrköpings stad.

Genom KB 1864-02-19 och 1883-05-25 utbröts fr.o.m. 1885-05-01 ur S:t Olai församlingarna Norrköpings Norra och Hedvig.

Linköpings stift.

T.o.m. 1879-04-30: Moderförsamling i pastoratet Norrköpings S:t Olai och Norrköpings S:t Johannes.

Fr.o.m. 1879-05-01: Eget pastorat.

Gränsregleringar: 1914-05-01, 1925-01-01, 1948-01-01, 1949-01-01, 1960-01-01, 1966-01-01.

 Serier (68 st)

ReferenskodTitelTidAnmärkning 
A IHusförhörslängderSerien inbunden där ej annat anges.
 
A II aaFörsamlingsböcker. Bunden serie. HuvudserieVolymerna 1 - 10 kronologiskt förda. Volymerna 11 - 151 kameralt förda. Volymerna 152 - 163 kronologiskt förda. Beträffande På församlingen skrivna - se serie A II ab.
 
A II abFörsamlingsböcker. Bunden serie. På församlingen skrivnaFörd i alfabetisk ordning.
 
A II bFastighetslängder samt avställda ledkort till församlingsliggarenSerien inbunden där ej annat anges.
 
A II cFörteckningar till husförhörslängderna och församlingsböckernaSerien avslutad.
 
A II dAdressomvandlingsregister
 
A II eFörsamlingsbok på lösbladFörsamlingsbok på lösblad fördes 1969--1991-06-30.

Serien innehåller avställda blad och 1991-06-30 aktuella blad.

I alfabetisk ordning efter fastighet och inom fastigheterna efter huvudmännens personnummer.

Vissa fastigheter sorterade efter varje gatuadress.

Avställda och aktuella blad samsorterade.

Serien i kartonger.
 
A II fFastighetsförteckningar 
A IIIBöcker över obefintligaVolym 2-6 förda i alfabetisk ordning.

Jämför serie A IV b.

Serien inbunden.
 
A IV aFörsamlingsliggareFörsamlingsliggare fördes 1947--1991-06-30.

Serien består av personakterna för församlingens invånare 1991-06-30.

Familjevis i alfabetisk ordning efter huvudmannens namn.

Serien i kartonger.
 
A IV bObefintligregisterObefintligregister fördes 1947--1991-06-30.

Serien består av personakterna för 1991-06-30 kvarstående obefintliga.

I personnummerordning för hela perioden.

Jämför serie A III.
 
A IV cEmigrantregisterEmigrantregister fördes 1947--1991-06-30.

Serien består av personakterna - i personnummerordning - för 1991-06-30 ej återflyttade emigranter.

Serien i kartonger.
 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklarade1947-1967 ingår i SCB:s personakter (Statistiska Centralbyrån: Folkbokföringsbyråns arkiv, serie E II a, som förvaras i landsarkivet).

Serien i kartonger.
 
A VFörsamlingsregisterSerien består av personavier i personnummerordning för församlingens invånare 1991-06-30. Registret fört 1968--1991-06-30.

Äldre församlingsregister (1948-1967), bestående av avtryckskort, har gallrats ut.

Serien i kartonger.
 
A VI aAvgångsregisterSerien består av personavier i personnummerordning för 1968-1991 avgångna personer.

Äldre avgångsregister (1948-1967) har gallrats ut. Jämför serie A VI b.

Årtal i tidskolumnen avser avgångsperiod.

Serien i kartonger.
 
A VI bAvgångslängderFörd i alfabetisk ordning.

Serien inbunden.
 
B 
B IInflyttningslängderFör åren 1855-1858 finns avskrift i forskarsalen.

Serien inbunden där ej annat anges.
 
B IIUtflyttningslängderFör åren 1855-1858 finns avskrift i forskarsalen.

Serien inbunden där ej annat anges.
 
C IFödelse- och dopböcker. HuvudserienSerien inbunden.
 
C IIFödelse- och dopböcker. Dubblett(kladd)serien
 
C XDopbok1991 – 1999Serien inbunden. 
D ILängder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker)Serien inbunden.
 
D IILängder över nattvardsgäster (kommunionlängder)Serien inbunden.
 
E ILysnings- och vigselböcker. HuvudserienSerien inbunden.
 
E IILysnings- och vigselböcker. Dubblett(kladd)serien
 
E IIIÄktenskapsbok 
E XVigselbok 1991-1999 
F IDöd- och begravningsböcker. HuvudserienSerien inbunden.

