Måndagar mellan kl. 16.30–19.30 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Underhållsarbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.
Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Arkiv

Norrköpings S:t Olai kyrkoarkiv


NORRKÖPINGS S:T OLAI

Östergötlands län.

Norrköpings stad.

Genom KB 1864-02-19 och 1883-05-25 utbröts fr.o.m. 1885-05-01 ur S:t Olai församlingarna Norrköpings Norra och Hedvig.

Linköpings stift.

T.o.m. 1879-04-30: Moderförsamling i pastoratet Norrköpings S:t Olai och Norrköpings S:t Johannes.

Fr.o.m. 1879-05-01: Eget pastorat.

Gränsregleringar: 1914-05-01, 1925-01-01, 1948-01-01, 1949-01-01, 1960-01-01, 1966-01-01.

 Serier (68 st)

ReferenskodTitelTidAnmärkning 
A IHusförhörslängderSerien inbunden där ej annat anges.
 
A II aaFörsamlingsböcker. Bunden serie. HuvudserieVolymerna 1 - 10 kronologiskt förda. Volymerna 11 - 151 kameralt förda. Volymerna 152 - 163 kronologiskt förda. Beträffande På församlingen skrivna - se serie A II ab.
 
A II abFörsamlingsböcker. Bunden serie. På församlingen skrivnaFörd i alfabetisk ordning.
 
A II bFastighetslängder samt avställda ledkort till församlingsliggarenSerien inbunden där ej annat anges.
 
A II cFörteckningar till husförhörslängderna och församlingsböckernaSerien avslutad.
 
A II dAdressomvandlingsregister
 
A II eFörsamlingsbok på lösbladFörsamlingsbok på lösblad fördes 1969--1991-06-30.

Serien innehåller avställda blad och 1991-06-30 aktuella blad.

I alfabetisk ordning efter fastighet och inom fastigheterna efter huvudmännens personnummer.

Vissa fastigheter sorterade efter varje gatuadress.

Avställda och aktuella blad samsorterade.

Serien i kartonger.
 
A II fFastighetsförteckningar 
A IIIBöcker över obefintligaVolym 2-6 förda i alfabetisk ordning.

Jämför serie A IV b.

Serien inbunden.
 
A IV aFörsamlingsliggareFörsamlingsliggare fördes 1947--1991-06-30.

Serien består av personakterna för församlingens invånare 1991-06-30.

Familjevis i alfabetisk ordning efter huvudmannens namn.

Serien i kartonger.
 
A IV bObefintligregisterObefintligregister fördes 1947--1991-06-30.

Serien består av personakterna för 1991-06-30 kvarstående obefintliga.

I personnummerordning för hela perioden.

Jämför serie A III.
 
A IV cEmigrantregisterEmigrantregister fördes 1947--1991-06-30.

Serien består av personakterna - i personnummerordning - för 1991-06-30 ej återflyttade emigranter.

Serien i kartonger.
 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklarade1947-1967 ingår i SCB:s personakter (Statistiska Centralbyrån: Folkbokföringsbyråns arkiv, serie E II a, som förvaras i landsarkivet).

Serien i kartonger.
 
A VFörsamlingsregisterSerien består av personavier i personnummerordning för församlingens invånare 1991-06-30. Registret fört 1968--1991-06-30.

Äldre församlingsregister (1948-1967), bestående av avtryckskort, har gallrats ut.

Serien i kartonger.
 
A VI aAvgångsregisterSerien består av personavier i personnummerordning för 1968-1991 avgångna personer.

Äldre avgångsregister (1948-1967) har gallrats ut. Jämför serie A VI b.

Årtal i tidskolumnen avser avgångsperiod.

Serien i kartonger.
 
A VI bAvgångslängderFörd i alfabetisk ordning.

Serien inbunden.
 
B 
B IInflyttningslängderFör åren 1855-1858 finns avskrift i forskarsalen.

Serien inbunden där ej annat anges.
 
B IIUtflyttningslängderFör åren 1855-1858 finns avskrift i forskarsalen.

Serien inbunden där ej annat anges.
 
C IFödelse- och dopböcker. HuvudserienSerien inbunden.
 
C IIFödelse- och dopböcker. Dubblett(kladd)serien
 
C XDopbok1991 – 1999Serien inbunden. 
D ILängder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker)Serien inbunden.
 
D IILängder över nattvardsgäster (kommunionlängder)Serien inbunden.
 
E ILysnings- och vigselböcker. HuvudserienSerien inbunden.
 
