Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Arkiv

Ålems kyrkoarkiv


ÅLEM


Kalmar län.

Stranda härad.

Växjö (förut Kalmar) stift.

Eget pastorat.

 Serier (70 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
A IHusförhörslängderSerien inbunden.
 
A II aFörsamlingsböcker. Bunden serie
 
A II bFörteckningar till församlingsböckerna 
A II cFörsamlingsbok på lösbladFörsamlingsbok på lösblad fördes 1968--1991-06-30.

Serien innehåller 1991-06-30 aktuella blad samt avställda blad. Aktuella och avställda blad samsorterade.

I alfabetisk ordning efter fastighet och inom fastigheterna efter huvudmännens personnummer.

Serien i kartonger.
 
A IIIBöcker över obefintligaJämför serie A IV b. 
A IV aFörsamlingsliggareFörsamlingsliggare fördes 1947--1991-06-30.

Serien består av personakterna för församlingens invånare 1991-06-30.

I alfabetisk ordning, ej familjevis.

Serien i kartonger.
 
A IV bObefintligregisterObefintligregister fördes 1947--1991-06-30.

Serien består av personakterna för 1991-06-30 kvarstående obefintliga.

I personnummerordning.

Jämför serie A III.
 
A IV cEmigrantregisterEmigrantregister fördes 1947--1991-06-30.

Serien består av personakterna för 1991-06-30 ej återflyttade emigranter.

I personnummerordning.
 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklarade1947-1967 ingår i SCB:s personakter (Statistiska Centralbyrån: Folkbokföringsbyråns arkiv, serie E II a, som förvaras i landsarkivet).

I personnummerordning årsvis.

Serien i kartonger.
 
A VFörsamlingsregisterSerien består av avtryckskort - i alfabetisk ordning - för församlingens invånare 1967-12-31 och personavier - i personnummerordning - för församlingens invånare 1991-06-30.

Registren förda 1948-1967 resp. 1968--1991-06-30.

Serien i kartonger.
 
A VI aAvgångsregisterSerien består av avtryckskort ( i alfabetisk ordning) för personer avgångna 1966-1967 samt personavier (i personnummerordning) för personer avgångna 1968--1991-06-30.

Äldre register, bestående av avtryckskort (1948-1965), har gallrats ut.

Jämför serie A VI b.

Serien i kartonger.
 
A VI bAvgångslängderI alfabetisk ordning. 
B IInflyttningslängderSerien inbunden.
 
B IIUtflyttningslängderSerien inbunden där ej annat anges.
 
CFödelse- och dopböckerSerien inbunden.
 
C XDopbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
D ILängder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker)Serien inbunden.
 
D IILängder över nattvardsgäster (kommunionlängder)
 
D XKonfirmationsbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
E ILysnings- och vigselböcker
 
E IIÄktenskapsbok 
E XVigselbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
FDöd- och begravningsböckerSerien inbunden.
 
F XBegravningsbok (fr.o.m 1991-07-01.) 
G IAvlösningslängder 
G IIKriminalregister
 
G IIIRedogörelser för folkmängden 
G VÖvriga längder 
H IBilagor till husförhörslängderna och församlingsböckernaSerien i kartonger där ej annat anges.
 
H IIBilagor till flyttningslängderna
 
H IIIBilagor till födelse- och dopböckerna t o m 1967Vissa handlingar gallrade fr.o.m. 1900
 
H IVBilagor till konfirmationsböckerna och kommunionlängderna
 
H VBilagor till lysnings- och vigselböckernaSerien i band och kartonger.
 
H VIBilagor till död- och begravningsböckerna
 
H VIIBilagor till kriminalregistren
 
H VIIIBilagor till kyrkobokföringen 1968-1991.
Ej gallringsbara.
 
J ISkrivelser och resolutioner från Kungl. Maj:t, länsstyrelse, domkapitel, andra myndigheter och enskilda
 
J II aUpplästa kungörelser 
J II bKungörelser 
J IVDiarium för kyrkobokföringsärenden 
K ISockenstämmans protokoll och handlingar 
K II aKyrkostämmans protokoll 
K III aKyrkorådets protokoll 
K IV aSkolrådets protokoll 
K IV bSkolrådets handlingar 
K VÖvriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar 
L I aRäkenskaper för kyrkan. Äldre allmän odelad serie samt huvudräkenskaper
 
L I bRäkenskaper för kyrkan. Specialer och lånelängderÄldre räkenskaper se serie L I a! 
L I cÖvriga räkenskaper för kyrkan och kyrkogården 
L I dVerifikationer 
L IIRäkenskaper för skolan 
L IIIRäkenskaper för fattigvården 
L IVRäkenskaper för kollekt 
L V eÖvriga räkenskaper 
MHandlingar angående val 
N IVisitationsprotokoll 
N IIIInventarie- och arkivförteckningar 
O I aHandlingar angående kyrkanKartor och ritningar se serie R! 
O I bHandlingar angående kyrkogårdenKartor och ritningar se serie R! 
O I cGravböckerSerien inbunden.
Gravböcker 1964- (O I b-7-8, 10-17) avd. I-IV och Nya kyrkogården A och U har inte levererats till Landsarkivet i Vadstena.
 
O IIHandlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jordKartor och ritningar se serie R! 
O IIIHandlingar angående prästerskapets löneförmåner 
O IV aHandlingar rörande prästerliga tjänster och förrättningar 
O IV bHandlingar rörande kyrkobetjäningen 
P IPålysningsböcker 
P IIHistoriska anteckningar (series pastorum m.m.) 
P IVÖvriga handlingar 
R IKartor 
R IIRitningar 
R IIIKartor och ritningar från Kartia