Måndagar mellan kl. 16.30–19.30 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Underhållsarbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.
Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Arkiv

Vadstena kyrkoarkiv


VADSTENA


Östergötlands län


T.o.m. 1947: Vadstena rådhusrätt

Fr.o.m. 1948: Aska, Dal och Bobergs härad


Linköpings stift


T.o.m. 1961: Moderförsamling i pastoratet Vadstena, S:t Per och Strå.


1962-1966: Moderförsamling i pastoratet Vadstena och S:t Per.


1967-1991: Eget pastorat (S:t Pers församling införlivades 1967-01-01 med
Vadstena församling).


Fr.o.m. 1992: Moderförsamling i pastoratet Vadstena, Hov och Strå.

 Serier (70 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
A IHusförhörslängderSerien inbunden.
 
A II aFörsamlingsböcker. Bunden serie
 
A II bFörteckningar till församlingsböckerna 
A II cFörsamlingsbok på lösbladFörsamlingsbok på lösblad fördes 1974--1991-06-30.

Serien innehåller 1991-06-30 aktuella blad samt avställda blad.

Aktuella och avställda blad samsorterade.

I alfabetisk ordning efter fastighet och inom fastigheterna efter huvudmännens personnummer.

Serien i kartonger.
 
A II dKorslistor m.m.Serien i kartonger. 
A IIIBöcker över obefintligaSerien avslutad.
 
A IV aFörsamlingsliggareFörsamlingsliggare fördes 1947--1991-06-30.

Serien består av personakterna för församlingens invånare 1991-06-30.

I alfabetisk ordning - ej familjevis.

Serien i kartonger.
 
A IV bObefintligregisterObefintligregister fördes 1947--1991-06-30.

Serien består av personakterna för 1991-06-30 kvarstående obefintliga.

I personnummerordning.
 
A IV cEmigrantregisterEmigrantregister fördes 1947--1991-06-30.

Serien består av personakterna för 1991-06-30 ej återflyttade emigranter.
 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklarade1947-1967 ingår i SCB:s personakter (Statistiska Centralbyrån: Folkbokföringsbyråns arkiv, serie E II a, som förvaras i landsarkivet).

I alfabetisk ordning inom tidsperioden.

Serien i kartonger.
 
A VFörsamlingsregisterSerien består av avtryckskort (i alfabetisk ordning) för församlingens invånare 1967-12-31 och personavier ( i personnummerordning) för församlingens invånare 1991-06-30.

Registren förda 1948-1967 resp. 1968--1991-06-30.

Serien i kartonger.
 
A VI aAvgångsregisterSerien består av avtryckskort (1958-1967) samt personavier (1968--1991-06-30), för avgångna personer.

Äldre register (1948-1957) bestående av avtryckskort, har gallrats ut.

I alfabetisk ordning.

Jämför serie A VI b.

Serien i kartonger.
 
A VI bAvgångslängderSerien inbunden.

Jämför serie A VI a.
 
B IInflyttningslängderSerien inbunden.
 
B IIUtflyttningslängderSerien inbunden.
 
C IFödelse- och dopböcker. HuvudserienSerien inbunden.
 
C IIFödelse- och dopböcker. Dubblett(kladd)serienSerien inbunden.
 
C XDopbok (fr.o.m. 1991-07-01)Serien inbunden. 
D ILängder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker)Serien inbunden.
 
D IILängder över nattvardsgäster (kommunionlängder)För åren 1861-1896 se A I:23-46.
 
D XKonfirmationsbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
E ILysnings- och vigselböckerSerien inbunden.
 
E IIÄktenskapsbok
 
E XVigselbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
FDöd- och begravningsböckerSerien inbunden.
 
F XBegravningsbok (fr.o.m. 1991-07-01)Serien inbunden. 
G IAvlösningslängder 
G IIIRedogörelser för folkmängden (statistiska tabeller) 
H IBilagor till husförhörslängden och församlingsboken 
H IIBilagor till flyttningslängderna
 
H IIIBilagor till födelse- och dopböcken 
H IVBilagor till konfirmationsboken och kommunionlängden 
H VBilagor till lysnings- och vigselboken 
H VIBilagor till död- och begravningsboken 
J ISkrivelser och resolutioner från Kungl. Maj:t, länsstyrelse, domkapitel, andra myndigheter och enskilda 
J IIUpplästa kungörelser 
K I aSockenstämmans protokollSerien inbunden.
 
K I bSockenstämmans handlingar 
K II aKyrkostämmans protokoll 
K III aKyrkorådets protokoll 
K III cKyrkorådets handlingar 
K IV bSkolrådets protokoll och handlingar rörande skolväsendet Handlingar 
K V aFattigkommitténs protokoll och handlingar 
K V cÖvriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar 
L I aRäkenskaper för kyrka Äldre allmän serie samt huvudräkenskaperRäkenskaper för Vadstena klosterkyrka i Riksarkivet, se AD 2521/1972 (förteckningar). Serien inbunden.
 
L I bRäkenskaper för kyrka Allmän serie: specialer 
L I cÖvriga räkenskaper för kyrkan och kyrkogården 
L I dRäkenskaper för kyrkan. Verifikationer 
L II aRäkenskaper för skola Äldre allmän serie samt huvudräkenskaper 
L II bRäkenskaper för skola Specialer 
L II cRäkenskaper för skolan. Verifikationer 
L III aRäkenskaper för fattigvården Huvudräkenskaper och specialer 
L III bRäkenskaper för fattigvården. Verifikationer 
L IVRäkenskaper för kollekt 
L V aRäkenskaper för fonder 
MHandlingar angående prästval 
N IVisitationsprotokoll 
N IIIInventarie- och arkivförteckningar 
O I aHandlingar angående kyrkan 
O I bHandlingar angående kyrkogården 
O I cGravböckerNågra gravböcker har inte levererats till Landsarkivet i Vadstena. 
O IIHandlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jord 
O IV aÖvriga handlingar rör. prästerskapet och kyrkobetjäningen Handlingar rörande prästerliga tjänster 
O IV cHandlingar rörande kyrkobetjäningen 
P IÖvriga handlingar och handskrifter PålysningsböckerSerien inbunden. 
P IIHistoriska anteckningar (series pastorum m.m.)Se K I a:1. Del av series comministrorum. 
P IVÖvriga handlingar 
R IKartorPlanförvaring om inget annat anges. Se även seriena O II, O I a, O I b, K V b,. 
R IIRitningarPlanförvaring om inget annat anges. Se även serierna O I a, O I b, O II, K IV b, K V b, K V c. 
R IIIKartor och ritningar från Kartia