bild
Arkiv

Vimmerby kyrkoarkiv


VIMMERBY


Kalmar Län

Sevede härad

Linköpings stift

T.o.m. 1961: Moderförsamling i pastoratet Vimmerby stads- och landsförsamlingar samt Pelarne.

1962 - 1964: Moderförsamling i pastoratet Vimmerby stads- och landsförsamlingar.

Församlingen bildar fr.o.m. 1965, tillsammans med f.d. Vimmerby landsförsamling, Vimmerby församling.

 Serier (37 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
A IHusförhörslängderSerien inbunden.
 
A II aFörsamlingsböckerJämför volymerna A II a:12-14 i Vimmerby landsförsamlings arkiv.

Serien inbunden.
 
A II bLedkortSerien i kartonger. 
A II cFörteckningar till församlingsböckernaSerien inbunden. 
A II dFastighetsförteckningar m.m. 
A II eAdressregisterSerien i kartonger. 
A IIIBöcker över obefintligaJämför serie A IV b.
 
A IV aFörsamlingsliggareFörsamlingsliggare fördes 1947--1991-06-30.

Serien består av personakterna för församlingens invånare 1991-06-30.

I alfabetisk ordning efter fastighet (ej helt konsekvent sorteringsordning inom fastigheterna).

Serien i kartonger.
 
A IV bObefintligregisterObefintligregister fördes 1947--1991-06-30.

Serien innehåller personakterna - i personnummerordning - för 1991-06-30 kvarstående obefintliga.

Jämför serie A III.
 
A IV cEmigrantregisterEmigrantegister fördes 1947--1991-06-30.

Serien innehåller personakterna - i personnummerordning - för 1991-06-30 ej återflyttade emigranter.
 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklarade1947-1967 ingår i SCB:s personakter (Statistiska Centralbyrån: Folkbokföringsbyråns arkiv, serie E II a, som förvaras i landsarkivet).

I personnummerordning årsvis.

Serien i kartonger.
 
A VFörsamlingsregisterÄldre register (1948-1967), bestående av avtryckskort, har gallrats ut.

Församlingsregister (fört 1968--1991-06-30) bestående av personavier i personnummerordning för församlingens invånare 1991-06-30.

Serien i kartonger.
 
A VI aAvgångsregisterÄldre register (1948-1967), bestående av avtryckskort, har gallrats ut.

Jämför serie A VI b.

Avgångsregister (1968--1991-06-30) bestående av personavier i alfabetisk ordning.

Serien i kartonger.
 
A VI bAvgångslängder 
B IInflyttningslängderSerien inbunden.
 
B IIUtflyttningslängderSerien inbunden.
 
C IFödelse- och dopböcker. HuvudserienSerien inbunden där ej annat anges.
 
C IIFödelse- och dopböcker. Dubblett(kladd)serien
 
C XDopbok 1991-1999Serien i kartong. 
D ILängder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker)Serien avslutad 1991-06-30.
 
D IILängder över nattvardsgäster (kommunionlängder)Serien inbunden där ej annat anges.
 
D XKonfirmationsbok 1991-1999 
E ILysnings- och vigselböckerSerien inbunden.
 
E IIÄktenskapsbokSerien avslutad. 
E XVigselbok 1991-1999 
F IDöd- och begravningsböckerSerien inbunden.
 
F XBegravningsbok 1991-1999Serien i kartonger. 
G IIKriminalregister
 
G VÖvriga längder 
H II aFlyttningsbetyg t.o.m. 1967
 
J IV aDiarier och brevböcker 
J IV bSkrivelser till diarierna 
L I aRäkenskaper för kyrka. Äldre allmän odelad serie samt huvudräkenskaper
 
O I cGravböckerSerien i kartonger. Omfattar ca 1950-1995 (dateringen är osäker). Gravplatser kvartersvis i nummerordning.
 
R IKartor 
R IIRitningar 
R IIIKartor och ritningar från Kartia