bild
Arkiv

Tidersrums kyrkoarkiv


TIDERSRUM


Östergötlands län.

Kinda härad.

Linköpings stift.

T.o.m. 1961: Annexförsamling i pastoratet Norra Vi och Tidersrum.

Fr.o.m. 1962: Annexförsamling i pastoratet Kisa, Västra Eneby och Tidersrum.

 Serier (74 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
A IHusförhörslängderSerien inbunden.
 
A II aFörsamlingsböckerSerien inbunden.
 
A II bFastighetsförteckningar 
A IIIBöcker över obefintligaSe respektive volym i serie A II a. 
A IV aFörsamlingsliggareFörsamlingsliggare fördes 1947--1991-06-30.

Serien består av personakterna för församlingens invånare 1991-06-30.

I alfabetisk ordning efter fastighet och inom fastigheterna familjevis efter huvudmännens namn.

Serien i kartonger.
 
A IV bObefintligregisterObefintligregister fördes 1947--1991-06-30.

Serien bestod av personakterna för de obefintliga.

Då inga obefintliga kvarstod 1991-06-30 finns inga handlingar i serien.
 
A IV cEmigrantregisterEmigrantregister fördes 1947--1991-06-30.

Serien består av personakterna - i personnummerordning - för 1991-06-30 ej återflyttade emigranter.
 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklarade1947-1967 ingår i SCB:s personakter (Statistiska Centralbyrån: Folkbokföringsbyråns arkiv, serie E II a, som förvaras i landsarkivet). 
A VFörsamlingsregisterSerien består av avtryckskort för församlingens invånare 1967-12-31 samt personavier för församlingens invånare 1991-06-30. Registren förda 1948-1967 respektive 1968--1991-06-30. 
A VI aAvgångsregisterSerien består av avtryckskort (1948-1967) samt personavier (1968--1991-06-30) för avgångna personer.

Serien i kartonger.
 
A VI bAvgångslängderFinns ej. 
B IInflyttningslängderSerien inbunden.
 
B IIUtflyttningslängderSerien inbunden.
 
C IFödelse- och dopböcker. HuvudserienSerien inbunden.
 
C IIFödelse- och dopböcker. Dubblett(kladd)serien
 
C XDopbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
D ILängder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker)Serien inbunden.
 
D IILängder över nattvardsgäster (kommunionlängder)
 
D XKonfirmationsbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
E ILysnings- och vigselböckerSerien inbunden.
 
E IIÄktenskapsbokSerien avslutad. 
E VKatekisationslängder 
E XVigselbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
F IDöd- och begravningsböckerSerien inbunden.
 
F IIDöd- och begravningsböcker. Dubblett(kladd)serien
 
F XBegravningsbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
G IIIRedogörelser för folkmängden
 
G VVaccinationslängder 
G VIGudstjänststatistisk 
H IBilagor till husförhörslängderna 
H IIBilagor till flyttningslängderna 
H IIIBilagor till födelse- och dopböckerna 
H IVBilagor till konfirmations- och kommunionlängderna 
H VBilagor till lysnings- och vigselböckerna 
H VIBilagor till död- och begravningsböckerna 
J ISkrivelser och resolutioner från Kungl. Maj:t m. fl. myndigheter och enskilda
 
J IIUpplästa kungörelser 
J IIIProstlådeexpeditioner 
K ISockenstämmans protokoll och handlingar
 
K IIKyrkostämmans protokoll och handlingar 
K IIIKyrkorådets protokoll och handlingar 
K IVSkolrådets protokoll och handlingarKallades till en början skolstyrelse. 
K VProtokoll och handlingar för övriga inrättningar och ändamål 
L I aRäkenskaper för kyrka. Huvudräkenskaper
 
L I bRäkenskaper för kyrka. Specialer och lånelängder
 
L I cRäkenskaper för kyrka. Övriga räkenskaper för kyrka och kyrkogård 
L I dRäkenskaper för kyrka. VerifikationerSerien i kartong. 
L IIRäkenskaper för skolaFör skolräkenskaper 1915-1939 se även kommunens arkiv. Från och med 1940 lydde skolväsendet under Folkskolestyrelsen, se kommunens arkiv. 
L IIIRäkenskaper för fattigvård
 
L IVKollekträkenskaper 
L V aRäkenskaper för övriga inrättningar och ändamål. DonationsräkenskaperSerien ej i strikt kronologisk ordning. 
L V bRäkenskaper för övriga inrättningar och ändamål. Gravfonders räkenskaper1957 uppgår räkenskaper för gravfonder i kyrkokassan. 
L V cRäkenskaper för övriga inrättningar och ändamål. Övriga räkenskaper 
L VIRäkenskaper i sammandrag, granskade av kyrkostämman 
MHandlingar angående prästvalSerien i kartong. 
N IVisitationshandlingar
 
N IIÄmbetsberättelser 
N IIIInventarie- och arkivförteckningar
 
O I aHandlingar rörande kyrka och kyrkogård. KyrkaSerien i kartong.
 
O I bHandlingar rörande kyrka och kyrkogård. KyrkogårdSerien i kartong.
 
O I cGravböcker 
O IIHandlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jordSerien i kartong. 
O IIIHandlingar rörande prästerskapets löneförmåner 
O IV aÖvriga handlingar rörande prästerskapet och kyrkobetjäningen. Handlingar rörande prästerliga tjänster 
O IV bÖvriga handlingar rörande prästerskapet och kyrkobetjäningen. Handlingar rörande prästerliga förrättningar 
O IV cÖvriga handlingar rörande prästerskapet och kyrkobetjäningen. Handlingar rörande kyrkobetjäningen 
O VHandlingar angående fonder, donationer och gåvor
 
P IPålysningsböckerSerien i kartong, där ej annat anges. 
P IIHistoriska anteckningar
 
P IIIHandlingar angående det frivilliga församlingsarbetet 
P IVÖvriga handlingar
 
R IKartorPlanförvaring om inget annat anges. Se även O I a:1, O I b:1, OII:1 och K IV:1.
Serien inte helt kronologisk.
 
R IIRitningarPlanförvaring om inget annat anges. Se även O I a:1, O I b:1, OII:1 och K IV:1.
Serien inte helt kronologisk.
 
R IIIKartor och ritningar från Kartia