Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Arkiv

Vimmerby kyrkoarkiv


VIMMERBY


Kalmar Län

Sevede härad

Linköpings stift

T.o.m. 1961: Moderförsamling i pastoratet Vimmerby stads- och landsförsamlingar samt Pelarne.

1962 - 1964: Moderförsamling i pastoratet Vimmerby stads- och landsförsamlingar.

Församlingen bildar fr.o.m. 1965, tillsammans med f.d. Vimmerby landsförsamling, Vimmerby församling.

 Serier (37 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
A IHusförhörslängderSerien inbunden.
 
A II aFörsamlingsböckerJämför volymerna A II a:12-14 i Vimmerby landsförsamlings arkiv.

Serien inbunden.
 
A II bLedkortSerien i kartonger. 
A II cFörteckningar till församlingsböckernaSerien inbunden. 
A II dFastighetsförteckningar m.m. 
A II eAdressregisterSerien i kartonger. 
A IIIBöcker över obefintligaJämför serie A IV b.
 
A IV aFörsamlingsliggareFörsamlingsliggare fördes 1947--1991-06-30.

Serien består av personakterna för församlingens invånare 1991-06-30.

I alfabetisk ordning efter fastighet (ej helt konsekvent sorteringsordning inom fastigheterna).

Serien i kartonger.
 
A IV bObefintligregisterObefintligregister fördes 1947--1991-06-30.

Serien innehåller personakterna - i personnummerordning - för 1991-06-30 kvarstående obefintliga.

Jämför serie A III.
 
A IV cEmigrantregisterEmigrantegister fördes 1947--1991-06-30.

Serien innehåller personakterna - i personnummerordning - för 1991-06-30 ej återflyttade emigranter.
 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklarade1947-1967 ingår i SCB:s personakter (Statistiska Centralbyrån: Folkbokföringsbyråns arkiv, serie E II a, som förvaras i landsarkivet).

I personnummerordning årsvis.

Serien i kartonger.
 
A VFörsamlingsregisterÄldre register (1948-1967), bestående av avtryckskort, har gallrats ut.

Församlingsregister (fört 1968--1991-06-30) bestående av personavier i personnummerordning för församlingens invånare 1991-06-30.

Serien i kartonger.
 
A VI aAvgångsregisterÄldre register (1948-1967), bestående av avtryckskort, har gallrats ut.

Jämför serie A VI b.

Avgångsregister (1968--1991-06-30) bestående av personavier i alfabetisk ordning.

Serien i kartonger.
 
A VI bAvgångslängder 
B IInflyttningslängderSerien inbunden.
 
B IIUtflyttningslängderSerien inbunden.
 
C IFödelse- och dopböcker. HuvudserienSerien inbunden där ej annat anges.
 
C IIFödelse- och dopböcker. Dubblett(kladd)serien
 
C XDopbok 1991-1999Serien i kartong. 
D ILängder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker)Serien avslutad 1991-06-30.
 
D IILängder över nattvardsgäster (kommunionlängder)Serien inbunden där ej annat anges.
 
D XKonfirmationsbok 1991-1999 
E ILysnings- och vigselböckerSerien inbunden.
 
E IIÄktenskapsbokSerien avslutad. 
E XVigselbok 1991-1999 
F IDöd- och begravningsböckerSerien inbunden.
 
F XBegravningsbok 1991-1999Serien i kartonger. 
G IIKriminalregister
 
G VÖvriga längder 
H II aFlyttningsbetyg t.o.m. 1967
 
J IV aDiarier och brevböcker 
J IV bSkrivelser till diarierna 
L I aRäkenskaper för kyrka. Äldre allmän odelad serie samt huvudräkenskaper
 
O I cGravböckerSerien i kartonger. Omfattar ca 1950-1995 (dateringen är osäker). Gravplatser kvartersvis i nummerordning.
 
R IKartor 
R IIRitningar 
R IIIKartor och ritningar från Kartia