Torsdag den 6 oktober kl. 16.30–22.00 genomförs tekniskt underhållsarbete på webbplatsen. Beställningsfunktionen till läsesal kommer att vara helt avstängd. Det kan också förekomma störningar generellt på webbplatsen och i bildvisningen under den här tiden.
bild
Arkiv

Nässja kyrkoarkiv


NÄSSJA

Östergötlands län.

Dals härad.

Linköpings stift.

T.o.m. 1937: Annexförsamling i pastoratet Örberga, Nässja.

1938-1961: Annexförsamling i pastoratet, Örberga, Nässja, Herrestad och Källstad.

1962-1991: Annexförsamling i pastoratet Rogslösa, Väversunda, Örberga, Nässja, Herrestad, Källstad och Strå.

Fr.o.m. 1992: Annexförsamling i patoratet Rogslösa, Väversunda, Örberga, Nässja, Herrestad och Källstad.

 Serier (61 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
A IHusförhörslängderSerien inbunden.
 
A II aFörsamlingsböckerSerien inbunden.
 
A II bFastighetsförteckningar 
A IIIBöcker över obefintliga
 
A IV aFörsamlingsliggareFörsamlingsliggare fördes 1947--1991-06-30.

Serien består av personakterna för församlingens invånare 1991-06-30.
 
A IV bObefintligregisterObefintligregister fördes 1947--1991-06-30.

Serien bestod av personakterna för de obefintliga. Då inga kvarstående obefintliga fanns 1991-06-30, finns inga handlingar i serien.
 
A IV cEmigrantregisterEmigrantregister fördes 1947--1991-06-30.

Serien består av personakterna för 1991-06-30 ej återflyttade emigranter.
 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklarade1947-1967 ingår i SCB:s personakter (Statistiska Centralbyrån: Folkbokföringsbyråns arkiv, serie E II a, som förvaras i landsarkivet).

Serien avslutad.
 
A VFörsamlingsregisterSerien avslutad. 
A VI aAvgångsregisterSerien avslutad. 
A VI bAvgångslängderFinns ej. 
B IInflyttningslängderSerien inbunden.
 
B IIUtflyttningslängder
 
CFödelse- och dopböckerSerien inbunden.
 
C XDopbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
D ILängder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker)
 
D IILängder över nattvardsgäster (kommunionlängder)
 
D XKonfirmationsbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
E ILysnings- och vigselböckerSerien avslutad. Fortsättning i serie E II, Äktenskapsbok.
 
E IIÄktenskapsbokSerien avslutad. 
E XVigselbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
FDöd- och begravningsböcker
 
F XBegravningsbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
G IAvlösningslängder
 
G IIIRedogörelser för folkmängden 
G IVVaccinationslängder
 
H IBilagor till husförhörslängderna och församlingsböckerna t.o.m 1967Vissa handlingar fr.o.m. år 1900 har gallrats ut med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut nr. 254. 
H IIBilagor till flyttningslängderna t.o.m. 1967Vissa handlingar fr.o.m. år 1900 har gallrats ut med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut nr. 254.

Fortsättning i serierna H VII a-b.
 
H IIIBilagor till födelse- och dopböckerna t.o.m. 1967Vissa handlingar fr.o.m. år 1900 har gallrats ut med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut nr. 254.

Fortsättning i serierna H VII a-b.
 
H IVBilagor till konfirmationsböckerna och kommunionlängderna t.o.m. 1967Handlingarna fr.o.m år 1900 har gallrats ut med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut nr. 254.

Fortsättning i serierna H VII a-b.
 
H VBilagor till lysnings- och vigselböckerna t.o.m. 1967Vissa handlingar fr.o.m. år 1916 har gallrats ut med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut nr. 254.

Fortsättning i serierna H VII a-b.
 
H VIBilagor till död och begravningsböckerna t.o.m. 1967Vissa handlingar fr.o.m. år 1900 har gallrats ut med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut nr. 254.

Fortsättning i serierna H VII a-b.
 
H VII aBilagor till kyrkobokföringen 1968--1991-06-30. Ej gallringsbaraSerien består av: Handlingar angående erkännande av faderskap, erkännande av att barn är trolovningsbarn, arvsrättsförklaringar, anmälningar från icke gifta föräldrar om gemensam vårdnad av barn samt i utlandet utfärdade bilagor. 
H VII bBilagor till kyrkobokföringen 1968--1991-06-30. GallringsbaraSerien gallras med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1990:105 med gallringsfrister (vid gallringstidpunkter) som där anges för olika typer av handlingar. 
J ISkrivelser och resolutioner från Kungl. Maj:t, länsstyrelse, domkapitel, andra myndigheter och enskilda 
J II bKungörelser 
J IIIProstlådeexpeditioner 
K ISockenstämmans protokoll och handlingar
 
K II aKyrkostämmans protokollSe även Örberga. 
K II bKyrkostämmans handlingar 
K III aKyrkorådets protokoll 
L I aRäkenskaper för kyrkan. Äldre allmän odelad serie samt huvudräkenskaper
 
L I bRäkenskaper för kyrkan. Specialer och lånelängderSerien inbunden.
 
L I dRäkenskaper för kyrkan. Verifikationer 
L IIRäkenskaper för skolan 
L IIIRäkenskaper för fattigvården 
L IV aKollektböcker
 
L VRäkenskaper för övriga inrättningar och ändamål 
N IVisitationsprotokoll
 
N IIIInventarie- och arkivförteckningar
 
O I aHandlingar angående kyrkan
 
O I bHandlingar angående kyrkogården
 
O I cGravböcker 
O IIHandlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jord
 
O IIIHandlingar angående prästerskapets löneförmåner 
O IV bHandlingar angående kyrkobetjäningen 
P IPålysningsböcker 
P IIHistoriska anteckningar (series pastorum m.m.)
 
P IVÖvriga handlingar 
R IKartor 
R IIRitningar