Torsdag den 11 augusti, kl. 16.30–22.00, genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Arbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.
bild
Arkiv

Törnevalla kyrkoarkiv


TÖRNEVALLA


Östergötlands län

T.o.m. 1890: Åkerbo och Bankekinds härader

Fr.o.m. 1891: Åkerbo härad

Till Bankekinds härad hörde: Bölingstomta, Stratomta, kronotomten, Törnevalla nr 1 samt 1 mtl Gärstads Nedergård.

Gärstads Nedergård överfördes 1891 till Gistads socken, Skärkinds härad.

Se ytterligare Befolkningsstatistik 1900:2:13 not 15.


Linköpings stift


T.o.m. 1924-04-30: Eget pastorat.

1924-05-01--1932-04-30: Moderförsamling i pastoratet Törnevalla, Östra Skrukeby och Lillkyrka

1932-05-01--1961: Moderförsamling i pastoratet Törnevalla, Östra Skrukeby, Lillkyrka och
Gistad


1956-1962 bildade församlingarna Törnevalla pastorat kyrklig samfällighet.


1962-1977: Annexförsamling i pastoratet Rystad, Östra Harg, Törnevalla,
Östra Skrukeby, Lillkyrka och Gistad

Fr.o.m. 1978: Annexförsamling i pastoratet Rystad, Östra Harg, Törnevalla,
Östra Skrukeby, Gistad och Vårdsberg

 Serier (57 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
A IHusförhörslängderSerien inbunden.
 
A II aFörsamlingsböcker. Bunden serie
 
A II baFörsamlingsbok på lösblad. Aktuella bladFörsamlingsbok på lösblad fördes 1979--1991-06-30.

Serien innehåller aktuella blad.

I alfabetisk ordning efter fastighet och inom fastigheterna efter huvudmännens personnummer.

Serien i kartonger.
 
A II bbFörsamlingsbok på lösblad. Avställda bladFörsamlingsbok på lösblad fördes 1979--1991-06-30.

Serien innehåller avställda blad.

I alfabetisk ordning ordning efter fastighet och inom fastigheterna efter huvudmännens personnummer.

Serien i kartonger.
 
A IIIBöcker över obefintligaSe serierna A I och A II a för resp. år.

Jämför serie A IV b.
 
A IV aFörsamlingsliggareFörsamlingsliggare fördes 1947--1991-06-30.

Serien består av personakterna för församlingens invånare 1991-06-30.

Familjevis i alfabetisk ordning efter huvudmännens namn.

Serien i kartonger.
 
A IV bObefintligregisterObefintligregister fördes 1947--1991-06-30.

Serien består av personakterna för 1991-06-30 kvarstående obefintliga.

Jämför serie A III.

 
A IV cEmigrantregisterEmigrantregister fördes 1947--1991-06-30.

Serien består av personakterna för 1991-06-30 ej återflyttade emigranter.

I personnummerordning för hela perioden.
 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklarade1947-1967 ingår i SCB:s personakter (Statistiska Centralbyrån: Folkbokföringsbyråns arkiv, serie E II a. som förvaras i landsarkivet).
 
A VFörsamlingsregisterSerien består av personavier - i personnummerordning - för församlingens invånare 1991-06-30.

Registret fört 1968--1991-06-30.

Äldre register (1948-1967), bestående av avtryckskort, har gallrats ut.
 
A VI aAvgångsregisterSerien består av personavier för personer avgångna 1968--1991-06-30.

Äldre register (1948-1967), beståande av avtryckskort, har gallrats ut.

Årtal i tidskolumnen avser avställningsperiod.

Serien i kartonger.

 
A VI bAvgångsregisterFinns ej.
 
B IInflyttningslängderSerien inbunden.
 
B IIUtflyttningslängderSerien inbunden.
 
CFödelse- och dopböckerSerien inbunden.
 
C XDopbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
D ILängder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker)Serien inbunden.
 
D IILängder över nattvardsgäster (kommunionlängder)Serien inbunden.
 
D XKonfirmationsbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
E ILysnings- och vigselböcker
 
E IIÄktenskapsbokSerien avslutad.
 
E XVigselbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
FDöd- och begravningsböcker
 
F XBegravningsbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
G IAvlösningslängder
 
G IIIRedogörelser för folkmängden 
H IBilagor till husförhörslängderna och församlingsböckerna 
H IIBilagor till flyttningslängdernaInnehållet i volymerna 1-3 delvis fuktskadat. 
H IIIBilagor till födelse- och dopböckerna 
H VBilagor till lysnings- och vigselböckerna 
J ISkrivelser och resolutioner från Kungl Maj:t, länsstyrelse, domkapitel, andra myndigheter och enskilda
 
J II aFörteckningar över upplästa kungörelser
 
K ISockenstämmans protokollSerien inbunden.
 
K IIKyrkostämmans/kyrkofullmäktiges och pastoratsstämmans protokoll och handlingar 
K III aKyrkorådets protokoll 
K IVSkolrådets protokoll och andra handlingar angående skolväsendet 
L I aRäkenskaper för kyrkan. Äldre allmän odelad serie samt huvudräkenskaper
 
L I bRäkenskaper för kyrkan. Specialer och lånelängder 
L IIRäkenskaper för skola 
L IIIRäkenskaper för fattigvård 
L IVRäkenskaper för kollekt
 
L V dÖvriga räkenskaper 
MHandlingar angående prästval
 
N IVisitationsprotokoll
 
N IIIInventarie- och arkivförteckningar
 
O I aHandlingar angående kyrkan
 
O I bHandlingar angående kyrkogårdenSerien i kartonger.
 
O I cGravböckerSe serie O I b. 
O IIHandlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jordSerien inbunden.
 
O IIIHandlingar angående prästerskapets löneförmåner
 
O IVÖvriga handlingar angående prästerskapet och kyrkobetjäningen
 
O VHandlingar angående fonder 
P IPålysningsböckerVolymerna 1-5 har även fungerat som inkomstjournaler. (vol. 5 ej levererad). 
P IIHistoriska anteckningar (series pastorum m m)
 
P IVÖvriga handlingar
 
R IKartorVid beställning av kartor anges nedanstående A-nummer, vilka hänvisar till landsarkivets kartsamling. 
R IIIKartor och ritningar från Kartia