bild
Arkiv

Törnevalla kyrkoarkiv


TÖRNEVALLA


Östergötlands län

T.o.m. 1890: Åkerbo och Bankekinds härader

Fr.o.m. 1891: Åkerbo härad

Till Bankekinds härad hörde: Bölingstomta, Stratomta, kronotomten, Törnevalla nr 1 samt 1 mtl Gärstads Nedergård.

Gärstads Nedergård överfördes 1891 till Gistads socken, Skärkinds härad.

Se ytterligare Befolkningsstatistik 1900:2:13 not 15.


Linköpings stift


T.o.m. 1924-04-30: Eget pastorat.

1924-05-01--1932-04-30: Moderförsamling i pastoratet Törnevalla, Östra Skrukeby och Lillkyrka

1932-05-01--1961: Moderförsamling i pastoratet Törnevalla, Östra Skrukeby, Lillkyrka och
Gistad


1956-1962 bildade församlingarna Törnevalla pastorat kyrklig samfällighet.


1962-1977: Annexförsamling i pastoratet Rystad, Östra Harg, Törnevalla,
Östra Skrukeby, Lillkyrka och Gistad

Fr.o.m. 1978: Annexförsamling i pastoratet Rystad, Östra Harg, Törnevalla,
Östra Skrukeby, Gistad och Vårdsberg

 Serier (57 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
A IHusförhörslängderSerien inbunden.
 
A II aFörsamlingsböcker. Bunden serie
 
A II baFörsamlingsbok på lösblad. Aktuella bladFörsamlingsbok på lösblad fördes 1979--1991-06-30.

Serien innehåller aktuella blad.

I alfabetisk ordning efter fastighet och inom fastigheterna efter huvudmännens personnummer.

Serien i kartonger.
 
A II bbFörsamlingsbok på lösblad. Avställda bladFörsamlingsbok på lösblad fördes 1979--1991-06-30.

Serien innehåller avställda blad.

I alfabetisk ordning ordning efter fastighet och inom fastigheterna efter huvudmännens personnummer.

Serien i kartonger.
 
A IIIBöcker över obefintligaSe serierna A I och A II a för resp. år.

Jämför serie A IV b.
 
A IV aFörsamlingsliggareFörsamlingsliggare fördes 1947--1991-06-30.

Serien består av personakterna för församlingens invånare 1991-06-30.

Familjevis i alfabetisk ordning efter huvudmännens namn.

Serien i kartonger.
 
A IV bObefintligregisterObefintligregister fördes 1947--1991-06-30.

Serien består av personakterna för 1991-06-30 kvarstående obefintliga.

Jämför serie A III.

 
A IV cEmigrantregisterEmigrantregister fördes 1947--1991-06-30.

Serien består av personakterna för 1991-06-30 ej återflyttade emigranter.

I personnummerordning för hela perioden.
 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklarade1947-1967 ingår i SCB:s personakter (Statistiska Centralbyrån: Folkbokföringsbyråns arkiv, serie E II a. som förvaras i landsarkivet).
 
A VFörsamlingsregisterSerien består av personavier - i personnummerordning - för församlingens invånare 1991-06-30.

Registret fört 1968--1991-06-30.

Äldre register (1948-1967), bestående av avtryckskort, har gallrats ut.
 
A VI aAvgångsregisterSerien består av personavier för personer avgångna 1968--1991-06-30.

Äldre register (1948-1967), beståande av avtryckskort, har gallrats ut.

Årtal i tidskolumnen avser avställningsperiod.

Serien i kartonger.

 
A VI bAvgångsregisterFinns ej.
 
B IInflyttningslängderSerien inbunden.
 
B IIUtflyttningslängderSerien inbunden.
 
CFödelse- och dopböckerSerien inbunden.
 
C XDopbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
D ILängder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker)Serien inbunden.
 
D IILängder över nattvardsgäster (kommunionlängder)Serien inbunden.
 
D XKonfirmationsbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
E ILysnings- och vigselböcker
 
E IIÄktenskapsbokSerien avslutad.
 
E XVigselbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
FDöd- och begravningsböcker
 
F XBegravningsbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
G IAvlösningslängder
 
G IIIRedogörelser för folkmängden 
H IBilagor till husförhörslängderna och församlingsböckerna 
H IIBilagor till flyttningslängdernaInnehållet i volymerna 1-3 delvis fuktskadat. 
H IIIBilagor till födelse- och dopböckerna 
H VBilagor till lysnings- och vigselböckerna 
J ISkrivelser och resolutioner från Kungl Maj:t, länsstyrelse, domkapitel, andra myndigheter och enskilda
 
J II aFörteckningar över upplästa kungörelser
 
K ISockenstämmans protokollSerien inbunden.
 
K IIKyrkostämmans/kyrkofullmäktiges och pastoratsstämmans protokoll och handlingar 
K III aKyrkorådets protokoll 
K IVSkolrådets protokoll och andra handlingar angående skolväsendet 
L I aRäkenskaper för kyrkan. Äldre allmän odelad serie samt huvudräkenskaper
 
L I bRäkenskaper för kyrkan. Specialer och lånelängder 
L IIRäkenskaper för skola 
L IIIRäkenskaper för fattigvård 
L IVRäkenskaper för kollekt
 
L V dÖvriga räkenskaper 
MHandlingar angående prästval
 
N IVisitationsprotokoll
 
N IIIInventarie- och arkivförteckningar
 
O I aHandlingar angående kyrkan
 
O I bHandlingar angående kyrkogårdenSerien i kartonger.
 
O I cGravböckerSe serie O I b. 
O IIHandlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jordSerien inbunden.
 
O IIIHandlingar angående prästerskapets löneförmåner
 
O IVÖvriga handlingar angående prästerskapet och kyrkobetjäningen
 
O VHandlingar angående fonder 
P IPålysningsböckerVolymerna 1-5 har även fungerat som inkomstjournaler. (vol. 5 ej levererad). 
P IIHistoriska anteckningar (series pastorum m m)
 
P IVÖvriga handlingar
 
R IKartorVid beställning av kartor anges nedanstående A-nummer, vilka hänvisar till landsarkivets kartsamling. 
R IIIKartor och ritningar från Kartia