För kännedom om de avlidnas bostad i församlingen, se under signum H VI förtecknade gravböcker.
 
F IIDöd- och begravningsböcker. Dubblett(kladd)serien
 
F XBegravningsbok1991 – 1999Serien inbunden. 
G IAvlösningslängder
 
G IIKriminalregister 
G VÖvriga längder 
H I aBilagor till husförhörslängderna och församlingsböckerna. Anmälningar och attester m. fl. bilagorTillåten gallring verkställd 1959.

Se även specialserierna till H I.
 
H I bBilagor till husförhörslängderna och församlingsböckerna. Handlingar angående beväringar, värnpliktiga och å sjömanshus inskrivna 
H I cBilagor till husförhörslängderna och församlingsböckerna. Handlingar angående äktenskapsbetygs och äktenskapscertifikats uttagande m.m 
H I eBilagor till husförhörslängderna och församlingsböckerna. Meddelanden om upplösta äktenskap 
H I fBilagor till husförhörslängderna och församlingsböckerna. Anmälan om sinnessjuka, sinnesslöa m.m 
H I gBilagor till husförhörslängderna och församlingsböckerna. Anmälan om omyndighetsförklaring m.m 
H I hBilagor till husförhörslängderna och församlingsböckerna. Anmälan om adoption samt adoptions hävande 
H I iBilagor till husförhörslängderna och församlingsböckerna. Anmälan om faderskap, trolovning och arvsrätt m.m 
H I jBilagor till husförhörslängderna och församlingsböckerna. Skrivelser till och från Riksbyrån 
H I kBilagor till husförhörslängderna och församlingsböckerna. Handlingar angående ändring av efternamn m.m 
H I lBilagor till husförhörslängderna och församlingsböckerna. Handlingar angående förvärv eller förlust av svenskt medborgarskap 
H I mBilagor till husförhörslängderna och församlingsböckerna. Handlingar angående inträde och utträde ur svenska kyrkan 
H I nBilagor till husförhörslängderna och församlingsböckerna. Anmälningar om gemensam vårdnad m.m 
H IIBilagor till flyttningslängdernaVolym 40-80 utgallrade 1973.
Volym 1 t.o.m. 60 flyttningsattester (i buntar), volym 61 t.o.m. 81 flyttningsbetyg (i kartonger), volym 82-83 utvandringscertifikat m.m.
 
H IIIBilagor till födelse- och dopböckernaVolym 2 t.o.m. 17 i kartonger, volym 18 t.o.m. 100 band, volym 101 t.o.m. 116 i pärmar. 
H IV aBilagor till konfirmationsböckerna 
H IV bBilagor till kommunionlängderna 
H VBilagor till lysnings- och vigselböckernaTillåten gallring verkställd 1959. Volym 44-51 samt 57-65 utgallrade.
Lysningskungörelser för 1917-1943 lagda till H I d:1-7.
 
H VIBilagor till död och begravningsböckernaVolym 9-10 utgallrade.

Gravböcker (likböcker) upptagande de avlidnas namn samt erlagda begravningsavgifter. Innehåller uppgifter om de avlidnas adresser.
 
H VII Bilagor till kriminalregistret 
H XBilagor till ministerialböckerna (dop-, konfirmation-, vigsel- och begravning1991 – 1999Kartong. 
J ISkrivelser och resolutioner från Kungl. Maj:t., länsstyrelse, domkapitel, andra myndigheter och enskilda 
J IIUpplästa och anslagna kungörelser  
J IIIExpeditioner i ämbetsmål (diarier) 
J IV aDagböcker (förrättningsböcker) och brevböckerEn del av innehållet i J IV a kan hänföras till P I a-serien (Pålysningsböcker). 
J IV bBrevböcker (Postböcker)J II b:2-18 gallrade 1973. 
J IV cDiarium för kyrkobokföringsärendenSerien i pärmar. 
J IV dBilagor till diariet för kyrkobokföringsärendenDe diarieförda handlingarna för åren 1968-1986 är lagda till diariet (J IV c:1).

Serien i pärmar.
 
O I aa StoldelningslängderSerien ej fullständigt redovisad.
 
O I baGravlängderSerien ej fullständigt redovisad.
 
O I cGravböckerSe Norrköpings kyrkliga samfällighets/kyrkonämnds arkiv. 
R IKartor 
R IIRitningarSerien inte helt kronologisk. 
R IIIKartor och ritningar från KartiaSläpper lite från tyget.