Måndag den 24 januari kl. 16.30–22.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Underhållsarbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.
bild
Arkiv

Nässja kyrkoarkiv


NÄSSJA

Östergötlands län.

Dals härad.

Linköpings stift.

T.o.m. 1937: Annexförsamling i pastoratet Örberga, Nässja.

1938-1961: Annexförsamling i pastoratet, Örberga, Nässja, Herrestad och Källstad.

1962-1991: Annexförsamling i pastoratet Rogslösa, Väversunda, Örberga, Nässja, Herrestad, Källstad och Strå.

Fr.o.m. 1992: Annexförsamling i patoratet Rogslösa, Väversunda, Örberga, Nässja, Herrestad och Källstad.

 Serier (61 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
A IHusförhörslängderSerien inbunden.
 
A II aFörsamlingsböckerSerien inbunden.
 
A II bFastighetsförteckningar 
A IIIBöcker över obefintliga
 
A IV aFörsamlingsliggareFörsamlingsliggare fördes 1947--1991-06-30.

Serien består av personakterna för församlingens invånare 1991-06-30.
 
A IV bObefintligregisterObefintligregister fördes 1947--1991-06-30.

Serien bestod av personakterna för de obefintliga. Då inga kvarstående obefintliga fanns 1991-06-30, finns inga handlingar i serien.
 
A IV cEmigrantregisterEmigrantregister fördes 1947--1991-06-30.

Serien består av personakterna för 1991-06-30 ej återflyttade emigranter.
 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklarade1947-1967 ingår i SCB:s personakter (Statistiska Centralbyrån: Folkbokföringsbyråns arkiv, serie E II a, som förvaras i landsarkivet).

Serien avslutad.
 
A VFörsamlingsregisterSerien avslutad. 
A VI aAvgångsregisterSerien avslutad. 
A VI bAvgångslängderFinns ej. 
B IInflyttningslängderSerien inbunden.
 
B IIUtflyttningslängder
 
CFödelse- och dopböckerSerien inbunden.
 
C XDopbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
D ILängder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker)
 
D IILängder över nattvardsgäster (kommunionlängder)
 
D XKonfirmationsbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
E ILysnings- och vigselböckerSerien avslutad. Fortsättning i serie E II, Äktenskapsbok.
 
E IIÄktenskapsbokSerien avslutad. 
E XVigselbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
FDöd- och begravningsböcker
 
F XBegravningsbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
G IAvlösningslängder
 
G IIIRedogörelser för folkmängden 
G IVVaccinationslängder
 
H IBilagor till husförhörslängderna och församlingsböckerna t.o.m 1967Vissa handlingar fr.o.m. år 1900 har gallrats ut med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut nr. 254. 
H IIBilagor till flyttningslängderna t.o.m. 1967Vissa handlingar fr.o.m. år 1900 har gallrats ut med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut nr. 254.

Fortsättning i serierna H VII a-b.
 
H IIIBilagor till födelse- och dopböckerna t.o.m. 1967Vissa handlingar fr.o.m. år 1900 har gallrats ut med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut nr. 254.

Fortsättning i serierna H VII a-b.
 
H IVBilagor till konfirmationsböckerna och kommunionlängderna t.o.m. 1967Handlingarna fr.o.m år 1900 har gallrats ut med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut nr. 254.

Fortsättning i serierna H VII a-b.
 
H VBilagor till lysnings- och vigselböckerna t.o.m. 1967Vissa handlingar fr.o.m. år 1916 har gallrats ut med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut nr. 254.

Fortsättning i serierna H VII a-b.
 
H VIBilagor till död och begravningsböckerna t.o.m. 1967Vissa handlingar fr.o.m. år 1900 har gallrats ut med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut nr. 254.

Fortsättning i serierna H VII a-b.
 
H VII aBilagor till kyrkobokföringen 1968--1991-06-30. Ej gallringsbaraSerien består av: Handlingar angående erkännande av faderskap, erkännande av att barn är trolovningsbarn, arvsrättsförklaringar, anmälningar från icke gifta föräldrar om gemensam vårdnad av barn samt i utlandet utfärdade bilagor. 
H VII bBilagor till kyrkobokföringen 1968--1991-06-30. GallringsbaraSerien gallras med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1990:105 med gallringsfrister (vid gallringstidpunkter) som där anges för olika typer av handlingar. 
J ISkrivelser och resolutioner från Kungl. Maj:t, länsstyrelse, domkapitel, andra myndigheter och enskilda 
J II bKungörelser 
J IIIProstlådeexpeditioner 
K ISockenstämmans protokoll och handlingar
 
K II aKyrkostämmans protokollSe även Örberga. 
K II bKyrkostämmans handlingar 
K III aKyrkorådets protokoll 
L I aRäkenskaper för kyrkan. Äldre allmän odelad serie samt huvudräkenskaper 
L I bRäkenskaper för kyrkan. Specialer och lånelängder 
L I dRäkenskaper för kyrkan. Verifikationer 
L IIRäkenskaper för skolan 
L IIIRäkenskaper för fattigvården 
L IV aKollektböcker 
L VRäkenskaper för övriga inrättningar och ändamål 
N IVisitationsprotokoll 
N IIIInventarie- och arkivförteckningar 
O I aHandlingar angående kyrkan 
O I bHandlingar angående kyrkogården 
O I cGravböcker 
O IIHandlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jord 
O IIIHandlingar angående prästerskapets löneförmåner 
O IV bHandlingar angående kyrkobetjäningen 
P IPålysningsböcker 
P IIHistoriska anteckningar (series pastorum m.m.). 
P IVÖvriga handlingar 
R IKartor 
R IIRitningar