Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Arkiv

Tidersrums kyrkoarkiv


TIDERSRUM


Östergötlands län.

Kinda härad.

Linköpings stift.

T.o.m. 1961: Annexförsamling i pastoratet Norra Vi och Tidersrum.

Fr.o.m. 1962: Annexförsamling i pastoratet Kisa, Västra Eneby och Tidersrum.

 Serier (74 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
A IHusförhörslängderSerien inbunden.
 
A II aFörsamlingsböckerSerien inbunden.
 
A II bFastighetsförteckningar 
A IIIBöcker över obefintligaSe respektive volym i serie A II a. 
A IV aFörsamlingsliggareFörsamlingsliggare fördes 1947--1991-06-30.

Serien består av personakterna för församlingens invånare 1991-06-30.

I alfabetisk ordning efter fastighet och inom fastigheterna familjevis efter huvudmännens namn.

Serien i kartonger.
 
A IV bObefintligregisterObefintligregister fördes 1947--1991-06-30.

Serien bestod av personakterna för de obefintliga.

Då inga obefintliga kvarstod 1991-06-30 finns inga handlingar i serien.
 
A IV cEmigrantregisterEmigrantregister fördes 1947--1991-06-30.

Serien består av personakterna - i personnummerordning - för 1991-06-30 ej återflyttade emigranter.
 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklarade1947-1967 ingår i SCB:s personakter (Statistiska Centralbyrån: Folkbokföringsbyråns arkiv, serie E II a, som förvaras i landsarkivet). 
A VFörsamlingsregisterSerien består av avtryckskort för församlingens invånare 1967-12-31 samt personavier för församlingens invånare 1991-06-30. Registren förda 1948-1967 respektive 1968--1991-06-30. 
A VI aAvgångsregisterSerien består av avtryckskort (1948-1967) samt personavier (1968--1991-06-30) för avgångna personer.

Serien i kartonger.
 
A VI bAvgångslängderFinns ej. 
B IInflyttningslängderSerien inbunden.
 
B IIUtflyttningslängderSerien inbunden.
 
C IFödelse- och dopböcker. HuvudserienSerien inbunden.
 
C IIFödelse- och dopböcker. Dubblett(kladd)serien
 
C XDopbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
D ILängder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker)Serien inbunden.
 
D IILängder över nattvardsgäster (kommunionlängder)
 
D XKonfirmationsbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
E ILysnings- och vigselböckerSerien inbunden.
 
E IIÄktenskapsbokSerien avslutad. 
E VKatekisationslängder 
E XVigselbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
F IDöd- och begravningsböckerSerien inbunden.
 
F IIDöd- och begravningsböcker. Dubblett(kladd)serien
 
F XBegravningsbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
G IIIRedogörelser för folkmängden
 
G VVaccinationslängder 
G VIGudstjänststatistisk 
H IBilagor till husförhörslängderna 
H IIBilagor till flyttningslängderna 
H IIIBilagor till födelse- och dopböckerna 
H IVBilagor till konfirmations- och kommunionlängderna 
H VBilagor till lysnings- och vigselböckerna 
H VIBilagor till död- och begravningsböckerna 
J ISkrivelser och resolutioner från Kungl. Maj:t m. fl. myndigheter och enskilda
 
J IIUpplästa kungörelser 
J IIIProstlådeexpeditioner 
K ISockenstämmans protokoll och handlingar
 
K IIKyrkostämmans protokoll och handlingar 
K IIIKyrkorådets protokoll och handlingar 
K IVSkolrådets protokoll och handlingarKallades till en början skolstyrelse. 
K VProtokoll och handlingar för övriga inrättningar och ändamål 
L I aRäkenskaper för kyrka. Huvudräkenskaper
 
L I bRäkenskaper för kyrka. Specialer och lånelängder
 
L I cRäkenskaper för kyrka. Övriga räkenskaper för kyrka och kyrkogård 
L I dRäkenskaper för kyrka. VerifikationerSerien i kartong. 
L IIRäkenskaper för skolaFör skolräkenskaper 1915-1939 se även kommunens arkiv. Från och med 1940 lydde skolväsendet under Folkskolestyrelsen, se kommunens arkiv. 
L IIIRäkenskaper för fattigvård
 
L IVKollekträkenskaper 
L V aRäkenskaper för övriga inrättningar och ändamål. DonationsräkenskaperSerien ej i strikt kronologisk ordning. 
L V bRäkenskaper för övriga inrättningar och ändamål. Gravfonders räkenskaper1957 uppgår räkenskaper för gravfonder i kyrkokassan. 
L V cRäkenskaper för övriga inrättningar och ändamål. Övriga räkenskaper 
L VIRäkenskaper i sammandrag, granskade av kyrkostämman 
MHandlingar angående prästvalSerien i kartong. 
N IVisitationshandlingar
 
N IIÄmbetsberättelser 
N IIIInventarie- och arkivförteckningar
 
O I aHandlingar rörande kyrka och kyrkogård. KyrkaSerien i kartong.
 
O I bHandlingar rörande kyrka och kyrkogård. KyrkogårdSerien i kartong.
 
O I cGravböcker 
O IIHandlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jordSerien i kartong. 
O IIIHandlingar rörande prästerskapets löneförmåner 
O IV aÖvriga handlingar rörande prästerskapet och kyrkobetjäningen. Handlingar rörande prästerliga tjänster 
O IV bÖvriga handlingar rörande prästerskapet och kyrkobetjäningen. Handlingar rörande prästerliga förrättningar 
O IV cÖvriga handlingar rörande prästerskapet och kyrkobetjäningen. Handlingar rörande kyrkobetjäningen 
O VHandlingar angående fonder, donationer och gåvor
 
P IPålysningsböckerSerien i kartong, där ej annat anges. 
P IIHistoriska anteckningar
 
P IIIHandlingar angående det frivilliga församlingsarbetet 
P IVÖvriga handlingar
 
R IKartorPlanförvaring om inget annat anges. Se även O I a:1, O I b:1, OII:1 och K IV:1.
Serien inte helt kronologisk.
 
R IIRitningarPlanförvaring om inget annat anges. Se även O I a:1, O I b:1, OII:1 och K IV:1.
Serien inte helt kronologisk.
 
R IIIKartor och ritningar från Kartia