bild
Arkiv

Pelarne kyrkoarkiv


PELARNE

Kalmar län.

Sevede härad.

Linköpings stift.

T.o.m. 1961: Annexförsamling i pastoratet Vimmerby stads- och landsförsamlingar samt Pelarne.

1962-1991: Annexförsamling i pastoratet Rumskulla och Pelarne.

Fr.o.m. 1992: Annexförsamling i pastoratet Vimmerby, Tuna, Rumskulla och Pelarne.

 Serier (27 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
A IHusförhörslängderSerien inbunden.
 
A II aFörsamlingsböckerSerien inbunden.
 
A II bFastighetsförteckningar 
A IIIBöcker över obefintliga
 
A IV aFörsamlingsliggareFörsamlingsliggare fördes 1947--1991-06-30.

Serien innehåller personakterna för församlingens invånare 1991-06-30.

I alfabetisk ordning efter fastighet.
 
A IV bObefintligregisterObefintligregister fördes 1947--1991-06-30.

Serien bestod av personakterna för de obefintliga.

Då inga kvarstående obefintliga fanns 1991-06-30, finns inga handlingar i serien.

Jämför serie A III.
 
A IV cEmigrantregisterEmigrantregister fördes 1947--1991-06-30.

Serien innehåller personakterna för 1991-06-30 ej återflyttade emigranter.
 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklarade1947-1967 ingår i SCB:s personakter (Statistiska Centralbyrån: Folkbokföringsbyråns arkiv, serie E II a, som förvaras i landsarkivet).

Serien avslutad.
 
A VFörsamlingsregister 
A VI aAvgångsregisterSerien avslutad. 
B IInflyttningslängderSerien inbunden där ej annat anges.
 
B IIUtflyttningslängderSerien avslutad.
 
C IFödelse- och dopböcker. HuvudserienSerien inbunden.
 
C IIFödelse- och dopböcker. Dubblett(kladd)serien
 
C XDopbok 1991-1999Innehåller även konfirmationsbok, vigselbok och begravningsbok. 
D ILängder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker)
 
D IILängder över nattvardsgäster (kommunionlängder)
 
D XKonfirmationsbok 1991-1999 
E ILysnings- och vigselböckerSerien avslutad. Fortsättning i serie E II, Äktenskapsbok.
 
E IIÄktenskapsbokSerien avslutad. 
E XVigselbok 1991-1999 
F IDöd- och begravningsböckerSerien avslutad.
 
F XBegravningsbok 1991-1999 
L I aRäkenskaper för kyrka. Äldre odelad serie samt huvudräkenskaper Serien ej fullständigt redovisad.
 
O I cGravböcker 
R IKartor 
R IIRitningar