E IILysnings- och vigselböcker. Dubblett(kladd)serien
 
E IIIÄktenskapsbok 
E XVigselbok 1991-1999 
F IDöd- och begravningsböcker. HuvudserienSerien inbunden.

För kännedom om de avlidnas bostad i församlingen, se under signum H VI förtecknade gravböcker.
 
F IIDöd- och begravningsböcker. Dubblett(kladd)serien
 
F XBegravningsbok1991 – 1999Serien inbunden. 
G IAvlösningslängder
 
G IIKriminalregister 
G VÖvriga längder 
H I aBilagor till husförhörslängderna och församlingsböckerna. Anmälningar och attester m. fl. bilagorTillåten gallring verkställd 1959.

Se även specialserierna till H I.
 
H I bBilagor till husförhörslängderna och församlingsböckerna. Handlingar angående beväringar, värnpliktiga och å sjömanshus inskrivna 
H I cBilagor till husförhörslängderna och församlingsböckerna. Handlingar angående äktenskapsbetygs och äktenskapscertifikats uttagande m.m 
H I eBilagor till husförhörslängderna och församlingsböckerna. Meddelanden om upplösta äktenskap 
H I fBilagor till husförhörslängderna och församlingsböckerna. Anmälan om sinnessjuka, sinnesslöa m.m 
H I gBilagor till husförhörslängderna och församlingsböckerna. Anmälan om omyndighetsförklaring m.m 
H I hBilagor till husförhörslängderna och församlingsböckerna. Anmälan om adoption samt adoptions hävande 
H I iBilagor till husförhörslängderna och församlingsböckerna. Anmälan om faderskap, trolovning och arvsrätt m.m 
H I jBilagor till husförhörslängderna och församlingsböckerna. Skrivelser till och från Riksbyrån 
H I kBilagor till husförhörslängderna och församlingsböckerna. Handlingar angående ändring av efternamn m.m 
H I lBilagor till husförhörslängderna och församlingsböckerna. Handlingar angående förvärv eller förlust av svenskt medborgarskap 
H I mBilagor till husförhörslängderna och församlingsböckerna. Handlingar angående inträde och utträde ur svenska kyrkan 
H I nBilagor till husförhörslängderna och församlingsböckerna. Anmälningar om gemensam vårdnad m.m 
H IIBilagor till flyttningslängdernaVolym 40-80 utgallrade 1973.
Volym 1 t.o.m. 60 flyttningsattester (i buntar), volym 61 t.o.m. 81 flyttningsbetyg (i kartonger), volym 82-83 utvandringscertifikat m.m.
 
H IIIBilagor till födelse- och dopböckernaVolym 2 t.o.m. 17 i kartonger, volym 18 t.o.m. 100 band, volym 101 t.o.m. 116 i pärmar. 
H IV aBilagor till konfirmationsböckerna 
H IV bBilagor till kommunionlängderna 
H VBilagor till lysnings- och vigselböckernaTillåten gallring verkställd 1959. Volym 44-51 samt 57-65 utgallrade.
Lysningskungörelser för 1917-1943 lagda till H I d:1-7.
 
H VIBilagor till död och begravningsböckernaVolym 9-10 utgallrade.

Gravböcker (likböcker) upptagande de avlidnas namn samt erlagda begravningsavgifter. Innehåller uppgifter om de avlidnas adresser.
 
H VII Bilagor till kriminalregistret 
H XBilagor till ministerialböckerna (dop-, konfirmation-, vigsel- och begravning1991 – 1999Kartong. 
J ISkrivelser och resolutioner från Kungl. Maj:t., länstyrelse, domkapitel, andra myndigheter och enskilda 
J IIUpplästa och anslagna kungörelser  
J IIIExpeditioner i ämbetsmål (diarier) 
J IV aDagböcker (förrättningsböcker) och brevböckerEn del av innehållet i J IV a kan hänföras till P I a-serien (Pålysningsböcker). 
J IV bBrevböcker (Postböcker)J II b:2-18 gallrade 1973. 
J IV cDiarium för kyrkobokföringsärendenSerien i pärmar. 
J IV dBilagor till diariet för kyrkobokföringsärendenDe diarieförda handlingarna för åren 1968-1986 är lagda till diariet (J IV c:1).

Serien i pärmar.
 
O I aa StoldelningslängderSerien ej fullständigt redovisad.
 
O I baGravlängderSerien ej fullständigt redovisad.
 
O I cGravböckerSe Norrköpings kyrkliga samfällighets/kyrkonämnds arkiv. 
R IKartor 
R IIRitningarSerien inte helt kronologisk. 
R IIIKartor och ritningar från KartiaSläpper lite från tyget.